Interview
Læsetid: 6 min.

Lidegaard: På onsdag genopstår klimadebatten

Med trekvart års forsinkelse kommer nu omsider klimaministerens katalog over de virkemidler, der skal sikre Danmarks mål om 40 procent CO2-reduktion i 2020. Under radaren bobler initiativer hos borgere, kommuner og virksomheder – nu skal politikere, økonomer og medier også genopdage den største udfordring, vi står overfor, siger Martin Lidegaard
Klimaminister Martin Lidegaard er klar til at præsentere 80 gennemregnede forslag til, hvordan CO2-udledningerne kan bremses, så regeringens mål om 40 procent reduktion i 2020 kan nås.

Tor Birk Trads

Indland
8. august 2013

Hver anden dag står jeg op og læser om den sidste videnskabelige opdagelse eller den sidste stormflod eller oversvømmelse, der har ramt, og jeg tænker: Hvorfor kan det her ikke gå hurtigere? Hvorfor vil verden ikke vågne op og tage de nødvendige skridt, som oven i købet er overkommelige skridt?«

Det er Martin Lidegaard (R), der spørger. Klima-, energi- og bygningsministeren er frustreret og bekymret over, at klimaspørgsmålet nærmest er blevet tabu i dansk politik, hos de økonomiske vismænd, hos medierne og andre steder.

»Jeg har selv været del af det. Jeg har vurderet rent politisk, at jeg havde større chancer for at komme igennem med den grønne omstilling ved at nedtone klimaaspektet og fokusere mere på forsyningssikkerhed og økonomi. Nu synes jeg, at tiden er inde til at sige, at vi ikke kan nå klimamålene, hvis ikke vi tør tale om problemets omfang,« siger ministeren.

Han er netop tilbage med ny energi efter ferien og klar til på onsdag – endelig, endelig – at præsentere regeringens store klimapolitiske virkemiddelkatalog: 80 gennemregnede forslag til, hvordan CO2-udledningerne kan bremses, så regeringens mål om 40 procent reduktion i 2020, målt i forhold til basisåret 1990, kan nås.

Lidegaard havde egentlig varslet udspillet klar i efteråret 2012, men den langsommelighed, som verden demonstrerer over for klimaudfordringen, har også gjort sig gældende i regeringens egen verden. Her har Finansministeriet bestilt og selv begået endeløse beregninger over de mange forslags samfundsøkonomiske konsekvenser, samtidig med at de grønne udspil fra Lidegaard og fra miljøminister Ida Auken (SF) har måttet vige for regeringens mere påtrængende økonomiske krisepakker og -udspil.

– Før du blev minister, citerede du i bogen ’Sidste udkald’ din forgænger Svend Auken for, at ’Hvis man virkelig vil have indflydelse i dansk politik, skal man for Guds skyld ikke blive minister. Så skal man blive fuldmægtig i finansministeriet’. Har det budskab stadig gyldighed?

»Øhm. Der er ingen tvivl om, at Finansministeriet spiller en meget stor rolle i al den politik, der laves, men det er ikke så underligt. De skal have lavet en økonomisk ansvarlig politik oven på det økonomiske morads, den forrige regering efterlod sig. Men hvis der ligger i dit spørgsmål, om regeringen har skudt alle andre områder væk, herunder klimaet, så er svaret et kategorisk nej. Denne regering vil både klimaet og økonomien, og nu kommer der på onsdag denne plan, hvor vi sammen med finans- og økonomiministerierne og de øvrige ressortministerier har regnet det hele igennem: 80 klimapolitiske virkemidler som i alle sektorer giver os et fantastisk beslutningsgrundlag for at vælge, hvad vi skal tage i brug,« siger Martin Lidegaard.

Seks procent

Det gældende energipolitiske forlig fra 2012 skal efter planen og beregningerne sikre 34 procent af vejen mod de 40 procent CO2-reduktion i 2020.

– Så det nye virkemiddelkatalog skal bane vej for at nå de manglende seks procent. Det er i snit én procent ekstra CO2-reduktion pr. år – hvor svært kan det være?

»Det kan bestemt lade sig gøre. Men vi skal kopiere det, vi har gjort på energiområdet, i alle sektorer: landbrug, transportsektor, affald osv. Og vi vil gøre det i samarbejde med sektorerne og lægger op til nogle måneders diskussion af disse ting, herunder i samklang med udspillene fra Natur- og Landbrugskommissionen, Trængselskommissionen m.m.«

Klimaministeren understreger, at størrelsen af den nødvendige ekstra indsats også afhænger af, hvad der sker i EU. Hvis f.eks. EU’s CO2-kvotepris forbliver så lav som nu – og den kan dårligt blive lavere, siger Lidegaard – så får Danmark en større hjemlig opgave at løfte.

»Og så bliver det også dyrere. Derfor vil vi føre en aktivistisk klimapolitik i EU for at få så ambitiøse EU-mål som muligt.«

Venstre vrisser

Parallelt med drøftelserne med de involverede sektorer skal Lidegaard og regeringen forhandle klimaudspillet med Folketingets partier. Målet er en egentlig klimalov i næste folketingssamling. Det bliver ikke nødvendigvis nemt.

»Indtil nu har Venstre slået automatpiloten til og er bare imod, selv om man ikke aner, hvad der bliver lagt frem. Sådan har Venstre gjort med stort set alt, som denne regering har lagt frem, så jeg tager det foreløbig forholdsvis roligt. Men vores mål på klimaområdet ligger fast. Vi vil berede vejen for, at vore børn og børnebørn kan leve et ordentligt liv.«

– Så de 40 procent CO2-reduktion som mål i 2020 er ikke til forhandling?

»Vores udgangspunkt er 40 procent, og vi er ret tæt på. Det giver ikke mening at udvande målene,« understreger klimaministeren.

Af onsdagens udspil vil det fremgå, at det langsigtede mål for i-landene om 80-95 procent CO2-reduktion i 2050, som EU har tilsluttet sig – ligesom Venstre har, pointerer Lidegaard – kun kan nås, hvis et land som Danmark når de 40 pct. i 2020.

– Folk i energi- og klimasektoren frygter, at Venstre vil bruge denne sag til at spænde ben for regeringen i takt med, at et valg rykker nærmere?

»Jeg kan ikke bestemme, hvad Venstre vil gøre. Jeg tror, klimaudfordringerne optager danskerne rigtig meget, og det vil være et stort politisk fejlgreb, hvis Venstre skyder en aktiv klimapolitik ned.«

Det folkelige engagement

Hver anden morgen, når ministeren vågner og læser nyt fra klimafronten, er det med de bekymrede panderynker.

»Men heldigvis står jeg så op de andre morgener og oplever den enorme drivkraft, der faktisk præger den grønne omstilling. Der sker sgu noget. Det myldrer med initiativer nedefra, og det får mig til at tro på, at det kan lade sig gøre,« siger han.

»Selve klimafænomenet har det som sagt faldet mange politikere, kommentatorer og medier rigtig svært at tage seriøst. Men hvad omstillingen angår, er der under denne regering sket mere det seneste halvandet år, end i de 10 år den tidligere regering sad. Og så er det altså så opmuntrende at være minister for et område, hvor det bare bobler af initiativ. Fra virksomheder, borgere og kommuner. Der foregår så meget.«

»Men klimaet er også den største udfordring, min generation af politikere står overfor, og derfor må vi italesætte problemet. Og løsningen er konkret handling.

– Siden 1980’erne har regeringer og folketing to gange lanceret store folkelige oplysnings- og aktivitetskampagner med betydelige bevillinger bag. Skal det ikke til igen?

»Jeg har den udfordring, at jeg som alle andre resortministre i den nuværende situation har meget få midler at gøre godt med. Så det er ikke muligt for mig at rulle en stor investering ud i forhold til et folkeligt engagement. Jeg ser ikke en ny Agenda 21-kampagne for mig. Men jeg forestiller mig, at vi kan stimulere de aktiviteter, der foregår i kommunerne og offentligheden gennem den klimalov, der bliver opfølgning på klimaplanen. Med loven vil vi hvert år lave en status over, hvor det går frem, og hvor det går tilbage. Det bliver et godt instrument til at facilitere folkeligt engagement og debat,« mener Martin Lidegaard.

– Hvad er så den almindelige danskers rolle og håb?

»For det første: Se dyret i øjnene. Vi har et problem. For det andet: Brug mere energi på at virkeliggøre gode løsninger i den hverdag, du lever i. I familien og boligen, på arbejdspladsen. Energibesparelser, indsats mod madspild, mere cykling – almindelig ressourceomtanke. Det er alt sammen ting, man selv kan gøre, men også ting som påvirker markedet og betyder, at nogle begynder at producere mere bæredygtige produkter. Og at nogle flere politikere tager det alvorligt.«

»Det grønne tog er på skinner – det handler kun om, hvordan vi får det til at køre hurtigere. Det håber jeg, danskerne vil være med til, for ellers kan vi ikke.«

Selv venter Martin Lidegaard utålmodigt på at modtage den Tesla-elbil, han som den første minister har bestilt, og som er under klargøring i Tyskland.

– Har nogen anden minister bestilt en elbil?

»Nej. Det er en forsøgsordning. Elbilen er dyrere i indkøb, men så meget billigere i drift og vedligehold, at vi forventer en besparelse efter de første tre år. Nu skal vi se, om det holder.«

– Og holder det, er det vel økonomisk uansvarligt ikke at skifte til elbiler i alle ministerier, ikke sandt?

»Yes.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Simon Larsen

Af rent mentalhygiejniske grunde vil jeg glæde mig over udspillet. Det har jeg behov for. Det er jo ikke hver dag, der kommer noget godt 'oppefra'.
Politisk, strategisk gælder det om at presse Venstre tilbage, og det indbefatter de store landbrugsorganisationer, erhvervslivet m.fl. som tænker i penge, og ikke har - børn. De skal kunne godtgøre, at der bliver en fremtid til de små, og det kan de ikke uden løgn og bedrag. Det er der, de skal fanges.
Derudover gælder det om at trække alle de positive, folkelige, grønne aktiviteter frem i dagens lys. Det er derfra den virkelige ændring kommer.

Eva Haugum, Green Jungle, morten Hansen og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar

Held og lykke til Lidegaard. Han får brug for det.

Mads Kjærgård

Det vi har brug for er ikke debat, men handling! En hel klimazone er ved at forsvinde og jeg læser andet sted, at The Great Barrier Reef i Australien er i fare pga. planer om minedrift! Der skal meget mere til end blot en debat, den måde vi tænker samfund og fordeling på skal ændres. Men det her ender med at blive en legestue, hvor folk kan brianstorme gode ideer, som der alligevel ikke er penge til at føre ud i livet pga. Finanspagten. Luftsteg og vindfrikadeller! Men klart at handlingen skal komme fra de virkelige magthavere i EU og ikke en stråmand som Lidegaard.

"Elbiler er dyrere i indkøb" ja og det er hybridbiler også, men så fjern dog den afgift og flyt nogle grænser, i stedet for alt den snak! Investerer i den kollektive trafik og gør billetter gratis, så skal I se, så rykker det lidt, i hvert fald! Fjern momsen fra sunde fødevarer og sæt prisen op på miljøuvenlige ting såsom Sushi og Kød! Så rykker det også lidt.

Britta Hansen, Morten Lind, Eva Haugum, morten Hansen, Niels-Simon Larsen og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Og ikke mindst forbyd charterturisme, flyforurening er en af de største kilder til ødelæggelse af miljøet i vore dage. Brugen af fly bør begrænses mest muligt!

Britta Hansen, Morten Lind, Eva Haugum, morten Hansen, Per Torbensen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Michael Bruus

Plant et træ for klimaet.

Jeg syntes den gode minister fremkommer med noget temmelig vægelsindet sludder og sniksak om Venstres modvilje og pressen og finansministeriet osv. osv.
Så jeg håber bestemt der er mere saft og kraft i "den gode plan der kommer i morgen".

Men når jeg tænker tilbage på regeringens øvrige gode planer og gyldne løfter, tænker jeg, at det nok er bedst selv at plante et træ for klimaet så sker der da lidt.

Britta Hansen, Morten Lind og morten Hansen anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Det bliver suppe på en pølsepind!

"klimaspørgsmålet nærmest er blevet tabu i dansk politik, hos de økonomiske vismænd, hos medierne og andre steder."

Jeg lægger nu ellers jævnligt mærke til artikler om jordens snarlige undergang pga. CO2 udledninger, men hvis ministeren trænger til lidt opmærksomhed kunne han da bare fortsætte med at klumre rundt med solcelleordninger. Han kunne jo så denne gang klumre sig i en retning, hvor han ikke smadrer en miljøvenlig ordning, men i det mindste tak til Venstre for at sørge for at vi, der allerede havde sat et anlæg op, i det mindste ikke blev røvrendt med tilbagevirkende kraft.

Flemming Scheel Andersen og Børge Rahbech Jensen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Til en start kan Martin Lidegaard holde op med at kalde sig selv "verden". Dernæst bør han skelne mellem nutidens klima og forudsigelser om fremtidens klima.

En væsentlig forskel på Danmark og (resten af) EU er, at Danmark i realiteten droppede sine mål d. 18/12-2009, mens (resten af) EU gik videre mod sine mål uden en juridisk bindende aftale. Det er muligt, klimaministerens katalog kun er trekvart år forsinket, men reelt kommer det snarere fire år for sent.

Børge Rahbech Jensen

Mads Kjærgård,

"Og ikke mindst forbyd charterturisme, flyforurening er en af de største kilder til ødelæggelse af miljøet i vore dage. Brugen af fly bør begrænses mest muligt!"

Forbud mod charterturisme er lige radikalt nok, men begrænsning af brug af rutefly modarbejdes også på forskellige måder i Danmark, mens det støttes i andre lande såvel i som uden for Europa.

Holger Madsen

Martin Lidegaard kunne genstarte klimadebatten på onsdag, ved at meddele, at han har ændret holdning, og nu ikke vil tillade prøveboringer efter skifergas i Nordsjælland og Nordjylland.
Et planlagt folkeligt pres og engagement, op til det kommende kommunevalg, kunne hermed afblæses.

Niels-Holger Nielsen, Britta Hansen, Esben Nielsen, Eva Haugum, morten Hansen, Michael Bruus og Mads Kjærgård anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

"Martin Lidegaard kunne genstarte klimadebatten på onsdag, ved at meddele, at han har ændret holdning, og nu ikke vil tillade prøveboringer efter skifergas i Nordsjælland og Nordjylland."

Lige præcis, som jeg siger "suppe på en pølsepind" og Lidegaard er ikke den, der stikker sin hale ned i det varme vand, for at give det kraft og saft!

Brian Pietersen

Anbefalede **Mads Kjærgård 08. august, 2013 - 12:22 #** stort set enig, bortset fra jeg ikke vil støtte det med kød.

Peter Ole Kvint

Sandheden er at Danmarks mål om 40 procent CO2-reduktion ikke vil ændre den globale udledning af CO2, da det kul og olie som vi ikke har brugt, vil medføre lavere priser og dermed øge andres forbrug.

Mads Kjærgård

Bortset fra det, er der så ikke noget om at der er ministerrokader i sigte. Mon ikke Lidegaard har tænkt, at han nok hellere måtte lave et eller andet, der så proaktivt ud.
Så det vi nok får er ikke en kampagne for bedre miljø, det er en kampagne der skal holde Lidegaard på posten. Hvad er det chefen siger ved den slags lejligheder, når alle er kaldt ind? Nå jo, "vi må øge vores synlighed!"

Dan Johannesson

Før vi går på auto-afvis igen, syntes jeg det er gode og positive tanker, som jeg håber ministeren vil arbejde hårdt for at føre ud i virkeligheden.

Husk nu at under VKO ville en sådan ARTIKEL ikke engang eksistere. Området, er en af de meget få, hvor der ER faktiske forskelle i den eller rent neoliberale politik.

Esben Nielsen, Brian Pietersen og morten Hansen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Dan Johannesson,
"Husk nu at under VKO ville en sådan ARTIKEL ikke engang eksistere. "

Det er jeg ikke enig i. Da en klimakonference blev afholdt i Bella Centret i 2009, var Lars Løkke Rasmussen fra Venstre statsminister. Så vidt jeg husker, var der flere sådanne artikler som optakt til den klimakonference.

Området, er en af de meget få, hvor der ER faktiske forskelle i den eller rent neoliberale politik.

Det er muligt. EUs nuværende klimakommissær Connie Hedegaard kom fra Det Konservative Folkeparti, og har fra og med 2009 været langt mere aktivistisk, end Martin Lidegaard er.

Dette er banebrydende politik på internationalt niveau. Såfremt Lidegaard har taget sin regering i ed på projektet og alle ministre, inklusiv statsministeren, bakker helhjertet op om det, så kommer til at få fantastiske konsekvenser for lille Danmark, også erhvervsmæssigt på dette grønne område, hvor landet i forvejen står relativt stærkt.

I Australien, hvor toppolitikerne er i valgkamp og nærmest træder hinanden over tæerne for at komme først med at afvikle landets CO2-skat og fonde for vedvarende energi, kigges der mod Danmark nu med stor beundring og nærmest misundelse blandt de grupper af borgere, som desperat forsøger at stoppe det glade skifergas og kul-vanvid, som dele af landet er blevet vidne til i øjeblikket, finansieret af kinesiske firmaer.

Det betyder utroligt meget, når man kan se og høre om nogen, der gør det, som mange steder i verden endnu forekommer som umuligt: at et lands regering tager mod til sig og går i spidsen for en bevægelse, som alle i hele verden bliver nødt til at slutte op om før eller siden - komme til fornuft og sætte fuldt stop for forureningen af atmosfæren. Det giver energi til at fortsætte og nyt håb om at anstrengelserne en dag vil bære frugt. "Hvis danskerne kan, så kan vi også," hørte jeg en opmuntret australier sige her i dag.

Danmark kan sågar hurtigt igen blive til et land, man som dansker er helt stolt af at komme fra - fordi vi var nogen af dem, der gjorde en forskel på et tidspunkt, da menneskeheden stod over for sin allerstørste udfordring nogensinde: at skulle gøre en indsats for noget, som vi (endnu) knap kan se eller mærke, og som end ikke kommer til at gavne os selv synderligt meget, men som først og fremmest handler om det langsigtede perspektiv - om vores moral i forhold til vores børn og de kommende generationers ret til at leve et godt liv på den samme Jord, som vi fik lov at leve på.

Der vil altid være grådige og selvoptagne bralrehoveder fra en aldrende generation, der ikke fatter en dyt af, hvad Martin Lidegaard og den samlede stand af klima-videnskabsfolk kloden over taler om. Lad dem om at udstille deres manglende indsigt og deres grådighed og selvoptagenhed. Imens smøger vi andre gerne ærmerne op og kaster os ud i dette enorme fælles omstillings-projekt i en helt ny stemning af optimisme og gå-på-mod, fordi vi ved, vi har den politiske top MED os og bag os.

Til gengæld må regeringen så også levere varen: vedholdenhed i forhold til at få erhvervsliv og befolkningen engageret i projektet, stabilitet i forhold til igangsatte initiativer, omstilling af investeringer og en konsekvent udfasning af såvel søgning som boring efter olie, gas og kul.

Min vurdering er, at store dele af både erhvervslivet og befolkningen er mere parat, end vi forestiller os. Her har man godt forstået, hvad klokken er slået. Men alle har manglet et signal og nogle værktøjer. Så snart vi som individer er blevet bedre klædt på med hensyn til mere præcis HVORDAN vi kan tage vores tørn for et bedre klima, og så snart vi begynder at tro på at vores individuelle indsats rent faktisk nytter noget i det globale perspektiv, (fordi det handler om som nation at vise eksemplets magt), så vil omstillingen fra olie-gas-kul til vedvarende energikilder tage fart som en løbeild.

Og innovationen og opfinder-entusiasmen vil løbe lige så stærkt. Drypvis er denne udvikling er allerede startet mange steder rundt om på kloden, hvor eksempelvis en 15-årig opfinder en lommelygte, der får sin energi fra varmen i håndfladen, der holder lygten - og hvor en 17-årig opfinder verdens hurtigste batteriopladnings-teknologi, sådan som det er sket for nylig.

Klima-krisen og den lurende, globale klima-katastrofe med smeltende poler, stigende vandstande, uddøende dyre- og plantearter, landbrugskrise, konflikter, klimaflygtninge og hele pakken kan endnu nå at vendes til noget, der skaber epokegørende anderledes dynamikker i erhvervslivet, nye fællesskaber og nye bylandskaber, nye tilgange til hvad der er et godt liv og hvad vi behøver for at føle, at livet er godt - og måske allervigtigst: en helt ny, global samhørighedsfølelse.

Vil Martin Lidegaard og regeringens klimaplan opnå opbakning fra den nødvendige 'kritiske masse' i befolkningen? Ja, selvfølgelig vil den det.

I starten vil det eneste, der kan forsinke det være, at der i mediebranchen også sidder en masse journalist- og redaktør-personager fra en generation, der opfatter sig selv og deres små redaktioner som intet mindre end verdens centrum og derfor ikke bare sådan lige springer på halen for en regerings plan for at redde den verden, som eksisterer uden for deres redaktionslokale-vinduer og indspiste cirkler, men som de er for selvoptagede til så meget som at ænse.
Men så meget magt har de heller ikke længere, disse mediefolk. Folk får deres nyheder mange andre steder fra også, og her vil det især være det talte ord fra mund til mund, som kommer til at få tingene til for alvor at flytte sig. På samme måde som det skete i optakten til det, som senerehen er blevet kaldt Det Arabiske Forår, hvor en million mennesker endte med at stimle sammen på Tahrir Square i Cairo.

http://climatesafety.info/?p=3871

jens sørensen

Mik Aidt: Inden du falder i svime over regeringens grønne visioner, burde du forholde dig til virkeligheden, sådan som den desværre udspiller sig.
Mon ikke de fleste ville foretrække, at Lidegård ville - i det mindste - forsøge at løse de presserende energimæssige problemer, der er hverdag for mange mennesker lige nu? F.eks. de skandaløse økonomiske forhold,barmarksværkerne er skyld i, og som har ramt mange mennesker meget hårdt. Så grotesk en virkelighed, at det skriger til himlen. T
Lidegårds forkvaklede indstilling til opvarmning, hvor han har lagt sig fladt ned for fjernvarmemafiaen, er et andet sted, han kunne revurdere sin vildfarelse. Spørg du borgerne i de tvangsindlagte områder, hvor denne gøgeunge - uden sans for energibesparelse huserer, hvad de mener om at skulle betale for et varmespild af dimensioner.

Katrine Visby og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Katrine Visby

Jeg tror hverken på el-biler eller CO2-kvoter. Det er den gamle traver vi nu skal høre igen.

Hvad om man kiggede et helt andet sted, nemlig på alle de mange videnskabsfolk rundt om i verden, der arbejder på at lave rene energi-former, der kan erstatte kul, olie og gas.
Mange af deres eksperimenter er tit blevet undertrykt. Flere af videnskabsfolkene er enten blevet dræbt på mystisk vis, latterliggjort, eller fået frarøvet deres dokumenter. Der er en tendens til at dem som tænker ud af boxen, bliver holdt nede.

Hvem er det, der har kronede dage med vores nuværende energi former?
De store multi-nationale selskaber, som tjener kæmpe summer på kul, olie og gas.

Der findes masser af information ude på nettet om bla. free energy og zero opint.
Medierne skriver bare aldrig om det.

Matthias Hansson og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Katrine Visby

Jens Sørensen,

Jeg giver dig ret, ista er den helt store fjernvarme-mafia. De pumper fattige mennesker for penge. Det bare stiger og stiger.
Det lader til at ista nærmest har monopol i Danmark.

Matthias Hansson og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

@Katrine Visby j Ja - vi behøver en evighedsmaskine.
Kik på USA. Der er masser af virksomheder, der arbejder på grøn energi. Ingen nævnt og heller ingen glemt. Mange af disse var kun laboratorier bare 10 år tilbage. Nu er de vokset til produktionsvirksomheder med pæn omsætning. Ting tager desværre lang tid, især når støtten gives til sort energi.

Katrine Visby, Flemming Scheel Andersen og morten Hansen anbefalede denne kommentar

Det er ufatteligt at der ikke er nogen der er kritiske nok til at spørge sig selv om hvorvidt det egentligt er bevist om CO2 opvarmer atmosfæren. Det er det ikke og de observationer der skulle bekræfte det er udblevet. Hvordan kan man i blinde fortsætte med at sætte CO2 og global opvarmning lig hinanden? CO2 forurener ikke men gavner alt liv. Det nuværende CO2 niveau bevæger sig heldigvis væk fra plantenes sultegrænse der ligger et lille stykke under 300 ppm. Ja planter lever af CO2. Prøv at se på hvad videnskaben siger og ikke på hvad flest "videnskabsmænd" som er betalt af politikkere til at komme med det politisk rigtige svar.
Lad os løse de rigtige miljøproblemer før vi bruger penge på at løse et non-problem.

Peter Ole Kvint, Steen Christensen og Matthias Hansson anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Green Jungle -. du kan da godt bruge dit eget navn, så farligt er det heller ikke.

Britta Hansen, Flemming Scheel Andersen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

er lidt spændt på, hvad der evt. ændres ved, at Pia Olsen Dyhr bliver transportminister i stedet for Henrik Dam Kristensen.

Christian Holm

Jeg glæder mig over her til morgen i radioen at der er sket en betydelig "greening" af planeten over det sidste årti. Dette er forårsaget af en øget mængde CO2 i atmosfæren der er gavnlig for planterne på flere måder. Bl.a. gør det planterne mere modstandsdygtige overfor tørke. Det ville være dejligt at se Verdens ørkener blive grønne igen. Her var så en dejlig positiv konsekvens af CO2 udledning. Nu mangler vi bare at finde nogle negative.

@Mik Aidt
1) Der har pt. ikke været nogen klima-flygtninge
2) Der er ikke smeltende poler. Nordpolen smelter imens der på Sydpolen igen er sat ny rekord for havis.
3) Hvilke konflikter kender du der er CO2 udløste? Jeg kan have overset én.
4) Vandstandsstigningerne i Verdenhavene er aftagende IKKE tiltagende. Og vandstanden i verdenshavene har været stigende siden sidste istid.
5) Hvad er et bedre klima??? Vil du gerne have temperaturen sænket? Og hvis ja, hvor meget? Skal temperaturen være stabil som den har været det siden 1997? HVad er et bedre klima?

V.H.
Christian

Steen Christensen, Matthias Hansson og Katrine Visby anbefalede denne kommentar
Matthias Hansson

Dette er et finans-religiøst fænomen. Det hedder Den Globale Opvarmnings-Kirke.

Det er ret flot, at der trods alt er folk, som i ovenstående blog-liste, der stadig stiller frække spøgsmål og påpeger, at agitatorerne ALDRIG fremlægger dokumentation for deres agenda. I medierne tales der aldrig om facts, men kun om, hvad visse citerede autoriteter tror på, og hvad vi herefter iflg. vores tro på disse autoriteter bør tro på. En sådan diskussion ville forståeligt nok være strategisk uhensigtsmæssig, da agitatorerne / autoriteterne i så fald skulle diskuttere fakts og egentlig videnskab.

Hele denne ansurde diskurs er kun mulig, fordi emnet er uoverskueligt. Folk er ikke i stand til at fatte, hvad klima er for en størrelse. Åh-nej, hvad nu hvis klimaet på denne kugle af materie kaldet Jorden har nøje sammenhæng med alle de andre kugler af materie og deres energi-kraftværk kaldes Solen = en stjerne? Åh-nej, så skal vi til at studere astronomi og astrofysik. Åh-nej, så hænger ting sammen. Åh-nej, så skal vi til at tænke. Åh-nej ... men en gruppe af industrialister vidste, før de iværksatte klima-kampagnen, at folk er for 'dumme' - undskyld folk - til at fatte større sammenhænge.

Vi ved ikke længere, at vi bor på en planet, der bor i et solstystem, der bor i en galakse, hvor virkelighedens kræfter virker, men blot virker i andre intervaller end dem, som denne klodes dagspresse og agenturer benytter sig af.

Hvad skete der med miljødebatten, da klima-ævlet gjorde sit indtog? Jamen, kære venner, miljødebatten forsvandt !! Kan disse to størrelser mon have noget med hinanden at gøre ... hmm-hmm ... tænke-tænke ...??

Matthias Hansson

Dette er et finans-religiøst fænomen. Det hedder Den Globale Opvarmnings-Kirke.

Det er ret flot, at der trods alt er folk, som i ovenstående blog-liste, der stadig stiller frække spøgsmål og påpeger, at agitatorerne ALDRIG fremlægger dokumentation for deres agenda. I medierne tales der aldrig om facts, men kun om, hvad visse citerede autoriteter tror på, og hvad vi herefter iflg. vores tro på disse autoriteter bør tro på. En sådan diskussion ville forståeligt nok være strategisk uhensigtsmæssig, da agitatorerne / autoriteterne i så fald skulle diskuttere fakts og egentlig videnskab.

Hele denne ansurde diskurs er kun mulig, fordi emnet er uoverskueligt. Folk er ikke i stand til at fatte, hvad klima er for en størrelse. Åh-nej, hvad nu hvis klimaet på denne kugle af materie kaldet Jorden har nøje sammenhæng med alle de andre kugler af materie og deres energi-kraftværk kaldes Solen = en stjerne? Åh-nej, så skal vi til at studere astronomi og astrofysik. Åh-nej, så hænger ting sammen. Åh-nej, så skal vi til at tænke. Åh-nej ... men en gruppe af industrialister vidste, før de iværksatte klima-kampagnen, at folk er for 'dumme' - undskyld folk - til at fatte større sammenhænge.

Vi ved ikke længere, at vi bor på en planet, der bor i et solstystem, der bor i en galakse, hvor virkelighedens kræfter virker. Vi mener, der virker i de samme intervaller, som denne klodes dagspresse og agenturer benytter sig af.

Hvad skete der fx. med miljødebatten, da klima-ævlet gjorde sit indtog? Miljødebatten forsvandt ! Kan disse to størrelser mon have noget med hinanden at gøre ... hmm-hmm ... tænke-tænke ...?

Steen Christensen

Matthias Hansen
Første gang jeg læser en, der tænker det samme som mig. Hele klimahysteriet er menneskeskabt. Og iscenesat som en religion med passende elementer af skyld, arvesynd, aflad og besværgelser, der kan adskille de rene fra de urene. "Kør på cykel i stedet for i bil" (aka sig 3 ave mariaer og giv 5 kroner til de fattige). etc. etc.

Samtidig med, at man prøver at bilde sig selv ind, at mennesker kan gøre noget ved klimaet. Yeah, right. Det er da virkelig at tiltro mennesker guddommelige evner.

Med en naturvidenskabelig baggrund og studier af fortidens dyre- g plantevækst må jeg bare sige: Det har været varmere, det har været koldere, der har været højere vandstand og frem for alt har der været væsentligt højere CO2 indhold. (og, ja, planter lider faktisk af åndenød ved det nuværende "naturlige" CO2 niveau - det er derfor man bruger CO2-brændere i gartnerier) - og det har sørme hver gang været jorden, klimaet, universet, der har styret hvilken vej, det har gået. Ikke mennesker.

Så, klimaproblemet er en menneskeskabt forestilling i fantasiens verden. Ikke virkeligehedens. Men det giver jo mange mennesker en spændende karriere med "mening". Som Lidegaard. Gad vide om han overhovedet forstår naturvidenskabens præmisser?

Kim Houmøller

@Steen Christensen Meget betryggende, at vi kan tage det helt roligt. Nu er du jo ikke noget sandhedsvidne. At alle andre har uret...? Din naturvidenskab er ikke garanti for noget som helst! Men at Co 2 indholdet i atmosfæren er det højest målte i 650.00 år betyder for dig ingenting. Ingen tvivl om, at det var højere i Trias og Jura tiden. Men det er ingen fornuftig argumentation. Det er jo netop Kultidens fossile brændsler, vi så lystigt futter af.

Børge Rahbech Jensen

"Så, klimaproblemet er en menneskeskabt forestilling i fantasiens verden. Ikke virkeligehedens. "

Det er der så meget, der er. Nu er det altså det paradigme, der præger international politik, og har været vigtig for dansk selvforståelse de seneste 45 år.

Christian Holm

@Kim Houmøller og Børge Rahbeck

Det er dælme nogle vage argumenter I lægger på bordet her.

@Kim
Og hvad så om CO2 concentrationen er højere nu end for 650.000 år siden. Hvilke negative konsekvenser har det haft? Hvem har lidt?

@Børge
Skal det være vores selvfoståelse der styrer hvad vi "bør" mene om naturvidenskabelige fænomener?. Det har altså også førhen været en vigtig del af vores selvforståelse at Jorden var centrum i universet. Det var universet bare temmelig ligeglad med.

/C

Søren Kristensen

Daloon kunne sagten gå foran hvis de ville - ved at introducere en kødfri dvs. vegetarisk forårsrulle blandt deres fem-seks kødvarianter. Men de gør det ikke med mindre de får besked på det og det er der ikke noget der tyder på at de gør. Vi lever jo i et frit land. Men tillykke med den nye Tesla. Vil vædde på den er fed at køre i.

Børge Rahbech Jensen

Christian Holm,

"Skal det være vores selvfoståelse der styrer hvad vi "bør" mene om naturvidenskabelige fænomener?"

Debatten har ikke så meget at gøre med naturvidenskabelige fænomener som politiske beslutninger. Ja, jeg mener, vores selvforståelse bør styre, hvad vi mener om fx. naturvidenskabelige fænomener. Ellers er selvforståelsen jo falsk, og bør ændres.
Nu virker det bare underligt tangerende til pinligt, at holdninger, som Danmark har fremført internatjonalt i årtier, pludselig møder modstand i netop Danmark - af alle lande - fordi de koster penge og kræver relativt små forandringer. Modstanden mod tesen om menneskeskabte klimaforandringer ligner mest af alt en modstand mod afgifter, mens modstanden var fraværende, da bl.a. Svend Auken argumenterede for det samme for at sælge vindmøller og andre danske produkter til udlandet.

