Telegram

EU-positive partier frygter kort holdbarhed af Europolaftale

Allerede om et til to år kan den aftale, Danmark er ved at indgå om Europol, være forældet, mener S og R.
Telegram
8. december 2016 kl. 17:01

Det havde været bedre, om de danske vælgere havde sagt ja til at afskaffe EU-retsforbeholdet. Men når nu det ikke skete, så er den aftale, Danmark ser ud til at kunne få om Europol, acceptabel.

Nogenlunde sådan kan man sammenfatte holdningen hos de oppositionspartier, der normalt står på samme side som regeringen i EU-spørgsmål.

- Der er det meget, meget problematiske element, at alle allerede nu kan se, at den skitse, der ligger, ikke er langtidsholdbar, siger partiformand Mette Frederiksen (S).

Hun og de øvrige partiledere er torsdag blevet orienteret om de forhandlinger, regeringen har ført, efter at de danske vælgere sidste år afviste at afskaffe retsforbeholdet.

- Aftalen risikerer at blive overhalet indenom måske allerede i løbet af et år, måske om et par år, fordi den nye teknologi løber hurtigere, end vi kan, siger Mette Frederiksen.

De Radikale og SF er på samme linje.

- Det er en aftale, som kun på kort sigt løser udfordringerne. Det er nedslående, siger De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

- Den aftale, de lægger på bordet, er god nok på den korte bane, siger SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

- Men på den lange bane er vi stærkt udfordret.

/ritzau/

Endnu et hævemiddel i opbagningen til fremtidige folkesafstemninger; forældelse truer os - allerede før vi er begyndt på det nye Europol-akt i Schengen-spillet.

Hvis Danmark bliver ringere stillet, ved ikke at være fuldt medlem af Europol, så er ansvaret vel de ja partiers, der prøvede at bruge Europol afstemningen til en de facto afskaffelse af retsforbeholdet.
Vi kunne have haft en afstemning om Europol, som jeg tror ville have fået stort flertal, men man skulle prøve at luske meget mere med. Faktisk blev politiets adgang til Europol, taget som gidsel i et større ideologisk projekt.

Flemming S. Andersen

Hvor tyndt.

Faktisk ligger der en alvorlig beskyttelse i IKKE at deltage i en evt. fremtid, hvor enhver platfodet betjent kan søge oplysninger om enhver tilfældig borger, nummerplade o.s.v. uden at godtgøre til hvilket formål og forbindelse.

Er vores politikere gået helt i registreringsmani???

Enig med jer. Vi mangler desuden stadig at få en forklaring fra EU-tilhængerne på, hvorfor EU's politi- og retssamarbejde overhovedet skal gå fra at være mellemstatsligt til at være overstatsligt. Det er jo det påhit, der gjorde, at vi overhovedet fik retsforbeholdet, og at vi overhovedet havde en folkeafstemning i 2015. – Har man ikke forstået dette, så har man ikke forstået, hvorfor vi stemte.

Mangel på ovennævnte forståelse er dog tilgivelig, eftersom jasiden var og stadig er yderst tilbageholdende med at bruge ordet 'overstatslig'. De taler hellere om "når Europol snart ændres" og "når retssamarbejdet ændres" og lignende bambiblød uld-i-mund.

For det første:

EU-tilhængerne taler selvfølgelig sådan, fordi det ellers må belyses, at overstatslighed er, at medlemslande kan nedstemmes i EU-systemet og dermed påtvinges EU-retsregler. Regler, der eventuelt strider mod landets retsopfattelse og -tradition.

For det andet:

"Jamen, med vores tilvalgsordning kunne Danmark netop ikke påtvinges noget!" hører vi så. Problemet med tilvalgsordningen er bare, at de EU-vedtagelser, som en given regering ville have tilvalgt, straks ville blive overstatslige også for Danmark. Også fremtidige sammensætninger af Folketinget ville derved være bundet af EU-vedtagelsen.

– Dermed ville en grundpille i demokratiet være smuldret inden for retspolitikken, nemlig den at folket kan få sig en ny politik ved at stemme på nogle andre politikere.

Derfor er EU udemokratisk, tilvalgsordning eller ej. Og derfor skal vi bevare retsforbeholdet. Det allerbedste vil dog være udmeldelse af EU. Faktum er, at der er talrige måder at samarbejde internationalt på.

For det tredje:

"Jamen, vores ansvar er at sikre danskerne det bedste, også når det gælder Europol," hører vi i disse dage fra især S og R. ... Men det er dem, der vender tingene på hovedet:

Hvis EU virkelig har valgt at indrette sig så overstatsligt, at det er svært at samarbejde med EU på mellemstatslig vis, så er det ikke retsundtagelsen, der er skurken, men EU.

For det fjerde:

EU's overstatslighed er i det hele taget ulogisk, eftersom alle lande uden for EU jo i sagens natur står uden for EU's overnationale politik. Vil eller kan EU så heller ikke samarbejde med dém imod cyberkriminalitet, menneskehandel, terror, børneporno og så videre, på trods af at disse forbrydelser ofte også overskrider EU's landegrænser?

... Hele tankegangen er en ulykkelig vildfarelse. Kære EU-tilhængere: Indrøm det nu, og red æren med skindet på næsen.

For det femte:

Hvis I sadler om, skipper det formynderiske pseudo-fællesskab og arbejder for mellemstatslighed, så får I et samarbejde, som vil blive desto mere velfungerende, fordi ingen regeringer længere vil betvinges, og fordi befolkningerne derfor i højere grad vil støtte op.

Da vil der samtidig komme mindre folkelig apati, frustration, afmagt og vrede, hvilket netop er de følelser, som fremmedhad og nationalisme alle dage har snyltet på. Den fremmedgørende overstatslighed er kun benzin på bålet. Please, forstå det nu.

For det sjette:

EU er ikke en livsnødvendighed for internationalt politisamarbejde, da vi er med i det globale politisamarbejde Interpol. Såfremt Interpol har brug for at blive styrket på nogle punkter, så brug kræfterne på dét i stedet for på Europol.

– Venlig hilsen Magnus Falko, medlem af Folkebevægelsen mod EU

Robin Frederiksen, Lars Bo Jensen, Peder Kruse, Michael Kongstad Nielsen og Peter Jensen anbefalede denne kommentar