Kommentar

Grønland mangler selvværd, ikke forsoningskommissioner

I stedet for at græde over, hvor undertrykte vi er, og bruge knap 10 millioner kroner på en forsoningskommission burde den grønlandske regering investere i kunst og kultur, der kan øge det grønlandske selvværd
Debat
24. februar 2014

Det undrer mig, at den grønlandske regering – en koalition med Siumut i spidsen – forvalter samfundet på baggrund af fordomme. Men fordomme er kendetegnende for dens arbejde. Er partiets skabertrang og visioner brugt op for i stedet at blive erstattet af magtbegær?

Der er endnu ikke gået ét år siden valget, men regeringen har åbenbart mistet orienteringen. Det rimer rigtig dårligt med gentagne erklæringer om, at grønlandsk suverænitet er lige om hjørnet.

Jeg savner en regering, som kan indgyde en positiv forventning til fremtiden. En regering, der kan inspirere til større initiativlyst, til kamp for fællesskabets bedste. En regering, hvis handlinger stemmer overens med dens erklærede mål.

Ved koalitionens tilblivelse erklærede de tre deltagende partier blandt andet, at de ville nedsætte en forsoningskommission. Det var tydeligt, at det er forholdet mellem Grønland og Danmark, sagen drejer sig om.

Siden er der i debatten i de elektroniske medier mere og mere højlydt blevet spurgt, om det ikke var en bedre idé, at vi 56.000 sjæle i Grønland først forsoner os med os selv.

Tilsyneladende har regeringen ikke modsat sig den idé. Men den fandt heller ikke grund til at forklare, hvorfor en egentlig forsoningskommission har fået højeste prioritet.

Hadsk tone

Debatten mellem de folkevalgte har i de seneste år undergået en alvorlig og hadsk forråelse. Tonen fra talerstolen i Inatsisartut-salen kan uden overdrivelse sammenlignes med mobning i skolegården. Den verbale forråelse er upassende for lovgivernes arbejdsplads. Og den rå tone siver ganske langsomt ud til befolkningen og ender som en almindelig accepteret debatform.

I finansloven for 2014 og de følgende tre overslagsår er der bevilget 2,4 millioner kroner hvert år til forsoningskommissionens arbejde. Det bliver i alt til 9,6 millioner kroner. Men vi ved endnu ikke, hvad kommissionen helt eksakt skal beskæftige sig med, hvilke kloge hoveder den skal bestå af, hvor længe den forventes at arbejde, eller hvad dens resultater forventes at blive brugt til.

Hvis de knap 10 millioner kroner er givet med hjertet, er det af vital betydning, at koalitionens repræsentanter udviser en mere involverende og forsonende attitude til efterfølgelse for menigmand. Det gælder ikke alene debattonen, men også deres til tider frastødende kropssprog. I vores forsøg på at finde vores egen grønlandske demokratiform er det blandt andet vores pligt at skabe love og retfærdighed, som styrker en moral om at behandle hinanden med respekt i stedet for den forsnoskede alles kamp mod alle.

Sæt liden til den skønne kunst

Bevillingen til denne forsoningskommission, som jeg absolut ikke er enig i nedsættelsen af, ville jeg hellere bruge til at styrke grønlændernes selvværdsfølelse og skabe en klarere identifikation af vore fælles samfundsværdier.

Ud over at få alle til at indse det bydende nødvendige i at have en uddannelse er den eneste vej til at virkeliggøre disse mål styrkelse af kulturen, det vil sige digtning, forfatterskab, filmproduktion, teatervirksomhed og kompositioner. Thi det er udøverne af de skønne kunstarter, som med deres arbejde løbende minder os om, hvor langt vi er kommet som nation, og om hvor vi er på vej hen. Kunstnerne vil via deres produktioner gøre det klart for os, at en nation ikke kun består af materielle goder. Eller på godt bibelsk: At »mennesket ikke lever af brød alene«.

I de samfund, der lader kunsten udfolde sig frit, opstår nye erkendelser, opdagelser, udvikling og i sidste ende den profane produktion, hvorfra den fælles velfærd udspringer.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi grønlændere, der har nået en status som selvstyrende nation med adgang til egen talerstol, hvorfra vi har lovgivningsmyndighed, skal fortsætte med at bruge denne talerstol til med gråd i stemmen at udbasunere, hvor ringe det er fat med os, og hvor undertrykte vi er.

En af vore markante forfattere Frederik Nielsen, Faré, skrev i en af sine bøger Uvdluvne ingerdlavigissavne fra 1975 bl.a. følgende:

»Selv om der gennem tiderne har været fremsat kendetegn for det at være kalaaleq/grønlænder, mener jeg, at det kun er den personlige følelse af, hvem eller hvad man er, der må være det afgørende.«

Intet samfund, heller ikke det grønlandske, kan bygges på hukommelsestab påtvunget af uvidenhed og manglende vilje til mere viden. Kære venner, her bor alle vore forfædres drømme, og de gør os stærke.

Josef Motzfeldt er forhenværende formand for Inatsisartut

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

nauja j. neergaard

Hvorfor kritiserer forsoningskommissionen, når KNR har beskrivet, at han ikke ved præcis, hvad det indebærer. At spille om magten, har jeg aldrig hørt høflig tale. Så hvorfor skal han lige "pludselig spille hellig"
Hvad er "grønlændernes" fælles samfundsværdier? Når han mener, at alle skal have en uddannelse. Hvad med de traditionel vis fanger? Skal de så udryddedes?
Vi skal i fælleskab nå velvære, ikke KUN på overfladen, men; bund og grund. Hvor mange kunst inreresseret er der, ud fra ca 57.000 mennesker?
Prøv selv, at stikke dine ører ind mod Christiansborg, hvordan lyder tonen og sproget??
Han kalde sig selv, som Inuit Ataqatigiit. Hvorfor skal han være dobbeltmoral, og kalde befolkningen og inklusiv ham selv for Kalaaleq/grønlænder?
Han er måske ikke frihedskæmper, igen; kun på overfladen og kalde sig Inuit for omverden!? individuel selvforhøjelse! Dem har vi nok af!

nauja j. neergaard: Eller også er han bare, vis af dage, kommet ud over den tåbelige opdeling af mennesker i forskellige race-kategorier.

Ingen steder skriver han at fangere skal "udryddes", så det virker da som en utrolig usmaglig anklage? Er dit mål at nå velvære eller kaste mudder?

Troels Ingvartsen, nauja j. neergaard og Anders Nilsson anbefalede denne kommentar

"»Selv om der gennem tiderne har været fremsat kendetegn for det at være kalaaleq/grønlænder, mener jeg, at det kun er den personlige følelse af, hvem eller hvad man er, der må være det afgørende.«"

Er det ikke bare et eksempel, sådan tolker jeg det.

Henrik Lund-Andersen

Som "naturaliseret" grønlænder med en nærmest patalogisk interesse for den samfundsmæssige udvikling som resultat af Grønlands spæde politiske demokrati kan man langt hen ad vejen bifalde den politiske veterans betragtninger angående den grønlandsk ensidigt vedtagne Forsoningskommission.

Det er uden tvivl rigtigt, at selvværd på baggrund af kulturel oprustning er en solid basis , men en anden - og efter undertegnedes mening mere vægtig - basis er en substantiel udbygning af demokratiet herunder en række retsgarantier for borgernes deltagelse i samfundslivet på saglige betingelser.

Man skal være opmærksom på at samfundslivet i Grønland af flere reelle årsager er stærkt reguleret både af centralmagten - Selvstyret - og deres skiftende politikere såvel som lokale magtfulde "høvdinge", hvorfor mange borgere ikke har deres demokratiske rettigheder i praksis Selv borgernes lovgivne rettigheder kan ikke tages for givet - især når disse uuddannede og paternalistisk enfoldige - som de befinder langt fra magtens centrum og uden direkte adgang til mediernes oplysning/debat og dermed udenfor demokratisk indflydelse.

Mange borgere lever ude i det såkaldte udkantsgrønland - og her kan man virkelig tale om udkant! - og er derfor stærkt afhængige af medborgeres velvilje i helt elementære overlevelsessituationer. Et sådant scenarie siger sig selv gør - især - enhver borger til et let offer for magtpolitiske typer udøver usaglig magtbrynde - eller blot bekvem ligegyldighed i deres administrative position - som sjældent har konsekvenser for magtudøveren.

Masser af borgere har måttet erkende at deres notorisk berettigede klager over dette eller hint - ikke mindst landspolitikernes selektive favorisering af udvalgte grupper tæt på magtens centrum - sjældent fører til noget retvist resultat og derfor faktuelt er et demokratisk sort hul. Demokratisk retfærdighed er forudsætningen for borgernes selvværd.
Det politiske projekt burde derfor - efter undertegnedes opfattelse - snarere være konkrete retsgarantier for borgernes samfundsliv end elitære symboler på menige borgeres selvforståelse.

PS. Politisk magt kan aldrig erstatte demokratisk lighed - hvilket formentlig er årsagen til at politik jævnligt forvekles med magtfuldkommenhed.

Med venlig hilsen

nauja j. neergaard

Anders; han skriver, at alle skal uddannes!

nauja j. neergaard

Jesper; vi kalder ikke danskerne for Vikinger, da de har været barbarer osv.

Jairus Lyberth

Er enig med Josef Motzfeldt i hans betragtninger mht Forsoningskommission. Nu har vi snart i et helt år hørt om den "forestående" kommission UDEN at nogle i Grønland og Danmark ved, hvad det reelt går ud på, hvilken personsammensætning man har i tankerne (uvildige forskere/historikere, politikere, fangere, ganske almindelige lønmodtagere, økonomer, journalister, psykologer, lærere, politi, toldere eller hvad det nu kan være), og hvilket tidsperspektiv og hvad det reelt kan og skal bruges til. Indtil videre er det endnu et eksempel på, hvordan man prøver at fastholde tesen om - eller i hvert fald, at det ligesom skal ligge i luften om "den store stygge kolonimagt Danmark". Når det nu også ligesom ligger i luften, at Danmark har andel i de problemer Grønland har i dag, om den nævnte personsammensætning også vil kunne findes og inddrages i Danmark og være med i kommissionens arbejde? Det er måske lige en anelse at gå til yderligheder, men når man ikke kan få indsigt i eller få at vide i nogenlunde detaljer, hvad det drejer sig om, så dukker der automatisk nogle spørgsmål op som søges besvaret. Ved også godt, at det er naivt at tro, at få svar på de spørgsmål men alligevel.....Jeg begynder nu også at se ordet "frihedskamp" blive brugt i nogle sammenhænge af grønlandske debattører. Jeg synes, at det er et voldsomt ord at bruge og ude af proportioner for at sige det rent ud, når man nu har den mulighed, at man reelt kan træde ud af Rigsfællesskabet når som helst ved en folkeafstemning. Når man nu har den reelle mulighed, kan der aldrig blive tale om frihedskamp - i min optik.

Troels Ingvartsen, Karsten Aaen og Anders Feder anbefalede denne kommentar

nauja j. neergaard: "Anders; han skriver, at alle skal uddannes!"

Nej, han skriver ingen steder at nogen skal uddannes. Han skriver det er bydende nødvendigt. Om folk vil gøre som nødvendigt eller blive forarmede er jo i sidste ende deres eget valg.

"Kalaallit (singularis: kalaaleq) betyder "grønlænder". Derimod betyder inuit (singularis: inuk) faktisk "mennesker"."

http://da.wikipedia.org/wiki/Diskussion%3AGr%C3%B8nland#Kalaallit_Nunaat...

nauja j. neergaard

Henrik; hvem påpege du, som har patologisk interesser? Selværd skal komme indefra, ikke kun på overfladen, og det skal gældende for alle, ikke kun for kunstner. Man jubler kun forestillinger, eller for den sags skyld udstillinger, i en kort tid, så bliver det glemt igen! Jeg er selv meget kreativ anlagt. men som helhed, synes jeg, at hele befolkningen fortjener velvære, frem for enkelte personer, især når vi ikke, er så mange.
Altså; hvordan kan man beslutte sig for noget, man ikke ved præcis, ang. Forsoningskommisionen? Demokratiske forhold, er lige nøjagtig, som i danmark, og man kan erstatte høvdinge med lobbeisme.
Demokratiske skævheder er ikke noget nyt, sådan er det også i danmark. Er der ikke 1 mill. ordblinde, uuddannet(fiskere, landmænde)"paternalistiske"> det lyder også selvklogt) i dk.?
Når du bruger så fine akademiske sprog, så vil du selv regne ud, at der er elektricitet og post ordning.
Er det et våben, at "svine" regeringen, når man står i"oppositionen" ? Det lyder også patologisk.

nauja j. neergaard

Anders; "skal indse" er bakket ind, og betyder skal. Jeg kan forstælle jer, at fanger kan betragtes som (videnskabsmænd) da de er oplært fra mund til mund og ikke mindst praktisk. De ved alt om deres territorier og fysiske forholdet.
Så man kan ikke være bekendt, at forhøje sig selv , og nedgøre, som netop indlever "deres" kultur.

nauja j. neergaard

Jairus; din optik, er ikke ensbetydende med, andres optik. Du kan tro, at Siumut, Partii Inuit OG Inuit ataqatigiit ønsker løsrivelse fra danmark.
Men; Josefs ideer, kan jeg ikke gætte mig frem til, hvis formål det skal går til. "selv anerkendelse" da man ikke sidder i magten?

nauja j. neergaard

I øvrigt, også partii Naleraq ønsker læsrivelse.

nauja j. neergaard:

"Skal indse" betyder ikke det samme som "skal uddannes", og slet ikke det samme som "skal udryddes". At lægge ord i munden på folk som de ikke har sagt er en dybt useriøs måde at debattere på, og er jo bare en tydelig demonstration af den verbale forråelse som Josef Motzfeldt henviser til.

"Jeg kan forstælle jer, at fanger kan betragtes som (videnskabsmænd) da de er oplært fra mund til mund og ikke mindst praktisk. De ved alt om deres territorier og fysiske forholdet."

Og så? Hvad har det med Josef Motzfeldts indlæg at gøre? Er der nogen der har bestridt at fangere er grundigt oplært?

Løsrivelse er, som Jairus Lyberth påpeger, emnet fuldstændig uvedkommende. Er de omtalte partier andet end tom snak, så kan de erklære Grønland løsrevet i morgen. Det koster ikke 10 millioner - det er ganske gratis.

Det bliver spændende at se hvor langt de er nået med det når jeg vender tilbage om 24 timer!

nauja j. neergaard

Anders: Vær´go, at være så korrekt, og glemmer alt om, hvad der står under linjerne. > Lige så snart man indser! Så har man, ikke andet udvej, end at tage en uddannelse!> Når alle har taget en uddannelse; har man så fanger tilbage?? At fangerne ikke behøver udfrakommende påvirkning> skal indse.
Hvis du er fuldstændigt blank, hvad angår løsrivelse, er det ikke ensbetyde med, at det er tom snak for mig eller Jairus. Overskriften er tydeligt! "Grønland mangeler selvværd" Når du er så klog, så kan du regne ud hvorfor?
Verbale forråelse snak, er et tegn på, at man kaster tingene, på andre mennesker, de egne psykiske sider, som man ikke vil se, det man kalder forsvarsmekanisme.
Og dig; hvis du har brug for en affalds hjørne, find de rigtige steder!

nauja j. neergaard: Hvorfor i alverden skulle man ikke kunne være fanger fordi man har en uddannelse? Bliver man bedre fanger af at være uvidende?

Og ja, jeg kan godt regne ud hvorfor Grønland mangler selvværd. Det er fordi opportunistiske politikere konstant indoktrinerer befolkningen at de skal føle sig som ofre.

Hvis snakken om løsrivelse er andet end snak, så se dog at udskrive folkeafstemning om det så det kan blive til virkelighed.