Ja, det var tidligere en vigtig del af vores selvforståelse, at jorden var centrum i universet. Nu hører det til dansk selvforståelse, at København er centrum i verden, og hele verden derfor burde følge Danmarks gode eksempel for reduktion af udledning af CO2, så vi kan sælge nogle vindmøller, pumper, fjernvarmeværker, enzymer til biobrændsel etc. Nu står Danmark knap ved de mål, Danmark selv har presset EU og andre lande til.

Christian Holm

Er det da ligegyldigt for dig om menneskeudledt CO2 påvirker temperaturen på Jorden? Skal vi følge det gode eksempel. Også selvom det gode kun eksisterer politisk og ikke reelt? Er det vigtigere for dig at København (jeg tænker du må være københavner siden du siger Kbh og ikke Danmark) viser "Vejen" end at vejen fører til en forbedring.
Der er massevis af miljø-tiltag Danmark kan tage der uden tvivl vil ændre vores planet til det bedre. Det har også været omtalt tidligere i denne tråd og mange af dem kan jeg kun støtte. Desværre bliver CO2 og klimaforandringer i stigende grad det dominerende fokus. Det er til trods for at de videnskabelige empiriske belæg for at menneskeudledt CO2 påvirker klimaet ikke eksisterer. Det må være fakta der styrer politik...og ikke omvendt.

Men politikere er ofte ligeglade med hvad fakta er. Jeg var så heldig at være til foredrag med Lidegaard på Århus Universitet. Det var inden han blev minister. Her fremlagde han data (the hockey stick) for hvordan CO2 og temp havde fulgt hinanden i millioner af år. Jeg gik ham selvfølgelig på klingen om data og spurgte hvorfor han ikke lige havde prioriteret at fortælle at i de data han viste var det til ethvert tidspunkt CO2 der fulgte temp og ikke omvendt. Data viste jo faktisk det præcis modsatte af hvad han hævdede. Han sagde ligeud. "Han var ligeglad med om videnskaben var på plads, bare det her blev en vindersag". Jeg spurgte så om han mente en vindersag for miljøet eller en vindersag for hans politiske karriere. Så meddelte han at foredraget var slut.

Prøv at tænk hvis infektionssygdomme i 3. Verdenslande havde samme fokus som CO2 har og har haft.Hvor mange millioner menneskeliv ville vi ikke kunne have reddet? Eller hvis vi prioriterede at gøre noget ved overfiskeri i Verdenshavene så de næste generationer også kunne få lov at smage fisk.

/C

Børge Rahbech Jensen

"Er det da ligegyldigt for dig om menneskeudledt CO2 påvirker temperaturen på Jorden? "

Det er ligegyldigt for mig, om temperaturen på jorden påvirkes af det ene el. andet, og om den CO2, den muligvis påvirkes af, er naturlig el. menneskeskabt.

"Skal vi følge det gode eksempel. Også selvom det gode kun eksisterer politisk og ikke reelt? "

Du overser stadig, hvis gode eksempel der refereres til. Det er ikke troværdigt, hvis vi ikke selv lever op til det gode eksempel, vi gerne vil påvirke andre med.

"Er det vigtigere for dig at København (jeg tænker du må være københavner siden du siger Kbh og ikke Danmark) viser "Vejen" end at vejen fører til en forbedring."

Du forstår mig ikke, vel? Var det ikke bedre at skrive det i stedet for at stille spørgsmål, der afslører dine misforståelser? Nej, jeg er ikke københavner, men bor i Jylland, som jævnligt nærmest fremstilles som øde.
Nej, det er ikke vigtigere for mig, at København viser "vejen", end at vejen fører til en forbedring, men det er ikke troværdigt, når især København gerne viser "vejen" for dernæst at finde undskyldninger for ikke selv at følge den. Det var mere reelt, om Danmark sænkede sine ambitioner til et niveau, vi faktisk vil føre ud i livet, og om muligt fulgte andre landes gode eksempler i stedet for at insistere på dansk lederskab el. isolation.

"Det må være fakta der styrer politik...og ikke omvendt."

Hvor og hvornår er det set? Politik handler kun delvist om fakta. Mere end fakta handler det om visioner for samfundet. Jeg er i princippet ligeglad med, hvordan den elektricitet, jeg bruger, bliver produceret, men har svært ved at følge med i samfundsudviklingen, når politiske visioner vedtages uden at blive ført ud i livet.

Når den danske reduktion af CO2-udledning de seneste fem år fremhæves, glemmes, at to vigtige årsager er ændret erhvervssammensætning og mere brændstoføkonomiske motorer i bl.a. biler. Erhvervssammensætningen er ændret på den måde, at industrien med forholdsvis stort energiforbrug udgør en mindre andel end tidligere af dansk erhvervsliv. De mere brændstoføkonomiske motorer produceres ikke i Danmark, så transportsektorens reduktion af CO2-udledning skyldes fortrinsvis forandringer i andre lande. Groft skrevet består de danske bidrag til reduktion af egen CO2-udledning vist mest af erstatning af industri med salg og administration, herunder flytning af industriproduktion til udlandet. På den måde er skabt økonomisk vækst uden tilsvarende forøgelse af CO2-udledning. Problemet er bare, at fordi industriproduktion skal foregå nogle steder, kan alle lande ikke gøre som Danmark. Connie Hedegaard var på turné i Østeuropa i foråret for at give idéer til energibesparelser o.lign.

"Prøv at tænk hvis infektionssygdomme i 3. Verdenslande havde samme fokus som CO2 har og har haft."

Mig bekendt får infektionssygdomme i fattige lande tilpas stor fokus til, at flere sygdomme næsten er udryddet, og antallet af dødsfald er reduceret.

"Hvor mange millioner menneskeliv ville vi ikke kunne have reddet? "

Hvordan hænger det spørgsmål sammen med det seneste års debat om overbefolkning? Bekæmpelse af infektionssygdomme i de fattige lande har effekt på udviklingen i verdens befolkningstal.

Michael Bruus

Matthias Hansson

Du skriver om et sammenhæng mellem planeter og et meget større sammenhæng end der normalt tales om og jeg er helt enig, månen har påvirkningskraft nok her på jorden til at skabe tidevandet og der er også forskning der påviser dyrs yngle tidspunkt er påvirket af månens faser, der er sågar forskning der påviser vintergækkernes udsprings tidspunkt til at falde sammen med en af de ydre planeter.

Så jeg finder det aldeles sandsynligt at også mennesker er påvirket.

Men jeg syntes du konkludere helt skævt.

Der sker jo netop en opvågning af en slags Tornerose søvn hvor flere og flere bliver beviste om at der sker noget, både med klimanet men så sandelig også med os mennesker og den måde vi er i verden på og det samspil.
Men at det går for langsomt er jeg helt enig i og at det måske også går katastrofalt for langsomt er mit personlige synspunkt.

Christian Holm

@Børge
Det ser ud til at jeg faktisk har misforstået dig. Og det er da godt at mine spørgsmål afslører dette. Ellers bliver diskussionen vel temmelig omsonst.
Jeg blev forvirret af at du i din foregående kommentar skrev at:

"verden derfor burde følge Danmarks gode eksempel for reduktion af udledning af CO2".

Det tolkede jeg som om at du synes at reduktion af CO2 var et væsenligt mål som vi burde forfølge. Men eftersom du nu skriver at du er ligeglad om CO2 betyder noget for temperaturen i vores Verden må det jo være en misforståelse.

Men jeg tror vi er enige i at der er masser af miljø-hensyn hvor Danmark burde gå forrest. Men hvilke miljø-hensyn disse skal være......ja det skal i min optik styres af hvilke der er reelle.

Mht. om infektions-sygdomme mm. har fået tilpas opmærksomhed:
Der kommer dagligt artikler i danske medier om CO2 og klima. Hvad der bliver postet i af penge til området på Verdensplan tør jeg slet ikke tænke på. Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst faldt over en artikel omkring vores indsats (eller mangel på samme) inden for de infektionssygdomme i 3. Verdens Land.

PR mæssigt har CO2 bevægelsen virkelig vundet. Alle har en holdning til CO2 og til hvordan man kan reducere CO2 i det daglige. Der findes snart ikke en virksomhed der ikke har en politik på området.
Efter min opfattelse har MEGET få har en holdning til eller har for nyligt debatteret hvordan vi kan hjælpe 3. Verdenslande med at håndtere noget så simpelt som at skaffe rent drikkevand. Millioner dør hvert år pga. beskidt drikkevand. Dødsraten for børn i 3. Verdenslande er mere end det ti-dobbelte af hvad vi ser i Vesten. Men det er ikke noget folk debatterer og derfor får det heller ikke en fremtrædende plads hos politikerne. De beskæftiger sig med det der er stemmer i. IKKE hvad der kunne hjælpe Verden. De fleste politikeres visioner er efter min opfattelse af privat karaktér. De har visioner for egen karriere. OG netop dette forklarer hvorfor de sjældent søger fakta og sandhed. Sandheden er ikke nyttig for dem personligt.

Din egen kommentar tyder også på at du synes "det går da nok meget godt med de sygdomme". Du er nok ikke blevet bombarderet med info om det ligesom du er med CO2 og klima.

/C

Børge Rahbech Jensen

"Det tolkede jeg som om at du synes at reduktion af CO2 var et væsenligt mål som vi burde forfølge. "

Ok. Min opfattelse er, at reduktion af CO2 er defineret som et væsentligt mål, som nu forfølges i de fleste industrilande, og det er pinligt, at modviljen mod forfølgelse af det mål samtidig er vokset i et land, som i årtier har fremhævet sig selv som foregangsland på netop det område.

Det bliver ikke bedre af, at den voksende modstand mest af alt ligner modstand mod afgifter og statsstøtte, som overvejelser om klima er blevet stråmand for.

"De fleste politikeres visioner er efter min opfattelse af privat karaktér. De har visioner for egen karriere. "

Det holdning betragter jeg som landsskadelig virksomhed, idet den ikke anerkender politikeres ret til at træffe beslutninger på befolkningens vegne, og dermed anfægter hele fundamentet for Danmarks Riges Grundlov.

"Efter min opfattelse har MEGET få har en holdning til eller har for nyligt debatteret hvordan vi kan hjælpe 3. Verdenslande med at håndtere noget så simpelt som at skaffe rent drikkevand. "

Så burde du jo nok følge mere med i, hvad et utal af humanitære organisationer prøver at få befolkningen til at betale bidrag til. Min opfattelse er, at debatter om rent drikkevand og anden bistand til fattige lande er nært beslægtet med debatten om reduktion af CO2. Den vigtigste forskel er nu, at reduktion af CO2 nu også berører det danske samfund, mens rent drikkevand til fattige lande kun berører fjerne lande.

"Du er nok ikke blevet bombarderet med info om det ligesom du er med CO2 og klima."

Korrekt. I tidens løb er jeg nok bombarderet med langt mere info om sygdomme og sult i fattige lande end om CO2 og klima. Bl.a. har der været store indsamlingsshows på tv og i perioder været såkaldte fundraisers fra humanitære organisationer på gågader i de større byer. På den anden side får den danske befolkning ikke meget information om, hvad statens ulandsbistand egentlig går til, selvom der er mål for dens størrelse, ligesom der er for reduktionen af CO2-udslip. For ulandsbistand er nogle gange fremført et mål om, den skal udgøre 1% af BNP.

Christian Holm

@Børge
Det mest pinlige jeg har læst længe er, at en velbegavet mand som du, sådan fremstår du i hvert tilfælde, på den ene side er ligeglad med om udledning af CO2 faktisk påvirker vores Verden og samtidig mener det er vigtigt at reducere udledningen af CO2. Det giver for mig ingen mening at man kan tænke sådan.

Jeg synes også det er underligt at du mener at en kritik af vore politikere er lig med landsskadelig virksomhed. For mig er det mest landsskadelige et fravær af kritik af vore politikere.

Jeg kunne godt tænke mig at du forklarede for mig hvorledes udledning af CO2 er nært beslægtet med at skaffe rent drikkevand til 3. Verdens lande. Det forstår jeg virkelig ikke. Men måske kan du hjælpe mig på vej.

Mht. PR så er det sandt hvis man medregner de sidste 3 årtier. Men de seneste år (måske 10) vil jeg sige at CO2 og klima har et overvældende forspring.
Der bliver hele tiden talt om Klimakrisen. Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad "krisen" består i. Hvor er de mange skadeslidte?

/C

Heinrich R. Jørgensen

Martin Lidegaard anvender ordet 'verden' én (1) gang, Jørgen Steen Nielsen to (2) gange, mens debattører i denne tråd foreløbigt har anvendt ordet 30 gange. Men hvad menes, når ordet anvendes?

Det er nemt nok, at forstå hvad Martin Lidegaard forestiller sig, når han tales om 'verden'. Han spørger (retorisk):
"Hvorfor vil verden ikke vågne op og tage de nødvendige skridt"

Her er 'verden' tydeligvis den kollektive virkelighed, den kollektive anskuelse af hvad der er virkeligt.

Helt analogt er Jørgen Steen Nielsens brug af ordet:
"den langsommelighed, som verden demonstrerer over for klimaudfordringen, har også gjort sig gældende i regeringens egen verden."

Pointen er selvfølgelig, at kollektiver findes i flere størrelser. Regeringen er også et kollektiv, der har været (og stadig er) i døsig fornægtelse af alskens realiteter.

Men hvad andre mener, med 'verden', er i mange tilfælde hinsides undertegnede fatteevne. Hvad kan dog menes med 'i verden', 'hele verden', 'verdens hurtigste', 'verdenshavene', 'Verdenshavene', 'Verdens ørkener', '3. verdenslande', '3. Verdenslande', 'vores Verden', 'Verdensplan', [at] 'kunne hjælpe Verden'?

Hvad i alverden menes?

Børge Rahbech Jensen

Christian Holm,

Det kommer ikke mig el. andre ved, hvad der giver mening for dig. Det må du selv rode med.

"Jeg synes også det er underligt at du mener at en kritik af vore politikere er lig med landsskadelig virksomhed. "

Jeg mener ikke, det er kritik at anføre, at folkevalgte politikeres holdninger er deres private holdninger. Det opfatter jeg som manglende anerkendelse af de folkevalgte politikeres ret og pligt til at træffe politiske beslutninger på befolkningens vegne, og dermed manglende anerkendelse af de demokratiske beslutningsprocesser, som det danske samfund er baseret på. Jeg mener, det er landsskadelig virksomhed offentligt at tilkendegive, at hele fundamentet for samfundet ikke anerkendes.

"Jeg kunne godt tænke mig at du forklarede for mig hvorledes udledning af CO2 er nært beslægtet med at skaffe rent drikkevand til 3. Verdens lande. Det forstår jeg virkelig ikke. Men måske kan du hjælpe mig på vej."

Nej, jeg har ingen pædagogisk uddannelse, der giver kompetence til undervisning af mennesker som dig. Det kommer ikke mig ved, hvad du ikke forstår. Det må du selv rode med. Slægtskabet består i, at både reduktion af udledning af CO2 og rent drikkevand til fattige lande handler om redning af verden med minimal indsats ved at give andre dårlig samvittighed over, vi ikke gør nok. Det er jo nok de færreste af de, der kræver rent drikkevand i de fattige lande, som selv besøger fattige lande på egen regning for at bore brønde og etablere vandforsyning, og hvis de endelig gør det, vil de gerne roses for det og kræver sandsynligvis bedre forhold, end lokalbefolkningen har.
---------------------------------------------------

Heinrich R. Jørgensen,

Jeg bruger nok ordet 'verden' på flere måder, uden jeg er helt bevidst om det. For det meste tænker jeg på FNs 193 medlemslande og evt. lande udenfor FN eller bare de industrialiserede lande. Hvis jeg prøver at nævne landene, glemmer jeg altid nogle.

Heinrich R. Jørgensen

Børge Rahbeck Jensen:
"Jeg bruger nok ordet 'verden' på flere måder, uden jeg er helt bevidst om det."

Det mønster er vist udbredt til noget nær samtlige personer og alle ord ;-)

Jeg forsøger blot at påpege observationer om at sprogbrug forandres, at ord gives nye betydninger, at hyppigheden af ords brug flukturerer markant, og lignende. En slags filologiske noter, a la Victor Klemperers, om alt det der flyver under radaren og ender med at blive indoptaget.

Peter Ole Kvint

Der ikke nogen drivhusefekt i jordens atmosfære og i øvrigt heller ikke i et drivhus.

Det er en stor smuk ting at sidde i mørket og redde jorden i klimakampen. Men vil jorden reddes?

Børge Rahbech Jensen

Der er normalt ganske varmt inde i et drivhus.
Martin Lidegaard fik ret i, at klimadebatten genopstod. Det er så mit problem, at jeg ikke var opmærksom på, den var død.

Christian Holm

@Børge Rahbech
De store forskelle på emnet "drikkevand i Afrika" og "Temperaturstigninger drevet af menneskeudledt CO2" er væsentlige.
1) Mangel på rent drikkevand i Afrika er et problem der er virkeligt og nutidigt.
2) Vi (eksempelvis FN) kan rent faktisk gøre noget ved problemet. Hvis vi (FN) vil.

Jeg ved ikke hvad du mener med "mennesker som mig". Men du har ret. Jeg kender jo ikke dine kompetencer. Og jeg er iøvrigt heller ikke faldet over nogen åbentlyse endnu.
Men med dit fokus på at "vise vejen" ligegyldigt om vejen fører til noget bedre og at det er politikken der bør skabe fakta og ikke omvendt vil jeg umiddelbart tro at de ikke er af naturvidenskabelig karatér.

Børge Rahbech Jensen

"Mangel på rent drikkevand i Afrika er et problem der er virkeligt og nutidigt."

Ikke i den vestlige verden - og måske knap i Afrika. Det er ikke et problem, du løser ved at sidde på din flade bagdel ved en pc i Danmark. Hvis det er et problem, er det et problem, du bidrager til løsning af ved at rejse til Afrika og grave nogle vandrør og nogle kloakrør ned.

"Vi (eksempelvis FN) kan rent faktisk gøre noget ved problemet. Hvis vi (FN) vil."

Du og jeg er ikke FN. FN er en organisation, som ikke egenhændigt kan anlægge vandforsyning. Du fralægger dig bare ansvar. Med mennesker som dig mener jeg mennesker, der fralægger sig ethvert ansvar ved at pålægge andre det.

"Men med dit fokus på at "vise vejen" ligegyldigt om vejen fører til noget bedre ">/i>

Du fatter bare ikke en brik, vel? Mit fokus er på, at de, der opfordrer andre til at følge en bestemt vej, bør gå foran. Det er åbenbart så fremmed for dig, at du føler dig nødsaget til at fordreje mine holdninger. Den store forskel på reduktion af CO2-udledning og drikkevand i Afrika er, at de politiske ledere, der har talt om reduktion af CO2-udledning i årtier, er politiske ledere for det land, jeg bor i. Når samme politikere arbejder for rent drikkevand i Afrika, gør de det via Danida, som støttes med skattebetalt ulandsbistand. Er det tågesnak for dig?

På samme måde, som jeg foretrækker, at danske politikere lader ord følge af handling i forhold til reduktion af CO2-udledning, foretrækker jeg, du lader ord følge af handling ved at rejse til Afrika for at hjælpe med etablering af en vandforsyning og også gerne et kloaknet. Så længe du ikke gider det, er du bare en useriøs hykler.

Christian Holm

@Børge
Ja du må virkelig undskylde min uvidenhed. Dejligt at blive sat på plads af en kapacitet som dig. Det er meget lærerigt.

Jeg er imod at vi bruger ernorme ressourcer på at forsøge at løse noget vi ikke kan løse og som egentlig ikke er et problem. Det er spild af ressourcer. Og det er det ligegyldigt om Jeg personligt sidder bag min pc eller ej.

Grunden til at Danida overhovedet eksisterer er jo fordi vi på et tidspunkt blev gjort opmærksom på de problemer der eksisterer dernede. De eksisterer stadig, også selvom du antyder at adgang til rent drikkevand ikke er et problem længere.

Jeg tror der eksisterer en mere effektivt metode til at skaffe rent drikkevand til Afrika end at en kuli som mig rejser derned med en spade.
Men hvis du mener at det er måden at man skal lægge handling bag sine ord...ja så bør det vil også gælde for dig. Du burde her og nu stoppe med at udlede CO2 (dit åndedræt kan du få lov at beholde). Ellers er det efter dine egne kriterier jo DIG der er en useriøs hykler.

FN ER dig og mig. Nuvel, der er et stykke vej fra min stemmeurne og til beslutningerne der bliver taget her. Men FN har da nedsat mange gavnlige institutioner. De har derudover også nedsat IPCC. Jeg er imod det overdrevne fokus der er på CO2. Det er et fatamorgana.