Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Turen går til Underdanmark

Databloggen og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har stukket hovederne sammen til en snak om danske kommuner. Resultatet af sammenkomsten kan ses herunder i form af tre interaktive danmarkskort, hvor landets 98 kommuner er inddelt henholdsvist efter andelen af økonomisk fattigdom, overførselsindkomst og ungdomsledighed. Sat på spidsen kunne det kaldes øjebliksbillede af Underdanmark.

De fattige: Regeringens officielle fattigdomsgrænse omfatter de personer, som i tre år har haft en disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten, hvor familien ikke har haft en nettoformue over 100.000 kr. per voksen og hvor der ikke er studerende over 17 år i familien. Som Information skriver i avisen onsdag, er andelen af fattige, målt efter den officielle fattigdomsgrænse, mere en fordoblet i perioden fra 2001 til 2011 - En problematisk udvikling, mener senioranalytiker Enevoldsen Sabiers fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Første kort viser fordeligen af af økonomisk fattige i Danmark. Københavns kommune topper listen med flest økonomisk fattige med en andel på 1,83%.  Egedal kommune ved Roskilde Fjord har færrest fattige pr. indbyggere med en andel på 0,3

For at tælle med i Regeringens fattigdomsstatistik, skal man som nævnt have været fattig i 3 år. Men langt flere danskere har været fattige i en kortere periode end de tre påkrævede år. Hvis man klikker på kortet ses hvor mange personer i hver kommune, der har været fattig i et enkelt år.

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ærø, Fanø, Læsø og Samsø er udeladt af diskretionshensyn på grund af deres størrelse.

Dem på overførselsindkomst: For Danmark som helhed er det knap 832.000 fuldtidspersoner, der modtager overførsler fra det offentlige. Set over hele landet svarer det til 23 pct. af danskerne mellem 16-64 år. Og andelen på overførelsesindkomst er vokset under krisen. Sammenlignet med 2008, hvor andelen på overførelsesindkomst var lavest, er andelen af overførelsesmodtagere i dag ca. 1½ pct.enheder højere.

Ikke overraskende svinger andelen af borgere på offentlig forsørgelse meget i de danske kommuner. Fra 37,5 procent i Lolland kommune til 12,5 procent i Gentofte kommune. Ud af de ti kommuner med flest offentligt forsørgede ligger fem af dem i Region Sjælland (herunder Lolland og Falster). Mens kommunerne på Fyn og i Nordjylland også har store andele af personer på offentlig forsørgelse.


Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Overførselsmodtagere dækker over: dagpenge, kontanthjælp, aktiverede, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse, førtidspension, efterløn, overgangsydelse, arbejdsmarkedsorlov, feriedagpenge og barselsorlov. Personer på sygedagpenge med job er inkluderet i opgørelsen, ligesom opgørelsen også omfatter førtidspensionister, som har job ved siden af førtidspensionen. Der ses alene på personer i alderen 15-64 år. Ærø, Fanø, Læsø og Samsø er udeladt af diskretionshensyn på grund af deres størrelse.

De unge uden job: I første kvartal 2013 var ungdomsledigheden (de 15-24 årige) 11,9 pct. af arbejdsstyrken i Danmark. I forhold til EU-gennemsnittet på 23,7 pct. ligger Danmark dermed i den rigtigt pæne ende. Tyskland topper listen med 7,8 pct., mens Grækenland har den højeste ungdomsledighed med 60,0 pct.

Sidste kort illustrerer ungdomsarbejdsløsheden, som den fordeler sig i de danske kommuner. I de mørkerøde kommuner ligger man over landsgennemsnittet på de 11,9 pct., hvilket blandt andet ses i Ishøj kommune hvor hver femte unge er ledig. I Rudersdal kommune er ledigheden derimod langt under gennemsnittet - kun hver tyvende unge er ledig.

Ved et klik på kortet kan man også se, hvor meget ungdomsarbejdsløsheden er steget siden Finanskrisen i 2008 i den enkelte kommune.

Kilde: Den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse Labour Force Survey. Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ærø, Fanø og Læsø er udeladt af diskretionshensyn på grund af deres størrelse.

Anbefalinger

  • Brugerbillede for Ole Lund Petersen
    Ole Lund Petersen
  • Brugerbillede for Jesper Wendt
    Jesper Wendt
Ole Lund Petersen og Jesper Wendt anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Jan Hansen

Gem lige kortene til efter kommunalvalget, så vi kan sammenligne med et kort over de kommuner, hvor DF og Enhedslisten fik flest stemmer.

Flemming Scheel Andersen, Rasmus Kongshøj, Heidi Larsen, Ole Hansen, Marianne Mandoe og Tove Lodal anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Torben Nielsen

Hvordan kan der være så høj ungdomsarbejdsløshed i Aalborg? Deres fortrinlige model skulle jo være et eksempel til efterfølgelse i det ganske land.

Anders Kristensen, Flemming Scheel Andersen, Lise Lotte Rahbek, Torben Selch, Steffen Gliese og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Gert Romme

Jeg er gammel nok til at kunne huske, at f.eks. Lolland-Falster lignede resten af landet. Men så satte erhvervsglidningen i gang, landbruget, der er det primære erhverv, rationaliserede, og deres ansatte gled over i de sekundære erhverv.

Når jeg ser tilbage på udviklingen, skyldes den i første omgang stort set manglende omstillingsparathed eller manglende omstillingsevne.

I anden omgang skyldes situationen, i de svage landsdele, manglende uddannelse. Og dette kan sagtens være et udslag af manglende omstillingsparathed.

Og nu, hvor enhver blot kan flytte væk og uddanne sig, må man nok sige, at problemerne med arbejdsløshed og fattigdom i høj grad skyldes en kultur, der er opbygget. I øvrigt er mange gennem årene flyttet væk fra de "erhvervssvage" områder, og har efterladt dem, der ikke har det helt store initiativ.

På kort sigt findes der ingen løsning på dette problem. Men på langt sigt er løsningen uddannelse, uddannelse og atter uddannelse. Og så må man satse noget mere på innovation, produktudvikling og på dem, der har initiativ til at sætte eksportrelaterende arbejdspladser igang - også selv om det er nydanskere..

Brugerbillede for Steffen Gliese

Når man ser på de faktiske tal for Lolland-Falster, er det jo et fuldkommen mikroskopisk problem, som dog ganske rigtigt afspejler, at rigtigt mange frekventerer gymnasierne og efterfølgende drager af huse (gårde var i gamle dage) mod storbyen.

Der er nogle interessante iagttagelser, man kan gøre sig, Iøvrigt: det er svært at lokke universitetsuddannede folk fra landets største byer til den yderste provins - selvom det gør kørselsafstanden til Hamburg nogenlunde ens med den til København; men bæltet af danske øer synes at have et fællesskab, hvor det for studerende ved Odense Universitet (ikke SDU, som jo inddrager irrelevante jyske dele) ikke er helt håbløst at drage mod sydøst.

Brugerbillede for Jesper Frimann Ljungberg
Jesper Frimann Ljungberg

Så Københavns vestegn og generelt omkring de store byer er nu udkants Danmark ?

Jeg synes at analysen eller måske mangel på samme er lidt tynd. Igen så er leveomkostningerne noget højere i og omkring de større byer. Tja ja..

// Jesper

Brugerbillede for Steffen Gliese

Ja, boligomkostningerne, Jesper Frimann, men den manglende konkurrence i provinsen hæver andre almindelige leveomkostninger en pæn del over København.

Brugerbillede for Torben Selch

Jeg synes der er en sjov sammenhæng på vestkysten - omkring andel af "fattige" og andel af offentlig forsørgelse - MEN ungdoms arbejdsløsheden i procent, er lavere i gennemsnit end resten af landet - er de unge simpelthen flyttet væk fra Vestkysten?

Brugerbillede for Jesper Frimann Ljungberg
Jesper Frimann Ljungberg

@Peter Hansen

Øh ?
Det er ikke min oplevelse... Selvfølgelig er der forskel hvis du sammenligner en lille lokal købmand med netto.. Men hvis du sammenligner lignende forretninger... Såååå mener jeg så absolut ikke du har ret.

// Jesper

Robert Kroll, Flemming Scheel Andersen og Børge Rahbech Jensen anbefalede denne kommentar

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding