Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Special Source Operations, ekstra slides

Tre sider fra en tidligere version af SSO-præsentationen, der tilføjer nye detaljer. Den er efter alt at dømme fra mellem februar 2010 og juni 2011.

Download dokumenterne her

SMOKYSINK›

SMOKYSINK blev ifølge en oversigt over NSA's Special Source Operations fra April 2013, taget ud af brug i juni 2011. Bemærk at listen omtaler 4 betroede partnere. SMOKYSINK er den eneste, der ikke er med en betroet partner.

Denne slide tyder på, at NSA har særlige regler om, hvordan tasking – udvælgelsen af de overordnede kategorier, der skal indhentes ud fra - foregår inden for RAMPART-A systemet. Det fremgår således, at det enkelte partnerland kan følge med i, hvilke overordnede kategorier, NSA indhenter data ud fra i forbindelse med en kabeladgang.

The DNI Throttle›

Denne side som synes at omtale forbehold, der kan begrænse mængden af internetdata, indsamles på de store RAMPART-A sites (SMK = SMOKYSINK, SPIN = SPINNERET).

LPT›

LPT = Low Profile TURMOIL, en henvisning til TURMOIL-indsamlingsteknologien, der tilsyneladende er et centralt element i RAMPART-A.

Cadence ›

Cadence En database over såkaldte tasking-kategorier, altså hvad RAMPART-A indsamler. US-3180 er SPINNERET, US-3237 SMOKYSINK, der blev nedlagt i juni 2011.

RAM-A TASKING›

Her omtales de særlige forbehold, hemmeligholdelsen af RAMPART-A pålægger NSA’s analytikere, og de hensyn til partnerlandet, NSA udviser. Der findes lister over emner og mål, som NSA af hensyn til partnerlandene ikke søger efter i den enorme datamængder, fordi de kunne støde partnerlande. TOPI (Target Office of Primary Interest) er den enhed, der analyserer data.

Det fremgår her, at NSA’s analytikere hverken kan se hvilke indhentningsforespørgsler, der bliver slettet af hensyn til partnerlande, samt de samlede lister over hvad der indhentes fra alle RAMPART-A faciliteter. Med mindre de er særligt godkendt til REDHARVEST, som er det særlig kontrolsystem, NSA beskytter oplysninger om RAMPART-A-partnere med.

Dette er sandsynligvis for at modvirke, at NSA-personale, der ikke er clearet til REDHARVEST opdager hvem de enkelte partnerlandene er.

 

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding