Læsetid: 2 min.

Forskere er dybt alarmerede over hastigheden af opvarmning og klimaændringer i Arktis

Ifølge de seneste data er temperaturen ved arktis fem grader over det normale, og den arktiske opvarmning og isafsmeltningen går markant hurtigere, end forskernes avancerede klimamodeller har forudset
Ifølge de seneste data er  temperaturen ved arktis fem grader over det normale, og den arktiske opvarmning og isafsmeltningen går markant hurtigere, end forskernes avancerede klimamodeller har forudset

Ole Jorgen Liodden

15. februar 2017

»I al den tid jeg har studeret Arktis, har jeg aldrig set noget som sidste års begivenheder.«

Sådan skriver den ledende arktiske klimaforsker Mark Serreze, National Snow and Ice Data Center (NSIDC), i det nye nummer af tidsskriftet Earth Magazine, udgivet af American Geosciences Institute.

Som andre klimaforskere er Serreze både stærkt forbløffet og foruroliget over de høje temperaturer og den stærke isafsmeltning, der kan registreres på de høje nordlige breddegrader.

Det startede i vinteren 2015-16 med en arktisk hedebølge uden fortilfælde, som i marts resulterede i det mindste areal af havisen nogensinde registreret på den tid af året. Igennem det arktiske forår og sommeren skrumpede isen med en hast, der i september svarede til 13 procent reduktion pr. årti, målt i forhold til septemberisens gennemsnitlige udbredelse i perioden 1981-2010.

Gennem det arktiske efterår 2016 begyndte tilfrysningen igen, men meget langsommere end normalt, og midt i den mørke november skrumpede havisen kortvarigt – i tråd med at temperaturerne ved Nordpolen var 17-22 grader over det normale.

 

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Se om du er enig…

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Michael Kongstad Nielsen
  • John Fredsted
  • Torben K L Jensen
  • Peter Jensen
  • Niels-Simon Larsen
  • Trond Meiring
  • jørgen djørup
Michael Kongstad Nielsen, John Fredsted, Torben K L Jensen, Peter Jensen, Niels-Simon Larsen, Trond Meiring og jørgen djørup anbefalede denne artikel

Kommentarer

Ja, vi er vel også "politisk korrekte". Og hysteriske, ikke mindst, samt latterlige.
Hvem mangler overbevisning og argumenter?

Ja hvem er mest frelst? Det er påfaldende at betegnelsen kommer fra personer, der benægter fakta (den globale opvarmning er primært menneskeskabt) og som klynger sig til forklaringer, der er dårligt underbygget eller direkte løgnagtige. De reagerer mere som fundamentalistiske troende end som rationelt tænkende
Forudsigelser af udviklingen er selvfølgelig behæftet med usikkerhed - hvad ingen benægter. Så der skal naturligvis være plads for en kritisk debat om de forskellige scenarier Det vil kun gøre os klogere. Men selve grundpræmissen bør vi ikke længere spilde tid på at diskutere
Der har altid været mennesker der nægter at se fremtidens udfordringer i øjnene.
Både før udbruddet af første og anden verdenskrig blev klartskuende folk som advarede om faren beskyldt for at være 'alamister' - intet nyt under solen desværre

Grethe Preisler

Niels Simon-Larsen,

når man skyder med spredehagl, må man være forberedt på, at der bliver skudt tilbage af dem, som haglene rammer i flæng. Det er ikke dem, du skyder efter, der optræder som 'moderatorer' og sletter dine og andres 'kommentarer' i nærværende debatforum. Har du noget at beklage dig over i så henseende, må du derfor henvende dig til rette vedkommende på dagbladet Information, in casu formentlig bladets fungerende debatredaktør (Susan Knorrenborg) og udbede dig en forklaring på dit problem med at blive modsagt af læsere, der ikke vil anerkende dig som valgt ordstyrer af debatten om de spørgsmål, du selv er mest engageret i at finde autoritative svar på.

Philip B. Johnsen

Prøv at læse dette indlæg fra Dansk Energi, et klassisk eksempel på hvordan pressen bliver brugt til spredning af politisk propaganda og misinformation, i dette tilfælde om sammenhængen mellem bæredygtighed og et ikke bæredygtigt forbrug.

"Energichef: Dansk førerposition truet af høje afgifter"

Link: https://www.information.dk/telegram/2017/02/energichef-dansk-foererposit...

Grethe Preisler

Gentagelse fremmer forståelsen

"Kunsten at få det sidste ord
er enkel som bare fanden:
Man skal bare sørge for aldrig at tage
det næstsidste ord fra den anden."
(Kumbel)

Grethe Preisler

På sæt og vis minder denne folkelige debat om klimakatastrofen om debatten for og imod atomkraft i tressere og halvfjerdsere i forrige sekel, hv bølgerne også gik højt i massemedierne incl. dagbladet information. Jo mindre fag- og sagkundskab om emnet debattørerne besad, jo hidsigere og mere småperfid blev 'debatten'.

For mit vedkommende (jeg blandede mig ikke i læserbrevslagsmålene, men nøjedes med at følge med fra sidelinjen) endte det med, at jeg anskaffede en 'Nej til Atomkraft'-badge og satte den fast på opslagstavlen over mit skrivebord på arbejdspladsen. Og i øvrigt nægtede at debattere emnet med bordfællerne i kantinen med henvisning til, at jeg havde gjort min stilling op og ikke orkede at deltage i skænderierne.

Også dengang stredes de kloge hoveder fra det akademiske parnas så hårene føg. Og det som gjorde udslaget (for mig sagde hunden) var indlæggene fra professorerne Ove Nathan og Morten Lange, hvoraf førstnævnte var fysiker og forsker på Niels Bohr-Instituttet, mens sidstnævnte var botaniker med speciale i svampe og derudover politisk aktiv i SF, som jeg plejede at beære med min stemme, før jeg rokerede videre til VS og Preben Wilhjelm, der efterhånden lød mere ædruelig i mine øren end de fleste af syrehovederne og svampeæderne i dén generation af ungdomsoprørere, man var for gammel og stivbenet til at blive taget alvorligt af, hvis man var fyldt 30 i oprørsåret 1968 og ikke hed Klaus Rifbjerg eller Hans Jørgen Nielsen.

Så det ...

Trond Meiring, Flemming S. Andersen og Jan Weis anbefalede denne kommentar

Grethe Preisler - den debat havde vi for et par år siden i regi af Ejvind Larsen - dengang der var ægte debatter til i Dagbladet Information - nogen 'forbedring' i oplysningsniveauet til 'debatten' i dag kan desværre ikke konstateres - fag- og sagkundskaben er givetvis endda blevet mindre ...

Flemming S. Andersen

Man fornemmer ypperstepræsten mangler magten til at gennemtrumfe sin tro og gøre den til sandhed.
Hvad skulle argumenter om politisk vedtagen videnskabelighed og almindelig skepsis dog stille op imod så megen opblæst selvovervurdering.

Hvorfor er det aldrig nok at vide man har ret, når man nu ikke besidder magten til at bestemme hvad andre skal mene?

Nogle burde have en smugle selvkritik og overveje hvordan de ser ud udefra, altså uden for den frelste menigheds åsyn

Grethe Preisler

Så sandt som det er sagt, Jan Weis.

Der er gået polemik i sagen, og 'Den store nordiske krig om Seksualmoralen' har afløst de mere seriøse debatter, hvor enhver fugl kunne synge med sit næb uden at få det flettet af mere eller mindre vakse 'moderatorer' fra it-kælderen under de hellige haller, hvor de få tilbageværende ansvarshavende og overbebyrdede professionelle medlemmer af 'den fjerde statsmagt' på modstandsavisen fra besættelsesårene holder til.

Man må skikke sig i sin skæbne og trøste sig med, at alt får en ende og livet går videre, når man selv har stillet sit sidste par sko under sengen og sidder med bar mås i natskjorte på en våd sky i himlen med vinger og glorie på og slår sin harpe i samme takt som alle de andre artige børn fra denne jordiske jammerdal.

Michael Kongstad Nielsen

"Atomkraft - nej tak", var sådan en herlig fredsommelig afvisning af dette skrammelværk.
Modstykket: "Pedalkraft - ja tak" var ligeså herlig og fredsommelig på en nærmest Gandhisk måde, og tilmed til fordel for klimaet.
Mange motorcykelbander i rocker-outfit har på vej til Bakkens åbning ærbødigt givet plads for en enlig cyklist iført t-shirt med stemplet: "Pedalkraft - ja tak" på brystet. Der var noget Messias agtigt over denne skikkelse, som fik Harley -erne til at vige.

Grethe Preisler, Trond Meiring og Flemming S. Andersen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Op på cyklerne i kondi-centrene alle mand og producer el med pedalkraft nok til at forsyne vores egne elektriske hjælpemidler i vores egne privathusholdninger i vores egne parcelhuse og ejerjlgheder i vores eget DK med forureningsfri energi fra forureningsfri enerkilder.

Mens vi venter på revolutionen, Godot og og den betingelsesløse borgerløn i himlen, når kul- og oliekraftværkerne er lukket ned og erstattet med forureningsfri kernekraftværker, så kameldriverne i Saudi-Arabien og andre terroristproducerende slyngelstater er færdige med at tjene kassen på vores afhængighed mineralforekomsterne i deres undergrund.

Atomkraft, kul, gas og oliefyr - nej, tak, og atter nej!
Pedalkraft - ja tak. Og mere medvind til vind- og vandkraft, solenergi og økologisk bærekraft.
Og helst foruden frihandel, økonomisk vækst, og så al den (for sidste gang) kynisk-sarkastisk-bedrevidende ironi og stædigt vrangvillige disruption, tak.
Tak.

Carsten Budde og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar

Dialektikken svigter.

At en del af ’kommentariatet’ stort set hver gang temaet ’klima’ er på dagsordenen på denne platform udviser så ringe dialektisk forståelse for andre og måske mere afbalancerede synspunkter skyldes sandsynligvis, at alene artiklernes overskrifter såsom ’løber forskere koldt ned ad ryggen’ eller ’forskere er dybt alarmerede’ ikke indbyder til andre fortolkninger af de observerede data, men suggesterer videnskabelige fortolkninger af klimamodeller, som ikke er til diskussion, modeller som dog hele tiden professionelt bliver udsatte for revisioner og nyfortolkninger af de observerede fænomener, hvor eventuelle fejlkilder hele tiden bliver søgt eliminerede og datagrundlaget forbedret …

At forsøge at bidrage til denne nødvendige dialektik flere undrende kommentatorer trods alt er uddannet med, viser sig derfor at være spild af tid, og adskillige vidende deltagere har da også forladt scenen efter at have oplevet personlige animositeter hinsides det acceptable …

P.s.: Jeg glemte vist at sige tak for nyhederne om Larsen-sprækken.
Det var da sagligt nok. Og hvorfor skal det da være så personlig?
Sagen er vigtigere end alskens latterligt personfnidder og nag.
Men skal der være nogen meningsfuld dialektik, skal man kunne tale det samme sprog, enige eller ej. Ingen skal da være så fordømt uvelkomne, mener nu jeg.

Michael Kongstad Nielsen

Op på hesten igen Jan, som den mexicanske sagnhelt Zorro, der ligner en godsejer om dagen, men holder med de fattige om natten.

Grethe Preisler

Love is in the air
når blot vi holder sammen
love is in the air
halleluja og Amen

Det gør ikke noget, man ikke kan regne, når bare man kan regne den ud .... ;o)

Torsten Jacobsen

Jan Weis,

Hvor længe skal en sådan 'dialektisk undersøgelse' stå på, mener du, inden man drager sine konklusioner på det foreliggende grundlag, og handler med beslutsomhed og nødvendighed?

Eller spurgt på en anden måde:

Forstår du hvilke konsekvenser det vil få, hvis det viser sig, at din skepsis er ubegrundet?
Hvis det viser sig, at modellernes resultater undervurderer snarere end overvurderer problemets omfang og betydning?

Og hvis du forstår det, kan du så ikke på ganske almindeligt helt-nede-på-jorden-leksikalt-dansk forklare mig, hvorfor du - for sådan ser det ud for mig - mener, at man intet andet bør gøre end blot at afvente nye forskningsresultater?

Det forstår jeg nemlig ikke. Det er denne bemærkelsesværdige og for mig at se dybt irrationelle vilje til at løbe en så enorm risiko, med tunge odds imod sig, som fascinerer og skræmmer mig mest ved mennesker, som af den ene eller den anden grund enten slet ikke anerkender den globale opvarmnings eksistens, eller også affejer det som et ikke tilpas alvorligt problem.

Jeg forstår det simpelthen ikke.

Carsten Budde, John Fredsted og Trond Meiring anbefalede denne kommentar

Torsten Jacobsen,
der er vist ingen her, der har benægtet problemets eksistens, men der er såmænd bare tale om forsøg på en tilnærmelse til den videnskabelige metode, som naturligvis bør bruges hele tiden, og hvor man ikke lægger sig fast på enkle populistiske forklaringer (der er mange!), men objektivt bør anerkende, at der kan uddrages flere konklusioner og dermed efterfølgende indførelse af de nødvendige tekniske løsninger i takt med udviklingen, som f.eks. her senest højvandssikringen i København og andre steder …

Det er desværre nok ikke alene et psykologisk problem for nogle, Torsten, men et spørgsmål for alle om oplysning og en kritisk vilje til fordomsfrit at sætte sig ind i problematikken uden at lade sig angribe af panik og teknisk almuetro, for ikke at narre sig selv – eller sagt med andre ord – ikke falde for eksempelvis de simpleste selvskabte misforståelser – underholdende, som de naturligvis er, jfr. eksemplet med Zack Labe (s.d. ovenfor) … ;-)

Men måske er der alligevel en masse arbejde for psykologer med at prøve at hjælpe klimaklienter over denne form for klimapopulisme, medens videnskaben og teknikerne som altid roligt arbejder videre med forståelsen og implementeringen af løsningerne …

Flemming S. Andersen og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Tak Jan Weis,

Så er jeg mere rolig/urolig igen. Oplysning være skal vor lyst, men det var du den onde brodere mig længe om denne gang, mens du ufortrødent strøede dit perlegrus på glidebanen for de små englebasser med laurbær om trynerne, som hverken vil eller kan begribe en hujende klejne af, hvad det er, du snakker om ... ;o)

.

Flemming S. Andersen, Trond Meiring og Jan Weis anbefalede denne kommentar

Grethe Preisler,
ja, det er sikkert ikke nemt for nogle, når man overlader det til dem selv, at lægge to og to sammen og prøve at tænke videre - Kant lever åbenbart heller ikke i denne generation, bortset fra dig, søde ... ;-)

Torsten Jacobsen

Jan Weis,

Jeg anerkender ikke din dikotomi mellem panikslagne 'klimaklienter' på den ene side, og så "videnskaben og teknikerne som altid roligt arbejder videre med forståelsen og implenteringen af løsningerne". Det er en ekstremt fortegnet opridsning af virkeligheden, som vist har mere rod i en idiosynkratisk og temperamentsbestemt virkelighedsopfattelse, end et - sikkert velment - forsøg på fordomsfrit at sætte sig ind i problematikkerne.

Og når du så endda anfører højvandssikringen i København som et eksempel på rettidig omhu og "indførelse af de nødvendige tekniske løsninger i takt med udviklingen", ja så bliver jeg da for alvor bekymret for din dømmekraft i dette partikulære tilfælde.

Problemet, som jeg ser det, er jo netop, at man ikke har formået at indføre de nødvendige (tekniske) løsninger i takt med udviklingen. Det begynder man først på nu. Og det er sgu ikke petitesser, såsom sikringen af københavnernes skotøj, der gør hverken fra eller til i den sammenhæng. Det bliver i sikringen af I-landenes grænser og Lebensraum mod folkevandringer, at slaget kommer til at stå.

Utvivlsomt gennem "indførelse af de nødvendige tekniske løsninger i takt med udviklingen": Grænseværn, pigtråd, opsamlingslejre, menneskekvoter, systemer til udvælgelse af de "bedst egnede", osv. osv. Masser af fast arbejde til både ingeniører og systembyggere, så måske er det derfor, at udsigten til en sådan fremtid ikke for alle fremstår helt vederstyggelig?

Torsten Jacobsen,
for mange af os, der ikke mener de har behov for psykologer til at vurdere videnskabelighed og teknologi – så var vi da først ilde stedt – kan det desværre i al fredsommelighed konstateres, at du åbenbart fortsætter ’fordummelsen’ af ’klimahysserne’ ved at søge beklikke budbringeren – hvilket bare endnu engang viser, at heller ikke du desværre har fattet en hujende fis af, hvad det enkle budskab handler om – ikke vederstyggelighed, men reel oplysning til alle der gider …

Stormfloden 1962 i Nordsøen, den har du sikkert aldrig hørt om, var den seneste større naturkatastrofe i Hamborgområdet og helt op til Nordfrisland – dengang var der sku ingen ’Klugscheissere’ der nævnte noget om klimaproblemer, heller ikke psykologer og andet godtfolk, men man talte om de historiske fortilfælde og lavede sine statistikker – og da ting tager tid, i dette tilfælde med Hallig Hooge efter henved 50 år, begynder tyskerne nu på et rimeligt stort projekt med at ’forhøje’ de beboede værfter (hedder de kunstige øer, hvor husene står) – en rettidig omhu grundet på erfaringerne og de forventede klimaforandringer – men det kan du sikkert ikke bruge til noget i din dikto-hvoffoenfancynød? …

Din slet skjulte aggression, uvist af hvilken grund, klæder dig ikke, min ven, men det nedladende islæt i 'debatten' er måske en erhvervsskade – min tese oven for er i hvert fald bekræftet endnu en gang … ;-)

Kun erfaringer bringer os videre (Kant).
Men en psykolog kan jo som bekendt få en masse uvidenskabeligt hjernespind ud af ingenting – men måske skyldes min tilgang til det med vandfloderne, at nogle af mine forgængere var digebyggere og degne på Hallig Langenæs, indvandret fra Holland eller som møllere kom til Fanø efter Nordstrand gik under i den store ’mandrake’ i 1634, hvor alle møller blev lagt ned – i så fald må de ærede aversionsbelastede læsere have mig undskyldt for at plædere for en smule realisme og ikke fabulere ’debatten’ ud i rene skrækscenarier … ;-)

Torsten Jacobsen

Jan Weis,

jamen dog. Jeg undskylder naturligvis på stedet 'beklikningen'.

Nogle gange løber det helt af med os fordummede og fordummende psykologer, når vi sådan blander os i sager, vi ingen forstand har på. Såsom teknik og videnskab og fornuft og alt det svære noget der, som man jo ganske vist ikke har haft på skoleskemaet - i den forstand er jeg jo lovligt undskyldt - siden ældre og mere vise generationer trådte deres børnesko i det fladlandske.

Held og lykke med digerne, og gå så ud og nyd resten af weekenden! Der er ikke mere at vinde her.

Torsten Jacobsen,
til almindelig oplysning - ingen er naturligvis forment adgang til disse hellige haller, og man kan til slut bare håbe, at Torsten Jacobsen er kommet lidt videre i sit projekt fra 12:54 med at ville forstå uden at blive udfordret over evne og i sidste ende også vinde ny erkendelse ved egen fornuftig indsats – og en anden gang helst med faktuel viden som supplement til artiklens tema i h.t. debatreglerne … ;-)

"Dybt alarmerende mangel på evne, til en kritik af den rationelle, estetiske og etiske dømmekraft, og generelle kognitive evner, Besserwissen med (kantiansk) kant - i henhold til debatreglerne, og den dialektiske oplysnings konventionelle fordringer." Det er et labgt lerred at blege.

Men nok af det, og så tilbage til sagen. Temperaturene i verdenshavene, og nu særligt i de polare egne, er åbenbart generelt og tildels stærkt øgende. Isen smelter helt generelt, selv om der undertiden skulle sne meget hist og pist. Så den holder ikke, og er iøvrigt forlængst tilbagevist.
Den grønlandske indlandsis og gletchere over hele verden smelter stadig. Ofte med alvorlige følger der hvor det rammer, som flom, erosion og drukningsdød. Og havisen er generelt aftagende, med forøget absorbsion af sollys, som opvarmer havoverfladen (hvor meget førhen blev reflekteret af is og sne), og stigende havniveau resultat. Og isbjørnen er truet, grundet den forsvinnende havis, og ophobning af giftstoffer, som ødelægger forplantningsevnen.

Og hvad er så relevansen? At få atomkraftens emsige lobbyister til at komme og blande sig, og således afspore og forhåbentlig (?) afslutte en debat, som de herværende skibenter (i komentarfeltet), nok har dannet sin oplyste mening omkring, for mangfoldige år siden. Og hvis gensidige oplysning i oplysningsniveau, evt. dialektik bastant er erklæret for umulig, eller simpelthen "for døve øren".
Atomkraft, nej tak!

Forresten, så har en af denne atomkraftlobbyens emsige eminense, uden navns nævnelse, her tidligere kaldt mig for en "troll" (Eller var det Trold han hed?) Om denne skulle have glæmt det, så har jeg altså ikke. Ellers så droppes der en masse links, med propaganda (betalte "click-baits" etc.). Forskerne mener og siger iøvrigt så meget forskelligt. Og FN er da hellere ikke ufejlbarlig, "neutralt" eller ukorrumperbart.

Flemming S. Andersen

Var det virkelig alt??
Har de CO2 radikaliserede virkelig ikke mere galde at hælde ud??
Det var en tynd omgang.
På den anden side , forstår man jo godt at kræfterne svinder ind, efterhånden som deres politisk bestemte holdning alligevel vinder indpas i flere og flere landes lovgivning, og skeptikerne hetzes til tavshed, sammen med de videnskabsfolk der ikke bevilges midler til forskning, hvis de har et andet syn end det politisk bestemte.
Var den en der sagde, "tænk hvis i tager fejl", og Lomborg har ret, at vi kunne udrydde flere sygdomme og skaffe rent vand m.m. for de samme penge, der retter temperaturen 0,5 grad.

Det må være dejligt at være så troende at man kan blive præst eller imam.
At kunne opgøre alle tilværelsens spørgsmål og udfordringer efter et fast forudbestemt retteark og facitliste og lyse alle vantro i band eller ryste overbærende på hovedet, alt efter den religiøse retnings barmhjertighedsbarometer.
Simpelt let og sammenligneligt med de meget aggressive typers trættende fremfærd her på Information, hvor langt de flestes reaktion er at træde et skridt tilbage i tvivl om den mentale sundheds tilstedeværelse.

Torsten Jacobsen

Global policies
In December 2015, the member countries of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) adopted the Paris Agreement, which includes the long-term goals of keeping the increase in global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and of pursuing efforts to limit the increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, since this would significantly reduce risks and the impacts of climate change (UNFCCC, 2015). Countries also agreed on the need for global emissions to peak as soon as possible, recognising that this will take longer for developing countries, and the need to undertake rapid reductions thereafter in accordance with the best available science. However, the combined emissions reduction foreseen under currently available national climate action plans is not enough to keep global warming below 2 °C; in fact the current plans may lead to an increase of 3 °C or more (UNEP, 2015). Subsequent meetings of the UNFCCC aim to address this gap.

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnera...

randi christiansen

Hvorfor er det ikke indlysende, at man risikerer at forskubbe balancen for meget, når man udleder aldrig før sete mængder af co2 i atmosfæren? Når man så samtidig ser voldsomme klimaforandringer - og afsmeltning, som helt sikkert påvirker både vandstand, potentielt saltvandspumpen og ihvertfald ved permafrostens nedsmeltning vil frigive metan i enorme mængder - burde der så ihvertfald ikke være enighed om at mane til den yderste, mest årvågne forsigtighed og intelligente akutopbremsning ifht diverse ekstreme klimabelastninger? Jan og andre?

Jens Thaarup Nyberg

Jan Weis; 17. februar, 2017 - 20:36
Det vækker opmærksomhed, når modellerne igen og igen anses for utilstrækkelige til at redegøre for klimaforandringen.
"Kun erfaringer bringer os videre (Kant)." citerer du; problemet er så, klimaforandringen bringer os videre mod klimakatastrofen - siger den erfaring, der bygger på klimaforskningens hidtidige resultater, som end ikke forudser den situation vi står i så tidligt.

Er dette også bare "metanolhys", eller går det i den videnskabelige/skepticistiske/positivistiske, og langt vittige virkelighed, hen imod en ny istid?

Flemming S. Andersen

"Hvorfor er det ikke indlysende, at man risikerer at forskubbe balancen for meget, når man udleder aldrig før sete mængder af co2 i atmosfæren"

Ifølge "Klimamyten" af professor emeritus Johannes Krüger er det hele faktisk ret meget indenfor de "normale rammer", og der har faktisk været væsentlig mere CO2 i atmosfæren uden stigende temperaturer, hvilket udviklingen de sidste 16-18 år også viser muligheden for.
Kun nævnt for at vise , at der faktisk er andre videnskabelige holdninger til CO2s indflydelse og ikke for at komme ud i en krig på facts og henvisninger.
Som jeg forstår Krügers anderledes syn på jordens udvikling også i klima er at han som geolog anser 10 000 år for et øjeblik i jordens udvikling, hvor CO2 klimamodeller tager udgangspunkt i højest 130 års udvikling, med chance for at jeg ikke har forstået pointen.

Men det helt grundlæggende problem påvises netop af tilhængernes, "Vi har vedtaget politisk, med baggrund i de af os hyrede videnskabsfolks udsagn, at deres teori er den eneste sande og endelige sandhed, hvorefter alle har sig at rette, eller nærmere tilrette"

Ingen kan forvente en seriøs forskningsbegrundet holdning, med et setup, der kun er set dårligere i totalitære regimer, hvor man jo også kendte sandheden på forhånd.

Flemming S. Andersen
Okay... Lad mig så bare konstatere, at selvfølgelig skal vi basere os på viden og videnskab, og ikke tro, overtro, hysteri, totalitarisme, myter eller myteri.

Grethe Preisler

Ulrik Mortensen,
tak for linket -
Genial øsning på problemet med at finde meningsfuld og sund beskæftigelse til alle de medlemmer af det udfaldstruede prekariat af humanistiske kandidater og intellektuelle, der ikke er plads til i liste Å's alternative folketingsgruppe, når industrirobotterne har befriet dem fra det fysiske arbejdes åg.

2,5 mio udfaldstruede humanistiske kandidater fra RUC og CBS på kondicykler, som aflønnes med UBI og abejder i treskift for at holde de danske vækstlokomotiver i sving,. Mens den kreative klasse af højtlønnede it-programmører, reklamefolk og spildesignere opfinder nye digitale spil, som de menige kulier kan fornøje sig med i deres sparsomme fritid fra fitness-centret, så de ikke forfalder til funderinger over, hvor deres næste måltid skal komme fra, og hvem der egentlig tjener kassen på industrisamfundets transformation til videns- og informationssamfund. BINGO!

Flemming S. Andersen, Jan Weis og ulrik mortensen anbefalede denne kommentar

Spørg bare geologerne.

Videnskaben de seneste år har dokumenteret, at klimakatastrofer og -flygtninge allerede fandtes for henved 30.000 år siden, da mennesker sejlede ud fra Afrika og landede i det vi i dag kalder Brasilien og udbredte sig videre til hele det amerikanske kontinent, nogle gange også på flugt fra klimaændringer og dermed forringede eller umulige eksistensbetingelser, som næppe vil kunne kaldes menneskeskabte – hvis man da ikke lige har personlige problemer med den grasserende historieløshed eller er medlem af en uvidenskabelig almuemenighed, der har en tendens til selvovervurdering og er fanget i en for det meste medieskabt tro på, at alle klimaproblemer og naturens ’bøllenatur’ lige netop skulle være opstået på grund af dårlig opførsel de seneste 300-400 år eller deromkring …

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/sensationsfund-in-brasilien-100...

Grethe Preisler,
fik jeg takket dig for dit malende billede af dig selv i gennemsigtig neglige med bar røv på en hvid sky – det har desværre sat sig i langtidshukommelsen, tak for det … ;-)

Flemming S. Andersen og Grethe Preisler anbefalede denne kommentar

Sider