Claus Holm

Seneste artikler af
Claus Holm
 • Fra forskningsfrihed til frivillig forskning

  Nye generationer af forskere har ikke samme opfattelse af frihed som de midaldrende forskere. Mens de ældre generationer vil være fri for ledelse, så efterspørger de unge generationer karrierefremmende ledelse
 • Overdramatiserede overgangsproblemer

  Vi vil gerne skabe et uddannelsessystem uden anstrengende og smerte-fulde overgange mellem forskellige uddannelses-niveauer. Det skal være et lidelsesfrit lykke-system, men gør det elever og studerende fagligt dygtige?
 • Hvilket køn har en engel?

  Den sydafrikanske verdensmester på 800 meter for kvinder, Caster Semenya, er hermafrodit. Denne biologiske identitet blev forleden accepteret - eller gjorde den? Kampen mod den kønslige selvbestemmelse raser fortsat, men myndighederne er oppe mod nye modstandere
 • Er RUCs nye rektor en akademisk Cæsar?

  Universitetsloven fra 2003 blev lanceret som udtryk for styrket ledelse. Rammerne for ledelse er der, men hvordan udnyt-ter man dem? Man opfø-rer sig som en Cæsar, der redder universiteterne via et strategisk brug af et samarbejde, der skaber fornyelse af universitetet
 • Ryger troværdigheden ned, når vi taler læreruddannelsen op?

  Nu er vi ved at få talt læreruddannelsen op af sin lavstatus. Resultatet er, at flere søger uddannelsen. Så må vi håbe, at talen er troværdig, for ellers vil frafaldet stige
 • Universitetsgaver uden ønskeliste

  I dag holder Dansk Magisterforening konference om forskerens frihed og medbestemmelse under den nye universitetslov. Men forskernes frihed afhænger af, om den er rentabel for den moderne danske vidensøkonomi
 • Mønsterbrydere - fra helte til ligegyldigheder

  Den klassiske mønsterbryder møder stolthed, når han fortæller om sit heroiske brud med sit opvækstmiljø. Den moderne mønsterbryder er derimod et ensomt menneske, der er os ligegyldig og halvpinlig at høre på
 • Bander er befriet for samfundsmæssig skyldfølelse

  Problemet med banderne er, at disse grupperinger er afsondret i forhold til samfundets almene love og retsprincipper, som de ikke føler skyld i forhold til
 • Melankoli? Skyl det ned med en øl

  Kernen i Eric Wilsons forsvar for melankolien er en protest mod lykke som lalleglad lidelsesfrihed. Han fremhæver i stedet den romantiske ironiker, der tåler en vis portion lidelse, forfald og død - og kan beundre og erfare livets skønhed så meget desto mere intenst

Sider

Mest læste
 1. Diskussionen om unges mistrivsel tager afsæt i et urealistisk ideal om et lykkeligt, smertefrit velbefindende. Men læringsprocesser er smertefulde, og de unge vil trives bedre, hvis vi siger klart, at uddannelse koster en vis følelse af inkompetence og ubehag, skriver leder af DPU, Claus Holm, i dette debatindlæg
 2. Sundhedsstyrelsens rapport 'Mental sundhed blandt voksne danskere' bygger på WHOs idé om mennesket som fuldstændig sundt og lykkeligt. En idé, der sygeliggør melankolikere
 3. Den klassiske mønsterbryder møder stolthed, når han fortæller om sit heroiske brud med sit opvækstmiljø. Den moderne mønsterbryder er derimod et ensomt menneske, der er os ligegyldig og halvpinlig at høre på
 4. I disse år overhales den traditionelle danske velfærdsstats socialpædagogik af en livsduelighedspædagogik, der stiller krav og udfordrer, frem for bare at være beskyttende. For mange ligner det sikkert konkurrencestatens rå pædagogik, men for socialt udsatte børn er det en kæmpegevinst
 5. Arbejdssituationen for de offentligt ansatte er intimiderende, ja, nærmest psykisk voldelig, lyder det fra sociolog Rasmus Willig. Og koret af konkurrencestatskritikere jubler. Problemet er bare, at han bygger sin påstand på fornemmelser i stedet for seriøs forskning
 6. Er danskerne ved at ende som glade grise, meget krævende, ubehagelige at omgås og stadigt mere overfladiske og lallende i jagten på lykken?
 7. Efterkrigstidens voksne har ikke taget ansvar for deres opdragelsesopgave. Derfor må kommende generationer af børn og unge opdrage sig selv – og de voksne
 8. Bliver ensomhed kun set som et problem, der skal afhjælpes, sættes vores 'ensomhedsevne' og samvittighedsfølelse over styr