Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Luftkrigen mod Islamisk Stat

Ud fra mere end fire månederes data giver Informations Datablog et indblik i den amerikansk-ledede luftkrig mod islamisterne i Irak og Syrien. Klik på play-knappen under kortet, og se i kronologisk rækkefølge, hvilke byer og specifikke mål koalitionens bomber rammer. Kortet opdateres dagligt.

Du kan se kortet på smartphones eller tablets i højformat ved at klikke på dette link.

For at kunne kortlægge koalitionens luftangreb og specifikke mål, har Information gennemtrawlet alle pressemeddelser fra amerikansk militærs centralkommando, CENTCOM, siden krigens udbud 8. august. Det er sket i samarbejde med den britiske undersøgende journalist Chris Woods.

Det ved vi om Danmarks indsats

Fra det danske forsvars ‘mission updates’, hvor den seneste kom 12. januar, ved vi, at de danske kampfly har smidt 93 bomber på i alt 139 missioner. De nøjagtige mål for den danske indsats kender vi ikke på nuværende tidspunkt. Danmarks bidrag består af syv F-16-fly (heraf tre i reserve), ét Hercules-transportfly samt en stab på 140 mand, der holder til på Ahmed Jabar-basen i Kuwait.

Civile drab

Ifølge de seneste opgørelser (22. november) fra Syrian Observatory for Human Rights, er cirka 54 civile dræbt i Syrien.
Irak Body Count estimerer per 8. november, at cirka 50 civile er blevet dræbt i Irak af de allieredes bombardementer. Hvert registreret drab er baseret på to eller flere troværdige mediekilder.

Krigens parter

På landjorden i Irak og Syrien kæmper en lang række forskellige grupper både med og mod hinanden. Få overblikket herunder.

Islamisk Stat

Militant sunni-islamistisk bevægelse, der sidder på store dele af både Syrien og Irak, og mål nummer ét for koalitionens kampfly. Også kendt som ISIL, ISIS og under den arabiske forkortelse Da’ish. Har i dag hovedsæde i byen Raqqa i Syrien. Var oprindelig kendt som al-Qaeda i Irak, men brød med det globale terrornetværk i februar 2014, efter bl.a. at have ignoreret ordrer fra al-Qaeda-ledelsen om at dræbe færre civile. Tjener dagligt millioner på salg af olie, der finansierer bevægelsens krigsvirksomhed og kalifatets bureaukrati. Kæmper for at bevare og udvide kalifatet på tværs af traditionelle landegrænser. IS er samtidig langt den største magnet for udenlandske krigere, inkl. danske.

Regimet i Damaskus

Da syrere i marts 2011 gik på gaden og råbte »folket vil vælte regimet«, var kampråbet rettet mod præsident Bashar al-Assads styre i Damaskus. Efter regimets blodige respons på de første fredelige demonstrationer greb oppositionen til våben, og krisen udviklede sig til en regulær borgerkrig. Al-Assad alawit-sekt udspringer af shia-islam og udgør lidt over en tiendedel af befolkningen i Syrien, hvor flertallet af sunni-muslimer. Foruden en hær og et stærkt flyvevåben bestående af Russiske MiG-kampfly, råder regimet over mindst fire efterretningstjenester, der bidrager til undertrykkelsen af politiske modstandere. Støttes desuden af libanesiske Hizbollah og den iranske Revolutionsgarde. Syriens militær (flaget) modtager desuden våben fra Rusland.

Jabhat al-Nusra

På dansk ‘Sejrsfronten’. Sunni-islamistisk milits og al-Qaedas officielle filial i Syrien. Mistede medlemmer til Islamisk Stat, da gruppen stormede frem og udråbte sit kalifat i sommeren 2014. Omfatter den såkaldte Khorasan-gruppe, som USA døbte de krigere, der var mål for deres første luftangreb i september 2014, og som amerikanerne hævdede planlagde et angreb mod USA. Jabhat al-Nusra afsværges af Vesten, men har tidligere i koordineret angreb med bl.a. Den Frie Syriske Hær, Vestens officielle allierede. Efter koalitionsbombardementerne begyndte, har Jabhat al-Nusra dog angrebet både moderate oprørere og regimet, og gruppen har i dag en vis kontrol med andre oprørsgrupper i det nordlige Syrien. 

Regimet i Bagdad

Iraks officielle militær kæmper mod IS med hjælp fra vestlige kampfly og shia-milister. Da Islamisk Stat stormede ind over den syrisk-irakiske grænse i sommeren 2014 indtog byen Mosul, forlod 30.000 soldater og politibetjentes deres poster og lod mange af deres våben og køretøjer ligge. Foruden de mange deserteringer lider Iraks Væbnede Styrker under mangel på både koordination og træning. Mange af hærens offensiver foregår derfor med støtte fra de kontroversielle shia-militser – som en del af Bagdads officielle politik, som premierminister Haider al-Abadi står i spidsen for. Han bliver ligesom sin forgænger Nouri al-Malaki bliver kritiseret for at føre en sekterisk politik, der får dele af landets sunnitter til at støtte IS.

Den Frie Syriske Hær

Ofte kaldet »de moderate oprørere« i vestlige medier, typisk forkortet FSA. Stiftet i august 2011, kort efter at Det Arabiske Forår i Syrien blev en blodig borgerkrig. Ledes formelt set af general Abdul-Ilah al-Bashir, en afhopper fra landets officielle hær, og er også formelt tilknyttet eksilregeringen Syriens Nationale Råd i Istanbul, som også Danmark støtter. FSA er i praksis en fane, som lokale militser kæmper under uden bred koordination. Trods manglende organisering er det FSA, USA satser på at bevæbne og træne. En mindre andel lokale brigader under har således allerede modtaget træning og våben. Efter USA er begyndt at bombe Islamisk Stat, har al-Assad-regimet intensiveret sine luftangreb mod FSA samt likvideret en række oprørsledere.

Hizbollah

Shia-muslimsk milits fra Libanon, der støtter Bashar al-Assad og regimets hær i kampen mod de sunni-dominerede oprørsgrupper. Bevægelsens udsendte krigere spillede en afgørende rolle, da det syriske regime i foråret 2013 genvandt kontrollen over byen al-Qusayr tæt på grænsen til Libanon. Hizbollah bekender sig til wilayat al-faqih, på dansk 'fakirens lederskab', den shia-muslimske ideologi kendt fra Irans præstestyre, og Hizbollah udgør er sammen med Bashar al-Assad, hvis alawit-sekt udspringer af shia-islam, Teherans vigtigste allierede. Hizbollah, eller 'Guds parti' på dansk, er på USA’s terrorliste, men er et officielt politisk parti i Libanon, hvis organisation ledes af den karismatiske Hassan Nasrallah.

Islamisk Front

Paraplyorganisation med mere moderat islamistiske grupper, der ved sin stiftelse i efteråret 2013 forenede mange af de stærkeste oprørsgrupper og tiltrak mange krigere fra Den Frie Syriske Hær. Islamisk Front er blandt andet stiftet af Ahrar al-Sham, som mistede en stor del af sit lederskab i et bombeangreb i september 2014. På slagmarken samarbejder Islamisk Front med både Den Frie Syriske Hær og Jabhat al-Nusra. Sidstnævnte alliance er en væsentlig årsag til, at Islamisk Front modsat FSA ikke kommer i betragtning til vestlig våbenstøtte. Til gengæld har gruppen været støttet af Saudi-Arabien. Der er uvished om, hvor stærk Islamisk Front er på slagmarken efter det hårde slag mod Ahrar al-Sham i september.

Shia-militser i Irak

Som modsvar til sunnitiske Islamisk Stats fremfærd har Iraks shia-milister gjort ihærdige forsøg på at rekruttere folk til kampen ved bl.a. at spille på 'pligten' til at forsvare shia-helligdomme, IS ødelægger. Militserne omfatter bl.a. Saraya al-Salam, 'Fredsbrigaden', der udspringer af Mahdi-hæren, der kæmpede mod Vesten i den sidste Irak-krig. I dag er Saraya al-Salam m.fl. Vestens indirekte allierede i kampen mod IS, selv om de ifølge bl.a. Amnesty står bag bortførelser og hævndrab på sunnitter. Andre grupper bekender sig til præstestyre efter iransk forbillede, herunder Saraya al-Khorasani, 'Khorasani-brigaden', hvis udmeldinger inkluderer billeder af Ayatollah Ali Khamenei, Irans åndelige leder. Ligesom andre shia-militser har de også kæmpet i Syrien – på regimets side. 

Sunni-militser i Irak

Foruden Islamisk Stat kæmper en række andre sunni-milister mod regimet i Bagdad og de shia-militser, der støtter regeringen. Den største er JRTN (flaget), Jaysh Rijal al-Tariqa al-Naqshbandia, der afskiller sig fra Islamisk Stat ved at være mere nationalistisk end islamistisk. JRTN, der også er kendt som Naqshibandi-hæren, er stiftet og ledet af Izzat Ibrahim al-Douri, der var general under den nu afdøde, sunni-muslimske præsident Saddam Hussein, og som hørte til diktatorens inderkreds i Baath-partiet. Foruden al-Douri har mange af JRTN’s medlemmer forbindelser til Baath-partiet. Store dele af sunni-milisternes succes begrundes med, at sunnitter underrepræsenteret i landets mest magtfulde ministerier og i sikkerhedsapparatet. 

Iran

Efter den syriske borgerkrig brød ud, har Iran i stadigt højere grad givet rådgivning, våben og penge til sine allierede i Syrien – og i Irak. Således modtager syriske sikkerhedsstyrker træning fra Revolutionsgarden, Irans præstestyres vigtigste sikkerhedsapparat og de officielle 'vogtere' af Irans Islamiske Revolution. I Irak forsyner iranerne landets skrantende militær med våben og ammunition til kampen mod IS, og iranske kampfly har ligeledes bombet Islamisk Stat i Irak. Samtidig har Irans præstestyre siden revolutionen i 1979 været ophavsmænd for den moderne version af wilayat al-faqih, på dansk 'fakirens lederskab', altså den shia-muslimske politiske grundtanke, som libanesiske Hizbollah og en række militser i bl.a. Syrien og Irak bekender sig til. 

Folkets Forsvarsenheder

Den officielle hær YPG i Rojava, det uafhængige men ikke anerkendte Syrisk Kurdistan i den nordlige del af landet. Flertallet af soldaterne er kurdere, men YPG, som hæren forkortes, har også arabere i sine rækker. YPG har holdt stand i flere offensiver fra ekstremistiske grupper, herunder Islamisk Stat. I vestlige medier er YPG særligt kendt for sin kamp for at holde Islamisk Stat ude grænsebyen Kobani tæt ved grænsen til Tyrkiet – samt for at have kvinder, der kæmper på frontlinjen. YPG har et ubekvemt forhold til det vestlige etablissement på grund af sin alliance med Kurdistans Arbejderparti, bedre kendt som PKK, der er på både EU og USA’s terrorlister.

Peshmerga

Kurdiske styrker fra det delvist uafhængige Irakisk Kurdistan, der styres fra hovedstaden Erbil. Kæmper sammen med en række andre kurdiske grupper, der ikke er officielt tilknyttet lokalregeringen. Modtager våben fra blandt andet Tyskland og bliver assisteret af de vestlige kampfly med både efterretninger og bomber. En del af den kurdiske hærs våben er efterladenskaber fra den irakiske hær under diktatoren Saddam Hussein. Modtager i øjeblikket militær træning fra blandt andet Storbritannien samt 28 soldater fra Danmark. Peshmergaerne i Irak består af både af enheder, der støtter Kurdistans Demokratiske Parti (KDP) og enheder, der er tilknyttet udbryderpartiet Kurdistans Patriotiske Union (PUK).

Da en del af Yezidiflygtningene i september blev reddet var det YPG og PKK som havde krydset grænsen og lavet en korridor. Ikke Peshmerga.

Det her er klassejournalistik!

Søren Blaabjerg, Dennis Eriksen og Laurids Hedaa anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Hvorfor er Iraks egen regering og forsvarsstyrker ikke på listen? Godt nok står der i "Shia militser i Irak" at den nordirakiske hær mere eller mindre kollapsede, men de har da vel nogle hærstyrker der har sat ind mod IS? I det hele taget kunne det være rart med en særhistorie kaldet noget i retning af: "Hvad laver det irakiske militær egentlig?"

Bjørn,

det irakiske militær findes fortsat og er indsat mod ISIL - men Malaki (og andre shiaer) gjorde hvad han (de) kunne for at svække det irakiske (tværsekteriske) forsvar af frygt for det ikke ville være personligt loyal over for (shia-) regeringen - dertil kommet den almindelig sekteriske splittelse, korruption, nepotisme og klantænkning, der svækker opbygningen af et nationalt forsvar i et land med en igangværende sekterisk borgerkrig.

Den nye perserkrig.

Niels-Arne Nørgaard Knudsen

god og informativ artikel. den giver rigtig godt billede af situationen lige nu.

Rasmus Raun Westh

Hej Bjørn. Du har helt ret, regeringen i Bagdad og dets militær og sikkerhedsstyrker kommer på i løbet af de kommende dage.

Gode hilsner, Rasmus fra Information

Laura Helene Dahl-Laursen, Nic Pedersen, Søren Blaabjerg, Lars R. Hansen, Bjørn Pedersen og Niels Duus Nielsen anbefalede denne kommentar
Grethe Blomberg

Rigtig fint overblik, men Peshmerga fik IKKE anerkendelse for deres aktioner ved sinjarbjerget, de stak hallen mellem benene, og derefter var det YPG der lavede en korridor , i samarbejde med PKK, Yazidierne tilgiver aldrig pesmergaerne, skal dog retfærdigvis siges at de har gjort meget godt på andre fronter hvor den irakiske hær har svigtet, men ved sinjarbjerget svigtede de stort

Laura Helene Dahl-Laursen og Per Kassow anbefalede denne kommentar
Peter Ole Kvint

Hvor er Danmark på kortet, og hvordan er vi truet? Hvad er meningen med at dræbe?

Niels Duus Nielsen

917 bomber har vi kastet, her efter 101 dages krig.

Er der nogen, der ved, hvad sådan en bombe koster? Jeg har søgt lidt på nettet, og hvis der bare er tale om gammeldags bomber, ligger prisen på omkring 300$ - mens hvis der er tale om en "guided bomb", kommer prisen hurtigt op på 19.000$.

Det betyder ifølge min lommeregner, at vi så indtil videre har fyret enten lidt over halvanden million kroner eller lidt over 100 millioner kroner af på bomber.

Er der nogen der kan oplyse mig om, hvad der er tilfældet?

Rune Petersen, peter fonnesbech, Jette M. Abildgaard og Torben Selch anbefalede denne kommentar

Og endnu engang er amerikanerne ved at skabe et gedigent makværk. Man har besluttet sig for at man VIL af med Assad - og man giver aldrig op. Kan man ikke den ene vej, så skaber man en anden. Og man skal samarbejde med tidligere terrorister og fjender er lige meget.
http://politiken.dk/udland/int_mellemoesten/ECE2468491/usa-stoettede-opr...

Casper Fryd Rækjær

@Torben Selch: Det kan godt være, at amerikanerne vil af med Assad. Men i øjeblikket udøver de (og den øvrige koalition, herunder Danmark) en strategi, der peger den stik modsatte retning. Assad får lov til at bombe løs i en blanding af at nedkæmpe oprørere, hævne sig og udrense blandt gamle fjender. Det medfører, at moderate syrere lokalt søger hen til de mere ekstreme grupper; i mangel af bedre alternativer.

Imens bomber USA de eneste, der p.t. har kræfter til at stå imod Assad, nemlig IS samt ekstreme grupper som Jabhat al-Nusra. De kurdiske militser har nok at se til - og vil formentlig ikke beskæftige sig med Assad (eller andre) uden for egne områder. Tilbage står de moderate oprørskræfter, fx den syriske koalition. De står stadigt svagere i det samlede billede i Syrien, ikke mindst fordi de - som de eneste - ikke modtager støtte af betydning udefra.

Hvis måler er at komme af med Assad, så gør man lige nu et meget dårligt stykke arbejde.

Bjørn Pedersen

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/11/iraq-uncovers-50000-gho...

Iraq has uncovered the existence of 50,000 "ghost soldiers", Prime Minister Haider al-Abadi has said, promising a crackdown on corruption. "The prime minister revealed the existence of 50,000 fictitious names" in the military, said a statement from Abadi's office on Sunday after a session of parliament.

A parliament statement said the premier scrapped the 50,000 jobs, equivalent to almost four full army divisions. Abadi's spokesperson Rafid Jaboori said that the investigation started with a thorough headcount during the latest salary payment process.

Jamen, hvis det er sandt, forklarer det jo også en del om hvorfor det irakiske forsvar er så hårdt trængt.

Bjørn Pedersen

Hov, det var meningen at der skulle have været kursiv om hele den engelske tekst. En lille, stilistisk svipser, beklager.

Bjørn Pedersen

Og så en ikke-koalitionspartner (men stadig allieret med Irak): Irans luftvåben er for første gang blevet fotograferet kæmpende i Irak. USA benægter selvfølgelig enhver koordination med Iran, og hvem ved, måske er de så idiotiske at de ikke koordinerer med hinanden, men mon ikke fornuften lader dem koordinerer via hemmelige kanaler alligevel? Anyway, ved godt at emnet er koalitionens bombninger, men det er jo værd at huske på at Irak sådan set både er allieret med den amerikansk-ledede koaltion OG Iran, som kun Irak (og Syrien) betragter som allierede. Man kan håbe at de amerikanere og iranere, der faktisk opererer i området, kan arbejde fornuftigt sammen også selvom de af snævertsynede politisk korrekte hensyn ikke bør.

http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.629473

Hans-Jørgen Jensen

Islamisk Stat er skabt af USA's regering og så længe USA bare kan træde alle vande, får vi aldrig verdens fred. Tænk at verden bare kan se på alt i mens ham den sorte enke til Obama bare fortsætter hvor The Bush-administration slap.
Desværre er rotterne inde på Christiansborg ikke på Danskernes side, da vi ikke har noget at skulle sige ud over vores landegrænser.

Hold da op!
Ifølge Informations grafik bliver kurderne i Erbil bombarderet af koalitionen.
Det er jo en kæmpe sensation!
Den nyhed må da øjeblikkelig udbredes til hele verden (med sober kildehenvisning til Information, som jo altid er troværdig!)

Bjørn Pedersen

@Jesper Hansen
Når IS angriber det kurdiske område, får de luftstøtte fra koalitionen. Informations grafik indikerer ikke at kurderne bliver bombaderet af koalitionen, men at der er mål i det kurdiske område der angribes.

Bjørn Pedersen: "Informations grafik indikerer ikke at kurderne bliver bombaderet af koalitionen, men at der er mål i det kurdiske område der angribes."

Nej det gør Informations grafik netop ikke. Der er faktisk ingen steder i Informations grafik, hvor noget sådan "indikeres". Tværtimod fremgår det af grafikken, at byen Erbil er et "mål" for koalitionens bombardementer.
Man kan dermed ikke løbe fra, at Informations grafik ganske tydeligt "indikerer", at bomberne regner ned over Erbil.

Bjørn Pedersen

@Jesper Hansen

Øh ja, bomberne "regner" ned over Erbil, fordi det har været der IS af og til befandt sig. Hvis Danmark havde forsvaret sig ved Nazitysklands invasion, havde danske fly jo også bombet mål i eller omkring f.eks. Tønder eller Fredericia. Det ville dog ikke have betydet at Danmark "bomber danskerne". At det "regner" med bomber ned i hovederne på IS's slaveejere og voldtægtsforbrydere er kun godt, retfærdigt, smukt og herligt.

"Øh ja, bomberne "regner" ned over Erbil, fordi det har været der IS af og til befandt sig"
Bjørn Pedersen: "Øh ja, bomberne "regner" ned over Erbil, fordi det har været der IS af og til befandt sig."

Bjørn Pedersens helt udokumenterede påstand er noget vrøvl!

ISIL/ISIS har ikke været tættere på Erbil end byerne Makhmour and al-Gweir, som er så langt som 40 km fra Erbil. Jeg gentager: 40 km!!!!!

Det er et FAKTUM, at koalitionen ikke har kastet én eneste bombe mod byen Erbil,
hvad Informations grafik, altså helt fejlagtigt, indikerer.

Bjørn Pedersen

@Søren Bro
Jeg vil gætte på, at fordi grafikken jo udelukkende dækker koalitionens bombninger, er det for det første svært at dokumentere hvad der er civile og militære tabstal i samme hastighed som at dokumentere antallet af bombninger. Jeg vil hvertfald foretrække at man rapporterer grundigt, snarere end hurtigt.

For det andet, da grafikken kun dækker koalitionens bombninger, kunne det være misvisende at vise civile tabstal f.eks. for Mosul, hvis f.eks. tabstallet er 50, men "kun" 15 af disse er resultat af koalitionsbombninger (og at dokumentere dette er jo som sagt en faktor i sig selv). De resterende civile tabstal kan så enten være dræbt i krydsild fra IS, eller for den sags skyld fra bombninger af Iraks anden, men ikke-koalitions- allierede: Iran, som Informations grafik jo heller ikke dækker.

Så jeg tror simpelthen at det er fordi de endnu ikke har kunnet få fuld bekræftelse på hvor mange af de civile dræbte siden november, der er dræbt af hhv. koalition, IS eller Iran. Måske skulle Information lave en grafik, der dækkede over civile tabstal, med en teknisk mulighed (så vidt muligt) for at se hvem der står bag hvad og under hvilken omstændighed (bombninger af militære mål, krydsild, miskalibrering af artilleri, henrettelser, etc.)

georg christensen

Luft angreb mod islamisk stat, i grunden kun " fege hunde" politiske som religiøses magtbegærligheder , som på begge sider , med "illusioner" forsøger at overtage kontrollen med forskellige "meningsdannelser", samt udførelse af disse, uden selv at komme i skud linien.

Jeg så i grunden hellere, som i ur gamle dage, at når de "magtbegærlige" råbte : Til angreb!, også selv i spidsen, virkelig gik til angreb, og ikke bare med populistiske ord, propagandistiske "reklame finanserede" værdiløse ord og synbolik, fjernstyrede angrebet, uden nogen form for virkelighedsfornemmelse, overfor de civile ,som "tossernes" angreb gik ud over, med

Claus E. Petersen

Det er dælme godt at noget holder styr på fakta.
Ellers ville det jo bare forsvinde som i Biafra, som ingen brød sig om.
Eller alle de andre krige.

georg christensen

Tre tusinde bomber er nu smidt med i hovederne på "?", jeg aner ikke hvor mange liv. Fra mit synspunkt at se, burde en bombe kunne destruere mindst 10 liv, og derfor tør jeg påstå, at denne magtbegærlige "terroist model", er nyttesløs og konkluderer, at modellen ikke virker, mindst . med 3 tusinde bomber, er der udslettet mindst 30.000 LIV. Er det aktionen værd, når jeg sammenligner tyskernes såkaldte "selvmords terroist" , som kun skabte 150 livs udslettelse, eller den københavnske, som kun skabte 2 liv, eller de franskes, som skabte 9 livs udslettelser.

Hvem kæmper IS for? og hvem kæmper vesten imod?. Svaret er enkelt, med propaganda på bedste religiøs og politisk vis, forsøger vores folkevalgte politikere og deres religiøse "prædikanter" i magtbegærdet´s navn, at destruere" LIVET" for alle, som ikke, vil eller kan følge diktaturet´s magtstrukture.

Herman Hansen

Hvor mange almindelige mennesker har fået deres liv smadret på bekostning af at den politiske og økonomiske magtelites interesser for egen vinding og underholdning? Menneskerettigheder, demokrati og retfærdighed er en illusion for 80% af menneskeligheden. En menneskelighed som vi i demokratiets navn bomber til lemlæstelse dagligt.

Godnat, jeg kan ikke klare mere for idag.

Herman Hansen

Ahhh, glemte lige. Kan man spille Oddset på, hvor mange børn danske bomber smadre dagligt :-(

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding