Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Britisk klimaspionage: Dokumentation

Forsiden ›

HMG står for Her Majestys Government. Og GCO står for Government Communications Officer. En GCO er en GCHQ-ansat, der agerer forbindelsesled mellem GCHQ og det ministerium, vedkommende er udsendt hos, og eksempelvis sikrer, at de britiske forhandlere får adgang til de efterretninger, de har brug for. 

'The Road to Cancun’ ›

Dette slide er en oversigt over udvalgte begivenheder i de internationale klimaforhandlingers forløb fra 2007 til 2010 og efterretningsindsatsen imod dem. Det fremgår, at COP15 i København i december 2009 er første gang, GCHQ sender en GCO til et klimatopmøde i FN-regi, og at denne indsættelse – i modsætning til mødets resultat – var en »succes«.

 

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding