Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Keith Alexanders talepunkter til Forsvarets Efterretningstjeneste

Dokumentet, hvor et samarbejdet mellem NSA og FE om kabelindhentning bliver nævnt, er fra marts 2013. Det indeholder NSA-direktør Keith Alexanders talepunkter til et planlægningsmøde med medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste i juni 2012. Mødet omtales andetsteds i NSA-dokumenterne som »den årlige strategiske NSA-FE planlægningskonference«.

Download dokumenterne her

DIR Opening Remarks Guidance for DP1›

Talepunkterne er vedlagt dette notat, der udstikker retningslinjer for, hvordan NSA-direktørens talepunkter til lignende møder skal udfærdiges.

DP1 er den såkaldte SIGINT Operations Group inden for NSAs Foreign Affairs Directorate (FAD). FAD er bindeleddet mellem NSA og partnerlande som Danmark.

DIR / DIRNSA›

Director of the National Security Agency (DIRNSA). På dette tidspunkt General Keith Alexander.

CDO›

Den person i NSAs Foreign Affairs Directorate (FAD) som har det pågældende land som ansvarsområde. Dokumentet om NSAs samarbejde med FE er underskrevet af den en Country Desk Officer med ansvar for Danmark. Information har fjernet vedkommendes navn.

NORUSA, DENUSA, and SWEDUSA›

Planlægningskonferencer mellem NSA og partnertjenester i hhv. Norge, Danmark og Sverige. Ifl. dette referat blev SWEDUSA afholdt 24-26 april 2013

“Example provided is from DENUSA last year”›

Det betyder at de vedhæftede talepunker fra DENUSA er fra 2012, da dette dokumentet er dateret 4. marts 2013

“DL og DIRSPEAK”›

DL betyder Distribution List, mens DIRSPEAK henviser til den gruppe, der tilsyneladende skriver taler for NSA direktøren i forbindelse med møder som dette.

TS//SI//REL TO USA, DNK›

Klassifikationsoplysningerne ud for det centrale afsnit om kabeladgang viser, at oplysningerne er tophemmelige (TS), som er det højeste generelle klassifikationsniveau i USA, og at der er tale om ’Special Intelligence’ (SI), hvilket er betegnelsen for oplysninger, der har med monitorering af elektronisk kommunikation at gøre. Oplysningerne må kun udleveres til USA og Danmark (REL TO USA, DNK).

Den centrale passage›

I dokumentets centrale passage omtaler Keith Alexander samarbejdet mellem NSA og FE om en kabeladgang. Det fremgår, at der er tale om et »partnerskab«, og at NSA »assisterer« FE med at håndtere adgangen. Tilsyneladende omtaler NSA også kabeladgangen som en »særlig adgang«, hvilket er en betegnelse, der går igen i dokumenter om RAMPART-A-programmet.

»Working cable access with.«›

Det er uklart, hvorfor sætningen er ufuldendt. Det kan være en fejl. Eksempelvis kan der have skullet stå »…working with cable access«, og ordet »with« er så blevet placeret på den forkerte side af »cable access«.

En anden forklaring kunne være, at et eller flere ord, der beskriver endnu en aktør, som er involveret i kabelindhentningen, er udeladt.

 

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding