Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Sandsynligheden for at Facebook udleverer din data

Ja, hvad er sandsynligheden egentlig for, at mine Facebook-oplysninger bliver udleveret til staten? Svaret er meget, meget lille - i hvert fald hvis du bor i Danmark. Det fremgår af Facebooks første globale rapport over offentlige dataanmodninger. Rapporten dækker de første 6 måneder af 2013 frem til og med d. 30. juni, og kan læses på dansk her. Heri offentliggør Facebook, hvor ofte de har modtaget samt efterkommet krav om dataudlevering:

Det glæder os at kunne udgive vores første globale rapport over offentlige dataanmodninger, som specificerer følgende:

Hvilke lande har anmodet Facebook om oplysninger om vores brugere.
Antallet af anmodninger, der er modtaget fra hvert af disse lande.
Antallet af brugere/brugerkonti, der er angivet i disse anmodninger.
Procentdelen af disse anmodninger, hvor Facebook mindst har offentliggjort enkelte data i henhold til loven.

Ifølge rapporten har den danske regering anmodet Facebook om adgang til brugeres konti 11 gange på et havlt år. Den forespørgsel blev efterkommet 6 gange. For USA er tallene noget større: Staten har anmodet om adgang til 20.000 konti, hvilket Facebook har efterkommet ca. 16.000 gange.

Anselm Bradford er datajournalist og har sammenholdt antallet af dataudleveringer med antallet af facebookbrugere i de enkelte lande. På den måde har han illustreret sandsynligheden for, at Facebook udleverer din brugerkonti til staten. Eller rettere: Hvor mange år går der, før risikoen for dataudlevering overstiger 1 procent.

I Danmark har lidt over 3 milioner en facebookkonto. Og med 6 udleveringer på et halvt år betyder det, at en dansk facebookbruger skal vente i 2.510 år, før risikoen for at kontooplysninger udleveres overstiger 1 procent. For USA skal gennemsnitsbrugeren vente i 51,5 år.

 

Børge Rahbech Jensen

ved ikke, hvad jeg bør mene om de tal. De fleste lande, der antallet af anmodninger er mindst, er lande, Danmark normalt ikke vil sammenlignes med.
I bunden ligger Bulgarien, Cambodja, Hong Kong, Island, Japan, Rusland og Uganda med hver 1 anmodning om 1 konto, som i alle tilfælde blev afvist.

Nu har tal det altid bedst i den helt rette sammenhæng, hvilket vi også har set i de seneste offentliggjorte tal fra NSA selv.

Ud af de ca. 18 PB(Peta Bytes) der dagligt flyder igennem internettet bruger de efter eget udsagn kun 1,6 %, hvilket syntes at være en relativ lille mængde, og umiddelbart lyder det da betryggende, - MEN, og der er et stort MEN!

Det vi så ikke får at vide er, at mellem 60 - 80 % af disse 18 PB(Peta Bytes) er streaming af film og musik, hvilket nok ikke har NSAs store interesse, og derfor filtreres fra let og elegant.
Regner vi blot med 70 % er film og musik, så er det altså omkring 44 % af alle data som NSA tager, som brugbart.
Til de 70 % skal nok lægges yderligere ligegyldige datamængder, som heller ikke har NSAs interesse, og derfor også frafiltreres, hvilket så igen ændrer regnestykket yderligere til NSAs fordel.

Så de oprindelige 1, 6 % der lyder så betryggende er i virkeligheden nok slet ikke så betryggende alligevel, men nok en mere beregnende og velinstuderet "sandhed" der skal skabe illusionen om tryghed.

Det skal samtidig ses i det lys, at med den fortsatte kolossale udbygning af datakraft som NSA er i gang med, så vil de opnå kontrol over den totale mængde data inden for en ikke så fjern fremtid.

Jeg må indrømme at jeg synes det er noget fis at man ikke har krav på at få en datarapport selv over de gange og de steder osv, der har anmodet og fået en datarapport på mine data!
Det burde være tæske-nemt at få indført det nu man er tvunget til at have en digital borgerkonto..

Der findes ingen objektiv sandsynlighed for, at man ved et tilfælde får sine data udleveret til myndigheder. Det er lavet af nogle dygtige grafikere... men ikke nogle særligt dygtige statistikere.

Hvem i Danmark har bedt om oplysninger ???

Er det politiet /PET ?

Er det FET ??

eller er det SKAT i sin jagt på udlandsdanskeres manglende skattebetalinger ???

Det kunne faktisk være rart at få at vide ... ( Jeg tror SKAT står for de fleste af de 11 anmodninger ).

Det kunne også være rart at få at vide, hvilke danske myndigheder, der fik afslag.

Brian Pietersen

den = 0% for jeg kunne ik drømme om at lave en profil på facebook eller andre steder.

Helt korrekt sandsynligheden er = 0

Eftersom Facebook allerede 'er' en integreret del af New World Order overvågnings koncept, som Mark Zuckerberg jo heller ikke lægger skjul på, med sine illuminati firma hood logos trykt i foret, så..

.. jeg vil skyde på at om højst 5år er Facebook bruger profiler stort set væk, eftersom kun de færreste gider bruge den, når sandheden går op for dem.

Men tror da også at der vil komme nye overvågnings sikret lignende portaler i fremtiden, der netop er stået op inden fanden har fået sko på, helt bogstaveligt.

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding