Claus Holm

Seneste artikler af
Claus Holm
 • Væmmelse ved viden

  Alle politikere kræver, at viden bliver en vækstmotor. Det kræver mod. Mod til et opgør med forskningsfrihed. Mod til et opgør med erhvervslivets frihed. Har danske politikere begge dele?
 • Den opinionsstyrende rektor

  Er en rektor egenrådig, fyrer man ham. Men en usynlig rektor, som agerer forskerkollega duer heller ikke. Den rette rektor er en helt tredje figur: den opinionsstyrende rektor
 • Tværdisciplinære uddannelser ønskes

  Forældre ønsker, at deres barn træffer sit eget studievalg. Tilbage står et skuffet arbejdsmarked og efterspørger flere ingeniører og færre humaniorastuderende. Hvordan får man studie-valg til at hænge sammen med et velfungerende arbejdsmarked?
 • Humaniora må komme med nye svar

  Naturvidenskaben fortæller os, at mennesket ikke er en unik skabning, men blot et genetisk blandingsprodukt. Men når naturvidenskaben redefinerer mennesket, må den historie-fortællende videnskab om mennesket, humaniora, så også ændre sig?
 • Investér i intetfang

  Forskere skal producere viden og ideer. Men viden- og idéproduktionen har brug for tid til at hvile trætte tanker
 • Den intellektuelles rolle er under forandring

  Kapitalens kritikere var de kritiske intellektuelle. Det nye ideal er, at intellektuelle træder i erhvervslivets tjeneste som kritisk-konstruktive videnspredere
 • Universiteterne skal træne deres markedsevner

  Universiteter bliver en af den nye konkurrence-stats mest magtfulde vidensinstitutioner. Men magter de danske universiteter markedets frihed?
 • Den nødvendige luksusvirksomhed

  Danske universiteter er i princippet samfundsøkonomisk ansvarlige, men spørgsmålet er, om der reelt sker en ansvarlig brug af universiteterne. Udover diskussionen om forvaltningen af forsk-ningsfrihed, presser en diskussion om de studerendes brug af læringsfrihed sig på
 • Ferie er fredet frihed

  Universitetet er ikke længere en fredet zone fyldt med forskere med sammenhængende forskningstid. Forskere er også forstyrrede mennesker. Derfor bliver forskere nødt til at planlægge sig til fredet frihed

Sider

Mest læste
 1. Sundhedsstyrelsens rapport 'Mental sundhed blandt voksne danskere' bygger på WHOs idé om mennesket som fuldstændig sundt og lykkeligt. En idé, der sygeliggør melankolikere
 2. Den sydafrikanske verdensmester på 800 meter for kvinder, Caster Semenya, er hermafrodit. Denne biologiske identitet blev forleden accepteret - eller gjorde den? Kampen mod den kønslige selvbestemmelse raser fortsat, men myndighederne er oppe mod nye modstandere
 3. Arbejdssituationen for de offentligt ansatte er intimiderende, ja, nærmest psykisk voldelig, lyder det fra sociolog Rasmus Willig. Og koret af konkurrencestatskritikere jubler. Problemet er bare, at han bygger sin påstand på fornemmelser i stedet for seriøs forskning
 4. Den klassiske mønsterbryder møder stolthed, når han fortæller om sit heroiske brud med sit opvækstmiljø. Den moderne mønsterbryder er derimod et ensomt menneske, der er os ligegyldig og halvpinlig at høre på
 5. I disse år overhales den traditionelle danske velfærdsstats socialpædagogik af en livsduelighedspædagogik, der stiller krav og udfordrer, frem for bare at være beskyttende. For mange ligner det sikkert konkurrencestatens rå pædagogik, men for socialt udsatte børn er det en kæmpegevinst
 6. Efterkrigstidens voksne har ikke taget ansvar for deres opdragelsesopgave. Derfor må kommende generationer af børn og unge opdrage sig selv – og de voksne
 7. Er danskerne ved at ende som glade grise, meget krævende, ubehagelige at omgås og stadigt mere overfladiske og lallende i jagten på lykken?
 8. Et demokratisk samfund kræver, at forskere opfører sig som bedre vidende intellektuelle. Problemet er, at for få opfører sig som intellektuelle