Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Køn og fjernsyn: Når kvinder læser nyheder op om mænd

Mens der tales om feminisering af folkeskolen, folkekirken og samfundet generelt, holder landets største tv-kanaler stand. To ud af tre ansigter på DR1 og TV2’s sendeflade er mænd. På nogle ganske få områder har kvinder – især yngre kvinder – dog møvet sig ind. Databloggen og Informations Weekendredaktion har set nærmere på sagen.

De kvindelige procentvisninger er vist med rød.

Vi starter med den overordnede fordeling af mænd og kvinder. Den ser sådan ud:

I forhold til kønsfordelingen blandt politiske kilder er det værd at bemærke, at kvinder på målingstidspunktet udgjorde 50% af lederne af de politiske partier, 48% af ministerposterne, 40% af folketingspladserne, men, interessant nok, kun 27% af de politiske kilder i fjernsynet.

Der er en lille overvægt af kvindelige nyhedsværter på skærmen (sporten undtaget), men herefter begynder det at tynde gevaldigt ud. Kun 19% af de professionelle kilder som optræder på tv er kvinder.

Ser vi på kønsfordelinger i de respektive generationer er mønstret klart. Kønsfordelingen er mest ligelig blandt yngre personer og – i mindre grad – hos 68’erne, mens der især blandt de 50-64 årige, er en klar mandlig dominans.

Det står altså sløjt til med ligestillingen i fjernsynet – eller i hvert fald på DR1 og TV2. To ud af tre ansigter på skærmen er mænd, selvom der er undtagelser. Dykker man ned i nogle af underkategorierne af programmer, viser der sig fire typer – alle faktaprogrammer, men i den bløde og/eller forbrugerorienterede ende af skalaen – hvor kvinder er overrepræsenteret. Det gælder programmer om hhv. familieforhold, sundhed/velvære, skønhed/mode og rejser.

Kilde: ‘Women and Media Industries in Europe’ under European Institute of Gender Equality (EIGE). De danske tal er indsamlet og bearbejdet af lektor Rikke Andreasen, Roskilde Universitet. Undersøgelsen er baseret på 122 af DR1’s og TV2’s egne produktioner fra en tilfældig udvalgt uge i februar 2013. I alt optræder 2.359 personer i programmerne.

Anders Haahr Rasmussen bidragede til dette blogindlæg.

Anbefalinger

  • Storm Lillevang
Storm Lillevang anbefalede denne artikel

Kommentarer

Torben Knudsen

Hvad er pointen udover at vandet i floderne render nedad! at kvinderne passer børnene, hjemmet og deres mænd og at kvinder er tidskrævende at sminke, hvor manden blot skal have rettet midterskilningen, at kvinden partout skal have sænket kavalergangen, hvor manden blot kommer i krøllet skjorte.
Men hvad med Italien?, kvinderne dominerer, selv en lille A-skål bliver presset op, så det bliver ulideligt i 3D, skulle man have en sådan skærm.
I Italien er de klædt ud kvinderne, til party-sex-party fra klokken 5 om morgenen-Ti Amo!!
Hvis nu udvælgelsen bortset fra det 'naturlige' fravær' til børnepasning etc. er 'den bedst kvalificerede' så er det vel helt ok?

Den statistiske fordeling siger jo intet som helst om udvælgelseskriterierne. Er der flest mænd, antydes det som en slags diskriminering. Hvis det statistiske flertal havde været kvindeligt, ville det sikkert blive udlagt som, at det især er kvinder som er engagerede, interessante, vidende og indsigtsfulde, og at de fylder mere i medierne, fordi de har mere at byde på.

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding