Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Dokumentation: Her er dokumenterne fra Edward Snowden

Keith Alexanders talepunkter til Forsvarets Efterretningstjeneste

Dokumentet, hvor et samarbejdet mellem NSA og FE om kabelindhentning bliver nævnt, er fra marts 2013. Det indeholder NSA-direktør Keith Alexanders talepunkter til et planlægningsmøde med medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste i juni 2012. Mødet omtales andetsteds i NSA-dokumenterne som »den årlige strategiske NSA-FE planlægningskonference«.

Uddrag fra Black Budget: Foreign Partner Access

Dette udsnit af de amerikanske efterretningstjenesters hemmeligholdte såkaldte »Black Budget« omfatter NSA's kabelindhentningsprogrammer i samarbejde med allierede efterretningstjenester. I 2011 udgjorde RAMPART-A 76,5 mio. dollars eller 84 procent af det samlede budget.

RAMPART -A Project Overview October 2010

»RAMPART-A har adgang til international kommunikation fra overalt i verden« og »er parat til at understøtte dine efterretningsmæssige indhentningsbehov« konkluderer RAMPART-A-holdet i denne slide, der også gennemgår kapaciteterne for RAMPART -A

Special Source Operations

»NSA’s kronjuveler« har Edward Snowden kaldt Special Source Operations (SSO), der er i denne præsentation præsenterer deres forskellige programmer til at indhente »efterretninger fra globale telekommunikationssystemer af høj kapacitet«.

Special Source Operations, ekstra slides

Tre sider fra en tidligere version af SSO-præsentationen, der tilføjer nye detaljer.

Niels Engelsted

Tak til Information for dækningen.

Benjamin Bach, Steen Thaulow Olsen, Dorte Sørensen, Michael Madsen, randi christiansen, Bo Johansen og Kim Øverup anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Uden information var vi ildere faren - det tænker overvågningsnarkomanerne også, hvorefter de går amok med skattepenge for at navigere i det velbegrundet sygt paranoide system, de selv har skabt og understøtter qua støtten til den neoliberale konkurrencestat > algoritmebørsermes og de startpakkepriviligeredes fri jagt på miljøressourcer og de økonomisk underpriviligerede. Alt er forbundet, 'and there is no such thing as away'. Den allerstørste advarselspegefinger har nu været løftet så længe, jeg kan huske - brug overvågningskapaciteten til virkelig at lytte, instedet for til kun at cementere kontrol-og paranoiastaten. Et helt ulideligt scenario.

georg christensen

Nu får vi så, i grunden forældede dokumenter fra Snowden ind på "lystavlen" og vores politikere gider ikke reagere på dem i deres eget magtbegærlige "rusfornemmelse".

For Danmark: En sørgelig og trist tilstandsfornemmelse.

Steen Thaulow Olsen, Rasmus Kongshøj og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Benny Jensen

Jeg takker også Information, omend jeg også føler mig overbevist om, at det ikke kommer til at betyde en skid. Vi bliver nu bare åbenlyst overvåget.

georg christensen

Overvågning?. For eller imod eller måske bare midt imellem?.

Overvågning: JA, når regler brydes , når love og forordninger ikke overholdes, fordi de er tilsløret af politiske manipulationer, bør vi folkene overalt på jorden i "fællesskab" få skabt en ny "politikerklasse", som sammen med en ny "justits klasse" også i fællesskab vil være med til at skabe klarhed, og ikke med slørethed , løgne hele og halve, eller sandheder hele og halve, bare kæmper for sig og sine i magtbegærdet´s, "onde" løshed.

Tommy Karstensen

Til jer der er modstandere af overvågning:
Kan een af jer forklare mig hvad det helt konkret er I er bange for? Principper er ok, men er guidelines til når man så møder virkeligheden. Har vi set eksempler på danskere der har mødt repressalier med baggrund i overvågning eller samarbejde med USA? Vi har jo ser gode resultater af overvågningen. Resultater der givetvis har sparet også danskere for sorg og lemlæstelse. For at acceptere at det skal have lov til at ske på vores jord, må der da godt nok være nogle helt horrible eksempler på skade sket på uskyldige med baggrund i overvågningen. De må være gået min næse forbi, men I kan sikkert hjælpe mig....

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding