Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Fem krav til et patent

Pludselig en dag får du en genial idé, der løser det irriterende problem, du har haft i årevis. Idéen er så god, at du gerne vil tjene penge på den. Men for at undgå, at andre skulle få samme idé og tjene en masse penge på det, skynder du at søge patent på din opfindelse. Men det er ikke helt lige til, det er en længere proces afhængig af, hvor henne dit patent skal gælde, og hvad din idé er.

Overordnet set fem krav, der skal være opfyldt, før man kan få et patent. Det er de samme krav, der er gældende både ved et dansk og europæisk patent.

 • En opfindelse
 • som ikke er sortlistet
 • som kan udnyttes industrielt
 • som er ny
 • og som har et vist niveau

Hvad er en opfindelse?

For det første skal der være tale om en opfindelse. Det lyder logisk, men patentloven definerer ikke, hvad en opfindelse er. I stedet findes en ikke udtømmende liste over, hvad der ikke er en opfindelse.

 1. Det gælder blandt andet opdagelser, matematiske formler, kunstneriske frembringelser samt software til computere.
 2. Fremgangsmåder til behandling af menneskelige legemer ved kirurgi og terapi kan heller ikke patenteres.
 3.  Opfindelser der strider mod veletablerede fysiske love som f.eks. en evighedsmaskine.

Opfindelsen må ikke findes på den forbudte liste

Visse ting må ikke patenteres, det gælder følgende:

 1. Bioteknologiske opfindelser som metoder til kloning af mennesker.
 2. Plantesorter eller dyreracer.
 3. Opfindelser, der strider mod offentlig orden eller sædelighed, eksempelvis brevbomber eller en metode til at bryde pengeskabe op.

Opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt

 1. En opfindelse anses for at kunne udnyttes industrielt, hvis den kan fremstilles eller anvendes i en hvilken som helst form for industri.
 2. Æstetiske fag betragtes ikke som en industri i modsætning til »nyttige og praktiske fag«
 3. Testmetoder betragtes som opfindelser, hvis testen bruges til at forbedre et produkt, der i sig selv kan udnyttes industrielt. Dyreforsøg, f.eks. en test af allergiske reaktioner på et hårprodukt, er dermed patenterbart.

Opfindelsen skal være ny

 1. Opfindelsen skal adskille sig fra, hvad der ellers findes af kendt teknik i hele verden på det tidspunkt, hvor ansøgningen indleveres.
 2. Kendt teknik er alt det, der er tilgængeligt via skrift, foredrag eller praktisk brug. Der er ingen geografiske grænser for, hvad der skal tælles med som kendt teknik.
 3. Karl Krøyers berømte metode til at hæve sunkne skibe var eksempelvis kendt fra Anders And. Han fik derfor afslag.

Der skal være en tilstrækkelig opfindelsesniveau

 1. Opfindelsen skal være noget, som en fagmand ikke uden videre selv kunne finde på.
 2. Altså må en jævnt begavet logisk tænkende person, der arbejder i samme område som patentet, med kendskab til de brugte teknologier, ikke uden videre kunne få samme idé.

Hvis din opfindelse opfylder alle fem krav, så er det bare at vente på patentet. Det tager i gennemsnit 20 måneder i Danmark og 41 måneder, hvis opfindelsen skal godkendes gennem EPO.

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Jens H. C. Andersen

Men nogle skal jo bedømme patentet, hvor mange?, og i det øjeblik de får kendskab til konceptet, i detaljer, har de stor magt, men har de også korrupte venner, som pludselig sjovt nok allerede havde den opfindelse.

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding