Databloggen Store historier gemt i store datasæt

New York Times og den danske velfærdsstat

Herhjemme har velfærdsstaten været til debat bl.a. med udgangspunkt i sagen om "Fattig-Carina" og "Dovne-Robert", se fx telegrammet "Fattig-Carina og Dovne-Robert har udløst holdningsskred".

Den 20. april nåede debatten forsiden af New York Times med artiklen "Danes Rethink a Welfare State Ample to a Fault" om det danske velfærdssystem.

I artiklen stilles der spørgsmålstegn ved den danske velfærdsstats overlevelse:

But Denmark’s long-term outlook is troubling. The population is aging, and in many regions of the country people without jobs now outnumber those with them.

De dystre udsigter ses atlså på baggrund af den demografiske udvikling og udviklingen i arbejdsstyrken.

Men som det kan ses i "NYT Uses News Story to Express Dislike of Danish Welfare State", så er tallene måske ikke så entydige.

Et af problemerne skulle altså være, at andelen af beskæftigede i nogle (yder-)områder er mindre end antallet af folk uden jobs. Men som man kan se på nedenstående graf med tal fra Verdensbanken, så er tallet for Danmark som sådan ganske vist faldende, men stadig over fx både, Tyskland, Sverige og USA.

Artiklen omtaler også det gennemsnitlige antal arbejdstimer. Og her ligger Danmark ganske vist under fx Sverige og USA, men dog stadig over Tyskland, som kan ses på nedenstående graf med tal fra OECD

Den første problematik, som omtales er den demografiske udvikling i antallet af indbyggere over 65, den såkaldte "ældrebyrde". Men selvom der her i Danmark er en stigning på 3,4% fra 17,8% i 2012 til 21,2% i 2025, så er den tilsvarende stigning 4,5% i USA.

Noget af det Dean Baker også bider mærke i er, at hvis vi i Danmark igen når, det man kalder fuld beskæftigelse – altså en arbejdsløshed på ca. 3,5% – så vil det danske underskud på statsbudgettet kun være 1.1%. Baker bruger tallet til at argumentere for, at det i højere grad er mangel på arbejde end strukturelle problemer, der er Danmarks problem.

Også andre amerikanske økonomer har studset over artiklen i The New York Times. Her er f.eks. det amerikanske netmagasin, Slates økonomiske ekspert, der undrer sig over fremstillingen af Danmark som værende på afgrundens rand:

But this idea that Denmark is being somehow impoverished by a national outbreak of shiftlessness is totally unsupported. Denmark is a very prosperous and successful country

Ligeledes giver professor i økonomi ved University of Massachusetts også sit besyv med i den amerikanske debat om den danske velfærd:

In short, the Danish record offers no support for the social-spending-hurts-growth position.

 

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Reader Of your paper

Beskæftigelse er IKKE korrekt mål for godheden af samfundet. Særligt, da det danske mål er absolute forkert, og så mange grupper er ekskluderet derfra. Og mht til overskud på betaling og handelsbalancer, så er DET heller ikke korrekt mål. Vi kører alle (undtagen mig) i små lorte asiatiske billige biler. Hvis vi kørte i normale biler, så havde vi nok bragende underskud på handelsbalancen. Vores SKATTETRYK ER VERDENS HØJESTE, fordi og kun fordi, at vi IKKE kan konkurrere. Derfor må en konstant mindre privat gruppe betale for resten, kaldt dem velfærd, eller tyranifærd. Men tak for jeres propaganda, nogle køber det nok.

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding