Christian Ege

Seneste artikler af
Christian Ege
 • Grønland har ophævet sit uranforbud på usagligt grundlag

  I Grønland fremstilles ophævelsen af uranforbuddet som et abstrakt fænomen. De konkrete konsekvenser for miljø, økonomi og sundhed behandles ikke seriøst. Landet kan ende med mange tusind ton radioaktivt affald uden at have midlerne til at rydde op
 • Kan det betale sig at redde kloden?

  Når Finansministeriet beregner gevinsten ved forskellige klimatiltag, ser man stort på gevinster, som forbedrer folkesundheden, mens værdien af mindre luftforurening undervurderes. Nogle klimatiltag diskvalificeres, alene fordi de faktisk virker
 • Hvor bliver regeringens bæredygtigheds-strategi af?

  Danmark skal have en bæredygtighedsstrategi, lød det i regeringsgrundlaget. Næsten to år senere venter vi stadig på en sådan. Danmark har potentiale til at blive rollemodel, men det kræver, at de tunge ministre indser fornuften i grøn omstilling og grønne investeringer
 • Klimapolitik gør en forskel

  I en situation hvor en global klimaaftale har lange udsigter, flere lande i EU er fodslæbende, og klimaproblemet bliver mere og mere akut, er det afgørende, at ressourcestærke lande som Danmark går foran og viser lederskab
 • Flere alternativer til bilen i byen

  Biltrafikken i hele Hovedstadsområdet og flere andre steder i landet er stigende med øget trængsel, miljøbelastning og energiforbrug til følge
 • Forbrugere og åbent ansvar

  Der er lavet mange opinionsundersøgelser, som viser, at vi som forbrugere har den bedste vilje, men den holder ikke altid, når vi står foran tilbuddene i butikken
 • Regeringen forsømmer sine grønne ambitioner

  Samtidig med at regeringen proklamerer, at grøn vækst er Danmarks økonomiske redningsplanke, fjerner V og K de incitamenter, der kunne få cleantech-branchen til at blomstre. I de seneste 10 år har regeringen konstant sænket miljøkravene og ladet de grønne afgifter udhule
 • Vær på forkant med kemien

 • Udnyt krisen

  I USA bruger Demokraterne sloganet ‘Never waste a good crisis’ - kriser skal udnyttes til at få foretage grønne omstillinger. Et sådant slogan har vi også brug for i Europa og i Danmark

Sider

Mest læste
 1. Læserbrev
 2. Er man med i en delebilsklub, bruger man kun bilen, når man virkelig har brug for det – både fordi bilen er lidt sværere at få fat i, og fordi man skal betale den faktiske pris for turen
 3. Hvis Danmark lever op til EU-kravene i vandrammedirektivet, vil det reducere landbrugets udspil af klimagasser markant, men Esben Lunde Larsen (V) fokuserer mest landbrugets økonomi og glemmer sin titel som miljøminister
 4. Formålet med en grøn skattereform er at forbedre miljøet. Pointen er, at man opkræver mere skat på ressourceforbrug og forurenende adfærd og i stedet nedsætter skatten på arbejdskraft
 5. Hvordan får vi en omkostningseffektiv grøn omstilling? Det er det centrale spørgsmål, der skal besvares, når Folketinget tager hul på forhandlingerne om det kommende energiforlig. Svaret er enkelt: Lad varernes pris afspejle deres miljø- og klimabelastning