Christen Sørensen

Seneste artikler af
Christen Sørensen
 • Panikken breder sig

  Nationale test, individuelle elevplaner m.m. er i kølvandet herpå blevet indført ud fra devisen, at noget måtte ske
 • Ytringsfrihed for universitetsansatte

  Jeg har Ombudsmandens ord for, at jeg må udtale mig frit som universitetsprofessor. Videnskabsministeriet har holdt hånden over rektoren på SDU og har dermed også fået to næser af Ombudsmanden. Sagsbehandlingen i ministeriet er efter min opfattelse ensidig og sammenspist
 • Tavshed er heller ikke guld

  Som bekendt er det lettere at se splinten i næstens øje end bjælken i ens eget. Sådan kunne jeg ikke undgå at tænke, da jeg læste Informations artikler om Velfærdskommissionen slår igen i Information den 25...
 • Sanders revolution og Oddershedes reaktion

  Det er jo fantastisk, at en universitetsrektor kan støtte, at der i universitetsverdenen sker afgørende indgreb uden forsøg på at belyse konsekvenserne på forhånd
 • Klynkeri er ok - men ikke nok

  Forskningschef i Dansk Industri (DI) Charlotte Rønhof giver i Information den 7. september udtryk for, at det er et kæmpe problem, at universiteterne fortsætter med at øge antallet af især humanistiske studiepladser, selv om ledigheden for humanister er dobbelt så stor som for andre akademikergrupper...
 • Er det økonomisk ansvarlighed?

  Nationalbanken anbefaler, at finanspolitikken strammes mærkbart, men både regeringen og vismændene vælger at tie
 • Små mænd

  Så har vi også oplevet det. At en række servile professorer m.v. ad bagdøren forsøger at forhindre en åben debat om universitetsforhold i Forskerforum. Brugen af bagdøren - via en opfordring til ledelsen i bl...
 • Tænketank for den skattesky overklasse

  CEPOS – de liberales eller den skattesky overklasses tænketank? Det er vanskeligt at se, at den skulle være liberal
 • Undgå forhastede beslutninger

  PISA-rapporten 2003 efterlader os famlende i blinde med hensyn til, hvor godt eller dårligt vore skoleelever klarer sig, og ikke mindst over for, hvad vi i givet fald bør gøre for at forbedre elevernes færdigheder

Sider

Mest læste
 1. Vismændene afviser, at der skulle være belæg for at sige, at ulighed hæmmer væksten. Det er kompliceret at udrede de mange og indviklede sammenhænge mellem lighed og vækst, understreger de. Alligevel har de ikke været blege for selv at hævde, at omfordelende politik næsten altid fører til mindre vækst
 2. Der må gøres op med den ’enarmede’ tilgang, som præger den økonomiske debat i Danmark. Et eksempel er den larmende tavshed om muligheden for at opskrive kronens værdi
 3. Med vores store overskud på betalingsbalancen og høje beskæftigelse er det ikke nødvendigt med besparelser i det offentlige, men ingen økonomer tør tilsyneladende udfordre EU’s økonomiske spilleregler
 4. Ny bog fremstiller økonomer som naive og skruppelløse personer på et utidssvarende grundlag
 5. Allerede før den første oliekrise benyttede Det Økonomiske Råd en makroøkonomisk model til at forudsige udviklingen. Siden har dens skabere haft stor forudsigelseskraft – også i 00’erne, hvor overophedningen ellers er blevet betegnet som uforudsigelig
 6. To faktorer er her afgørende. For det første de fagligt forkerte økonomiske spilleregler i EU, som de kommer til udtryk i Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten
 7. Det holder ikke, at budgetloven forhindrer Danmark i at føre en aktiv finanspolitik i krisetider, mens den samtidig sætter en stopper for de nødvendige investeringer, der skal til, for at nå målet om 70 procents reduktion af klimaskadelige gasser i 2030, skriver fhv. overvismand Christen Sørensen i dette debatindlæg
 8. Alternativets forslag om grønne statsobligationer har en række praktiske udfordringer, for ud over problemerne med budgetloven, kan det heller ikke løse problemerne med at skaffe materialer og arbejdskraft, skriver tidligere overvismand Christen Sørensen i dette debatindlæg