Telegram

Rigspolitichef ønsker adgang til internetbrugernes data

Jens Henrik Højbjerg mener, at politiets muligheder for at efterforske digitalt ’vakler’
Telegram
23. februar 2016 kl. 01:36

Mens regeringen møder kritik for at ville tvinge it- og teleselskaber til at opbevare oplysninger om forbrugernes adfærd, kommer rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg nu justitsminister Søren Pinds (V) forslag til undsætning.

Det skriver Berlingske.

Normalt blander rigspolitichefen sig ikke i kommende lovgivning, men i dette tilfælde gør han en undtagelse.

»Jeg tager ikke stilling til omkostninger eller andre spørgsmål, som jeg godt ved skal varetages politisk,« siger han til Berlingske.

Rigspolitichefen ser ikke regeringens forslag om den såkaldte sessionslogning som overvågning.

I stedet sidestiller han sessionslogning med de muligheder, politiet allerede har i dag.

Her kan politiet med en dommerkendelse hente op til ét år gamle teleoplysninger hos teleselskaberne.

»Jeg har ikke indtryk af, at folk undlader at bruge deres telefoner, fordi politiet har mulighed for at hente teleoplysninger,« siger Jens Henrik Højbjerg til Berlingske.

Politiet efterlyser samme lagring af internetdata, som man allerede kender fra teledata. Her gemmes indholdet i dine sms’er og opkald ikke.

Til gengæld gemmes oplysningerne om, hvem der snakker sammen, hvor de er under opkaldet, og hvor lang tid opkaldet tager.

Rigspolitichefen mener, at det er helt afgørende for politiet, at det får mere vidtfavnende muligheder for at jagte kriminalitet på nettet.

»Jeg konstaterer bare, at kriminaliteten i stigende omfang er på vej væk fra det fysiske rum og ud på nettet. Politiet står altså med helt nye udfordringer, og i forhold til de kriminelles kommunikation på nettet vakler det under os,« siger Jens Henrik Højbjerg.

Rigspolitichefen nævner onlinemisbrug af børn, hacking og terror som områder, hvor politiet langtfra er stærke nok uden sessionslogning.

/ritzau/

Opdateret 23. februar 2016 kl. 08:28

I retssamfundet i et demokrati har man fuldstændig vandtætte skodder mellem magtens 3-deling - altså lovgivere, lovudøvere og dømmende myndigheder. Og denne udtalelse er et markant brud på denne 3-deling.

Ærligt talt, så syntes jeg ikke, at rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg skal blande sig i den førte politik i landet. Og desuden viser dette brud på så vigtige forhold for et retssamfund, at rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg slet ikke er den rette til denne offentlige stilling.

Kurt Nielsen, Karsten Aaen, Jette M. Abildgaard, Jesper Frimann Ljungberg, Anne-Marie Krogsbøll, Tue Romanow og Torben Skov anbefalede denne kommentar

Det vil blive misbrugt til alt muligt andet end "onlinemisbrug af børn, hacking og terror"! Det er derfor at det er problematisk!
Vi har ikke brug for mere poilitistat, men mindre!

Jens Kofoed, Jan Pedersen, Kurt Nielsen, Karsten Aaen, Jette M. Abildgaard, Lise Lotte Rahbek og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Dette er en gentagelse af min kommentar fra "fakta"-artiklen om sessionslogning, da den vist er bedre anbragt her. Så er i advarede

Støt op om protest mod dette forslag, endnu et skridt i totalitær retning. http://www.skrivunder.net/signatures/nej_til_sessionslogningmasseovervag...

Forslaget gør det, i de forkerte hænder, sammen med register over nummerpladescanninger i gadebilledet, scanning og registrering af pas ved rejser til Sverige, diverse Big Data om sundhed og forbrugsvaner og de mange andre knopskydende BIG Data-databaser, muligt at tegne meget detaljerede profiler af borgerne.

Det kan blive svært at rulle udviklingen tilbage, og den dag, vi står med magthavere, som ikke respekterer demokratiet (og det kan hurtigt ske med den glidebane, der er i gang), vil disse enorme, privatlivsoverskridende datamængder kunne misbruges mod politiske modstandere.

Det er ikke nok at se på disse tiltag som isolerede hændelser - man må også se på den samlede mængde af tiltag i retning af masseovervågning. Det er salami-metoden, indtil der ikke er noget privatliv tilbage - og vi er allerede tæt på at være der.

Læs desuden en IT-advokats advarende ord om, at de ved sessionslogning opsamlede data kan blive svære at anvende på forsvarlig måde i retssager, fordi de er så komplicerede at forstå. De kan faktisk blive til fare for retssikkerheden.
http://www.version2.dk/artikel/it-advokat-om-sessionslogning-selvfoelgel...

Niels Erik Nielsen, Jan Pedersen, Kurt Nielsen, Karsten Aaen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar
Jesper Frimann Ljungberg

Og der blev så sagt fra Rigspolitiet:
"Bla bla bla... bla bla onlinemisbrug af børn bla bla bla Hacking bla bla bla bla bla Terror".
OK så må det jo være rigtigt.

Problemet er lidt at IT, er blevet centralmagtens gyldne mirakel løsning. Der er ikke noget det ikke kan i deres ikke IT-kyndige hoveder.

// Jesper

Kurt Nielsen, Karsten Aaen, Jette M. Abildgaard og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Anne-Marie Krogsbøll

Mht. "online misbrug af børn": Hvem rammer dette primært, statistisk set? Børn af ressourcestærke, velstillede forældre, eller børn fra udsatte, fattige familier, som ikke har de nødvendige ressourcer til at passe på dem?

Mit gæt er det sidste, og en bedre måde at beskytte børn ville derfor være at forebygge ved at udjævne de enorme indkomstforskelle, så udsatte familier verden over fik overskud og ro til at passe på deres børn.

At tage sig godt af flygtningebørn, som jo er ekstra udsatte, ville nok også være godt. I stedet forsøger man at lukke dem ude.

Og at undlade hele tiden at skære ned på den sociale indsats i kommunerne, ville også betyde, at socialrådgiverne måske faktisk fik en chance for at fange nogle af de udsatte børn, inden det går galt.

Så alt i alt er der mange ting, man kunne gøre bedre, hvis målet var at beskytte børn mod online- og anden misbrug. Ting, som ikke indebærer endnu et skridt i retning af et totalitært samfund. Så længe vi har magthavende politikere, der i praksis blæser ret meget på de børn, man faktisk kunne samle op, inden det går galt, så længe vil jeg betragte "børnepornokortet" som hykleri - det er ikke børnene, man bekymrer sig om, for så var der mange andre ting, man ville satse på, som er mere effektive.

Selvfølgelig skal man efterforske og retsforfølge børneporno ihærdigt - men det skal gøres indenfor almindelige principper for en retsstat - konkret mistanke og dommerkendelse. Ikke masseovervågning.

Niels Erik Nielsen, Kurt Nielsen, Karsten Aaen, Niels Duus Nielsen, Hans Larsen og Jette M. Abildgaard anbefalede denne kommentar

Er jo netop med sessions logging og hver 500 pakke en væsenlig forskel fra det som rigspolitichef beskriver, det er rigtig de kan gå tilbage og se hvilket nummer der kan ringet til hvad, men de kan ikke høre hvad der er blevet talt om , sessions logging vil jo netop gemme brudstykker af kommunikationen.
Men så længe vi ikke ved hvordan sådan en session er definere , er det særdelses svært at præcist hvor vidtgående det tosse forslag er.

Niels Duus Nielsen

Rigspolitichefen er ikke uddannet politimand, han er jurist. I sit lange virke inden for etaten har han ikke opklaret en eneste forbrydelse, men har i stedet været chef for fodfolket.

At være leder handler i vore dage ikke om at vide noget specifikt om det, man er chef for. Så at Rigspolitichefen taler justitsministeren efter munden kan sagtens mistænkes for blot at være et udtryk for management, altså det, der i fagbevægelsen kaldes lokumsaftaler.

Med andre ord: Rigspolitichefen gøder jorden for de fremtidige forhandlinger, han skal have med justitsministeren. Hvis han støtter Pind nu, støtter Pind ham i en eller anden anden sammenhæng, der ikke nødvendigvis har noget med internetovervågning at gøre.

https://www.politi.dk/da/ompolitiet/rigspolitiet/rigspolitichefen/

Jens Kofoed, Espen Bøgh, Jan Pedersen, Per Jongberg, Kurt Nielsen, Karsten Aaen, Jesper Frimann Ljungberg og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

Danmark er godt på vej til at udvikle sig til en politistat.

Det er uacceptabelt, at landets samlede befolkning skal behandles som potentielle kriminelle - og det er lige netop det, der sker med sessionslogning uanset om det er på telefoner eller internetaktivitet.

Og al denne overvågning fører med usvigelig sikkerhed til, at der de-facto bliver omvendt bevisbyrde: at det er den tiltalte, der skal bevise sin uskyld - ikke anklagemyndigheden, der skal bevise den tiltaltes skyld.

Prisen for frihed er bl.a. at risikoen for at en kriminel går fri øges marginalt og at politiet nok en gang i mellem skal arbejde lidt mere med sagerne. Men hvorfor skal 5 mio lovlydige danskere behandles som potentielle forbrydere for at gøre det lidt lettere for politiet at fange et lille fåtal af kriminelle?

At det netop er en erklæret liberal justitsminister, der fremlægger forslaget er fuldstændig uforståeligt

Jan Pedersen, Kurt Nielsen, Karsten Aaen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar

God bedring
Lediggang er som bekendt roden til alt ondt – nogen er muligvis blevet ramt af kronisk datajunkiefeber af at sidde på sit beskyttede kontor og jagte computerspilbanditter hele dagen … ;-)

Både Pind og Højbjerg er ude i et politisk ærinde. It stinks.

Den er rivende gal med rigspolitichefens ønsker om adgang til mastedata fra borgerne.

Har netop via DR live-tv set udsendelsen "løgn og chikane i Mariager" som Tulle Krøyer er hovedperson i, og som den anklagede Carsten Anhøj er den anklagede i af politiet, og her 15 måneder senere fortsat er anklaget.

Blandt et af hovedpunkterne er indhentede maste oplysninger om Carsten Anhøjs mobiltelefon, som politiet afviser rigtigheden af, idet disse viser han var et helt andet sted i det pågældende tidsrum, hvilket også bekræftes af skoleledelsen der hvor ham underviste.

Politiet kan ikke på én og samme tid gøre maste oplysningerne til noget man bruger efter behag, sådan som tilfældet er, og som det åbenbart også sker dagligt i danske retssale i forbindelse med få en domfældelse, eller som ovenfor afvise som værende ikke rigtige eller sandhedsbevis.

- Det er at gøre grin med borgernes retssikkerhed fra politiets side!

Rigspolitichef ønsker IKKE adgang til internetbrugernes data - han ønsker lovliggjort at FE/PE allerede har adgang til danskernes internet data.