Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Ligestilling på Information (eller mangel på samme)

TV Avisen er lavet af midaldrende mænd, der snakker med andre midaldrende mænd. Det var et af budskaberne, man kunne læse i Informations gennemgang af kønsfordelingen i tv-nyhederne forleden.

'Interessant', skrev flere læsere, 'men hvad med jer selv?' blev det efterfølgende bemærket. Det var kommentarer, vi følte os ramte af her på avisen, så i anledning af Kvindernes internationale kampdag, præsenterer vi Information set med ligestillingsbriller på.

Informations brug af kilder

Databloggen har gennemlæst alle artikler i løbet af to uger i henholdsvis 2013 og 2014. Herudfra kan vi præsentere det overordnede forhold mellem mandlige og kvindelige kilder i avisen - Hvem er det egentlig vi kontakter, når vi ringer ud af huset?

I første del ser vi på kønsfordelingen blandt de eksperter, vi benytter i det daglige arbejde. Og tendensen er klar: På Information er vi meget glade for at spørge de mandlige eksperter - især på indlandsredaktionen.

Ekspertkilder i virkeligheden

Professorer og forskerer udgør ofte Informations brug af ekspertkilder, hvor tre ud af fire altså mænd. Men hvis man kigger på kønsfordelingen på universiteterne, så afspejler avisens valg af ekspertkilder den kønsmæssige skævvridning, der findes i akademiske verden.

Det skal selvfølgelig ikke forstås som en undskyldning...

Ligestilling på Information - partskilder

Næste del af undersøgelsen ser på kønsfordelingen blandt de partskilder, der citeres i avisen. Partskilder er de personer, der udtaler sig om en given sag, på baggrund af deres andel i sagen. Og blandt disse kilder er forholdet mellem mænd og kvinder også skevvredet med en klar overrepræsentation af mandlige partskilder.

Indlandsredaktionen trækker op i denne sammenligning og har den mest lige fordeling mellem kønnene.

Partskilder i virkeligeheden

I forhold til ekspertkilder, er kønsfordelingen bedre ved vores brug af partskilder - særligt indlandsredaktionen benytter kvindelige partskilder.

Ofte er det politikere, der agerer partskilder i Informations journalistik, og hvis man løfter blikket fra avisen og ser på kønsfordelingen på Christiansborg, så er der i udgangspunktet også en vældig god mulighed for ligestilling.

Blandt politiske kilder udgør kvinder på målingstidspunktet 50% af lederne af de politiske partier, 48% af ministerposterne, 40% af folketingspladserne.

Ligestilling på Information - Erfaringskilder

I sidste del af kilde-undersøgelsen ser vi på erfaringskilder. Erfaringskilderne er ofte dem, der oplevet konsekvenserne af et problem på egen krop eller kan sætte ansigt på en given sag.

På webredaktionen var forventingen faktisk, at kvinder ville være overrepræsenterede blandt denne gruppe, men også her fylder mændene mest. Generelt er erfaringskilder dog ikke noget Information benytter sig specielt meget af, på indland blev der eksempelvis kun brugt fem erfaringskilder i løbet af undersøgelsens to uger. Af den grund kan tallene være lidt misvisende.

Men her er de ikke desto mindre.

Kønsopdelt journalistik

Informations web-udviklere har indsamlet SAMTLIGE artikler, ledere og anmeldelser, som Informations journalister har skrevet i løbet af 2013. Det er ikke så lidt - faktisk over 10.000 tekster - men det er heller så lidt, at mændene fylder i forhold til kvinderne her.

Mest mandsdomineret er lederpladserne, hvor avisens holdning tre ud af fire gange udtrykkes af en mand.

Informations organisation

Mænd fylder altså klart mest på Informations sider, både i form af kilder og skribenter. Men hvordan har vi egentlig organiseret os i avishuset, når det kommer til køn?
Udmiddelbart ser det bedre ud, i hvert fald på chefniveau, i kraft af en kvindelige administrerende direktør og tre kvindelige redaktører - tæt på ligestilling.

Informations organisation - Redaktionerne

Mens det ser nogenlunde ud i avisens øverste ledelse, er der endnu et stykke til fuld ligestilling på de forskellige redaktioner.

Der er eksempelvis langt mellem kvinderne på indlandsredaktionen - samt på webredaktionen.

Oversigten består af fastansatte, fast lønnede og praktikanter. Freelancere er dermed ikke talt med.

 

 

Kvinder i andre brancher

Hvis vi udelukkende ser på staben af journalister hos Information, så udgør kvinderne 35 procent - et pænt stykke fra ligestilling. Danmarks Statistik har inddelt samtlige danske brancher i ti grupper og målt på, hvor stor en andel kvinder udgør af hver. For hele erhvervssektoren udgør kvinder 48 procent, mens henholdsvis 'Bygge og anlæg' og 'Offentlig administration' udgør top og bund set med ligestillingsbriller på.

Ud fra den opgørelse befinder Informations ligestilling sig under middel, men er dog bedre end kommunikationsbranchen generelt.

Anbefalinger

  • Mikkel Marienlund
  • Jens Christoffersen
  • Finn Årup Nielsen
Mikkel Marienlund, Jens Christoffersen og Finn Årup Nielsen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Hvorfor skal mand/mænd her absolut vises i sort - kan den alment anvendte blå farve ikke mere bruges - eller ville det være for stor ligestilling over for de røde ...

ulrik mortensen og Jens H. C. Andersen anbefalede denne kommentar
Bjarke Hansen

Jeg synes vi skal gøre som i norge bare i yderste konsekvens og gøre det til et lovkrav at ALLE arbejdspladser skal have 50/50. Så vil alt være godt og vi vil have ligestilling og alle er glade???

Det giver ingen mening med sådan en fremstilling i laver!!

Hvis der er ekspempler på at en bedre kvalificeret af enten det ene eller andet køn som ikke får jobbet af denne grund kan vi diskutere ligestilling.....

Men at der altid er lige mange kvalificerede af begge køn til ethvert job er en utopi

Lise Lotte Rahbek

Tak for at have rettet opmærksomheden på misforholdet.
Vi holder øje med,
hvad I gør for at rette op på det.
:)

Kristina Jensen , Mads Hvid og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar

Fedt med en opgørelse!

Det ville være cool hvis i fulgte op med en over repræsentationen af LGBT-personer, personer med handicap og f.eks. etnisk tilhørsforhold.

Morten Pedersen, Mikkel Madsen og ulrik mortensen anbefalede denne kommentar
Mikkel Madsen

Man kan give folk lige muligheder, men man kan ALDRIG sikre et totalt lige udfald (50 pct. kvindelige pædagoger, skraldepersoner, professorer og MF'ere).

Hvis man ønsker et lige udfald, så må man behandle folk forskelligt. Hvis man behandler folk ens, så får man et forskelligt udfald. Det er ligestillingens evige dilemma.

Ønsket om det lige udfald har en række indbyggede paradokser. Tag f.eks. kønskvoterne: Er det specielt retfærdigt at vedtage en lov, der gør at lægedatteren foretrækkes til en lederstilling frem for rengøringsdamens søn, alt andet lige? Ud fra et klassisk socialistisk standpunkt kan det næsten kun besvares med et "nej".

Christian Pedersen, Mathias Eskelund, Markus Hornum-Stenz og Bjarke Hansen anbefalede denne kommentar
Johnny Larsen

Ligestilling er forhåbentlig ikke et spørgsmål om kønskvotering, men om at stå lige uanset køn og herkomst.

Kønskvotering er noget andet, og lige ubehageligt om det så giver den ene eller den anden en fordel på baggrund af alt andet en kvalifikationer.

Kønskvotering gælder ikke samfundet må kun de lukrative jobs.

Hver eneste gang - og det er uden undtagelse - der skal snakkes ligestilling handler det om lukrative jobs - mens der aldrig er kamp for kønskvotering i dagrenovationen eller på brandstationerne...

Christian Pedersen, Dan D. Jensen og Bjarke Hansen anbefalede denne kommentar
Dan D. Jensen

Det kunne være interessant om man indførte den norske model: Der skal være 50 % kvinder på en arbejdsplads !
Det vil da ændre en del på f.eks.: Vuggestuer, Børnehaver, SFO, Folkeskoler,
Og nå ja, lønniveauet følger andelen af kvinder på en arbejdsplads (eller fag)

Så måske hvis man i Vuggestuer skulle gi den samme løn som man giver f.eks. gymnasielærer, hvad så ?

Helge Hübschmann

@Bjarke Hansen
"Det giver ingen mening med sådan en fremstilling i laver!!"

Selvfølgelig giver det mening. Det er en faktuel situationsbeskrivelse - der er ingen påstande om, hvorfor det rent faktisk forholder sig sådan.

@Lise Lotte Rahbek
"Tak for at have rettet opmærksomheden på misforholdet.
Vi holder øje med,
hvad I gør for at rette op på det.
:)"

Rette op på hvad? - "Misforholdet"?
Det gode ved artiklen er jo netop, som oven for anført, at den ikke spekulerer i, hvad der kan være årsagen. Vel vidende, at der ikke er een, men en lang, lang række faktorer, der spiller ind, hvorfor vi ved et forsøg på en forklaring må forvente et større p.h.D kompendium.
Information har f.eks. ikke undersøgt fordelingen i antal af kvinder og mænd ved modtagelse af ansøgninger til ledige stillinger. Hvis kvinderne her f.eks. er lige så underrepræsenterede, er det nok også forventeligt, at man ender op med et misforhold i ansættelserne.

Majbritt Nielsen

Det er rart med nogle tal bare for at vise hvordan det er her lige nu.

De herrer der bliver ved med at fable om kvoter. Jeg mener der er en dabattør her i debatten på et tidspunkt kunne oplyse at der er kvoter i det danske uddannelse system. De er til fordel for mænd. Dyrlæge-højskolen og et til sted. Så bare rolig det er her . Uha

Ligestilling starter med opdragelsen.
Så længe der er forskel i barndommen, vil der også være det når man er voksen.
Prøv bare at Google piger opdrages til at arbejde gratis.
Et sted kan man læse på Børneinfo.k
"”Flere drenge motiveres altså af kontanter, mens pigerne erfarer, at de ikke behøver at få løn for deres arbejde. Og den erfaring tager de med sig videre”, siger Charlotte Palludan. "

Så...

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding