Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Fire scenarier for verdens fremtid

FN's klimapanel, IPCC's, femte rapport dokumenterer, at verden bevæger sig i en særdeles risikabel retning. Allerede nu kan klimaændringer observeres i alle verdens regioner, men hvis ikke der sker omfattende CO2-reduktioner, vil temperaturen stige langt mere 4 grader celsius i forhold til det førindustrielle niveau.

Vi har hørt det før, men det vil simpelthen få fatale konsekvenser for kloden: Stigende verdenshave, flere oversvømmelser, mangel på drikkevand og fødevarer samt nedbrydning af skrøbelige økosystemer. Man kan blive ved længe.

IPCC opererer selv med fire realistiske scenarier for, hvordan fremtidens klima ser ud i år 2100, fra det mest optimistiske til det mest pessimistiske*. Alle fire scenarier er sandsynlige scenarier, der afhænger af, hvor meget CO2 vi udleder i atmosfæren de kommende år.

Med det nuværende tempo for CO2-udledning, er vi hastigt på vej mod det mest pessimistiske af de fire fremtidsscenarier. Så behøver vi næsten sige, at der står meget på spil, når verdens ledere forhandler CO2-reduktioner i Lima. Klodens fremtid afhænger af det.

 

Kilde: IPCC og World Resources Institute

Det hele er fuldstændig afhængig af om mennesker verden over kan samarbejde. Og kan de så det? Hvis scenarie 1 og måske 2 skal kunne realiseres kræver det, at dem som forbruger i overflod (herunder dig og mig) skærer markant ned for forbruget af materielle goder for at give resten af verden mulighed for at sætte forbruget op. For at det overhovedet kan lade sig gøre kræver det en helt anden økonomisk model for driften af vores samfundsmodel.

1. Vi bevæger os væk fra kapitalismen til bæredygtig økonomi med velfærd for alle og rimelige forbrugsmuligheder for alle.

2. Vi fortsætter med uhindret kapitalisme som hidtil, men med en afgørende forskel fra i dag idet 75% eller mere af befolkningen er afskåret fra velfærd og forbrug pga. meget små indkomster, som netop rækker til at overleve. De sidste op til 25% elite borger lever videre som hidtil - Det er den vej vi kommer til at gå med Venstre ved roret.

Hvis man kikker på menneskets historier, så er jeg dog ikke så optimistisk. Dem der har magt tager fra de magtesløse når først det begynder, at brænde rigtig på.

For optimisten: Men uanset hvad så har man da lov til at håbe...

For realisten og pessimisten: Sælg alt hvad du ejer og flyt med familien til Australien mens det endnu er muligt...

Rasmus Kongshøj, Jan Persson, Ejvind Larsen og Dan Johannesson anbefalede denne kommentar

Mangel på vand, mangel på fødevarer, flere folk på mindre plads. Jeg tror den største katastrofe bliver menneskets reaktion på disse, hvis det da kommer så langt.
Så får vi at se hvor humane vi i virkeligheden er, når der ikke er nok til alle.

John Fredsted, Rasmus Kongshøj, Tobias Vibum, Henrik Christensen, Majbritt Nielsen, Jens Kofoed, Kurt Nielsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar
Christian Hviid

Det mest realistiske 'optimistiske' scenarie med det her, er at menneskers ressourceforbrug og produktion vil gå ned, når vi begynder at dø af sult og krig i kølvandet på de her ændringer og klimaforandringerne gør det sværere at udnytte naturen på samme niveau. Vi vil også samtidig få gjort noget ved vores uholdelige befolkningstilvækst.

Det er vel det mest positive, og måske 'vi' lærer en lektie så, og vi ikke når at ødelægge alt. Det er helt uvant for mig at være optimist ;)

Erik Kall, Kurt Nielsen og Ejvind Larsen anbefalede denne kommentar

Christian Hviid

'lærer en lektie', skriver du. Hvornår har 'vi' -som menneskehed - sidst været i stand til at lære en sådan?

Harald Johansen

Dinosaurerne herskede i 200 mio år, så blev deres regime smadret af en sten fra rummet.

Vi mennesker har hersket siden vi lærte at grave kul og pumpe olie (200 år), og vort regime blev absolut, da vi lærte at atombombe.

Nu skal vi blot lære at overleve vort eget regime.

Gert Selmer Jensen

Kloden har overlevet større katastrofer end mennesket.

morten Hansen, Kurt Nielsen og Kjeld Hansen anbefalede denne kommentar

Under det optimistiske scenarie nævnes det at 'havet vil stige i gennemsnit 53 cm, men med meget store regionale forskelle'. Hvis havene er forbundne hvori består så den regionale forskel i havspejl? Er det begrundet en forventet stigning i spredningen af havtemperatur, der gør at massefylden af forskellige vandmasser ændres forskelligt? For umiddelbart vil havene jo stige præcis lige meget alle steder hvis de er forbundne kar

Det er mig fuldstændig uforståeligt hvad forfatterne mener at IPCC dokumenterer.

Alle disse forudsigelser vil kun kunne gå i opfyldelse hvis de matematiske klima-modeller der forudsiger dem afspejler hvorledes klimaet på Jorden udvikler sig som funktion af stigende CO2 koncentration.

HER må man sige at de hidtil har fejlet – grusomt endda.

Temperaturen er nu ikke steget i over 18år. Og det til trods for at vi bevæger sig i IPCCs værste scenarium for udledning af CO2 – naturen retter sig bare ikke herefter.

Hvornår begynder klimaforskere at indføre selv-justist?
Hvorlænge skal der gå uden at temperaturen stiger førend nogen er villige til at se vores hypotese efter en gang til?

Måske når klimaforskning ikke længere er den pengemaskine for forskere og ngo´er som den er idag. Måske sker det ikke. Man har også kun hørt få blandt influenza forskere der har turdet sige at – hey, vi vidste godt at fugle influenza ikke var farligere end almindelig influenza. Men hysteri hos befolkning lønner sig i posen med forskningsbevillinger.

Nicolai Skjoldby og Hans-Jørgen Jensen anbefalede denne kommentar
Sören Tolsgaard

@Chr. Holm -

Muligt, du trækker på alternative kilder (citat?), men hvor pålidelige er disse mon? Det holder ligesom ikke ret langt blot at angribe IPCC og talrige andre forskere med aldrig så velformuleret, men tom retorik, idet det synes mere og mere klart for enhver ædruelig borger, som kan huske tilstrækkelig langt tilbage i tid, at der foregår en forandring i klimaet, som næppe er ophørt endnu. Som naturiagttager må jeg bl.a. utvetydigt konstatere, at varmekrævende dyr og planter trænger stadig længere mod nord i vores del af verden.

Det handler naturligvis ikke om en lineær proces, men en tendens, hvor gennemsnitsværdierne langsomt ændrer sig, idet de til stadighed brydes af ekstreme enkelthændelser, som indebærer, at man ikke kan drage langsigtede konklusioner ud fra kortere åremål, men må betragte udviklingen hen over flere årtier. Gør man det, er der næppe udsigt til, at temperaturstigningerne er ophørt, højest synes de evt. at stagnere, hvis man måler på omhyggeligt udvalgte, kortere perioder, mens den langsigtede tendens fortsat synes at udvikle sig imod et varmere, globalt klima.

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/12/wmo-2014-paa-vej-til-at-...

morten Hansen, Preben Bollerup, Carsten Mortensen og Morten Lind anbefalede denne kommentar
Majbritt Nielsen

Endnu en god grund til IKKE at få børn.

Så der færrere danskere til at forbruge og øge forurening.

@Sören
Jeg har stor respekt for naturen og også for naturiagttagere. Det er som regel dem der bruger naturen der passer bedst på den.

Dine egne observationer er selvfølgelig værdifulde. Men kan du forklare mig hvordan du i dine observationer skelner imellem at det har været varmt de seneste 25år og så stigende varme.
Disse migrationer er vel ikke instantane. At temperaturen er stagneret på en relativt højt niveau (altså i forhold de de seneste par hundrede år – ikke årtusinder) vil vel ikke også stagnere migrationen du observerer før denne har tilpasset sig de nuværende forhold?
Disse argumenter svar til at jeg siger at alle data viser at der i 18år ikke er blevet varmere – og du svarer ..... jo for her er varmt.

Hvad angår mine kilder så går jeg ud fra at du mener omkring temperaturen.
Du får den her imens jeg noterer mig at du kan accepterer at forfatterne nøjes med at opgive IPCC som kilde og at du ikke selv har haft lyst til at tjekke originale data.
http://nsstc.uah.edu/climate/2014/june2014/June2014graf.png

Nej klimaet er bestemt ikke liniært. Vi véd ALDRIG hvor vi er på vej hen på temperatur kurven – uanset hvor langt vi ser tilbage.
Er det vi har set de seneste 18år et plateau før temperaturen stiger igen – det er muligt. Det ved Ingen. Er det et plateau før at temperaturen falder – det er også muligt. Det ved Ingen heller.
Hvor lang år skal der gå inden vi kan sige noget og noget?
NOAA egne folk har sagt dette:
"Near-zero and even negative trends are common for intervals of a decade or less in the simulations, due to the model’s internal climate variability. The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate".
Kilde:
http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/bams-sotc/climate-assessment-2008...

Når IPCC siger at de DOKUMENTERER fremtidige begivenheder – ja så får jeg helt naturligt lyst til at se hvor gode IPCCs kilder hidtil har været til at forudsige fremtiden. Og her springer kæden af. De har på ingen måde demonstreret evner i den retning. Derfor vægter deres forudsigelser ikke meget hos mig.

I historisk perspektiv er de klimaforandringer vi oplever næsten uendelige små.
Det er faktisk et under at temperaturen har været så relativ stabil de seneste par tusinde år (også selvom der var temmelig varmt her for 1000år siden).

Dette betyder dog ikke at jeg ikke ønsker at vi gør os uafhængige af fossile brændstoffer. Jeg tror dog der skal investeres rigtigt meget før vi er der hvor vi har en nogenlunde erstatning for kul og olie. Men det er selvfølgelig målet.

/C

Sören Tolsgaard

@Chr. H -

Hvilke originale data, der bør checkes, kan naturligvis diskuteres; det er næppe muligt at checke dem alle. Artiklens forfattere citerer primært IPCC's modeller - uden at gå ind på matematiske detaljer, som der naturligvis kun i ringe grad er plads til at redegøre for i en sådan artikel.

At du så netop vælger at fokusere på en enkelt graf (Monthly Global Lower Troposhere), som med lidt god vilje kan tages til indtægt for, at denne ikke er blevet varmere siden årtusindskiftet, kan du ikke med føje tage som udtryk for, at andre "ikke selv har haft lyst til at tjekke originale data" - taget i betragtning, hvor mange mulige parametre, der kan inddrages i denne sammenhæng.

Din følgende henvisning (State of the climate in 2009) til en 6 år gammel rapport, som ganske vist redegør for, at dette år var køligere end de foregående, bidrager absolut heller ikke til at styrke dit argument. Det anføres allerede i abstractet, at om end køligere, var dette år stadig blandt de 10 varmeste år målt indtil da, og siden synes de temmelig varme - og i gennemsnit stadig en smule varmere - år at være fortsat, hvilket jeg forsøgte at gøre klart med henvisning til WMO's "Annual temperature anomalies", som DMI har publiceret for at dokumentere, at "2014 [er] på vej til at blive det varmeste år nogensinde". Inddeler vi de senere årtier i femårige perioder, giver denne kilde følgende temperaturstigninger i forhold til referenceperioden 1961-1990:

1980-84: + 0,11˚C
1985-89: + 0,13˚C
1990-94: + 0,20˚C
1995-99: + 0,35˚C
2000-04: + 0,38˚C
2005-09: + 0,50˚C
2010-14: + 0,52˚C

Stigningen synes ved anvendelsen af så korte intervaller ikke jævn, men der synes dog at være tale om en fortsat stigning, som formentlig vil fremstå tydeligere, hvis større intervaller anvendes. Vi kan naturligvis ikke vide, hvad fremtiden bringer, men fortsætter tendensen fra de seneste 30-40 år, må vi forvente, at også de kommende årtier vil medføre stigninger på i gennemsnit ca. 0,07˚C pr. femårs periode.

Jeg har ikke regnet tilsvarende på din kurve over "Monthly Global Lower Troposhere", og det er muligt, at man her vil finde et noget andet resultat, men WMO's aktuelle kurve over "Global gennemsnitlig lufttemperatur over land- og havoverflade" (ifølge DMI), tyder absolut på, at den globale temperaturstigning fortsætter.

Og vel er det til dels rigtigt, at biosfærens tilpasning til et ændret klima tager tid, og således vil fortsætte en periode selvom klimaændringerne skulle stagnere. Men hvad vi observerer er blot, at både land- og havtemperaturer - samt indvandringen af varmekrævende arter - fortsætter med at sætte nye rekorder i et tempo, som næppe tyder på stagnation, men snarere på fortsat global opvarmning.

Mvh: Søren T

Kurt Nielsen, Mogens Højgaard Larsen, Mikkel Madsen, Morten Lind og Evald Mehlsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Dansk politisk klima hykleri.

"Danmark sætter tyk streg under sin position som klimaduks
For tredje år i træk ligger Danmark øverst på Climate Change Performance Index, der måler landes klimapolitik." Fra Ritzau.
Det er beklageligt, for virkeligheden er en anden.
Få så kan Klima og energiminister Rasmus Helveg Petersen, sikkert svare på, hvad Danmark akter, at gøre med dansk olie og gas i dansk undergrund, i takt med Danmark udfaser og bliver 'bæredygtige'.

Er sandheden snarere, at planen i virkeligheden går på, at forøge dansk salg af olie og gas, ikke at reducere udvindingen, men drastisk forøge den, ved b.la. dansk fracking gas udvinding.

80% af verdens kendte, også de danske olie, gas og kul reserver skal blive i jorden, det er forræderi mod samfundet, at søge nye reserver.

Kender klima og energiminister Rasmus Helveg Petersen ikke konsekvenserne, at det vil sænker prisen på kul, gas og olie og være et incitament til forøget klimaforandringer, særligt fra udviklingslande og vækst lande, som Kina der ikke vil reducere CO2 udledningen foreløbigt.

Er det ikke, at slå en tyk streg under, at skattely brugt i DONG salget, er den politik folketinget, vil viderefører også i fremtiden, økonomi alene afgør ministerens klimapolitik.

Fra link:
Efter mandagens teknologiske topmøde om skifergas står det klart, at "økonomien alene" vil afgøre, om der skal produceres skifergas i Danmark.

Link: http://ing.dk/artikel/analyse-derfor-siger-danmark-ja-til-skifergas-158705

Med hensyn til brokkeri, over våde fødder i Danmark, efter skybrud og storm mm., lev med det, eller forlang en anden udvikling.

morten Hansen, Kurt Nielsen, Mogens Højgaard Larsen og Morten Lind anbefalede denne kommentar

@Sören
1) Jeg tror ikke helt du forstod meningen med min henvisning.
Citatet ovenfor min henvisning (se nedenfor)kommer fra den rapport derhenvises til (se side 24).
Jeg forstår denne udtalelse på den måde at modellerne maximalt kan tillade en pause i opvarmningen på 15 år. Hvis vi får en længere pause – ja så er det bevis for at modellerne IKKE evner at beskrive klimaudviklingen. Det er NOAAs egne ord. Nu er vi så på 18. år uden opvarmning.
Det er de selv samme modeller der ligger til grund for IPCCs fremskrivninger. Så efter NOAA/IPCCs egne kriterier virker modellerne ikke. ALLIGEVEL bruges de til at køre en skræmme-kampagne.

"Near-zero and even negative trends are common for intervals of a decade or less in the simulations, due to the model’s internal climate variability. The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate".

2) Mht. DMIs beregninger og om mit eksempel på temperatur. Det kan vi diskutere når jeg har været på job.

Hav en god tirsdag

Ask Holm Carlsen, Kurt Nielsen og Helge Sørensen anbefalede denne kommentar
Hans-Jørgen Jensen

Det meget simpelt.
Global Opvarmnings kampagnen er en international pengemaskine, hvis målgruppe er den naive borger der følger livets gang i samfundet og ikke spekulere på andet end sine 4 vægge.
Uden at bore for meget i overfladen kan jeg afsløre at mennesketes samtlige CO2 udslip for vores 300.000 år, er mindre en brøkdel af hvad havet har udslippet i alt sin tid. Så, nej der er ingen grund til panik, det er Jordens helt egen cyklus, vi er bare heldige at have haft så stabilt klima i vores tid.
Alle verdens klimatopmøder er bare en undskyldning for at få folk til at tro, der virkelig blive reageret på vores klima situationer, dog ikke hvis det er vækstreducerende, eller lufte ministerbilen. Bare se på hvor store svin USA og Kina er, de 2 stormagter burde være ambassadører for en grønnere planet. Penge, penge, penge, penge, penge, etc.

Så længe du er blind, kan du ikk se en pind :)

Nicolai Skjoldby

Christian og Sören:

Jeg har lige haft en diskussion med en journalist om trends. Stiger temperaturen, falder den, eller aftager den?

Det er rigtigt, at iflg det satelitbaserede RSS datasæt, er temperaturtrenden for de sidste 18 år og 2 måneder 0,00 grader/årti, men svaret afhænger af hvilket datasæt der benyttes samt tidshorisonten.

Vi befinder os i en mellemistid. Disse varer normalt omkring 10.000 år, og efterfølges normalt af ca 90.000 år med istid. (Vi er pga planeternes stilling nok IKKE på vej ind i en istid, selvom denne mellemistid har varet 10.000 år.)

De sidste 4 mellemistider har været varmere end den nuværende, Så i dette tidsperspektiv er vi i en nedadgående trend:

http://climate4you.com/images/VostokTemp0-420000%20BP.gif

Indenfor vores mellemistid har der været 4 temperaturtoppe indenfor de sidste 3500 år, som alle har været varmere end den moderne varmeperiod (år ca 1000, 500, 0 og -1400). Varmeste top i mellemistiden var ca -6000. Så i dette perspektiv er vi i nedadgående trend:

http://climate4you.com/images/GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%...

Indenfor den periode hvor vi har målinger kan vi kigge på 50-års-gennemsnittet. Her kan vi igen se, at temperaturen svinger, og det ser ud som om vi er ved toppen af en 50-års svingning. Vi kan se, at vi har været i opadgående trend siden 1930, At hastigheden har været stigende fra 1915 - 1950, faldende fra 1950 - 1985, og stigende fra 1985 til idag. Det kunne se ud som om det er ved at vende, og temperaturstigningstakten aftager. 

http://climate4you.com/images/HadCRUT4%2050yr%20AnnualTrendSinceDecember...

Går vi lidt ned i tidsperspektiv og kigger på 30-års svingninger ser vi det samme billede: Vi er i opadgående trend, men her er stigningstakten klart aftagende. 

https://i0.wp.com/i42.tinypic.com/zxjs3k.jpg

Kigger vi på de kortere trends fra satelitmålinger, ser vi, at 
20-års trend er flad for RSS og lidt opadgående for UAH.
15-års trend er flad for RSS og lidt opadgående for UAH
10-års trend er nedadgående for RSS og lidt opadgående for UAH.
5-års trend er stærkt nedadgående for RSS og lidt nedadgående for UAH.

http://climate4you.com/images/BarChartsForSattelliteTempTrends.gif 

Så i det meget lange perspektiv: nedadgående trend.
I det lange perspektiv: nedadgående trend.
I det korte perspektiv: opadgående trend
I det meget korte perspektiv: nedadgående trend.

Mht datasæt:
Hadcrut4 viser ikke nogen pause, men det gør satelitmålinger. RSS 18 år, og UAH 10 år. Hvis vi snakker statistisk signifikans, altså når vi udelukker "støj" fra tilfældigheder, så er der ingen signifikant opvarmning i UAH-datasættet i sidste 16 år, i RSS-datasættet i 26 år, (!!!), Hadcrut4, 21 år, Hadsst3 20 år, og GISS 14 år, se http://wattsupwiththat.com/2014/12/02/on-the-difference-between-lord-mon...

Så kan man selv vælge om man vil fæste lid til de landbaserede målinger eller satelitmålinger. Man skal huske på, at de landbaserede målinger baserer sig på tilfældige målestationer overalt på jorden, men at de langt fra dækker hele jorden. Selv tror jeg mere på satelitmålinger, da de ikke efterfølgende justeres til at vise mere opvarmning, som tilfældet er for de landbaserede.

Ask Holm Carlsen, Kurt Nielsen og Mikkel Madsen anbefalede denne kommentar

@Sören
Kunne jeg få dig til at give mig din DMI reference?

@Nicolai
Tak. Meget rent formuleret.

Nicolai Skjoldby

@Sören
Mht havstigninger:
stigninhstakten ligger jo på omkring 30cm pr 100 år, og det kan ikke rigtigt bevises at den er stigende. Igen, dat afhænger af datasættet og hvordan du bearbejder det.
Den manglende varme, som ifølge modellerne burde have manifesteret sig i højere global temperarur, og ifølge nogen er beregnet til at gemme sig i verdenshavene, udgør omregnet fra Joules til temoeratur 0,02 grader. Sammemhold dette med at justeringerne på global temperatur udgør op til 0,65 grader ud af de samlede 0,8 grader temoeraturen steg i forrige århundrede.

Skal vi nu til den evige "sidste 15 år"-diskussion igen.

At påstå, at man kan sige noget om global opvarmning ud fra 15 år svarer lidt til at stå i Lhasa og påstå at man ikke er højt oppe, fordi det ser fladt ud lige omkring en.

De seneste 15 år har budt på størstedelen de varmeste år, siden de systematiske målinger startede i slutningen af 1800-tallet.

Vi kan altid (som bl.a. Bjørn Lomborg) diskutere hvorvidt klimaforandringer er en større eller mindre trussel end andre problemer. Men vi er nået forbi det punkt, hvor deres eksistens eller det at de mestendels er menneskeskabte kan diskuteres.

Det mest skræmmende ved IPCC-rapporterne er faktisk IKKE det, de siger, men at det er et politisk kompromisprodukt - og at der dermed er ting, der ikke kommer med af politiske grunde.

Husk på, at konklusionerne OGSÅ skal please Saudi Arabien og Rusland, der næppe er de store fortalere for færre fossile brændstoffer.

Nicolai Skjoldby

Mikkel:
Hvilken tidshorisont er så den korrekte at anvende, efter din mening?

Ask Holm Carlsen

Hej Mikkel

"At påstå, at man kan sige noget om global opvarmning ud fra 15 år svarer lidt til at stå i Lhasa og påstå at man ikke er højt oppe, fordi det ser fladt ud lige omkring en. "

Jeg er helt enig, men prøv at tænk på hvor lang tid temperaturen var stigende før man oprettede FNs klimapanel. Det var kun 10 år...

at temperaturen er varm nu betyder ikke rigtigt noget om retningen. Tænk dig at hvis du fra 1990 til 2000 fik 1% i lønstigning pr år og fra 2000 til 2010 fik 1% lønnedgang hver andet år. Så ville din løn, i den sidste dekade, være den højeste nogensinde selvom den var drastisk faldende.

@Mikkel
NOAA siger jo ligeud at 15 år ER nok til at sige noget om klimaudviklingen (se mit link ovenfor).
Men netop på dette punkt er du måske uenig med NOAA?

Ask Holm Carlsen

Her er de to omtalte satellitdatasæts
http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:2001/plot/rss/from:2001/trend
http://www.woodfortrees.org/plot/uah/from:2001/to/plot/wti/from:2001/to/...
Andre tidsperioder eller datasæts kan nemt vælges.

til Søren: "Indenfor den periode hvor vi har målinger kan vi kigge på 50-års-gennemsnittet. Her kan vi igen se, at temperaturen svinger, og det ser ud som om vi er ved toppen af en 50-års svingning. "

Det er helt rigtigt at temperaturen oscillerer og derfor er der også nærliggende at gå ud fra temperaturen i den nærmere fremtid vil tage et dyk, som den gjorde fra slutningen af 1800-tallet og efter midten af 1900 tallet.

Dette har man vidst i lang tid nu. Det ses meget tydeligt hvis man kigger på temperaturen i atlanterhavet. Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) her plottet med HADCRUT4.
http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/plot/esrl-amo

Heri skal grunden, til at vi har set en så kraftig stigning i temperaturen fra slut 70'erne til slut 90'erne, findes. Man har endvidere observeret en lignende stigning fra 1910 til 1940, også her i sammenhæng med AMO.

Peter Ole Kvint

Mads Knudsen: "Under det optimistiske scenarie nævnes det at 'havet vil stige i gennemsnit 53 cm, men med meget store regionale forskelle'. Hvis havene er forbundne hvori består så den regionale forskel i havspejl?"

Svaret er at havet ikke er jævnt, fordi tyngdekraften er ulige fordelt i jordskorpen. Tyngdekraften er stærkest midt på de store oceaner og den er svagest på toppen af bjergene. I Danmark vil en havstigning på 53cm være ca. det halve. altså o. 27 cm. Og i det nordlige stillehav o. 60cm.

Peter Ole Kvint

Det debattørerne diskutere så ivrigt er hvor mange år med konstante eller faldende gennems temperature for hele jorden der skal til før vi kan aflyse den Katastrofale Menneskeskabte Globale Opvarmning (KMGO).

Svaret er at hvis KMGO skal skyldes en drivhuseffekt af CO2 og/eller vanddamp så skal opvarmningen ske på kontinenterne, da det er her drivhuseffekten er. Og havene skal være uforandret. Det som vi har set er en afkøling af den sydlige halvkule og en opvarmning af Europas kyster. Årsagen er kendt, årsagen er en periodisk ændring af månens bane, som betyder at tidevandet føre mere varme fra Atlanterhavet til Europa.

Sören Tolsgaard

@Chr. H

Min DMI-reference er (som allerede linket d. 8/12 kl. 21.43):

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/12/wmo-2014-paa-vej-til-at-...

DMI refererer her WMO's data for "annual temperature anomalities with respect to 1961-1990" i en for ganske nylig (okt. 2014) opdateret version. En lidt ældre version (inkl. 2012) af samme datasæt kan ses på wikipedia, som citerer NOAA for referencen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming#mediaviewer/File:Enso-global...

Sidstnævnte datasæt (inkl. 2012) tyder ganske rigtigt på stagnation siden årtusindskiftet, men årene 2013-14 giver de nyligt opdaterede data et nøk opad, så tendensen atter synes at tegne mod en fortsat global temperaturstigning.

Wikipedia anvender tillige et datasæt fra NASA, som stort set viser det samme: Stagnation fra årtusindskiftet frem til ca. 2010 (tydeliggjort med en graf over "5-year running mean", som ikke er fremskrevet mht. de senere år, men tydeligvis ser ud til atter at pege opad).

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming#mediaviewer/File:Global_Temp...

Jeg kan ikke finde dit citat på s. 24 i din reference (og har begribeligvis heller ikke i første omgang haft mulighed for at lokalisere det uden nærmere henvisning). Jeg vil dog fortsat gøre gældende, at din reference angår en rapport fra 2009, hvor der endnu ikke var gået hverken 15 eller 18 år med stagnation i den globale temperaturstigning! Årene siden da har udvist en regulær stigning, ihvertfald ifølge de ovenfor af mig citerede referencer, men formentlig kan der dog findes parametre og referencer, som viser et noget andet billede. Det er i alle tilfælde særdeles afgørende, hvor lang tidshorisont, vi refererer til. Jeg tager foreløbig DMI's konklusioner for gode varer og regnede ovenfor selv lidt videre på tallene, (8/12 kl. 23.35), hvilket altsammen synes at stemme overens med den indflugt af stadig mere varmekrævende arter, som fortsat finder sted.

Philip B. Johnsen

Klimaforandringer er et vigtigt emne, for alle borgere i Danmark, nu i takt med de tiltagende økonomiske omkostninger, der følger i kølvandet på storm, oversvømmelser og skybrud.

Kan amatør metrologer mf, venligst finde et andet sted, at tale om vejret.

Det er vigtigt emne, da rigtig mange mennesker er økonomisk udfordret, af den manglende politiske handling på klimaproblematikken.

@Sören
0) Jeg er glad for at du nu også kan se at der indtil 2012 var en stagnation. Så er vi så langt. Lidt ærgerligt at skulle antyde at man ikke kan være ædruelig og samtidig komme med det udsagn. Tak for det. Så bruger du 2014, der er et El-nino år (kan i øvrigt jo også ses i din egen DMI ref) til at sige at NU er stagneringen slut. HELT ÆRLIGT. TO ÅR. Det er nok for dig her. Der er eller mange der ikke er bange for at sige at de 18år stagnation er ALT for kort tidshorisont at udtale sig på baggrund af.
Tilbage er dine vægtigste argumenter at 2014 var et varmt år (ja det var jo altså et el-nino år) og at dine personlige oplevelser i naturen har vist dig at temperaturen er stigende (hvilket du vel så nu ikke mener kan være rigtig alligevel – kva din seneste kommentar hvor du anerkender stagnationen). HELT ÆRLIG.

1) Jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skal forklare dig hvad min reference betyder.
Jeg prøver igen. Måske kan andre hjælpe.
I den rapport der blev udgivet i 2008 (den jeg refererer til) udtaler de videnskabelige fortalere (NOAA) for at menneskeudledt CO2 påvirker klimaet betydeligt – at de matematiske modeller er der anvendes of bruges i IPCCs rapporter effektive i at forudsige klimaets udvikling som funktion af denne CO2. På dette tidspunkt er klimaforskerne fra NOAA godt klar over at stigningen er stagneret – på dette tidspunkt ca 10år. De kigger på deres modeller for at se om det er et sandsynligt scenarium indenfor rammerne af modellerne. Det viser sig at DET er DET. Fint nok. Modellerne vil i nogle tilfælde kunne give perioder af ca 10år uden opvarmning. Herefter siger de så at det vil være HELT usandsynligt at få en periode på 15år eller derover uden opvarmning. Skulle dette ske vil det betyde at modellerne IKKE beskriver klimaets udvikling som funktion af menneskeudledt CO2. Altså at hele grundlaget for disse forudsigelser om at temperaturen stiger betydeligt når mennesker udleder CO2 er forkert.
Er det mere klart nu?

2) Mere DMI
Hvad mener de med "nogensinde"? I den periode hvor man har kunnet måle en global temperatur pålideligt med et rigtigt termometer?
Omkring årtusind skiftet (1000) var her varmere – så det kan da max være 1014 år.
Det er da ret langt fra 1014 år til NOGENSINDE. Det er propaganda af værste skuffe.
Jeg har efterhånden mistet tilliden til DMI. Ikke mindst pga Peter Theilbergs der har gjort en forretning ud af at rejse verden rundt og true med dommedag.

3) Du starter selv med at sige at temperaturen ikke udvikler sig liniært. Alligevel ønsker du at presse in liniær trend ned over et meget kort interval (30-40år) og tilmed ekstrapolere denne liniaritet i et forsøg på at forudsige fremtiden. Hvad mener du egentlig – at temperaturen udvikler sig liniært eller at den ikke gør.

4) Tror du nogensinde der har eksisteret et aldrende menneske der IKKE har kunnet se tilbage på klimaforandringer?

Men glad for at du nu har fundet de data der viser at JO, temperaturstigningerne ER stagneret.
Det bliver spændende at se om det vil få dig til at tvivle på at menneskeudledt CO2 påvirker temperaturen på Jorden betydeligt.

Det er jo helt naturligt at tro at Jorden er ved at gå under og at temperaturen er kraftigt stigende. Det får vi hældt i ørerne HVER DAG. Især her på Information.
Men det passer ikke overens med de målte temperaturer.
Se DET synes jeg er skræmmende.

Jens Thaarup Nyberg

@Cjristian Holm
Det var en LILLE el Nino, og det hidtil varmeste år alligevel.

Sören Tolsgaard

@Chr. Holm:

"WMO: 2014 på vej til at blive det varmeste år nogensinde"

Jeg skal da gerne medgive, at DMI's overskrift er misvisende, som så ofte i moderne formidling, hvor budskabet koges ned til en oneliner, der ikke tager højde for den samlede kontekst. Det bør retfærdigvis tilføjes, at artiklens brødtekst gør sammenhængen klar:

"Hvis november og december fortsætter i samme (varme)spor er 2014 godt på vej til at blive det varmeste år, siden man tilbage i 1850 påbegyndte registrering af målinger. Det konkluderer WMO i den foreløbige status på Jordens klima anno 2014, der blev offentliggjort onsdag den 3. december 2014 under COP20."

Jeg kan så omvendt gøre gældende, at det er misvisende, når du proklamerer:

"Temperaturen er nu ikke steget i over 18 år"

I 2009 kunne en påstand om "stagnation i perioden 1998-2008" lige netop - idet man inkluderede 1998 (et relativt varmt år i begyndelsen af intervallet) og 2008 (et relativt koldt år i slutningen af intervallet) - gøres gældende for denne 11-årige periode, som ganske vist ligger skævt i forhold til de fold af 10-tabellen, man normalt udstykker sådanne intervaller i. Og det ligner rent ud sagt manipulation, at du tager NOAA til indtægt her:

"Modellerne vil i nogle tilfælde kunne give perioder af ca 10 år uden opvarmning. Herefter siger de så at det vil være HELT usandsynligt at få en periode på 15 år eller derover uden opvarmning. Skulle dette ske vil det betyde at modellerne IKKE beskriver klimaets udvikling som funktion af menneskeudledt CO2. Altså at hele grundlaget for disse forudsigelser om at temperaturen stiger betydeligt når mennesker udleder CO2 er forkert." (citat: Chr. Holm).

Sagen er altså, at man for din omhyggeligt udvalgte 11-årige periode ikke kan konstatere en signifikant stigning, men kun noget der ligner en stagnation. Tager man årene umiddelbart før denne 11-årige periode, ligger de i gennemsnit betydeligt lavere, og tager man de 6 år, som er forløbet siden da, viser de fortsat stigende tendens - om end ret begrænset indenfor et så kort åremål.

I mit indlæg 8/12 kl. 23.35 havde jeg - ud fra WMO's tabel - omhyggelig udregnet de målte temperaturstigninger pr. 5-års interval:

1980-84: + 0,11˚C
1985-89: + 0,13˚C
1990-94: + 0,20˚C
1995-99: + 0,35˚C
2000-04: + 0,38˚C
2005-09: + 0,50˚C
2010-14: + 0,52˚C

Her er altså ikke fremdraget skæve intervaller med en særlig hensigt, men hvad der svarer til en regulær "5-year running mean", hvoraf det fremgår temmelig klart, at der er tale om en fortsat temperaturstigning, som ganske vist ikke er lineær indenfor sådanne intervaller.

Hertil kan talrige faktorer antagelig bidrage: Solstorme, El Niña, størrelsen af det fossile forbrug, etc. Jeg vil på ingen måde heller påstå, at den fortsatte temperaturudvikling bliver lineær. Måske optræder der buffere, tærskelværdier eller andre faktorer, som bringer temporær stagnation eller accelleration - det er ikke til at vide.

Foreløbig synes der dog - i hvert fald på grundlag af WMO's tabel - at være tale om en fortsat temperaturstigning. Om denne tendens vil blive bekræftet eller afkræftet i de kommende år, kan kun tiden vise. For mig at se, bør advarselslamperne blinke!

Sören Tolsgaard

NB: For at undgå misforståelser: De anførte temperaturstigninger pr. 5-års interval er angivet i forhold til referenceperioden 1961-1990.

Nicolai Skjoldby

Sören.
Som jeg skrev i mit indlæg tidligere, så viser HadCRUT4 ikke nohen pause, men de satelitbaserede dataserier gør.

@Sören
Synes du ikke at DMI skal være hævet over at koge deres forskning ned til misvisende one-liners?
Du gentog den one-liner og refererer til DMI. Der er sikkert mange der gør det samme.
Jeg vil tro at det er en MEGET lille procentdel af DKs befolkning der reelt går ind og læser brødteksten.
Derfor bliver det til en sandhed i befolkningen at 2014 bliver et varmeste år nogensinde – når sandheden istedet er at det er det varmeste år siden 1850. Der er en verden til forskel. DET SYNES JEG IKKE ER OK. Synes du?
Jeg går ikke ud fra at DMI skal være et politisk organ der fremmer en bestemt dagsorden...synes du det skal være det? Jeg synes de skulle fremstille data så reelt og rigtigt som overhovedet muligt...synes du ikke? Er det ikke det de får deres penge for? Eller er det ok at dreje sandheden så længe det går i den retning der passer med din uvidenskabelige overbevisning?

Sören Tolsgaard

@Chr. Holm

Det var jo faktisk undertegnede, der beskrev DMI's overskrift som "en misvisende one-liner", så du behøver ikke trampe videre i spinatbedet. Det virker skolemesteragtigt og bringer os ikke videre.

