Databloggen Store historier gemt i store datasæt

RAMPART-A Project Overview October 2010

PowerPoint-præsentationen fra 1. oktober 2010 stammer fra RAMPART-A-underafdelingen i NSA’s Special Source Operations (SSO). SSO udfører overvågning af fiberkabler i samarbejde med televirksomheder og partnerlande. Præsentationen indeholder detaljer om RAMPART-A-programmet, de enkelte kabelindhentningsoperationer, og de generelle rammer for samarbejderne med såkaldte tredjeparts-partnerlande.

»RAMPART-A har adgang til international kommunikation fra overalt i verden« og »er parat til at understøtte dine efterretningsmæssige indhentningsbehov« konkluderer RAMPART-A-holdet på sidste side af den interne slide.

Download dokumenterne her

RAMPART-A Project Overview›

Programmet, »der giver adgang til internationale fiberkabler, som forbinder knudepunkter verden rundt«, blev indledt i 1992, hvor de »fire første knudepunkter blev identificeret«. I 1992 var der for første gang en million ”hosts” eller tilsluttede computere på nettet, og begrebet ”at surfe på internettet” fødtes.

Først et par år senere, efter introduktionen af World Wide Web, nåede Internettet ud til en bred offentlighed. Det er tankevækkende, at NSA, ifølge denne præsentation, allerede før WWW samarbejdede med en håndfuld partnerlande om overvågning af kablerne mellem nettets knudepunkter.

”Compartmented” ›

Projekterne under RAMPART-A, som Foreign Affairs Directorate (FAD) samarbejder med SSO om, er særlig beskyttet information, fremgår det af præsentationen fra 2010.

Udover de tre amerikanske klassifikationsgrader, Confidential, Secret og Top Secret (der officielt betegnes som oplysninger, der med rimelighed kunne forventes at forårsage "skade", "alvorlig skade" eller "overordentlig alvorlig skade" på den nationale sikkerhed, hvis de slipper ud) findes der særligt følsomme oplysninger, såkaldt Sensitive Compartmented Information (SCI).

Disse "Klassificerede oplysninger omhandlende, eller som stammer fra efterretningskilder, metoder eller analytiske processer, kræver håndtering udelukkende inden for formelle adgangskontrolordninger” beskyttes yderligere af SCI-mærkning.

Foreign Partners provide access to cables and host U.S. equipment›

Partnerne, fremgår det, »giver adgang til kabler og huser amerikansk udstyr«. Denne formulering går igen flere steder i dokumenterne.

RAM- A Projects›

Af denne oversigt fremgår det, at der er 7 aktive RAMPART-A projekter. Det er uklart, hvornår den er udfærdiget, men ifølge andre dokumenter, Information har set, blev SMOKYSINK taget ud af funktion i juni 2011.

En opgørelse over SSO’s kabelprogrammer fra april 2013 oplister 13 RAMPART-A kodenavne, hvoraf 9 er anført som aktive.

(TS//SI//NF//ECI) Compartmentalization›

Her beskrives hemmeligheds- og beskyttelsesgraden af det efterfølgende afsnit. Forkortelsen ECI, ’Exceptionally Controlled Information’, henviser til en særligt beskyttede underafdeling af i forvejen beskyttede oplysninger:

Oplysninger om HVEM, HVOR og HVAD i forbindelse med RAMPART-A er således for det første tophemmelige (TS), som er det højeste generelle klassifikationsniveau i USA. Der er tale om ’Special Intelligence’ (SI), hvilket er betegnelsen for oplysninger, der har med monitorering af elektronisk kommunikation at gøre.

 

Ydermere må oplysningerne kun videregives til amerikanske statsborgere (NF står for NOFORN eller No Foreign Nationals) clearet til information, der er omfattet af et særligt kontrolsystemet kaldet REDHARVEST/RDV, markeret med rødt.

 

Cover›

Det fremgår af dette afsnit, at »størstedelen af RAMPART-A tredjeparts partnerne arbejder på fiberen under dække af en synlig satellit-operation«.

Behandlingen af data fra kablerne foregår altså i skjul af den slags lyttestationer, som med deres karakteristiske kuppelformede radomer præger landskabet ved Aflandshage på Amager og i Skibsbylejren nær Hjørring.

Formodentlig skyldes dette valg, at lyttestationerne, der ofte stammer fra Koldkrigstiden, alligevel er tydelige for enhver og i forvejen antages at foretage indhentning ved hjælp af radar- og satellit. Ingen undrer sig derfor over, at efterretningstjenesterne har faciliteter og store mængder personale ved stationerne, der reelt arbejder med mere moderne metoder som indhentning fra fiberkabler.

SIGINT Value Added›

Det fremgår her, at SIGINT (’Signals Intelligence’, elektroniske efterretninger) indhentet via RAMPART-A bruges af samtlige NSA's analyseafdelinger.

»All A&P product lines« er en henvisning til NSA’s S2: Analysis and Production (A&P) center, der er opdelt i individuelle ’produktlinjer’ som resultatcentre. De har navne som ’S2I42 Hezbollah Team’ eller ’S2C32 European States Branch’. Oplysninger indhentet gennem RAMPART-A bruges altså tilsyneladende på alle NSA’s fokusområder.

Det fremgår, at RAMPART-A er produktivt for NSA. Over 9000 færdige efterretningsrapporter kastede programmet af sig i 2009, hvoraf omkring halvdelen var baseret udelukkende på efterretninger indsamlet med RAMPART-A som kilde.

 

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding