Christen Sørensen

Seneste artikler af
Christen Sørensen
 • Kraka misinformerer om skatteaftale

  Tænketanken Kraka fordrejer de ulighedsskabende effekter af udkastet til skatteaftalen mellem Enhedslisten og regeringen
 • Når vismænd misinformerer

  Allerede før den første oliekrise benyttede Det Økonomiske Råd en makroøkonomisk model til at forudsige udviklingen. Siden har dens skabere haft stor forudsigelseskraft – også i 00’erne, hvor overophedningen ellers er blevet betegnet som uforudsigelig
 • Selverkendelsen er nået til Venstre

  Vismændene vurderede således også i deres rapport fra juni 2006, at en finanspolitisk opstramning til nedkøling af dansk økonomi ikke engang skulle diskuteres. En større fejlbedømmelse er vanskelig at opdrive
 • Et knæfald for kommissionen

  Som økonom kan man ikke afgøre, om en fordeling er afbalanceret. Det er et norm­ativt spørgsmål, der kun kan tages politisk stilling til
 • Udsæt dagpengereformen til tilliden er genoprettet

  Tilbagetræningsreformen er principielt rigtig og nødvendig. Problemet er blot, at timingen er elendig. Den bør udsættes, til drømmene om jobfest er blevet til virkelighed
 • Modellerne holder, økonomerne fejler

  Økonomisk selvransagelse bør ikke føre til, at økonomer vender modeller som DREAM ryggen. Fejlvurderinger af den økonomiske udvikling skyldes nemlig ikke modellerne, men fejl hos de økonomer, der fortolker deres resultater
 • Øget arbejdsbud er ingen mirakelkur

  Øget arbejdsudbud vil ikke nødvendigvis føre til øget beskæftigelse. I stedet kan vi få lange perioder med øget ledighed, for arbejdsmarkedet tilpasser sig kun langsomt
 • Økonomerne med æggene

  Regeringen og flertallet af økonomerne koncentrer sig om, hvordan økonomien vil se ud på lang sigt. Det fjerner fokus fra de akutte problemer. Derfor kommer vi til at finde os i høj arbejdsløshed lang tid fremover
 • Finansministeren er et ringe sandhedsvidne

  Claus Hjort Frederiksen er i fuld gang med at omskrive de økonomiske realiteter, så de passer ind i hans eget kram. Det bortleder opmærksomheden fra de mest centrale problemer i dansk økonomi

Sider

Mest læste
 1. I et demokratisk samfund bør magten ikke skjule sig bag et slør af tavshed. Når magthaverne skjuler grundlaget for deres beslutninger på så vigtige områder som grundlaget for krigsførelse og den økonomiske politik, er der grund til bekymring og kritik
 2. Der må gøres op med den ’enarmede’ tilgang, som præger den økonomiske debat i Danmark. Et eksempel er den larmende tavshed om muligheden for at opskrive kronens værdi