Telegram

Miljøminister hyrer særlig rådgiver fra tobaksfirma

Den nye særlige rådgiver for miljø- og fødevareministeren kommer fra stilling i House of Prince.
Telegram
9. juli 2015 kl. 19:36

Miljø og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har ansat en særlig rådgiver med en fortid, der ikke umiddelbart har en kobling til miljøområdet.

Hendes nye rådgiver, Morten Flindt, kommer fra en stilling i House of Prince.

I tobaksfirmaet har han blandt andet beskæftiget sig med politisk interessevaretagelse og kommunikation, som det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Han har desuden tidligere været politisk konsulent i Venstre og arbejdet som konsulent hos Burson-Marsteller, et PR- og kommunikationsbureau med hovedsæde i New York.

Ifølge Eva Kjer Hansen, er det hans politiske baggrund, der har været udslagsgivende for ansættelsen:

- Jeg kender Morten fra mit arbejde som parlamentariker på Christiansborg, hvor han har arbejdet i fem år for Venstre - heraf tre år som min politiske medarbejder. Det har været min bevæggrund for at spørge Morten, om han ville være min særlige rådgiver, siger hun.

Morten Flindt er 34 år og uddannet cand.mag. i historie og retorik. Derudover er han premierløjtnant af reserven.

- Miljø og produktion skal gå hånd i hånd. Jeg glæder mig til sammen med ministeren at sikre et grønnere Danmark med et stærkere landbrugs- og fiskerierhverv, siger Morten Flindt selv om sin nye ansættelse i en kommentar.

Han tiltræder 1. august og skal fungere som ministerens faglige og politiske rådgiver.

/ritzau/

Opdateret 9. juli 2015 kl. 20:16

Torben Arendal

Manden er en fupmager!

Torben Arendal

Manden er en fupmager!

Torben Arendal

Hvis manden har samme holdning til tobakkens sundhedsmæssige positivt virkning på folks helbred som han har til miljøet og fødevarer, er vi virklige på skideren!

Jeg kan kun sige at manden skal til fronten hurtigste mugligt.

Vores miljø og fødevarer har ingen gavn af en mand der kommer direkte fra en amerikanske Monsanto lignende holdning.

Torben Arendal

Hele regeringen er inficeret af amerikanske venlige spindoktorer.

Systemet med "særlige rådgivere" er - på en måde ikke forudset ved indførelsen - blevet til en indfaldsport for multinationale firmaers "køb" af indflydelse.

Burson-Marsteller, der har kontor i København, har som sit emne at "pynte" firmaers image efter kriser, f. eks. tobaksindustrien, Union Carbide efter Bhopal og General Motors efter sikkerhedsproblemer.

https://en.wikipedia.org/wiki/Burson-Marsteller

Tobaksindustrien omstruktureredes ca.2008, idet Augustinus-fonden, hovedejer af de danskejede tobaksfabrikker, omdannedes til en pengetank, der nu ejer en stor del af
Københavns erhvervsliv.

British-American Tobacco er stadig partsejer i Skandinavisk Holding.

Augustinus-fonden ejer blandt andet ejendomsselskabet Jeudan, der stiller bolig til rådighed for Lars Løkke Rasmussen i Nyhavn.

https://da.wikipedia.org/wiki/Chr._Augustinus_Fabrikker

Tue Romanow, Maibritt S. Carstens, Anne Eriksen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar