Christian Harlang

 • Kommentar
  30. juni 2015

  Vil regeringen også nedlægge domstolene?

  Den skandaløse nedlæggelse af Irakkommissionen er ikke det eneste eksempel på, at sandheden om den danske deltagelse i Irakkrigen bliver forsøgt holdt skjult. Også i de 23 irakiske torturofres sag mod Forsvarsministeriet forsøger statsmagten med al magt at forhindre ret og retfærdighed
 • Kommentar
  6. november 2014

  Læserne vildledes i Irak-tortursag

  De vanskeligheder, som dansk presse generelt har med at skrive korrekt om Irak-tortursagerne, har spredt sig til Information – den avis, som burde støtte torturofrenes adgang til rettergang i en tid, hvor undersøgelseskommissioner viser sig ineffektive
 • Kommentar
  11. oktober 2010

  Højesteret skal stå skoleret i Strasbourg

  Menneskerettighedsdomstolen har modtaget klage over Danmark for at nægte grundlovsprøvelse af Irak-krigen
 • 20. april 2007

  En rystende leder

  Om formålet er miskreditere grundlovssagen om Irak-krigen, kan vi ikke vide. Men skribenten, Bent Winther, gør - ganske fejlagtigt og aldeles ubetryggende - gældende, at forestillingen om, at der findes en international retfærdig retsorden, når det gælder krige og væbnede konflikter, er forkert...
 1. Læserbrev
  18. november 2021

  Ministre har udvist uagtsomhed i minksagen – det er i sig selv problematisk

  Det er problematisk, at seere og lyttere efterlades med det indtryk, at minksagen alene er et spørgsmål om, hvem der vidste hvad hvornår. Det er i min optik en forsimpling af noget, der har karakter af grov uagtsomhed fra statsministerens side, skriver juridisk rådgiver, Christian Harlang, i dette debatindlæg