Christian Jensen

Christian Jensen

Seneste artikler af
Christian Jensen
 • Kopikongens revanche

  Mens de fleste danske medier diskuterede plagiat, blev en anden – og potentielt langt mere alvorlig – sag effektivt fortrængt i selvsamme medier.
 • Lugten af magtmisbrug

  Venstres gruppeformand, Søren Gade, kaldte i november de embedsmænd, der var involveret i landbrugspakken til møde med bl.a. tidligere formand for Landbrug & Fødevarer, Greve Michael Brockenhuus-Schack. Hvad lugter det af?
 • Samfundssind

  Måske er den bedste replik i den trættende diskussion om nedskæringer at vise eksempler på de resultater, dansk forskning kan præstere. Lad Ph.d. Cup 2016 være et bidrag til det
 • Uber-opgør

  Politisk taktik må ikke blive stopklods for det nødvendige opgør med Ubers underløb af den danske arbejdsmarkedsmodel. Dertil er alt for meget på spil
 • Terrorens tabere

  Den bedste sikring mod indrejsende terrorister vil være etableringen af en effektiv registrering ved EU’s ydre grænser og imellem landene. Men på det punkt har EU-landene desværre for længst spillet fallit.
 • Terrortilstande

  Den sunde fornuft tilsiger, at den mest effektive indsats mod terroren bør sættes ind, hvor terroristernes forudgående radikalisering finder sted. Men i den seneste danske terrorpakke er indsatsen mod radikalisering i fængslerne kun beskrevet med en løsrevet slaglinje.
 • Til fri afbenyttelse

  Bare rolig, sagde politikerne ved offentlighedslovens vedtagelse, paragraf 24 vil kun blive yderst sjældent bragt i anvendelse. Det passer ikke. Vores undersøgelse har godtgjort, at paragraffen bruges flere gange om ugen.
 • Magtarrogance

  Det er bekymrende når vi stedse oftere oplever, at Folketingets politikere – og i særdeleshed Venstre-regeringen – ignorerer eller direkte undergraver ombudsmandens udtalelser. Dermed undergraves i virkeligheden de værdier, vi kender vores demokrati på.
 • Folkevalgte på feltstudier

  Vil Kristian Jensen lytte til sin partifælles feltstudier fra virkeligheden? Næppe. Men vi har da lov at håbe

Sider

Om

Christian Jensen, f. 1972, ansvarshavende chefredaktør på Dagbladet Information 2010-2016. Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1999 med praktikophold på Morgenavisen Jyllands-Posten. Ansat som undersøgende journalist i Berlingske Tidendes samfundspolitiske gruppe fra 1999 til 2002. Har siden været søndagsredaktør og nyhedsredaktør. Fra 2007-2010 medlem af chefredaktionen på Berlingske Tidende med ansvar for bl.a. avisens gravergruppe og nyhedsorganisation. Medforfatter til bogen Krigens Købmænd (Gyldendal, 2000) om erhvervslivets rolle under besættelsen. Modtog Kristian Dahls Mindelegat i 2001 for en række undersøgende projekter. Har taget en intern masteruddannelse i medier og ledelse og er censor på Syddansk Universitet.

Mest læste
 1. Flertallet er mest trygt ved de borgerliges økonomiske politik, men ønsker den kombineret med centrum-venstres menneskesyn i forhold til både social retfærdighed og udlændinge
 2. Politikerne vil gøre godt for de børn, der rammes af skilsmisse, og der er nok af skidt at tage fat på. Den nuværende forældreansvarslov har vist sig ofte at gøre børnene til værgeløse ofre i deres forældres ansvarsløse kamp om dem og mod hinanden
 3. Socialdemokraterne har retten til at agere i regering, men deraf følger pligten til at se den sociale virkelighed i øjnene
 4. Gerningsmændene og alt, hvad de måtte være forbundet med, har allerede tiltvunget sig en magt, de ikke har nogen ret til. De har efterladt 12 familier med savn og sorg. De har efterladt et Frankrig grebet af frygt. Og de har frataget Charlie Hebdo – og alle andre – troen på, at man med humor og satire kan gå alle trusler i møde. Det er derfor, at Charlie Hebdos ret til ytringsfrihed er en kamp, vi alle må kæmpe.
 5. Skal den øgede radikalisering bekæmpes, bør indsatsen i højere grad sættes ind i fængslerne
 6. Det handler om at dokumentere Islamisk Stats metoder og ikke James Foleys død
 7. Danmarks Radios Ulrik Haagerup har i ny antologi bedt en alsidig skare af 13 redaktører, politikere, forskere og meningsmagere give deres bud på, hvad nyhedsdirektøren ser som journalistikkens frelse: Konstruktive nyheder
 8. Jens Stoltenberg har på intet tidspunkt ladet egne følelser eller egen politik overskygge nationens interesser, og på den måde har den norske tragedie mindet omverdenen om en politikertype, vi i dag har alt for få af: statsmanden