Hvor mange der læser DMI's artikler - eller nærlæser dem - ved jeg ikke, men går ud fra at publikum her på Information er begavet nok til at lægge to og to sammen. Er man ikke det, vil det sikkert kun forvirre yderligere, når onelinerens grundlag uddybes. Det lille ord "målt" ville bestemt have klædt overskriften, men uanset hvorledes sagen formuleres i en overskrift, vil der kunne peges på fejl og mangler, som kan anfægtes.

Selv om man altså kan anfægte denne uheldige formulering, betragter jeg den ikke som udtryk for en hensigt om at "dreje sandheden", især ikke i betragtning af, at DMI fem linjer nede i brødteksten giver en grundig uddybning af, hvad overskriften dækker. Enhver forsker kender udmærket det problem, at en præcis redegørelse for alle en sags aspekter kræver en sådan omstændighed, at lægmand som regel står af undervejs. Indbyrdes er forskerne som regel udmærket klar over, hvilke underforståede forhold, man ikke lige redegør for, hver gang man opsummerer et datasæt. Jeg var således ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der ligger implicit i overskriften, men naturligvis bør man gå umådelig pædagogisk til værks, når lægmand er publikum, vel vidende, at misforståelser alligevel vil opstå.

Jeg har påpeget, at du selv kan påstås at anvende en "misvisende oneliner", når du her - og sikkert mange andre steder - vedholdende affyrer parolen:

"Temperaturen er nu ikke steget i over 18 år"

Det skete i dit første indlæg (8/12 kl. 20.28) uden at du overhovedet uddybede eller henviste til dokumentation, idet resten af dit indlæg var et ret uartikuleret angreb på klimaforskerne. Og dine senere forsøg på at dokumentere, at det skulle være SANDHEDEN, at "temperaturen er nu ikke steget i 18 år", er ligesom også løbet ud i sandet. Du synes at fremskrive en kilde fra 2009, som har målt stagnation i perioden 1998-2008, hvilket bestemt ikke giver belæg for at tale om 18 års stagnation.

Tværtimod viser talrige datasæt, at der siden det "relativt kølige" år 2008 (som faktisk var varmere end alle de indtil årtusindskiftet målte år bortset fra Niña-aret 1998) atter har været tale om en temperaturstigning. Det synes således misvisende at fastholde og spille på den tendens til stagnation, som kunne tilvejebringes ved vedblivende at fokusere på perioden 1998-2008. Jeg afviser ikke, at der muligvis findes datasæt, der kan tolkes som ydtryk for fortsat stagnation, rapporten fra 2009 kan blot ikke anvendes til noget sådant. Og da der gives vægtige og mere aktuelle datasæt (inkl. 2009-2014), der må tolkes som udtryk for en fortsat temperaturstigning, synes din oneliner fuldstændig misvisende.

Så undlad venligst at hænge din hat op på DMI's formulering. Den er uheldig ja, men din efterhånden fuldstændig monotone fokus på denne detalje tjener tydeligvis mest til at sløre, at du nægter at feje for din egen dør, hvad misvisende oneliners angår.

Mvh: Søren T

Og så er det endvidere misvisende at skælde ud på "Peter Theilberg" fra DMI. Det må være Jesper Theilgaard - men man kan jo ikke altid være helt præcis;)

Nicolai Skjoldby

Sören:
Kan vi ikke blive enige om, jvf mit tidligere indlæg, at:
50-årstrenden er positiv, har accellereret indtil nu hvor den ser ud til at flade ud
30-årstrenden er positiv, men tempoet er aftagende.
20-års trend er flad for RSS og lidt opadgående for UAH.
15-års trend er flad for RSS og lidt opadgående for UAH
10-års trend er nedadgående for RSS og lidt opadgående for UAH.
5-års trend er stærkt nedadgående for RSS og lidt nedadgående for UAH.

I den periode hvor vi har satelitmålinger er der jo ingen grund til at anvende overfladebaserede termometermålinger. Satelitmålinger er jo mere præcise end de landbaserede, men går desværre kun tilbage til 1978.

Landbaserede målinger viser en opvarmning på 0,8 grader i forrige århundrede, heraf halvdelen i perioden 1910-1940, hvor co2 ikke kunne være årsagen. Datasættene justeres løbende så de viser mere opvarmning:
NCDC har over en årrække opjusteret temperaturerne for den sidste halvdel af århundredet, og nedjusteret temperaturerne for den første halvdel af århundretdet, således at datasættet viser 0,5 grader mere opvarmning en før justeringerne.
GISS har gjort det samme, men her er den ekstra opvarmning fra justeringerne 0,67 grader, ud af sidste århundredes ialt 0,8 graders opvarmning.
Når de termometerbaserede målinger er så upræcise, at det har været nødvendigt at justere i størrelsesordenen 75% af det forrige århundredes opvarmning, så mener jeg vi gør klogt i at holde os til satelitmålingerne, som ikke justeres efterfølgende.

Hadcrut4 viser ikke nogen pause, men det gør satelitmålinger, RSS 18 år, og UAH 10 år. Hvis vi snakker statistisk signifikans, altså når vi udelukker "støj" fra tilfældigheder, så er der ingen signifikant opvarmning i UAH-datasættet i sidste 16 år, i RSS-datasættet i 26 år, (!!!), Hadcrut4, 21 år, Hadsst3 20 år, og GISS 14 år

Sören Tolsgaard

@Nicolai Skjoldby -

Du - og Ask Holm Carlsen - strør i den grad omkring jer med mangelfuldt forklarede grafer og koder, at det ikke synes mig relevant at medgive ret meget.

Det forvirrer mere end det forklarer, når man linker til obskure formler, som andre namedropper kendisser. Kunne I blot holde tungen lige i munden omkring en enkelt "trend" eller to, ville det vække respekt, men det er vel også vanskeligt for jer selv at hitte rede på alle de parametre, I slynger ud i luften!

Vi kan sikkert blive enige om, at Jorden har været meget varmere, hvis vi går tilstrækkelig langt tilbage i tid. Ligeledes at koldere og varmere perioder har vekslet gennem de seneste mange årtusinder, om end de "målinger" vi har desangående, er langt mere indirekte og mangelfulde, end hvad vi har siden 1800-tallet.

Siden da har vi kronologiske målinger fra mange - og et stadig stigende antal - vejrstationer, som bliver stadig mere omfattende. Trods en enorm datamængde er det dog ikke let at skabe klarhed eller konsensus, da mange fortolkningsmuligheder er i spil, særlig naturligvis omkring de kortere intervaller.

Jeg bemærker, at du linker til WUWT (wattsupwiththat.com), hvor både de velformulerede og de mere pinlige klimaskeptikere holder til. Det er da mægtigt, at man her søger sammen omkring et angreb på "klimaalarmisterne" - i hvert fald temmelig gennemskueligt, og webmaster holder sig ikke tilbage, når det gælder om at promovere sin egen købmandshandel:

http://wattsupwiththat.com/about-wuwt/about2/

Her er et indlæg fra debatten på WUWT, hvor man i øvrigt synes at have vanskeligt ved at blive enige om, hvor vidtrækkende, man skal modsige alarmisterne, men gerne strør omkring sig med uartikulerede angreb over en bred kam:

"My guess is that the alarmist’s guess about the change in temperature is so insignificant anyway and well within legitimate error bars and peak to peak noise there is no rational evidence which demands action. You’d have to be a certified loon to allow so much harm because the temperature might go up 1°- 3°C at some magical time in the future. Today, we have the resources to fix nearly every problem in the world and what do we do with our well earned wealth?"

http://wattsupwiththat.com/2014/12/02/on-the-difference-between-lord-mon...

Man kan næsten se dem for sig, disse ærkeamerikanere fra bibelbæltet, mens de patruljerer omegnen for uønskede overløbere. Jesper Theilgaard og alle de andre klimaalarmister må enten være 1) bevidst manipulerende, venstreorienterede og korrupte - eller 2) ofre for en destruktiv sammensværgelse.

Jeg har dog fortsat langt større tillid til WMO og DMI, end til WUWT. Og de kommende år vil nok i langt højere grad synliggøre, hvad der er på spil.

Ask Holm Carlsen

"Du - og Ask Holm Carlsen - strør i den grad omkring jer med mangelfuldt forklarede grafer og koder, at det ikke synes mig relevant at medgive ret meget."

Du må meget gerne citerer mig så skal jeg nok uddybde et svar til dig. Ellers vil jeg gerne frabede mig at du kommer med sådanne anklager.

"Det forvirrer mere end det forklarer, når man linker til obskure formler, som andre namedropper kendisser. Kunne I blot holde tungen lige i munden omkring en enkelt "trend" eller to, ville det vække respekt, men det er vel også vanskeligt for jer selv at hitte rede på alle de parametre, I slynger ud i luften!"

Jeg er ked af at sige det, men dette beviser blot at du ikke, på nuværende tidspunkt, er i stand til at deltage i en videnskabelig debat om et emne, i hvilket en statistisk analyse, eller i hvert fald trendanalyse, er en del af emnet...

Hvad er den rigtige enkelte trend..?

Jeg går ud fra at du kan udlede, fra Nicolais indlæg, at man kan få trenden til at være alt fra positiv til negativ alt efter hvilken tidsperiode man vælger...
Og skal du baseret din trends på månedsdata, årsdata eller gennemsnit af forskellige perioder?

"Jeg bemærker, at du linker til WUWT ..."
taler du til én eller to personer... og det link som der linkes til viser blot RSS satellitdata. Men hvis du mener at WUWT har manipuleret med dataen så fremlæg da gerne dine beviser...

