Christian Ege Sekretariatsleder I Det Økologiske Råd

 • 26. august 2002

  Hvorfor nøle med filtre?

  Sæt en stopper for dieselforureningen
 • 23. november 2000

  Bedre indsats over for allergi

  Teknologirådet har fat i farlige partikler, men ikke de mindste Miljø Teknologirådet har netop udgivet deres handlingsplan om allergi. Det er et godt initiativ i betragtning af den eksplo-sion i astma og allergi, som vi har oplevet de senere år...
 • 1. september 2000

  Overfladiske Buksti

  Fremskridt for miljøvurdering af finansloven, men Trafikministeriet gider ikke vurdere sine negative effekter Miljø Regeringens nye miljøvurdering af finansloven er udtryk for et stort fremskridt i forhold til de tidligere års vurderinger, som stort set ikke har analyseret den del af finansloven, som lå uden for Miljø- og Energiministeriets område...
 • 5. april 2000

  Bedre klima op i røg

  Regeringens klimastrategi er meget uklar Hat Regeringen har netop fremlagt sin klimastrategi. Det fremgår heraf, at regeringen binder sig til at opfylde den oprindelige danske målsætning om 20 procent reduktion af CO2-udledningerne i år 2005 i forhold til 1988...