Rønn Hornbech: Lighed for loven gælder for alle

Den tidligere integrationsminister gik langt ned i de enkelte sager og kalder sig "djævelens advokat".
8. maj 2013 kl. 10:20

Tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) bekræfter overfor Statsløsekommissionen, at hun ofte selv gik langt ned i enkelte sager, sådan som blandt andet daværende departementschef Claes Nilas har forklaret.

Birthe Rønn Hornbech bliver udspurgt af kommissionen, som skal afdække, hvorfor en række statsløse palæstinensere blev snydt for det statsborgerskab, de havde ret til ifølge nogle FN-konventioner, som Danmark er forpligtet til at følge.

- Jeg er jo ikke noget gummistempel. Og så var sagerne jo rasende interessante, siger hun.

Hun beskriver sin rolle som "djævelens advokat" i forhold til, om ministeriets medarbejdere gjorde deres arbejde godt nok, og om sagerne blev lukket på rette vis.

- Det var jeg. Det er klart, at jeg er miljøskadet efter 12 år i anklagemyndigheden.

Spørgsmål: Kunne der ikke komme en uklarhed i rollefordelingen, hvis ministeren er meget sagsbehandlende?

- Det, der ligger i det, er, at når det drejer sig om sager om opholdstilladelser, så var jeg meget bevidst om, at vi utrolig tit vejer på en meget fin vægt. Jeg føler mig meget forpligtet af, at lighed for loven skal gælde for alle, siger Birthe Rønn Hornbech.

- Så jeg var nødt til at have en diskussion af, hvad afgørelser i en sag betyder i andre sager. Derfor var jeg nødt til at gå grundigt ind i nogle af sagerne, siger hun.

Integrationsministeriet blev i februar 2008 klar over, at man administrerer i lodret strid med to FN-konventioner i behandlingen af statsløses rettigheder.

Men selvom embedsværket i august 2008 gjorde Birthe Rønn Hornbech opmærksom på problemet, fortsatte den forkerte administration frem til 2010 - uden at Folketinget blev informeret.

Birthe Rønn Hornbech valgte i stedet at iværksætte en undersøgelse af, hvad de andre nordiske lande foretog sig - en undersøgelse, der tog lang tid og som aldrig førte frem til nogen konklusion.

En række embedsmænd har tidligere forklaret sig i sagen, og de har efterladt indtrykket af en minister, som flere gange blev advaret om den konventionsstridige administration, men at hun selv traf valget om at fortsætte som hidtil.

/ritzau/

Anbefalinger

  • Jette Abildgaard
Jette Abildgaard anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jette Abildgaard

Interessant....virkelig interessant.......

''Loven er lige for alle'' ........korrekt Birthe Rønn Hornbech.......godt svar...

Og,nu kommer vi saa til det naeste spoergsmaal,som sagtens kunne vaere ''Og,helt praecist HVEM er saa disse ''alle'' i Danmark''???

Aarsagen til dette spoergsmaal kunne give anledning til endnu et spoergsmaal - nemlig: ''Hvorfor er det da - saadan helt praecist - netop IKKE saadan i det lille ''fine'' land, naar vi kommer til det der kaldes VIRKELIGHEDEN''??

Og endnu et:

''Et navn, en bopael, en hudfarve, en nationalitet, en social arv etc.etc. synes at spille ind mere end 100%, naar det kommer til det at vaelge netop hvem disse ''alle'' er samt, hvem der er omfattet af denne saakaldte ''lighed'' (i Danmark ikke-eksisterende) er, ikke sandt''???

God dag i det forhjaettede....og god kamp til Birthe Rønn Hornbech, som jo nu er ment - alene - at skulle slagtes i ''lighedens'' tegn, for disse kriminelle handlinger, som andre startede for nogle aartier siden - korrekt!?