Christian S. Nissen

Artikler
 • Klumme
  13. marts 2012

  Ministerpopularitet er en flygtig størrelse

  Ministrenes placering på de tilbagevendende popularitetslister hører til på den seriøse politiks overdrev. Men selvfølgelig spiller de en rolle – ikke kun i medierne
 • Klumme
  8. februar 2012

  Kriser er EU-samarbejdets særlige dynamik

  Håndteringen af den finansielle krise er et sandhedens øjeblik for EU. Enten bruges den som springbræt for yderligere integration eller også fører den til et tilbageskridt for samarbejdet. Status quo er ingen option
 • Kommentar
  29. december 2011

  (Ud-)rensningsprocesserne

  I det nye år vil jagten gå ind på dem, der trådte ved siden af i jægerbogssagen og skattesagen. Men hvad gør vi, hvis det viser sig, at problemerne stikker dybere og ikke kan afgrænses til nogle enkelte personers isolerede fejltrin?
 • Klumme
  29. november 2011

  Tak for løftebruddene!

  Oppositionens parforcejagt på den nye regering går nu efter andre ræve. Men løftebruddene og kritikken af dem er et lærestykke, vi alle kan blive klogere af
 • Kommentar
  11. oktober 2011

  Ny regering lover tiltrængt reform af den offentlige sektor

  Regeringsgrundlaget rummer væsentlige og hårdt tiltrængte reformtanker om den offentlige sektors styring. Men de fortjener et par velmente benspænd
 • Kommentar
  20. august 2011

  Afpolitisering af sygehusdriften

  Det er svært at se den politiske begrundelse for at nedlægge regionerne. En alternativ hypotese om, at det snarere er embedsmændenes ønske om en afpolitisering af sygehusdriften, er selvfølgelig rent tankespind, skriver Christian S. Nissen, der er tidligere adm. direktør for Rigshospitalet
 • 4. juli 2011

  Mens de venter på en ny regering

  Som alle andre venter embedsmændene i ministeriernes top spændt på en ny regering. Men de nøjes ikke med at vente. De er allerede i gang med at forberede skiftet
 • Kommentar
  18. april 2011

  Offentlige bestyrelser i den sorte gryde

  Det er svært med, men vanskeligt uden de offentlige bestyrelser. De er artsfremmede konstruktioner i det politiske system. Derfor havner de så tit til spot og spe i den sorte gryde
 • Klumme
  31. januar 2011

  Den kroniske velfærdsbulimi

  I disse for vort land så vanskelige økonomiske tider bør vi sende en særlig tanke til budgetbisserne i Finansministeriet, som på det seneste har bistået regeringen med at skifte de ansvarsløse spenderbukser ud med sort latex og pisk

Sider

 1. Klumme
  1. maj 2009

  Hvorfor fa'en skal det være så surt?

  Man kan brokke sig. Men mest kan man undre sig over, at journalistikken bliver mere og mere plat, uvederhæftig og dårlig researchet, når mængden af nye teknikker gør det muligt at få alverdens fakta og indsigt i dokumenter hurtigere end nogensinde før
  De to brokkehoveder oppe på balkonen i Muppetshow, som hedder Statler og Waldorf, er blevet kopieret af bl.a. EkstraBladets bagside, hvor et panel af sure gamle mænd brokker sig over verden.
 2. Klumme
  5. juni 2009

  Om journalistikkens værdi og journalisternes høje løn

  Skal professionel journalistik igen skabe en særlig merværdi, må den tilføre nyhedsstrømmen noget særligt og eksklusivt. bl.a. mindre bredde, mere niche og faglig dybde skræddersyet efter forskellige læsergruppers behov og præferencer
  De højtbetalte journalister står over for en stor udfordring på grund af konkurrence fra gratismedier. Det giver ikke megen plads til generalister og almindelig brødjournalistik. De vil blive afkrævet dybtgående faglig viden.
 3. 9. januar 2009

  Når den interviewede helst selv vil skrive artiklen

  Vinkling og udvælgelse har stor betydning i journalistik, og journalister skal være på vagt, når de sender artikeludkast til check hos den interviewede
  Vinkling og udvælgelse har stor betydning i journalistik, og journalister skal være på vagt, når de sender artikeludkast til check hos den interviewede
 4. Baggrund
  4. december 2009

  Christian Winther mangler i dag

  Den uomtvisteligt borgerlige DR-reporter Christian Winther, der dækkede Vietnam-krigen kritisk, ville ikke have fået lov til at være med på holdet, der dækkede Irak-krigen. Regering og Folketing burde savne kritiske reportere som ham
  Den uomtvisteligt borgerlige DR-reporter Christian Winther, der dækkede Vietnam-krigen kritisk, ville ikke have fået lov til at være med på holdet, der dækkede Irak-krigen. Regering og Folketing burde savne kritiske reportere som ham
 5. 25. november 2005

  Hvad medieforhold rent faktisk betyder for os

  Medieforliget bliver vigtigt - men der er en medieverden udenfor!
 6. 30. december 2005

  Public Service i den bare skjorte

  Begrebet public service er et flydende begreb. Det hverken kan eller skal definires inden for faste rammer
 7. Klumme
  13. marts 2012

  Ministerpopularitet er en flygtig størrelse

  Ministrenes placering på de tilbagevendende popularitetslister hører til på den seriøse politiks overdrev. Men selvfølgelig spiller de en rolle – ikke kun i medierne
 8. 17. august 2007

  Lad krigen fortsætte

  Rapporten om 'Den hemmelige krig' vil ikke bilægge striden om udsendelsen - heldigvis