Claus Drejer

 • Kronik
  4. februar 2013

  Fra medborger til produktiv medarbejder

  I dag handler skolegangen om, at eleven ikke skal udgøre en fremtidig byrde for samfundet. Derfor er der så stort fokus på færdigheder, test og evidensbaseret undervisning, frem for 70’ernes fællesskabsorienterede og demokratiske ideal, hvor eleven eleven lære skulle at arbejde sammen med andre og tage aktiv del i samfundet
  I 1970’erne var fokus på at myndiggøre eleven til at tage aktiv del i samfundet og være med til at forandre det. Demokrati og fællesskab var plusord.
 • Kronik
  6. maj 2008

  Det kvalitetsstemplede samfund

  Velfærd må ikke koste ekstra, derimod skal der effektiviseres og optimeres på en måde, så borgerne kan få den bedst mulige kvalitet for pengene. Kvalitetsmanien har dog en konsekvens: Den har skabt en hel kultur, hvor arbejdspladser investerer tid og ressourcer på uendelig dokumentation af kvaliteten
  Mange offentligt ansatte er hårdt presset af bureaukratisk kvalitetsmåling af deres eget arbejde - de er utilfredse over mistilliden til deres faglighed. Mange kræver respekt - og mere i løn.
 • 11. april 2005

  ’Fastfood-demokrati’

  Det går for hurtigt, og bagefter har vi travlt med at rette alle fejlene