Prøv at se tilbage på debatten om den her omtalte stagnation:

http://ing.dk/artikel/professor-om-temperatur-pastand-datafiskeri-af-vae...
ja nu snart syv år senere er Ole Humlums forudsigelser vel kun mere sandsynlige...

Istedet for DMI og WMO burde du prøve at læse noget primær litteratur i f.eks. Geophysica et Geodaetica, Geophysical Research Letters, Nature, Annual Review of Marine Science osv...

Sig til hvis jeg skal give dig et par forslag eller brug den her side

http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting...

Her er der mere end 1000 artikler du kan kigge på

Sören Tolsgaard

@Ask Holm Carlsen: "Hvad er den rigtige enkelte trend..?"

En sådan gives vel ikke, men de datasæt, du linker til d. 9/12 2014 kl. 12:01, leveres uden nogen forklaring, om end de er fyldt med vanskeligt forståelige koder, grafer og formler, hvilket du næppe kan forvente respons på. Sagen må beskrives i et nogenlunde forståeligt sprog, hvis øvelsen ikke blot skal handle om at posere med sin faglige formåen. Jeg bemærker, at det citerede site (woodfortrees.org) skriver om sig selv:

"This site hosts some C++ software tools for analysis and graphing of time series data, and an interactive graph generator where you can play with different ways of analysing data."

Du tillægger mig endvidere i samme indlæg et citat ang. "50 års gennemsnittet", som jeg vist ikke har noget som helst med at gøre. Herfra springer du videre til, at det er nærliggende, "at gå ud fra temperaturen i den nærmere fremtid vil tage et dyk, som den gjorde fra slutningen af 1800-tallet og efter midten af 1900 tallet." I din næste sætning er dette endog noget, man har "vidst i lang tid", atter underbygget af en interaktiv graf fra woodfortrees.org - hmm!?

Dertil må jeg sige: That don't impress me much! Uanset, om vi anvender satellitbaserede data, omfattende nogle få årtier, eller vejrstationer, som rækker 150 år tilbage, er målingerne omfattet af betydelig usikkerhed, så der kan næppe formuleres nogen rigtig enkelt trend! Det er i orden at bringe forskellige variable og trends i spil - og at tage det hele med et gran salt. Dog fører det ikke til noget i dette forum at lege med indviklet kodesprog uden at forklare sig tydeligt. Om du så henviser til 1000 artikler med 1000000 grafer, fører det ikke til noget, hvis du ikke kan forklare, hvad de handler om.

Men jeg synes faktisk derimod, det er en meget interessant - og i høj grad informativ - artikel og debat i Ingeniøren, du linker til, om end min konklusion er anderledes end din:

http://ing.dk/artikel/professor-om-temperatur-pastand-datafiskeri-af-vae...

Det bør nævnes her, at jeg langtfra er velbevandret i dette emne, men dog vant til at overskue naturvidenskabelige problemstillinger. Det er derfor interessant for mig, at mine konklusioner på grundlag af DMI/WMO's tabel i høj grad er de samme, som Eigil Kaas giver udtryk for.

"Jeg er naturligvis fuldkommen enig i, at man ikke UMIDDELBART kan bruge et enkelt eller nogle få års data som indikator for noget som helst – det er hele min pointe... Men efter grundigere analyser af bagvedliggende processer kan man i mange tilfælde godt få noget fysisk relevant frem. I det aktuelle eksempel er det El-Nino i 1997-98, der er på spil og den påvirker hele 10-års trenden både før og efter begivenheden. Havde du valgt 1999-2007 eller 2000-2007 havde du klart fået en stærkt positiv trend. Ligeledes er trenden fra 1989-1998 slet ikke representativ for den forcing, der ligger bag klimaændringerne. Man er kort sagt nødt til på en eller anden måde at eliminere indflydelsen på den globale gennemsnitstemperatur (eller indre energi af atmosfæren om man vil) af det konkrete fænomen, før man kan konkluderer noget om betydningen af tiltagende drivhuseffekt eller andre grundlæggende processer."

"Klimavariationer i form af globale temperatur- (indre energi) variationer har sine årsager/bagvedliggende processer: Eksternt forcerede variationer (menneskeskabt forcering af drivhusgasser og partikler, vulkansk forcering af partikler, solar forcering mv) og interne klimavariationer (ENSO, PDO, ADO etc etc). Det kan sagtens tænkes, at de sidste medfører, at vi midlertidigt er på en lille top i nogle år. Men de første ligger som en underliggende og støt stigende forcering, der nok skal tage over på et tidspunkt, netop fordi dette er de grundlæggende grænsebetingelser for Jordens klimasystem. Hvis vi er ”lullet i søvn” i en periode af de sidste, kan underliggende ændringer i de første virke ekstra voldsomme efter denne periode."

(fra Eigil Kaas' indlæg i artiklens debattråd)

Jeg kunne ikke være mere enig, jvf. mine udregninger og argumentation i flere ovenstående indlæg. Og ser vi på de år, der er gået siden 2008-09, hvor Ole Humlum og mange andre ifm. et køligt år fremkom med massiv kritik af klimamodellerne (hvad de naturligvis var i deres gode ret til), synes der jo netop ifølge DMI/WMO's tabel at være tale om en temperaturstigning siden da. De kommende år vil formentlig vise med større tydelighed, om denne trend holder stik, eller om vi tværtimod - som postuleret af andre - uanset de menneskeskabte udledninger skulle være ved et vendepunkt, hvor klimaet igen bliver koldere.

Mvh: Sören T

@Sören
Ok. Vi er enige om at DMI vader i spinaten. Jeg synes det er en alvorlig sag...det synes du så ikke fint nok. Jeg forsøgte ikke at være skolemester – sorry.

MIN oneliner er til gengæld ikke misvisende. Den mest pålidelige måde at måle en global temperatur på er i mine øjne ved satelitter (RSS). Efter disse målinger er temperaturen på Jorden ikke steget i mere end 18år. Jeg mener derfor overhovedet ikke at min"one-liner" som du kalder den er misvisende. Jeg har valgt datasættet RSS og her er det ikke en fortolkning med et faktum at temperaturen ikke er steget i 18år.
Samtidig indrømmer jeg jo at temperaturen meget vel kan stige i fremtiden. Det ved vi vel først med sikkerhed når vi når den.
Hvorfor synes du at de 18år er misvisende? Synes du at der er andre datasæt der er mere pålidelige og som jeg skulle have brugt istedet – og hvis du gøre – så hvilke og hvorfor er de bedre en satelit målinger?

Jeg synes DMI er misvisende fordi de tilbageholder temmelige centrale dele af sandheden for netop at få en one-liner der kan give dem PR. Det gør jeg vel ikke her.....eller hvad?

Ask Holm Carlsen

Hej Søren

Jeg linkede til den side woodfortrees.org, da det er en nem måde at anskue dataen på og selv lave trendlines ud fra forskellige perioder og dele dem med andre vha. et link.
OLS (Ordinary Least Sqaures) er blot en trendlineanalyse.
Dette var blot en hjælp så folk kunne se den omtalte data og selv tegne trendlines.
C++ er et programmeringssprog som personen bag siden har brugt til at levere den interaktive grafservice.

Du har helt ret det skulle være til Nicolai, der talte om dette, dette er en slåfejl.

I forhold til at temperaturen nok vil tage et dyk vil jeg gerne uddybde for dig.

Som du kan anskue i de temp. datasets vi har (ikke satellit, da perioden er for kort) så går temperaturen op og ned. Den oscillerer. Den er selvfølgelig steget mere end den er faldet.

Grafen, der ses med AMO indekset og global temp, viser jeg for at du kan se at der er en korrelationen mellem disse.

Sagen er at hvis temperaturen oscillere så kan dette ikke skyldes CO2, da co2 udelukkende har været stigende. Og i og med at vi siden slut 70'erne til slut 90'erne så en stigning og derefter en stagnation til nu, der i høj grad korrelere med AMO indekset (med en korrelation på omkring 0,8-0,9), så går jeg udfra at i hvertfald noget af den temperaturstigning vi har set skyldes det, der også forårsager oscillationen i atlanterhavstemperaturen og igen dette kan ikke være CO2.
AMO blev fundet tilbage i 1994 ved at detrende IPPCs temperaturdata.

Schlesinger, M.E., and N. Ramankutty, An Oscillation in the Global Climate System of Period 65-70 Years. Nature, 367, 723-726, 1994. http://www.researchgate.net/publication/243786163_An_oscillation_in_the_...

Elsner, J. B., and A. A. Tsonis, 1994: Low-frequency oscillation,Nature,372, 507{508

Schlesinger, M.E., and N. Ramankutty, Low-frequency Oscillation. Reply. Nature, 372, 508-509, 1994.

og senere har Chylek også fundet signalet længere tilbage i tiden (altså før 1850)

P. Chylek et al. 2012 "Greenland ice core evidence for spatial and temporal variability
of the Atlantic Multidecadal Oscillation" Geophysical Research Letters Volume 39, L09705, doi:10.1029/2012GL051241

Jeg tror desværre du skal have et login til Rex eller Nature eller GRL for at se artiklerne, fandt dog den første. Det er måske muligt at google sig frem til dem gratis?

Her er også en lidt nyere at Tsonis et al
Tsonis et al. Two contrasting views of multidecadal climate variability in the twentieth century Geophysical Research Letters vol 41, OCT 2014 DOI: 10.1002/2014GL061416
DATA
her kan du finde indekset: http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO/ (sig til hvis du gerne vil hente det og have hjælp til at formatere det så kan jeg sagtens gøre det for dig)

Her er en artikel der mere specifikt taler om det dyk
Solheim, Jan Erik; Stordahl, Kjell & Humlum, Ole (2012). The long sunspot cycle 23 predicts a significant temperature decrease in cycle 24. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. ISSN 1364-6826. 80, s 267- 284 . doi: 10.1016/j.jastp.2012.02.008

Til sidst vil jeg lige give dig lidt mere info om noget der også kan forklare ( i hvert faldt noget af) det mindre havis på arktis
http://www.dmi.dk/vejr/til-lands/maaned-og-saeson/nao-nordatlantiske-osc...

Václav Bucha. (2014) Geomagnetic activity and the North Atlantic Oscillation. Studia Geophysica et Geodaetica 58, 461-472. Online publication date: 1-Jul-2014
DATA
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml (igen sig til, jeg vil meget gerne formatere det og sende det til dig)

Mvh Ask

Ask Holm Carlsen

Skal måske lige nævne at trenden for NAO generalt har været negativ siden man begyndte at mål havis til nu. Startede ud med at stige fra slut 70'erne til slut 80'erne og har siden 90'erne været kraftigt nedadgående.

Sören Tolsgaard

@Chr. Holm -

Okay, vi er enige om, at DMI's overskrift er uheldig. Dog ikke værre, såvidt jeg kan se, end at DMI umiddelbart under overskriften uddyber grundigt, hvad den dækker over.

Derimod finder du, at:

"MIN oneliner er til gengæld ikke misvisende. Den mest pålidelige måde at måle en global temperatur på er i mine øjne ved satelitter (RSS). Efter disse målinger er temperaturen på Jorden ikke steget i mere end 18år. Jeg mener derfor overhovedet ikke at min"one-liner" som du kalder den er misvisende. Jeg har valgt datasættet RSS og her er det ikke en fortolkning [men] et faktum at temperaturen ikke er steget i 18år."

Tja, hvis du alene ud fra dette datasæt mener dig i stand til med autoritet at konkludere i en oneliner, at "Temperaturen er nu ikke steget i over 18 år", finder jeg fortsat, at du anvender en misvisende og uheldig retorik.

Jeg finder endvidere, at Eigil Kaas i den ovenfor fra Ingeniøren linkede artikel redegør så omstændigt og sobert for forholdene - endda så lægmand kan forstå det meste - at jeg ikke vil tilføje ret meget mere. Det skulle da være dette indlæg fra debatten under samme artikel, hvor Poul-Henning Kamp giver en kortfattet beskrivelse af, hvilken dukumentation IPCC baserer sig på:

Hvis vi koger [NN]s lange bandbulle ned til ét kernepunkt, så er det ovenstående: [NN] kan ikke lide IPCC, men har totalt misforstået hvad de foretager sig. IPCC har ikke nogen klimamodel. Faktisk har de ikke engang adgang til noget der blot lugter lidt af regnekraft. IPCCs resultater er baseret på en masse forskellige klimamodeller fra forskningsinstitutter i hele verden. Disse modeller er skrevet af forskellige forskere. der hver har deres kæpheste at hyppe og derfor giver de forskellige resultater: nogle er bedre til is, andre til vand og nogle igen til havstrømme. Resultaterne spreder sig vidt omkring, nogle siger 4 m vand på ingen tid, andre 1.3 cm per hundrede år. Men fælles for dem alle er, at spredningen i resultater til trods, så er der ingen af dem der siger "bare rolig, der sker ingenting af betydning."
Men al denne nuancering kan [NN] slet ikke kapere, han har brug for et klart fjendebillede. Han klasker derfor det hele sammen i en generaliseret "IPCC's klimamodel" og fremturer derefter med uinformerede påstande om forhold han ved alt for lidt om. Og endelig afslutter han med den nedladende tirade "Kun idioter vil benægte ovenstående fakta." [NN] er selvfølgelig, som alle os andre, berettiget til sin egen mening, men ikke sine egne fakta. Inden han kan bruge det ret til noget, må han først lære at skelne imellem de to."

HELT ÆRLIGT: Ingen kender samtlige fakta eller den fulde SANDHED om klimaet. Det synes derfor misvisende at gøre et partikulært datasæt til omdrejningspunkt for ultimative udsagn. IPCC tilstræber alsidig konsensus, hvilket naturligvis kan og skal anfægtes på alle leder og kanter, det er videnskabens vilkår. Det er dog ikke klædeligt, når mindre ånder undervejs i denne proces galer højlydt op om egen ufejlbarlighed.

Sören Tolsgaard

@Ask: Jeg er som sagt slet ikke på dette niveau, men forstår til en vis grad at tolke en halvkvædet vise, når afsenderen er i stand til at formidle sit budskab. Det kan Eigil Kaas, i hvert fald i min optik, mens det mislykkes for andre, som vælger at "datafiske" lige præcis de trends, som tjener deres specifikke formål.

Nu ved jeg udmærket, at også IPCC får skyld for den slags. Det synes mig dog - alt andet lige - umådelig meget nemmere for private aktører - som WUWT - at datafiske efter eget behov, end for et internationalt organ som IPCC, der på forholdsvis demokratisk grundlag er sammensat af vidt forskellige aktører.

Dermed ikke være sagt, at der ikke fremkommer væsentlige korrektioner fra andre sider, for det gør der naturligvis. Hertil regner jeg dog ikke de letkøbte, som på grundlag af datafiskning mener at kunne ignorere og skrotte enhver form for klimaalarm.

Nogen skimter en stagnation, en varslet temperaturnedgang har vi dog til gode. For mig synes det snarere klart, at den næste temperaturstigning lurer, og at den formentlig bliver af en sådan karakter, at megen tvivl vil blive bortvejet.

Fremtiden vil åbenbare, hvad vi endnu kun kan gisne om.

Sören Tolsgaard

Et forhold, som de færreste vil bestride, er at atmosfærens (og oceanernes) indhold af CO2 er steget ganske betragteligt i nyere tid.

Klimaskeptiskere erkender dette, men anser det ikke af afgørende betydning for klimaet. Og stillet over for de mange virkninger, dette måtte have på biosfæren, forholder de sig ikke efter et forsigtighedsprincip, men bryder gerne med Ole Humlum ud i lovprisning af de fordele, vi forventes at kunne få af dette forhold: Planterne vokser bedre, flere munde kan mættes, etc.

En sammenligning i mikroskala kan anskueliggøre dette forhold: En organisme, som tillades adgang til overdådige næringsmængder uden anstrengelse, vil ofte udvikle en række såkaldte livsstilssygdomme: fedme, kredsløbsforstyrrelser, organsvigt, etc. hvilket man kan bøde på med symptombehandling. Problemet begrænser sig ikke til den enkelte organisme, men står i forbindelse med en systemfejl, som gennemtrænger hele biosfæren. Den let tilgængelige gødning hældes måske kun ud over markerne, men gør sin virkning overalt. Den eutrofierede sump, hvor kun alger kan overleve, erstatter de mangfoldige, klarvandede søer og koralrev. Men hvad, det skyldes kampen for tilværelsen, og flere mennesker kan få mere at spise, så må symptombehandlingen komme i anden rækee.

Det pudsige er, at selv webmaster på WOWT samtidig lægger vægt på, at han skam lever økologisk og energirigtigt. For hans dybest set af bibelbæltet rundede indstilling ved jo godt, at hans klimaskepsis er udtryk for en storstilet efterationalisering, for et spinkelt håb om, at det nok ikke er så slemt, men at videnskaben kan finde en god løsning i morgen.

@Sören
Mener du at planterne udvikler livsstilssygdomme fordi de får mere CO2 at leve af?

Du gentager bare at du synes min "one-liner" er misvisende. Du argumenterer ikke for den. Er det fordi du ikke HAR argumenter. Sikkert ikke. Men du kan da ikke bare gentage det uden argumentation.

Sören Tolsgaard

@Chr. Holm

"Mener du at planterne udvikler livsstilssygdomme fordi de får mere CO2 at leve af?"

Plantesamfundene og økosystemerne kommer i høj grad ud af en balance, som er resultatet af millioner års evolution, når CO2 og talrige andre organisk aktive stoffer udledes i biosfæren i umådelige mængder.

Klarvandede søer, koralrev og regnskove med mangfoldig og højt udviklet biodiversitet, kan på kort tid forvandles til artsfattige landskaber, hvor kun få arter kan trives, men til gengæld optræde i enorme mængder.

Noget lignende sker i den enkelte organisme som følge af overfodring, der ødelægger det sunde mikroliv i tarmene og på huden, overbelaster organer, kredsløb og immunforsvar og baner vej for degenerative sygdomme.

Jeg finder det dybt foruroligende, at Ole Humlum og andre naturvidenskabeligt profilerede klimaskeptikere skyder sådanne forhold hen med nyttebetonede argumenter om, at CO2-udslip kan øge væksten og mætte flere munde.

"Du gentager bare at du synes min "one-liner" er misvisende. Du argumenterer ikke for den."

