Kronik

Luk dansk landbrug

Der var så dejligt ude på landet … engang. I dag plages natur, dyr og økonomi af det industrielle landbrug
Overforbruget af antibiotika i det industrialiserede landbrug afstedkommer en stærkt øget udbredelse af superresistente bakterier – herunder især den frygtede og smitsomme MRSA CC398 stafylokok, som allerede har kostet flere danskere livet.

Lars Gejl

Debat
26. september 2014

KRONIK

Mange i den ældre generation husker måske tv-klip fra først i 1960’erne, hvor landmænd hælder den nys malkede mælk i kloakken – angiveligt i frustration over for lave priser. Landmændene blev godt bakket op af deres præsident, den legendariske Anders Andersen, landmand på Djursland, som ivrigt opfordrede sine kampfæller til at demonstrere for at få mere for mælken.

Aktionen blev gengivet i bedste sendetid i TV-Avisen og derefter genudsendt igen og igen – bl.a. i Landbrugsmagasinet, hvor kommentator Poul Jørgensen over for seerne kunne bekræfte, at bønderne fik alt for lidt for deres produkter.

Manøvren lykkedes så godt, at dansk landbrug lige siden har fået mange milliarder i støtte fra det offentlige. I dag modtager landbruget et stort milliardbeløb i diverse støtteordninger. Det er ganske enkelt danmarkshistoriens største røveri.

Der var så dejligt

Engang var det anderledes. Vi skal ikke engang tilbage til H.C. Andersens tid, for at der var så dejligt på landet. Efter Anden Verdenskrig var foretagsomheden på landet på højeste niveau. Bl.a. med Marshall-hjælpen lykkedes for dansk landbrug at øge produktionen. Store nye avlsbygninger skød op, og maskinparken blev fornyet. Først og fremmest blev traktoren almindelig alle steder ude på landet.

Da overtegnede voksede op på fødegården på Samsø, var den på kun 15 hektar, men kunne alligevel brødføde en familie på to voksne og seks børn. Samt en farfar, der boede på aftægt. Som alle landbrug på den tid var det et alsidigt brug med malkekøer, grise og høns. Der var kun to heste, da traktoren allerede var indkøbt i 1959. Herefter gik mekaniseringen hurtigt, og karle var nu kun hvervet i kortere perioder. Selvbinder og tærskeværk blev afløst af mejetærskeren. Gården var selvforsynende med de fleste basale fødevarer fra kød, flæsk og æg til kartofler, grøntsager og bær i læssevis. Og salget af æg fra 300 høns betalte stort set Brugs-regningen. Mælk gik naturligvis til det nærliggende andelsmejeri i Brundby, som havde vundet mange priser for bedste smør, og grisene kom på det lokale andelsslagteri i Ballen.

Luftkasteller

Siden da har skiftende præsidenter i Landbrugsrådet bygget luftkasteller i dansk landbrug. Udadtil manede de til besindighed, mens de på de indre linjer uhæmmet opfordrede til større investeringer, sammenlægninger af landbrug og større produktivitet – med dansk miljø og natur som gidsler.

I de seneste 60 år er den samlede gæld i landbruget steget med flere hundrede procent. I nutidspriser udgør den samlede landbrugsgæld cirka 370 milliarder kroner. Hertil skal lægges en fremskudt skattegæld i landbrugserhvervet på andre 40-50 milliarder kroner.

I årene op til Danmarks indmeldelse i EF i 1973 blev gælden mangedoblet i landbrugserhvervet. I forventning om, at bønderne snart ville spinde guld, når Danmark kom ind i de gyldne haller på Fællesmarkedet, investerede dansk landbrug i uset omfang i nye maskiner, stalde og jordopkøb.

Den tendens er kun blevet værre i de forløbne 40 år. Efter devisen ’stort er godt’ blev de danske gårde større og større – og naturligvis færre og færre. Siden 1973 er antallet af danske landbrug faldet med 100.000, så der i dag er under 10.000 heltidsbrug samt cirka 40.000 deltidsbrug.

Mister overblikket

Resultatet er store husdyrbedrifter – som i realiteten er industriforetagender. Her har man dyr i så store koncentrationer, at medarbejderne mister overblikket. Det bliver umuligt at holde øje med hver enkelt gris eller malkeko. Derfor er man især i svineindustrien gået over til at behandle hele dyreflokke forebyggende med bl.a. antibiotika.

Det overforbrug afstedkommer en stærkt øget udbredelse af superresistente bakterier – herunder især den frygtede og smitsomme MRSA CC398 stafylokok, som allerede har kostet flere danskere livet. Formentlig bærer op mod 80 procent af alle grise bakterien. Og stort set samtlige medarbejdere i de befængte stalde har den. Myndighederne fører en katastrofal og fodslæbende politik i den sammenhæng. Mange patienter på vores sygehuse spørges ved indlæggelsen, om de har haft kontakt til grise. Det siger noget om problemets størrelse.

Også på dyrevelfærdsområdet udløser de store ansamlinger af dyr problemer. Hver fjerde gris dør inden egentlig slagtning. 25.000 smågrise dør dagligt. Hver tredje so går til destruktion. Trods forbud klipper bønderne haler af stort set samtlige smågrise i det konventionelle svinebrug for at undgå halebid. Dem kunne man dæmme op for med mere rummelige staldanlæg. Stik imod loven kastrerer man 98 procent af alle ornegrise. Det er ganske enkelt ikke en ordentlig måde at have dyr på.

Udmarvet natur

Bønder troede og tror, at kvantitet er det eneste saliggørende – men på bekostning af kvalitet. Danske gårde ligger langt over gennemsnitsstørrelsen for landbrugsbedrifter i andre EU lande.

Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden – selv mere end Java og Bangladesh – og er blandt de lande, der udleder meget CO2 – især fra landbruget. Vores miljø og natur lider, og flora- og fauna-diversiteten har ikke været ringere siden istiden. De svageste arter er næsten alle uddøde. Naturen er forarmet.

Stort set hele det dyrkede areal er drænet enten med grøfter eller med egentlige markdræn. Alt det vand fosser 365 dage om året ud i de danske åer, søer og fjorde. Det påvirker naturligvis vandmiljøet i væsentlig grad, og iltsvind i fjorde og lavere havområder er blevet hyppigere og voldsommere. Alt liv på havbunden dør af iltmangel.

I visse søer taler man tillige om fosforbomben. Gennem generationer er fosfor fosset ud i søerne og ligger nu på søbunden.

Sats økologisk

Andelsbevægelsen og dermed landbruget var engang med til at tegne den danske velfærdsmodel.

Men ikke længere. Engang var der omkring 1.500 andelsmejerier i Danmark. Nu er der stort set ingen. Et enkelt stort mejeriaktieselskab sidder på næsten hele markedet. Det samme gør sig gældende i slagterisektoren. Andelshaverne er kørt ud på et sidespor, og aktionærerne kræver kun en ting: overskud.

Kvaliteten er også sat over styr. Selv det hæderkronede smørmærke LURPAK er i dag en skygge af sig selv. Og Danish Bacon er ikke længere, hvad det var en gang.

Andelsbevægelsens gamle nestor Anders Nielsen Svejstrup Østergaard ville vende sig i graven, hvis han vidste, hvor ilde det er gået for dansk landbrug.

Dansk landbrug i sin nuværende udformning bør lukkes. En egentlig jord- og landboreform er påkrævet.

Den skal lede frem mod et landbrug, som i langt højere grad fokuserer på økologisk dyrkning. Her viser f.eks. det økologiske Thise Mejeri vejen. De har netop indgået aftale med Kina om at levere økologisk mælk til kineserne.

Den mindre landbrugsforening Frie Bønder – Levende Land gør en stor indsats for bedre forhold for planter og dyr. Foreningen er ganske vist ikke økologisk, men de går ind for mindre enheder i landbrugslandet, hvilket i sig selv vil give større mangfoldighed på landet.

Økologisk Landsforening udfører et kæmpe arbejde for at styrke det økologiske landbrug. Lige syd for grænsen er der mere end 80 millioner tyske kunder, som hungrer efter sunde fødevarer, og i hele EU er mulighederne for økologi uanede.

En dansk landbrugsreform bør brede sig til hele EU. For et landbrug på støtten, der er er industrialiseret og ensidigt satser på kvantitet frem for kvalitet, er ikke alene en dansk udfordring – det er et europæisk problem.

Danmark har før gået forrest på landbrugsområdet. Det bør vi gøre igen.

Holger Øster Mortensen er psykiatrimedarbejder.

Erik Boel er tidligere formand for Europabevægelsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Væsentlige, jordnære og vedkommende perspektiver fra Holger og Erik; tak for dem.

Benta Victoria Gunnlögsson, Mikael Nielsen, Carsten Mortensen, Jørgen Steen Andersen, Steffen Gliese, Mette Hansen, Lene Christensen, Mona Jensen, lars abildgaard, Kjeld Hansen, Merete Jung-Jensen, Karsten Aaen, John Hansen og Jan Persson anbefalede denne kommentar

Kender landbruget forskel på kvalitet og kvantitet?

Skinkelotto

Spis svinekød og deltag i konkurrencen om en resident stafylokok. Sådan kam man høre her til morgen i satireprogrammet Selvsving i DR. Meget rammende!

Lukning af den nuværende form for svineri kan ikke gå hurtigt nok. Det synes som om, at alt er ude af kontrol måske pga. ligegyldighed, grådighed eller overmod. Det er svært at finde noget formildlende ved det industrialiserede landbrug.

30 millioner svin om året produceres i Danmark med en åbning for endnu flere. Det er svært at se, at udvikling på nogen måde kan forsvares eller være til befolkningens fordel.

Produktionsformen er meget omkostningskrævende og formentlig er de danske banke, som ejer store dele af svineindustrien. Periodevis har vi hørt om risikoen for bankerne, når priserne på svin faldet.

Lad mig i øvrigt gentag mit indlæg fra i går, som er lige så relevant i denne for vindelse:

Svineri i landbruget

Når man erkender det store svigt som myndigheder, politikere og såkaldte svineproducenter står bag, må man desværre konstatere, ordet "svineri" er mere velvalgt end nogensinde.

Har dette tilsyneladende vanvid ingen ende? Hvorfor skal vi acceptere, at 30 millioner tvangsmedicinerede svin om året skal belaste vores landbrugsjord, byjord, vandløb, havområder og generelle sundhedstilstand samtidig med, at mulighederne for at behandle mennesker med antibiotika indskrænkes?

Argumentet om at det styrker den danske økonomi er bare ikke godt nok. Samtidig er snart al fødevarebearbejdning flyttet til udlandet med et markant tab af arbejdspladser og de hårdt prøvede slagtesvin må ud på en lang rejse, før deres liv ender på middagsbordene.

Personligt føler jeg et stadigt stigende ubehag, når jeg præsenteres for svinekød. Desværre indgår svinekød i vidt omfang i kantinemad og desværre er svinekød blevet et danskhedssymbol i religionsopgøret mellem muslimer og kristne. Hvem husker ikke kampen om frikadeller og flæskesteg.

Velbekomme!

PS: Kunstneren Mikael Witte tog fat på det begyndende skråplan i landbruget allerede i 1970'erne med sin berømte plakat "Danske svin er sunde, de strutter af penicillin". Se evt. http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=2372&PID=10482&NewsID=1891 . Her fortælles historien om vores ret til at ytre os om landbrugets store kræfter, som er samlet på Axeltorv.
Mikael Wittes ytringsfrihed blev anfægtet af landbrugets organisation og blev endeligt afgjort i Højesteret i 1980.

Benta Victoria Gunnlögsson, Carsten Mortensen, Jørgen Steen Andersen, Preben Haagensen, Thomas Borghus, Mette Hansen, Eva eldrup, Lene Christensen, Mona Jensen, Henrik Christensen, lars abildgaard, Kjeld Hansen, Carsten Pedersen, Christel Gruner-Olesen, Britt Kristensen, Niels Mosbak, Bjarne Andersen, Janus Agerbo, Kim Øverup og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Hvem smadret andelsbevægelsen?

Preben Haagensen, Steffen Gliese og Lene Christensen anbefalede denne kommentar

Det havde været lidt lækkert, om den udvikling kunne isoleres til landbruget, subsidierne kan muligvis. Men centraliseringen, effektiviseringen og de kvantitative aspekter er gennemgående i alle erhverv. Aktionærendes udbytte er drivkraften i virksomhederne, hvor resten kommer ind sekundært, hvis overhovedet. Udviklingen vil placere virksomhederne på tilfældige investorer rundt omkring i verden, der ingen tilhør eller forankring har i nærmiljøet, og derfor aldrig vil mærke konsekvenserne af udbytningen.

Ejvind Søgaard Hansen, Claus Jørgensen, Jørgen Steen Andersen, Preben Haagensen, Steffen Gliese, Rune Petersen, Lene Christensen, Mona Jensen og Kjeld Hansen anbefalede denne kommentar
Bjarne Falk Rangård

Det er helt rigtigt. Det kan ikke gå hurtigt nok , med at ændre dansk landbrug fra industriproduktion af dårlig kvalitet til økologisk fremstillede produkter af høj kvalitet og med en produktion i balance med naturen. Men hvordan få overbevist regnedrengene på Christiansborg om dette.
Hvordan med bankernes økonomi, kort og godt hvordan finansieres alt dette ?
Forbrugerne er de eneste der kan ændre på fordelingen af forbrug af fødevarer.
De kan dog hjælpes på vej af prisdannelsen.
Produkter fremstillet i balance med naturen får pålagt ingen eller reduceret moms.
Alle andre fødevarer får pålagt en CO2-afgift / miljøafgift og fuld moms.
Indgår der lang transport af levende dyr i produktionskæden pålægges der en yderligere transport afgift pr. produceret enhed pr. kilometer. I et lille land som Danmark vil en transport på maksimalt 30 til 50 kilometer kunne være afgiftsfri, for at fremme lokale slagtninger.
Omlægningen finansieres i førsteomgang af omlægning af landbrugsstøtten.
Der gives udelukkende støtte til omlægning af produktion til bæredygtig produktion.
Støtte til al anden produktion fjernes og gældsafvikling må finansieres alene af bankerne. De har fået støtte nok i forbindelse med deres tåbelige dispositioner op til finanskrisen.

John Hansen, Nichlas Moth, Ejvind Søgaard Hansen, Jørgen Steen Andersen, Preben Haagensen, Eva eldrup, Carsten Pedersen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar

Er der et parti der har nogle visioner i denne retning? Reform af landbrug er så nødvendig.

Torben Lindegaard

Det var dog et modbydeligt billede af de fikserede søer - sat på stald kalder landbruget det vist på George Orwell'sk.

Hvordan i alverden får vi lavet om på Danmarks dyrefjendtlige politik?

Vi går ind for hvalfangst og grindedrab
Vi går ind for opdræt af mink
Vi fikserer af svin
Vi holder burhøns
Vi sender 2 uger gamle kalve til Holland med henblik på opdræt af tremmekalve

Jeg er så træt af de lede bønder.
Det eneste håb om bedring er åbenbart EU.
Landbrugslobbyen i EU er alt for dominerende; men i Danmark er det da helt galt.
Landbrug & Fødevarer kører totalt rundt med politikerne og den organisation har alene penge til bønderne som målsætning.
Begrebet dyrevelfærd er helt fraværende.

Nichlas Moth, Per Larsen, Jørgen Steen Andersen, Eva eldrup, Lene Christensen, Britt Kristensen, Tue Romanow, Britta Hansen og Maja Såby anbefalede denne kommentar

Den konventionelle industriproduktion i landbruget har nået vejs ende. Der kan ikke klemmes mere produktivitet ud af systemet uden voldsomme negative effekter på kvalitet og miljø, som det vi ser i øjeblikket.
Så man må spørge landbruget: Hvad nu?
Arrogancen, snæversynet og magtfuldkommenheden har alt for længe præget landbrugets organisationer. Der er brug for nogle der kan 'høre græsset gro' ellers graver erhvervet sin egen grav

John Hansen, Carsten Mortensen, Jørgen Steen Andersen, Preben Haagensen, Holger Madsen, Per Torbensen, randi christiansen, Lene Christensen, Mona Jensen, Olav Bo Hessellund, Kjeld Hansen, Christel Gruner-Olesen og Britta Hansen anbefalede denne kommentar

Fandt en (indtil nu lille) underskriftsindsamling, der kræver lukning af smittefarlige svinestalde. Teksten lyder: 'STOP multiresistente bakterier - luk smittefarlige svinestalde

Antallet af danskere som er ramt af multiresistente bakterier (MRSA) stiger og stiger - folk dør!. Det officielle system har givet op, og forsøger af alle kræfter at lægge låg på problemet. Trods problemets størrelse - en næsten epedemisk spredning - vender man ryggen til problemet, og lader stå til. Journalister har i flere måneder forsøgt at få registrerede MRSA-smittede svinestalde offentliggjort - indtil videre uden resultat.

Det kan ikke være rigtigt, at hensynet til svineavlernes pengepung skal veje tungere end folkesundheden - hvor er de veterinære myndigheder og det politiske system henne. Fødevareministeren, som før taburetten var en klar fortaler for folkesundhed og dyrevelfærd, er lige pludselig blevet meget tavs. Er landbrugsorganisationerne virkelig så magtfulde.

Gør noget, sig fra'

http://www.skrivunder.net/stop_multiresistente_bakterier_-_luk_smittefar...

Det kunne være en start til en større bevægelse.

Jørgen Steen Andersen, randi christiansen, Lene Christensen, Olav Bo Hessellund, Torben Nielsen, Britt Kristensen, Bjarne Andersen, Tue Romanow og Torben Arendal anbefalede denne kommentar

Adem: partiet Alternativet går ind for 100% øko-landbrug (inden 2040):

http://fodevarewatch.dk/Landbrug_Fiskeri/article6720458.ece

Jes Jessen, Eva eldrup og Morten Pedersen anbefalede denne kommentar

Thiese Mejeri laver mange glimrende produkter, men er det særligt økologisk at sejle/flyve såkaldt økologisk dansk mælk hele vejen til Kina - eller omvendt særligt økologisk overhovedet at spise f.eks. bananer/ananas med økomærke heroppe på vores breddegrader? Hmmm...

Men glimrende opråb!

Ejvind Søgaard Hansen, Claus Jørgensen, Per Torbensen, Helge Andersen og Jens Harder Vingaard Larsen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

@Kim Øverup
Det er bestemt ikke i overensstemmelse med en økologisk tankegang at sende mejeriprodukter til Kina. Man burde sende nogle køer og nogle mejerister og så vise kineserne, hvordan en økologisk produktion etableres.
Import af økologiske bananer/annanas ,og du kunne nævne kaffe & the, kan vel forsvares på vore breddegrader, da import er forudsætningen for at få disse produkter på markedet.

Per Torbensen, Torkil Forman, Henrik Christensen og Jens Harder Vingaard Larsen anbefalede denne kommentar
Helene Kristensen

Penge er magt. Hvis ikke man har bemærket det, så er trenden at menneskelige produktionsenheder i større og større stil forbruges og smides bort ved defekt - nøjagtig ligesom dyreenheder også bare er skabt til at skabe rigdom for de få.

Jeg er enig så langt, at man skal stille langt højere krav til bæredygtigheden i landbruget og lave et stor-skala-forsøg med total økologi, f.eks. på Bornholm.
Men husk nu på, at der trods alt stadig er familielandbrug, der lige nu taber penge på at producere mælk, og som sågar må gå fra øko til alm. brug igen.
Der må en villighed hos forbrugerne til at betale for bæredygtige landbrug, herunder at give den skide krone ekt
Og husk ekstra pr. liter mælk.
Til gengæld er det altså rent faktisk sådan, at vi er nogle, der lever sundt og går efter gode råvarer, men som bare ikke har råd til 100% økologi. Ikke endnu, i hvert fald, for visse varer, f.eks. dansk økokød, bare er for dyrt. At man så elsker at spise fisk, især de korrekt fangne, hjælper lidt på min økonomi ... ;-)
Vi fattigrøve kunne godt bruge et mærke fra fødevareministeriet om, at varerne har kvalitet , sikkerhed og anstændig dyreforhold i sig.
Vi fattigrøve kunne bruge en ting: Lav REEL inflationssikring af de små indkomster!
Simpelthen ved at lave inflationstal for de enkelte social- og indkomstgrupper ud fra forbrugsmønster, så stigning i fødevarer og boligudgifter kompenseres bedre hos små indkomster, der netop bruger en større del på sådant forbrug.
Begge dele kunne være vejen til at få hele befolkningen med på at udvikle en sundere og mere bæredygtig landbrugsproduktion, der giver kvalitet på bordet og ordentlige vilkår for alle levende væsener, herunder den klode vi bor på.
vh CP

Claus Jørgensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

PS ...! Og et GRØNT BUDFRADRAG, der vitterlig kompenserer især små indtægter for de nødvendige men også stadig stigende grønne afgifter (undtagen i erhvervslivet, tsk tsk!) kunne også være tiltrængt.
En nettoskatteværdi på mindst det dobbelte af den såkaldte "grønne check" kunne være en god begyndelse.

Selv for en der kender systemet indefra (dog ikke direkte som svineproducent) er det ubegribeligt at den industrielle svineproduktion får lov til at fortsætte og ekspandere? Det er følelsesmæssigt afstumpet at producenter, politikere og befolkning vender ryggen til ! Måske bliver MRSA - i al sin gru - vejen til enden? Det er uden sidestykke, hvis der skal flere lig på bordet før de ansvarlige besinder sig! Begynd nedtællingen til bortfald af stort set al medicin i husdyrbruget. Det kræver nok 10 år med en del tab undervejs, men efterhånden vil de driftformer der kan undvære medicin vinde frem, og - interessant nok - er den slags forhold også de bedste for dyrene!

Jørgen Steen Andersen, Preben Haagensen, Helge Rasmussen, randi christiansen, Torkil Forman, Rune Petersen, Lene Christensen, Henrik Christensen og Christel Gruner-Olesen anbefalede denne kommentar
Ivan Breinholt Leth

Frygt ikke ebola, bandekriminalitet eller radikale muslimer. Den danske traditionelle, industrielle landmand er langt farligere.

Henrik Christensen, Jens Peder Nielsen, Jørgen Steen Andersen, Eva eldrup og Lene Christensen anbefalede denne kommentar

Lukke landbruget i Danmark er måske lidt drastisk. Selvom de jo er godt på vej til t afvikle sig selv med udflytning af produktionsapperatet til det billige øst Europa, export af små grise, Danish Crown flugten osv.

- Og så er det endog landbruget og deres parti Venstre som er en væsentlig årsag til Danmarks indtræden i EU og indlemmelsen af øst Europa i EU godt hjulpet på vej af flittige Anders.

Men det kunne være både udemærket og interessant, at få lavet en analyse af om landbruget i Danmark på sigt nu også er økonomisk bæredygtig. Altså om det overhovedet kan betale sig og hvor en evt. skæringsgrænse går for, hvor det samfundsmæssig samlet set bliver dyrere at have et så intensivt landbrug vi har i Danmark end ved bare at være selvforsynende. Udgifterne til at ryde op efter det intensive landbrug vil bare stige og stige, ligesom naturen og vores drikkevand belastes til bristepunktet. Det kunne så f.eks. gøres op med, hvilke andre indtægter der kunne øges ved et mindre intensivt landbrug. F.eks. mere turisme pga. mere natur, bevarelse af de sparsomme naturressoucer og lignende.

- Det kunne være spændende med en ballance opgørelse over disse forhold.

Anne Eriksen, poul boie pedersen, Jørgen Steen Andersen, Preben Haagensen, Per Torbensen, randi christiansen, Preben Rasmussen, Rune Petersen, Torkil Forman og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Dertil kommer et CO2 regnskab som ikke ser så godt ud for landbruget.

Klaus Brusgaard

Bor her ude på landet med skove på rækker, vandløb i rør, luften stinker jævnligt .... Ikke af luft, de vilde dyr, dvs. fasaner og rådyr bliver periodisk skudt systematisk ned af mennesker der ikke bor heromkring. Ved de omkringliggende svinelandbrug er der jævnligt dynger af selvdøde svin der afventer destruktionsvognen. Som vegetar er jeg spændt på, hvem jeg skal give skylden, den dag gyllespredningen fører MRSA med fugle eller andre dyr ind i min økologiske have og til mine bærplukkende børn.
Alt i alt fuldstændigt hen i vejret.

Anne Eriksen, Britta Hansen, Jørgen Steen Andersen, Eva eldrup, randi christiansen og Lene Christensen anbefalede denne kommentar

Har været en del i Thailand og kan af egen erfaring sige, at deres svinekød er af væsentlig bedre kvalitet end det danske.

Særligt Venstre går ind for at åbne op for at øge svineproduktionen endnu mere. Det er det eneste Venstre kan finde ud af. Bare mere og mere af det vi gør uanset hvor tåbeligt det er. Ikke noget med innovation og fremsyn. Her hersker kun tung tradition.

- Gad vist om så mange stemmer på Venstre alene i et forsøg på at bevare det kendte. Også selv om det føre mere og mere til et ikke bæredygtigt samfund på mange planer.

Anne Eriksen, Jørgen Steen Andersen, Torben Nielsen, Per Torbensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Omlægning af dansk landbrug kunne passe fint ind i ånden med partiet Alternativet. Hvis det ikke allerede gør det.

- Foreningen om et bæredygtigt landbrug og som ventet Liberal Aliance skal der nok ikke ventes noget fra i den retning :-( http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/

Se den smukt filmede dokumentarfilm "Så meget godt i vente" om en visionær biodynamisk landmand. Det er en fremragende film som indefra viser, at hvis man vil, så kan det sagtens lade sig gøre at lave ordentlige forhold for dyrene, og nej, han er ikke rig - i hvert fald ikke på penge, men til gengæld på livsværdi!

Mogens Overballe, Flemming Scheel Andersen, Per Torbensen og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Tillader mig at kommentere uden at have læst kommentarerne ...

Dansk landbrug lukker sig selv med snæversynet og utidssvarende forretningsperspektiv - advarslerne begyndte allerede i fjerdserne > 'de danske svin er sunde, de strutter af penicillin' - nu har de fået mrsa lige i nakken ... ka man så lære det? At økosystemet er en interagerende helhed, som man ikke ustraffet byder hvad som helst. 'There is no such thing as away'

Ejvind Søgaard Hansen, Flemming Scheel Andersen, Rune Petersen, Gert Selmer Jensen, Lene Christensen og Mona Jensen anbefalede denne kommentar

Tak for klar tale, Holger.
Bestræbelserne på at bortforklare eller fortrænge, hvor slemt det står til, er ganske vist på lang sigt dømt til fiasko. Men jo før realiteterne ses i øjnene, desto bedre.

Med den multiresistente MRSA CC398 bakteries massive i dansk landbrug forsigler landbruget sig selv i sin nuværende form. For hvem tør for fremtiden købe dansk produceret svinekød fra nu af uden der sker ændringer, som garantere MRSA CC398 bakterie frit svinekød?

- Svinekød som tidligere omtalt fremstilles i en langt bedre kvalitet andre steder i verden, oven i købet langt billigere end det opreklamerede dansk producerede.

Bare at sige man er verdens bedste som i de gode gamle dage dur bare ikke mere.

- Nu skal man være det. For nu ser hele verden til.

randi christiansen

Jeg hørte for nylig en historie om en svinebesætning, som i samlet flok nægtede at spise.

Det er så sørgeligt, at ussel mammon overskygger det gode liv - så fx de bornholmske svinebønder ikke griber chancen ved sidste krise og omlægger til økologisk produktion.

Det havde jo været genialt, og jeg vil tillade mig at sige, at det netop var, hvad overtegnede ihærdigt forsøgte at gøre opmærksom på. Altså : det blev sagt. Men nej, dumheden hersker, den rene, skære dumhed - med mindre altså der er tale om skjulte kræfters undergravende virksomhed, som bønderne så lige blir gældsfanget i. Som så ofte i denne vanvittige, selvmorderiske verden kan der kun være tale om dumhed og/eller korruption. Hvad ellers? Nogen bud?

Det danske landbrug har for længst ramt entropiens mur. men sålænge der kan belånes med digitalslået (i.e. uden dækning i nogen national bank) kapital overgiver man sig naturligvis ikke.

randi christiansen

Var selvf ikke ene om opfordring til økologisk omlægning i forb m danish crown krisen på bh - men hvorfor skal det så ofte gå galt, før det indlysende for sent ruller ind på lystavlen? Måske kan det hele alligevel være ligemeget, hvis methanbomben detonerer, før en løsning på endnu et selvskabt karastrofescenario er fundet > methangaskonvertering til kontrolleret energiforbrug fx.

Flemming Scheel Andersen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Mogens Højgaard Larsen

Man skal lede meget længe, for at finde en mere fordomsfuld kronik - selv i Dagbladet Information

Vel er dele af dansk landbrug drevet uetisk, og - ligesom det gælder for store dele af det øvrige danske erhvervsliv - er landbrugets eksistensberettigelse i stort omfang subsidieret af den danske stat. Men at skære alle landmænd over én kam, og anklage hele banden for dyremishandling og naturudbytteri, er populisme på et niveau, der ellers kun ses i Dansk Folkeparti.

Skal der peges fingre, så start med at pege fingre af de millioner af forbrugere, der hver fredag valfarter til Bilka, for at købe flæskefars til 30.- kr./kg. og mælk til en 5'er. Og når så kikkerten er stillet ind i retning af Srorcenter XXX, så tænk lige over rimeligheden i, at en økokylling rask væk koster 110 kr. mere end en konventionel, selv om den kun koster 17 kr. mere at producere.
Peg så videre på en kemikalie/miljølobby, der har gjort det muligt (læs: tvingende nødvendigt) at anvende pesticider og GMO, for overhovedet at kunne køre konventionel bedrift. Naturligvis kunne den etiske landmand her vælge, at kaste håndklædet i ringen og sælge, men hvem ville så købe - bortset fra endnu mere uetiske investorer?

Erhvervslivet udvikler sig på markedsvilkårene. Det gør landbruget også, så fandtes der politisk og privat vilje til at ændre på status quo, ville det ske.

At store dele af dansk landbrug i dag drives som fabrikker, skyldes igen markedsmekanismerne. Den enkelte landmand har meget lidt at skulle have sagt, når den altoverskyggende politiske agenda er, at akkumulere erhvervskapital i så store enheder, at den kan gøres interessant i fht. internationale investeringsfonde, og dét er lige præcis, hvad der er ved at ske!

- Simpel neo-liberal formøblingsteknik: Sælg hvad sælges kan, og skum fløden på aktiemarkedet. Det her har intet med den enkelte landmand at gøre, og at "lukke lortet" vil kun have den effekt, at "fløden" kan skummes lidt hurtigere end ellers antaget.

Ejvind Søgaard Hansen, randi christiansen, Flemming Scheel Andersen, Morten Simonsen, Anne Schøtt, Niels Duus Nielsen, Toke Andersen og Claus Jørgensen anbefalede denne kommentar
poul boie pedersen

I Danmark er ca. 2,6 millioner Ha under plov. Det er ca. 60% af ladets areal. Den udvikling vi har set, med den tiltagende monopolisering af forarbejdningsindustrien er, at forædlingen i samme takt er rykket til udlandet. I dag kan man knap skaffe svin til danske svineslagterier, trods en rekordproduktion, fordi levende grise køres ud af landet til slagtning på monopolets slagterier der.
Indholdet i dette er, at svinene eksporteres inden merværdien indtræder. Det miljøtryk og de ulemper for dyrene, som den moderne industrielle driftsform i stadig stigende grad forårsager, er ikke fulgt op af en tilsvarende forøgelse af landbrugets økonomi og jobskabelse her landet. Hvorfor i alverden skal det danske samfund lægge ryg til øgede omkostninger på natur, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, når forædlingsgraden her bliver ringere og ringere. Vi sviner og huserer mere og mere på dansk jord og flytter derefter alle fordelene ud af landet.
Den trafik skal selvfølgelig stoppes, og det er på tide, at danske bønder sættes på plads og finder ud af, at skal vi have bøvler, vil vi også se kvalitetsprodukter, flere arbejdspladser og øget merværdi i landsbrugsproduktionen, og at man betaler skat af fortjenesten.
Og nok en bemærkning. Danske bønder med deres elskede selveje har lån i kreditforeninger for ca. 370 milliarder kr. Det betyder, at hver eneste Ha er belånt med ca. 142.300 kr. Men det kan en sølle Ha da ikke forrente og afdrage, og lånet er formentligt større end værdien af samme Ha.
Så hvem sagde selveje. Realiteten er jo, at kreditforeningerne ejer landbruget.

randi christiansen, Flemming Scheel Andersen, Anne Eriksen, Britta Hansen, Henrik Christensen, Toke Andersen, Kjeld Hansen, Per Torbensen, Carsten Mortensen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Marianne Gregorsen

Jeg ved ikke om man skal lukke dansk landbrug for jeg kan forestille mig at vi behandler vores slagtedyr og nyttedyr langt bedre end man gør i andre dele af verden. Er man i tvivl så skal man da bare søge på Youtube og se dyr blive pelset og udskåret før de er døde.

Det sagt så syntes jeg at vi skal spise så lidt kød som muligt. I min familie spiser vi kød 2 gange om ugen, ellers står det på vegemad. 1 gange fisk og 1 gange andet (helst fjerkræ) for vi har som menneske ikke brug for kød hver dag.

Jens Peder Nielsen

Ja, hvornår bruger regeringen sin regeringsmagt og sætter landbruget på plads. - Inden landbruget ødelægger det hele for sig selv og os andre ?

randi christiansen, Flemming Scheel Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Når Venstre forhåbentlig kommer i tanke om, at andelsbevægelsen var deres opfindelse og atter begynder at betragte landbrug som et frit erhverv, er vi nået langt. Større og større udbytte til storaktionærer, kæmpe lønninger til direktører m.v., der aldrig har set en levende gris har intet med landbrug at gøre. Det er ren og skær udnyttelse af erhvervet. Lad dem bare flytte svinefarmene til udlandet, så kan vi starte forfra med kvalitetsprodukter og ordentlige forhold for dyr, mennesker og miljø. I dag har vi lagt svinekød for had. Det er fyldt med penicilin, bakterier og hvad ved jeg. Det er synd, for har grisen haft et ordentligt liv, er det efter min mening det mest smagfulde og anvendelige kød, man kan få. Jeg er overbevist om, at der på vores eksportmarkeder er efterspørgsel på kvalitetskød, gerne økologisk. Det kan vi levere, vi gjorde det med bacon engang. Økologi, grøn omstilling og miljø ligger jo regeringen meget på sinde, og der er da efterhånden også ved at opstå en forståelse hos folk om, at vi skal passe på kloden. Så det er slet ikke nogen dum ide, at få slagterifabrikkerne ud af landet. Der vil opstå masser af arbejde med mere bæredygtigt landbrug og grøn omstilling. Jeg synes slagterimedarbejderne har stragt sig langt for at beholde nogle trælsomme og hårde arbejdspladser i landet. Også lønmæssigt bliver de truet.

randi christiansen, Flemming Scheel Andersen og Kjeld Hansen anbefalede denne kommentar
Nikolaj de Fine Licht

Jeg er ked af at skulle lægge et erhverv for had, men sådan er det: de landmænd, der udfører svineproduktion på de vilkår, der er tale om her, er slet og ret nogle infame, egoistiske skidderikker.

Det drejer sig i realieten om ganske få mennesker, der således med deres direkte aktive indsats er ved at sætte en hel befolknings helbredstilstand over styr. Det kan nok være, at der er en landbrugsmafia - det er jeg sådanset overhovedet ikke i tvivl om - men der er altså nogle mennesker, der aktivt udfører dette ubeskriveligt destruktive arbejde.

Der eksisterer ingen undskyldning à la "jamen de har også familie, udgifter og gæld, der skal betales af på", for i sidste ende er det det enkelte menneskes eget eksistensielle valg, hvordan man vil være i denne verden. Kan de fleste ihvertfald hurtigt blive enige om, når det gælder en "Dovne Robert" eller deslige. Som jo trods alt blot er nogle sociale små-bedragere, mens vi her taler om mennesker, der aktivt, mod bedre vidende systematisk ødelægger livsvilkår og fremtid med uoverskuelige konsekvenser for en hel befolkning.

Jeg synes de skal hænges ud allesammen - med navns nævnelse og det hele. Ihvertfald sålænge vi har en sladderpresse, der finder det passende at hænge alt muligt langt mindre kritisabelt ud. Disse landmænd har efter min mening intet krav på beskyttelse, da de er ved at smadre vores samfund. Den eneste forskel er, at de ikke står med geværer og skyder men benytter bakteriel krigsførelse.

Jeg beklager - jeg er ikke i stand til at se det anderledes men vil gerne belæres om, hvor det er, jeg måtte tage fejl.

Torben Lindegaard, Anne Eriksen, Rune Petersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Troels Brøgger

Der er et led i den frygtelige udvikling som artiklen behandler der glemmes: BANKERNES ANSVAR !!
Jeg bor på et lille nedlagt landbrug og vil gerne købe et mindre stykke jord til bl.a. bi-planter af min nabo som er en stor mælkebonde, og han vil egentlig gerne sælge til mig, men han kan ikke komme i kontakt med sin bank !
Handlen er så lille, så den ikke betyder ret meget for ham og overhovedet ingenting for banken, så de siger til ham, når han brokker sig over at de ikke svarer på hans mails og telefonopkald, at hvis han er utilfreds med deres serviceniveau kan han jo bare udbetale sit lån og skift bank (omkring 40 millioner)
Han indrømmede uopfordret sidst vi talte sammen at han og andre landmænd havde været overmodige og investeret alt for voldsomt for nogle år siden, og at han ikke ville have investeret så meget i jord hvis han havde vidst hvad han ved nu, men VI ANDRE, hvis vi vil have tingene ændret bliver vi nødt til at forholde til NUET og gøre et par ting før vi presser landmændene mere:
Vi skal tvinge bankernes til at sænke renten på landbrugslånene ved lov.
Vi skal indstille os på som forbrugere at betale det som fødevarer koster at producere når dyr, mennesker og natur har ordentlige forhold.
Vi skal have lovgivning der sætter topgrænser for den enkelte bedrifts størrelse
Når vi er i gang med DET kan vi tvinge svinebønder til ikke at medicinere raske dyr og have større luftigere stalde
og vi kan forlange (som der er tilfældet i Sverige) at køre skal på græs et vist stykke tid om året uanset om de er økologiske eller ej.
Hvis vi bare fortsætter med at gøre landmændene til de eneste skurke, vil flere gå ned med stress og forlade erhvervet hvorpå deres bedrift opkøbes af et agro-industrielt finanskonglomerat og de bliver ansat som forvaltere på deres egen bedrift! Hvor meget mere økologi og ansvarlige konventionel landbrugsdrift tror I vi får af DET??
Visse mennesker bliver nødt til at slippe deres automathad mod landmændene, de er også en gruppe mennesker med en blanding af brodne kar og hæderlige personer som i alle andre brancher.
Landbrug & Fødevarer raver jo rundt som en fordrukken stodder der ikke har nogen virkelighedsfornemmelse, de kan ikke hjælpe deres medlemmer i den rigtige retning, så STATEN (ja det skrev jeg) må tage sig sammen losse lobbyisterne ud og gøre det SAMFUNDSMÆSSIGT mest ansvarlige som beskrevet ovenfor.
Hvis det betyder at vi skal ud af EU then so be it.....Når en gård kan være selvforsynende kan et land sikkert også !! Så kan vi måske også få lukket for vrøvlet om at der ikke kan produceres brødkorn på dansk jord uden at smadre den med kunstgødning.

randi christiansen, Flemming Scheel Andersen, Anne Eriksen, Torben Arendal, Steffen Gliese, Per Torbensen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar

@Marianne Gregorsen og Klaus Henriksen

Det burde i mine øjne aldrig være en undskyldning, at måle sig med endnu dårligere forhold andetsteds. Og det er endda meget 'udansk': i årevis...nej, i årtier er befolkningen blevet belemret med, at alt der var dansk var det bedste i verden. Også, og især naturligvis landbruget og ikke mindst svineavl. Og selv om det i mange tilfælde ikke var andet end løgne, så lad os dog måle os med de bedste, ikke med de værste!

randi christiansen, Flemming Scheel Andersen og Anne Eriksen anbefalede denne kommentar

Så længe man ikke vil betale det som gode fødevarer koster, så fortsæter intensiveringen af landbruget. Og det nytter ikke at det kun er Informations læsere der er kvalitetsbevidste ( cirka).
Dyrevelfærd er meget løst defineret, og hvornår er vi som forbrugere egentlig tilfredse? Er det når alle svin er fritgående eller er det når de har forbedrede forhold i staldende. Der mangler jo en klar definering af kravene.
Jeg synes heller ikke en svinefarm er noget at være stolt over, men det kræver at størstedelen af forbrugerne siger fra inden vi vil se et skifte.
danske slagterier står heller ikke mere for kvalitet de står for kvantitet. sørgelig udvikling men den er igen drevet af os forbrugere.

Anne Schøtt, Anne Eriksen, Per Torbensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Klaus Henriksen
27. september, 2014 - 22:28

Med et pennestrøg sætter du og dine lige al innovation ud af kraft ved fastholdelse af tradionel økonomisk tænkning.

- Vågn dog op og tænk ud af boksen.

I øvrigt er kvaliten i dansk landbrug forlængst blevet overhalet indenom af stort set resten af verden. Ganske enkelt fordi dansk landbrog og co ikke satser på kvalitet, men kvantitet.

- Den direkte vej i afgrunden for dansk landbrug på sigt.

Jens Fisker, Flemming Scheel Andersen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Peter Nielsen
28. september, 2014 - 11:42

Langt den største af dansk landbrugs forbrugere befinder sig uden for Danmarks grænser. Men det er de danske borgere, som skal leve med konsekvenserne og omkostningerne af de skadet et intentsiv landbrug skaber.

Jens Fisker, Steffen Gliese og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
poul boie pedersen

For få år tilbage var hele ølmarkedet i hovedsagn overtaget af monopolbryggeriet, De Forenede Bryggerier. Alle mærker stammede stort set fra samme tønde, og man kunne vælge, om man var til Tuberg eller Carlsborg. Det er hvad der sker, når enkeltproducenter overtager al produktion og markedsføring for et produktområde. Prisen stiger, kvaliteten falder og udbuddet begrænses, fordi konkurrenter jordes med finansiel overmagt og ekskluderende aftageraftaler.
Denne situation ændredes heldigvis på grund af et forbrugeroprør, og det vrimlede frem med egnsøl og skønne specialbryg med oplevelse i smagen.
Det første er sket med mejeri- og slagteribranchen, medens det sidste desværre helt mangler. Resultatet er, at i Danmark består udbuddet af relativt få standardprodukter i supermarkederne, og når man så skal have gæster køber man franske oste og Parmaskinke fra Sydeuropa.
Tænk hvis landet vrimlede med forskellige egnes specialiteter af høj kvalitet og med specielle håndværksmæssige kompetencer. Her ville det ikke hedde Chateau et eller andet, men Stald Venø, pakket hos producenten, eller Gavnholm Mejeri, med eget osteri. Disse produkter ville formentligt være lidt dyrere, men det kunne da også være, at de ville være både sundere og sjovere at spise, og så ville de danne baggrund for dansk beskæftigelse og mulighed for forædlet eksport til udlandet.
Lad os håbe, at det igangværende forbrugeroprør leder til nye og langt bedre madkultur og indenlandske produktionsformer, så kvalitet, bæredygtighed, naturbevarelse, dyrevelfærd og en bedre økonomi kan gå hånd i hånd med et eksporteventyr, der gør landet berømt for sine danskproducerede kvalitetsprodukter.

Kjeld Hansen 11.56

DET påstand kunne jeg godt tænke mig, at få belæg for! Selv om jeg personligt appellerer for, at 'vi' orienterer os på forbedring på standarderne i stedet for at hævde os over dem, der gør det endnu dårligere, så er det tydeligt, at din påstand ikke holder.

Jeg baserer mit udsagn på bl.a. diverse dokumentarer om svineindustrien i Tyskland: antibiotikaforbruget i danske svinestalde er tilnærmelsesvis latterligt sammenlignet med det i Tyskland. I dokumentarer fremhæves tilstandende i danske svinestalde som nærmest paradisisk (Tyskland har det altid med at male danske forhold lyserøde...).

Dernæst til Kina: hvor mange tusinde svin blev fundet døde i floden? Det var mange tusinde.

Så for mig står det klart, at tilstandende i de danske gennemsnitssvinestalde er forargelige og skal uden diskussion ændres og forbedres betydeligt. Men at andre lande skulle have overhalet dansk landbrug indenom kan jeg ikke se.

Hele kødindustrien er et yderst betændt, inhumant og i mange tilfælde mafiøst område. Globalt - og det skal bekæmpes nationalt såvel som internationalt.

DEN påstand - sorry! (Og ærgeligt, man ikke lige kan gå ind og rette en slåfejl...)

En revolution er tydeligvis i gang i Tyskland. På et år har opdræt af historiske husdyrracer bredt sig og kastet en helt ny småindustri af sig, hvor kvalitetskød indgår i klassisk fødevareproduktion. Det er især grisene, det handler om: http://www.schmeck-den-sueden.de/spezialitaet/schwabisch-hallisches-qual...

Rune Petersen, Anne Eriksen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Lars Kristensen

Der skulle udformes en lov der gav mulighed for at oprette små statsoprettede landsbyenheder, men tilliggende jord, hvor folk med lave indkomster kunne bosætte sig og i fællesskab kunne opdyrke jorden til eget brug.

Det vil kunne gøres ved at der opkøbes nogle få af de store landbrugsbedrifter, som har hundreder af hektar jord, rundt om i landet.

Det vil samtidig kunne give nyt liv til den del af Danmark, som er ved at blive affolket.

Flemming Scheel Andersen, Anne Eriksen, randi christiansen og Torben Arendal anbefalede denne kommentar
kresten espensen

De danske svineproducentre har det laveste forbrug af antibiotika i EU så Kjeld Hansen påstand at kvaliteten AF DANSKE SVINEKØD ER OVERHALET AF ALLE andre ER en stor and som så meget andet hvad han skriver om

Sider