Christen Sørensen

Seneste artikler af
Christen Sørensen
 • Boligbeskatning - den intelligente løsning

  Krise skyldes i høj grad lovgivernes manglende mod til at regulere boligsektoren gennem skatte­instrumentet. Derfor er der brug for en ny beskatningsmodel nu. Og der er ingen grund til at frygte, at folk går fra hus og hjem. Modellen vil tværtimod stabilisere markedet
 • Fokuser på jobskabelse frem for efterlønsdebatten

  Debatten for og imod efterlønnen egner sig glimrende til en valgkamp. Men skal Danmarks økonomiske problemer løses og væksten sikres, bør man i stedet koncentrere sig om at skabe nye job. Det burde økonomer og vismænd holde fast i, frem for at spænde sig for valgkaravanen
 • Faglig oprustning

  Det er ikke kun i Danmark, at drengene gennemsnitligt klarer sig dårligere i skolen end piger – og faktisk klarer de sig ikke så skidt endda
 • Valutakurs er eneste våben

  Information har ved hjælp af to vismænd, Joseph Stiglitz (4. november) og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen (5. november), belyst økonomiske problemer i USA med udgangspunkt i den amerikanske centralbanks beslutning om at øge pengeudbuddet. Mens Joseph Stiglitz fokuserer på det centrale problem: Hvordan vil denne pengeudpumpning påvirke dollarkursen, og hvordan vil andre lande reagere herpå, fokuserer Whitta-Jacobsen på inflationsproblemet og nævner overhovedet ikke valutakursaspektet
 • Er vi blot lunkne?

 • Vismændenes konklussioner er uansvarlige

  Vismændene har desværre støttet regeringen i, at finanspolitikken for 2009 ikke bør lempes, og i afvisningen heraf manipulerer vismændene endvidere helt utilsløret
 • Konjunkturer, finanspolitik og vismænd

  I de seneste år er der ført en meget uheldig ekspansiv finanspolitik, der stærkt har medvirket til at undergrave fundamentet for den ellers gode økonomi. Overvismanden burde gå af
 • Undervisningsministeren bør se mod nord

  Et bedre skolevæsen og langt mere respekt om lærergerningen burde være mål, der kunne forene undervisningsministeriet og den danske lærerstand- og så kunne man passende lade sig inspirere af den finske folkeskole
 • Det er på tide at evaluere Bertel Haarder

  Evalueringen af de første nationale it-test i folkeskolen viser, at der er så store problemer med kvaliteten, at en ansvarlig undervisningsminister straks burde udskyde videre test

Sider

Mest læste
 1. I et demokratisk samfund bør magten ikke skjule sig bag et slør af tavshed. Når magthaverne skjuler grundlaget for deres beslutninger på så vigtige områder som grundlaget for krigsførelse og den økonomiske politik, er der grund til bekymring og kritik
 2. Der må gøres op med den ’enarmede’ tilgang, som præger den økonomiske debat i Danmark. Et eksempel er den larmende tavshed om muligheden for at opskrive kronens værdi