Christian S. Nissen

 • Nyhed
  25. november 2010

  Politisk signalforvirring

  Hvem er det egentlig, der gives tegn til, når politikere i mangel på saglige argumenter begrunder nye regler med, at der skal sendes et tydeligt signal?
 • Klumme
  11. oktober 2010

  Når magtens arrogance slår sprækker

  De senere års lækager i regeringsmaskineriet tyder på, at fuskeri og misbrug af embedsapparatet er rykket op i en tungere vægtklasse. Tamilsagen er måske ikke længere så enestående - bortset fra at den blev blotlagt
  De senere års lækager i regeringsmaskineriet tyder på, at fuskeri og misbrug af embedsapparatet er rykket op i en tungere vægtklasse. Tamilsagen er måske ikke længere så enestående - bortset fra at den blev blotlagt
 • Kommentar
  6. juli 2010

  Slør i det offentlige styrtøj?

  Er det ikke tankevækkende, at der i en tid, hvor alt måles og evalueres, har været gjort så lidt for at finde ud af, hvad vi har fået ud af de mange kræfter og penge, der er brugt til at udvikle styringsmetoder og uddanne ledere inden for det offentlige?
 • Klumme
  16. juni 2010

  Hvad med en lille smule ærlighed om sparekravenes konsekvenser?

  Tiden må være inde til et opgør med mange års Orwell'ske omskrivninger og søforklaringer, når der skal gennemføres offentlige besparelser. Vedgå, at det også vil medføre forringelser. Det vil de fleste af os - både de offentligt ansatte og borgere - kunne forstå og acceptere
 • Klumme
  22. maj 2010

  Vagtskiftet på samfundsskudens bro

  Bag Slotsholmens mure er der i de seneste 20-30 år sket et næsten ubemærket rolleskifte mellem ministrene og deres nærmeste embedsmænd, som har gjort grænsen mellem politik og forvaltning stadig mere uklar
 • 22. april 2010

  I det kommunale ingenmandsland

  Den offentlige debat i kølvandet på afskedigelsen af Koldings kommunaldirektør er et eksempel på, hvor svært det er for offentligheden at danne sig et retvisende billede af, hvad der sker i den offentlige sektors politisk-administrative korridorer
 • Kommentar
  23. marts 2010

  Tillid er (næsten) for godt til at være sandt

  Forslaget om en 'tillidsreform' i den offentlige sektor strider mod de politiske naturlove. Men tillidens fortalere har alligevel fat om ondets rod i den forvoksede statslige detailstyring
 1. Klumme
  1. maj 2009

  Hvorfor fa'en skal det være så surt?

  Man kan brokke sig. Men mest kan man undre sig over, at journalistikken bliver mere og mere plat, uvederhæftig og dårlig researchet, når mængden af nye teknikker gør det muligt at få alverdens fakta og indsigt i dokumenter hurtigere end nogensinde før
  De to brokkehoveder oppe på balkonen i Muppetshow, som hedder Statler og Waldorf, er blevet kopieret af bl.a. EkstraBladets bagside, hvor et panel af sure gamle mænd brokker sig over verden.
 2. Klumme
  5. juni 2009

  Om journalistikkens værdi og journalisternes høje løn

  Skal professionel journalistik igen skabe en særlig merværdi, må den tilføre nyhedsstrømmen noget særligt og eksklusivt. bl.a. mindre bredde, mere niche og faglig dybde skræddersyet efter forskellige læsergruppers behov og præferencer
  De højtbetalte journalister står over for en stor udfordring på grund af konkurrence fra gratismedier. Det giver ikke megen plads til generalister og almindelig brødjournalistik. De vil blive afkrævet dybtgående faglig viden.
 3. Baggrund
  4. december 2009

  Christian Winther mangler i dag

  Den uomtvisteligt borgerlige DR-reporter Christian Winther, der dækkede Vietnam-krigen kritisk, ville ikke have fået lov til at være med på holdet, der dækkede Irak-krigen. Regering og Folketing burde savne kritiske reportere som ham
  Den uomtvisteligt borgerlige DR-reporter Christian Winther, der dækkede Vietnam-krigen kritisk, ville ikke have fået lov til at være med på holdet, der dækkede Irak-krigen. Regering og Folketing burde savne kritiske reportere som ham
 4. Kommentar
  12. februar 2010

  Publicistisk principrytteri

  Den aktuelle sag i Forsvarsministeriet illustrerer, hvor langt ud af kurs man kan komme. Chefredaktører skændes om kildebeskyttelse, men diskuterer ikke, hvorfor 'lækagen' først bliver taget op nu. Folketingsflertallet afventer private injuriesøgsmål og politiefterforskning, og fra forsvarsministeren udsendes et røgslør over mange hundrede ansatte i forsvaret
  Det ser ud som om, den 'fjerde statsmagt' har fundet en tvivlsom plads i sadlen sammen med den lovgivende og udøvende, mens de venter på den dømmende i 'Gade Gate'-sagen.
 5. Kommentar
  18. april 2011

  Offentlige bestyrelser i den sorte gryde

  Det er svært med, men vanskeligt uden de offentlige bestyrelser. De er artsfremmede konstruktioner i det politiske system. Derfor havner de så tit til spot og spe i den sorte gryde
 6. Kommentar
  15. januar 2010

  Hurra for public service-kvaliteten!

  Der kan være mange gode grunde til, at man i DR nu revurderer sendefladerne, udvikler programpolitikken og gør en særlig indsats for at hæve kvaliteten. Men de, som tror, at man kan finde en alment accepteret kvalitetsnorm, hører til blandt de kulturelt naive
  Otto Leisner i 'Kvit eller dobbelt' - et program fra dengang, Danmarks Radio havde hele banen for sig selv.