Nej, jeg argumenter ikke for din oneliner, det må du selv gøre. Jeg pointerer blot, at selv om du mener, at "den mest pålidelige måde at måle en global temperatur på er ... ved satelitter (RSS)", giver det ikke dig patent på sandheden herom. Der er mange andre mere eller mindre pålidelige målinger og parametre i spil, som man ÆRLIG TALT ikke blot kan skræve hen over, blot fordi en særlig trend passer i éns kram.

"Er det fordi du ikke HAR argumenter. Sikkert ikke. Men du kan da ikke bare gentage det uden argumentation."

Jeg synes i høj grad Eigil Kaas har forsøgt - og lykkedes med - at argumentere, mens Poul-Henning Kamp i ovenstående citat gør et udmærket forsøg på at forklare, hvad man som klimaforsker må forholde sig til, hvis man ønsker at drage en blot nogenlunde omfattende og alsidig konklusion af de foreliggende data.

Man kan vælge at "cherrypicke" eller "datafiske" præcis de data, der stemmer med en særlig dagsorden, hvilket nok blive afsløret i det lange løb, for man kan jo som bekendt ikke narre alle mennesker hele tiden. Hvem der driver narrespil, skal jeg ikke dømme om, blot synes det af og til gennemskueligt, når tynde postulater føres i marken med uforholdsmæssigt støjende bulder og brag.

Jeg påstår ikke, at de enkelte trends, som du og Ask har linket til, er ukorrekte, men at de angår delmængder, der bør betragtes i en større kontekst og ikke føres i marken i form af oneliners, som skyder langt over målet.

@Sören
Hmmm. Hvordan kan Jordens økosystemer efter millioner af år have tilpasset sig et bestemt indhold af CO2 i atmosfæren når dette har varieret helt vildt over netop disse millioner af år.......???? Enten er du ude på virkelig tynd is her eller også har jeg hørt virkelig dårligt efter i evolution of diversitet på 3. semester.

Hvis du virkelig synes at mit valg af satelit-baserede temperaturmålinger er cherrypicking og tynde postulater, så prøv da lige at kig dine egne udsagn efter en gang..... Hvor har du de sandheder fra? Iøvrigt er det jo rigtigt at planter vokser bedre ved højere CO2. De bliver iøvrigt også mindre følsomme overfor tørke. Hvorfor er det tabu? Modsat dine postulater om evolution – ja så er disse ting jo faktisk fakta.

Min cherrypicking går ud på at fravælge de datasæt der er mest ukomplette og mest influerede af menneskelig aktivitet. Den type cherrypicking erklærer jeg mig gerne skyldig i.
Virkligheden er ikke gennemsnittet af en række målemetoder.

Sören Tolsgaard

@Chr. Holm: Hvordan kan Jordens økosystemer efter millioner af år have tilpasset sig et bestemt indhold af CO2 i atmosfæren når dette har varieret helt vildt over netop disse millioner af år.......????

"Because global warming is attributed primarily to increasing atmospheric CO2 concentrations, scientists closely monitor atmospheric CO2 concentrations and their impact on the present-day biosphere. At the scientific recording station in Mauna Loa, the concentration reached 0.04% or 400 ppm for the first time in May 2013, although this level had already been reached in the Arctic in June 2012. Sir Brian Hoskins of the Royal Society said that the 400 ppm milestone should "jolt governments into action". The National Geographic noted that the concentration of CO2 in the atmosphere is this high "for the first time in 55 years of measurement - and probably more than 3 million years of Earth history, and according to the global monitoring director at NOAA's Earth System Research Lab, "it's just a reminder to everybody that we haven't fixed this, and we're still in trouble." As of April 2014, CO2 concentration in the atmosphere was 401.3 ppm. The current concentration may be the highest in 20 million years."

"About 34 million years ago, the time of the Eocene-Oligocene extinction event and when the Antarctic ice sheet started to take its current form, CO2 is found to have been about 760 ppm, and there is geochemical evidence that concentrations were less than 300 ppm by about 20 million years ago. CO2 decrease, with a tipping point of 600 ppm, was the primary agent forcing Antarctic glaciation. Low CO2 concentrations may have been the stimulus that favored the evolution of C4 plants, which increased greatly in abundance between 7 and 5 million years ago."

http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere

Atmosfærens CO2 indhold har således ligget o. 200-300 ppm i mange mio. år, og plantelivet har i høj grad tilpasset sig denne, relativt CO2-fattige atmosfære, bl.a. gennem øget evne til at optage CO2 .og andre C-forbindelser; og dyrelivet har naturligvis samtidig tilpasset sig til at ernære sig af sådanne planter.

For meget længe siden har der været et langt højere CO2 indhold i atmosfæren, men den tids plante- og dyrearter er i høj grad uddøde - eller har tilpasset sig de ændrede vilkår igennem mange mio. år. Den hastighed, hvormed vi i øjeblikket øger biosfærens CO2 indhold, vil givetvis begunstige visse plantearter, der stortrives i CO2-rige nicher, mens mange andre arter givetvis vil blive udkonkurreret af denne dramatiske ændring, der kan minde om andre dramatiske omvæltninger, som Jorden nogle gange har været udsat for, og som udryddede størstedelen af datidens biodiversitet. Udover de ændrede vækstbetingelser, som altså vil begunstige visse planter og udkonkurrere mange andre, er lavere Ph i vandmiljøet en anden konsekvens, som vil udrydde mange arter, bl.a. de kalkskeletdannende koraller og mange andre marine organismer. Det har uoverskuelige konsekvenser, når mennesket giver sine ambitioner frit løb, blot fordi de på kort sigt virker nyttige.

"Min cherrypicking går ud på at fravælge de datasæt der er mest ukomplette og mest influerede af menneskelig aktivitet. Den type cherrypicking erklærer jeg mig gerne skyldig i.
Virkligheden er ikke gennemsnittet af en række målemetoder."

Nu er satelitter, sonder og computere jo ingen garanti for, at data bliver mere komplette. Ved at fravælge en mængde data fra andre kilder, kan der jo opstå store mangler og usikkerheder, ikke mindst ang. den tid, hvor alle målinger blev foretaget manuelt. Det er en misforståelse, at moderne isenkram er 100% pålideligt, om end mange er tilbøjelige til at tro på noget sådant.

"Virkligheden er ikke gennemsnittet af en række målemetoder" - og heller ikke af en række datasæt, om end disse menes aldrig så hævet over menneskelig aktivitet. I sidste ende må vi drøfte usikkerhedsmomenterne ved alle metoder og tage højde for så mange, som muligt, for blot i nogen grad at tilnærme vores forståelse til virkeligheden.

Jeg finder i øvrigt det er indbildsk, at "vælge" at bero sig på satellitbaserede målinger, samt "fravælge" utallige andre. Tag fx DMI's data, som langt hen ad vejen har været baseret på menneskelig aktivitet (af høj videnskabelig karat) og rækker langt tilbage i tid. Der er ingen rimelig grund til at "fravælge" sådanne data. Disse data viser bl.a., at de varmeste måneder, årstider og år siden 1874, næsten alle er målt siden 1990, de tidligere rekorder blev næsten alle slået igen i 2006-2007, og i øjeblikket ser det ud til at 2014 bliver det hidtil varmeste år målt i Danmark. Noget i samme dur gælder for lignende vejrtjenester overalt på Jorden, fra Sibirien til Australien.

Satellitdata rækker ikke nær så langt tilbage, alene derfor - og af mange andre grunde - har de ofte større usikkerhed end de manuelt aflæste data. Det kan naturligvis være bekvemt for klimaskeptikerne, idet man ikke kan aflæse nogen signifikant variation indenfor den valgte horisont, men derimod frejdigt erklære, at der ikke kan konstateres en signifikant ændring.

http://www.dmi.dk/vejr/arkiver/normaler-og-ekstremer/vejrekstremer-dk/

Der gives dog mange andre data, som man ikke bør se bort fra.

@Sören
Ok Sören. Jeg var faktisk ikke klar over at CO2 har været SÅ relativt stabilt. Så den må jeg købe. Helt fair.

Men jeg tror aldrig vi bliver enige om hvorledes man får det bedste estimat af en global temperaturudvikling. Et estimat bliver vel ikke bedre af at man blander et dårlig og meget usikker måling ind i en række målinger der har mindre grad af usikkerhed – eller hvad?

Men lad os acceptere af vi har lidt forskelligt syn på hvorledes den globale temperatur skal måles, hvilke tidsperioder der er vigtigst osv. Men grunden til at vi diskuterer dette er jo for at forsøge at vurdere hvor dygtige klimamodellerne er til at forudsige temperaturens udvikling på Jorden som funktion af CO2. Hvis de rigtig gode til det – ja så er der jo grund til bekymring. Modsat, hvis de er dårlige – ja så bruger vi helt ernorme ressourcer på at spille teater.

Klimamodellerne har taget komplet fejl af temperatur-udviklingen siden de blev lavet (slut 90´erne). Hvis man regner videre på de tal du selv fremhæver (hvis altså jeg ikke har regnet forkert – hvilket ikke er helt usandsynligt) så bliver det en temperatur udvikling på under 2 grader C over de næste 100 år. Det må man sige er MEGET langt fra de skræmme scenarier DMI udbreder der taler om 6grader i diverse overskrifter. Dertil ligger det at disse tal er taget fra de datasæt der giver de mest markante stigninger. Så selvom der her er tale om cherrypicking – så er vi meget lang fra modellernes forudsigelser. Derfor mener jeg ikke de har demonstreret at have værdi.

Sider

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding