Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Sådan overvåger NSA Europa

NSA-skandalen ruller over Europa med nærmest daglige afsløringer. Senest er turen kommet til Norge, hvor E-Tjenesten har videregivet metadata om 33 millioner mobilsamtaler over en periode på 30 dage, til NSA.

For at skabe overblik har Databloggen i samarbejde med journalist Henrik Moltke lavet et europakort, der illustrerer samarbejdet mellem NSA og de enkelte lande. Kortet er baseret på de informationer, som Snowdens læk har bragt frem i lyset indtil videre.

De røde lande på vores kort har et samarbejde med NSA. Lande, der er skraverede, får adgang til amerikanske efterretninger på bestemte niveauer. Blå prikker viser, at NSA har tappet metadata i landet. Og endeligt indikerer en gul prik, at et internetknudepunkt er blevet tappet.

Klik dit favoritland og læs yderligere information, eller scroll ned under kortet for uddybende signaturforklaringer.

 

 

Samarbejde med NSA

Alle de røde lande på kortet har et samarbejde med NSA. Dokumentet ’Sharing computer network operations cryptologic information with foreign partners,’ som El Mundo har publiceret, skitserer samarbejdet omkring »efterretninger, herunder metadata«. Ifølge det lækkede dokument har Danmark et såkaldt fokuseret samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste, sammen med 19 andre lande. Storbritannien har et omfattende samarbejde, mens Frankrig har et begrænset samarbejde.

Adgang til amerikanske efterretninger

Landene er skraverede efter hvilket niveau af amerikanske efterretninger, de får adgang til. Fire lande – Storbritannien, Australien, Canada og New Zealand – USA udgør de såkaldte ’Five Eyes’, der er højere placeret i samarbejdet. Five eyes er en forkortelse for »AUS/CAN/NZ/UK/US EYES ONLY,« som ofte står i toppen af de hemmeligstemplede dokumenter. Det er en absolut betingelse, at disse lande ikke spionerer på hinanden.

I et andet dokument, der beskriver det overordnede samarbejde, placeres Danmark i en særlig inderkreds, De 9 Øjne, hvor vi sammen med Frankrig, Holland og Norge har adgang til oplysninger - et trin højere i hierarkiet end f.eks. Tyskland, der er blandt De 14 Øjne.

Tappede Internetknudepunkter

Kortets gule prikker - tappede internetknudepunkter - er internettets lufthavne og kan sammenlignes med routeren på kontoret eller i hjemmet: trafikken fordeles til forskellige computere og netværk, og det er derfor et af de mest indlysende steder at “lytte” til de enorme mængder data, der passerer de såkaldte Internet Exhanges. London, Amsterdam og Frankfurt er verdens største knudepunkter. Megen dansk trafik går gennem disse knudepunkter, før den ledes videre f.eks. til USA.

Metadata udleveret

Blå prikker indikerer, at NSA har tappet metadata ved hjælp af datamining programmet “Boundless Informant". Med det kan NSA, ifølge Snowden, holde styr på "how much we’re collecting, where we’collecting, by which authorities and so forth." Norge har netop sluttet sig til gruppen af lande, som NSA har indsamlet forskellige typer af metadata fra: Spanien 60 mio, Frankrig, 70 mio mens Holland ’kun’ bidrog med 1.6 millioner oplysninger.

Snowdens afsløringer kan fortolkes og løbende får nye oplysninger tilføjet, vil kortet blive opdateret løbende. Vi vil forsøge at tilføje relevante historier om specifikke steder til kortet og henviser i øvrigt til vores tidslinie, der giver et overblik over de vigtigste læk, siden Edward Snowden stod frem.

Mogens Ritsholm

Med dagens oplysninger fra Norsk efterretningstjeneste og sidste uges oplysninger fra FRA i Sverige ændres billedet en del. Der er måske slet ikke tale om masseindsamling i landene, men en samling af de enkelte landes overvågning af andre lande.

se f. eks.
http://www.nrk.no/ytring/fritt-vilt-1.11367013

Måske er det på tide, at borgerne simpelt hen ignorerer alle disse overvågninger. Og forresten politikerne med, for det er dem, der over tid har frataget borgerne deres demokratiske indflydelse, og dannet et overordnet spindoktor- og lobbyist-styre hen over hovedet på borgerne.

Derfor er en helt ny og bæredygtig samfundsorden i høj grad nødvendig, da den gamle ´kapitalistiske-liberale forbrugsorden har spillet totalt fallit. Så hvis borgerne på tværs af landegrænser kan samarbejde om at skabe mange forskellige helt nye samfundsordener, der alle hviler på et bæredygtigt grundlag, har vi slet ikke brug for disse "politikere".

Hvis borgerne i denne forbindelse kunne håndtere vare- og service-udveksling uden egentlig anvendelse af gænse betalingsmidler, ville politikerne sidde tilbage i den gamle samfundsorden helt uden opgaver og skattemidler. Og så tilfælde ville politikernes verden med aflytninger, krige og intriger stoppe helt op.

Michael Madsen, Jette M. Abildgaard, Jens Overgaard Bjerre og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Carsten Jørgensen

Kortet giver et godt overblik!
Kan evt kombineres med den "gamle" tegning her http://www.computerworld.dk/fil/119197/1000/

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-fil...

Her er omfattende materiale omkring NSA's aktiviteter og omfang.

Michael Skaarup

Jeg vil bare minde om at alle data, som opbevares uden for Danmarks fysiske grænser, er åbne for "aflytning" af fremmede mager.
Jeg synes der mangler en politisk kommentar/forklaring til at meget vores velfærdsamfunds data, opbevares på servere placeret i f.eks. USA. Dette gælder for de programmer som bl.a leveres af CSC.

Derudover er mine emails, som IKKE er at sammenligne med breve, men med postkort, ikke er sikret imod andre kigger med. Slet ikke når min email er en gratis tjeneste fra Google.

Overvågning af elektronisk kommunikation og datasamling er kommet for at blive, og der vel kun en måde at undgå den.

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding