Christian S. Nissen

Seneste artikler af
Christian S. Nissen
 • Ministerpopularitet er en flygtig størrelse

  Ministrenes placering på de tilbagevendende popularitetslister hører til på den seriøse politiks overdrev. Men selvfølgelig spiller de en rolle – ikke kun i medierne
 • Kriser er EU-samarbejdets særlige dynamik

  Håndteringen af den finansielle krise er et sandhedens øjeblik for EU. Enten bruges den som springbræt for yderligere integration eller også fører den til et tilbageskridt for samarbejdet. Status quo er ingen option
 • (Ud-)rensningsprocesserne

  I det nye år vil jagten gå ind på dem, der trådte ved siden af i jægerbogssagen og skattesagen. Men hvad gør vi, hvis det viser sig, at problemerne stikker dybere og ikke kan afgrænses til nogle enkelte personers isolerede fejltrin?
 • Tak for løftebruddene!

  Oppositionens parforcejagt på den nye regering går nu efter andre ræve. Men løftebruddene og kritikken af dem er et lærestykke, vi alle kan blive klogere af
 • Ny regering lover tiltrængt reform af den offentlige sektor

  Regeringsgrundlaget rummer væsentlige og hårdt tiltrængte reformtanker om den offentlige sektors styring. Men de fortjener et par velmente benspænd
 • Afpolitisering af sygehusdriften

  Det er svært at se den politiske begrundelse for at nedlægge regionerne. En alternativ hypotese om, at det snarere er embedsmændenes ønske om en afpolitisering af sygehusdriften, er selvfølgelig rent tankespind, skriver Christian S. Nissen, der er tidligere adm. direktør for Rigshospitalet
 • Mens de venter på en ny regering

  Som alle andre venter embedsmændene i ministeriernes top spændt på en ny regering. Men de nøjes ikke med at vente. De er allerede i gang med at forberede skiftet
 • Offentlige bestyrelser i den sorte gryde

  Det er svært med, men vanskeligt uden de offentlige bestyrelser. De er artsfremmede konstruktioner i det politiske system. Derfor havner de så tit til spot og spe i den sorte gryde
 • Den kroniske velfærdsbulimi

  I disse for vort land så vanskelige økonomiske tider bør vi sende en særlig tanke til budgetbisserne i Finansministeriet, som på det seneste har bistået regeringen med at skifte de ansvarsløse spenderbukser ud med sort latex og pisk

Sider

Mest læste
 1. Man kan brokke sig. Men mest kan man undre sig over, at journalistikken bliver mere og mere plat, uvederhæftig og dårlig researchet, når mængden af nye teknikker gør det muligt at få alverdens fakta og indsigt i dokumenter hurtigere end nogensinde før
 2. Skal professionel journalistik igen skabe en særlig merværdi, må den tilføre nyhedsstrømmen noget særligt og eksklusivt. bl.a. mindre bredde, mere niche og faglig dybde skræddersyet efter forskellige læsergruppers behov og præferencer
 3. Medieforliget bliver vigtigt - men der er en medieverden udenfor!
 4. Den uomtvisteligt borgerlige DR-reporter Christian Winther, der dækkede Vietnam-krigen kritisk, ville ikke have fået lov til at være med på holdet, der dækkede Irak-krigen. Regering og Folketing burde savne kritiske reportere som ham
 5. Måske er der en medaljeregn i sigte for folk i mediebranchen med knaphulskløe