Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Udryddelsesbarometer: Hvem overlever klimaændringerne

FN’s klimapanel har udregnet, hvilke dyre- og plantearter der er tilstrækkeligt mobile til at undslippe fremtidens temperaturstigninger, samt hvilke arter der er for langsomme og sandsynligvis vil uddø når deres vante klima bliver for varmt; et slags udrydelsesbarometer om man vil.

Klik dig igennem de forskellige scenarier og se, hvor mange grader temperaturen må stige, før træerne, aberne og egernet kradser af.

Kilde: IPCC's femte synteserapport

Kreditliste ikoner - Træ: Humberto Pornaro, Kløver: Pavel Nikandrov, Sommerfugl: Edward Boatman, Snegl: B Barret, Søsnegl: Katy Bland, Abe: https://openclipart.org/

Hvordan overlever ulven uden fødekæden under sig? Uden harer og andre mindre dyr, som den lever af?
Hvordan overlever haren, hvis ikke dens flora følger med (og specielt haren stiller store krav til varieret kost)?
Hvordan overlever den flora, som haren lever af, uden de laverestående arter, som den er afhængig af? F.eks. insekter af alskens slags?

Det er jo ikke enkelt-arter der skal flytte sig, det er hele fødekæder. Du kan ikke bare tage en løve og slippe den løs i nord-Europa eller sibiren og så forvente at den overlever.

Niels-Holger Nielsen, Henrik Christensen, morten Hansen, Lise Lotte Rahbek, Torben Andersen, Mads Bech Madsen, Nille Torsen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Migrationen besværliggøres også af at vi har skåret landskaberne over på kryds og tværs med motorveje. Heftig skibstrafik, der interfererer med hvalernes ekkolokationer og øvrige kommunikation, mm. Landbrugsarealerne er at betragte som nærmest ørkener(monokulturer) for dyrelivet, idet der ikke er vådområder, krat, enge eller lignende. Flere byområder gør det heller ikke let for dyrenes kamp.

Ask Holm Carlsen, Per Torbensen, Jens Wolff og Dennis Berg anbefalede denne kommentar

"Hvem overlever klimaændringerne" Tåbeligt spørgsmål.

- Dem der har magt og penge.

Goodbye Bangladesh...

Det eneste vesten skal gøre for endnu en gang, at vinde verdensherredømmet uden, at affyre én eneste kugle er at sætte fuld damp på alle kulkedler...

- Er det virkelig, hvad jeg mener? Absolut NEJ. Men, at muligheden er der kan jeg ikke gøre for :-(

Michael Lomborg, Kurt Nielsen og Torben Andersen anbefalede denne kommentar

Der er vist ikke nogen af disse dyrearter der er mindre end 6000 år gamle.
Gad vide hvorfor de ikke døde sidste gang vi havde meget høje temperaturer?

Kjeld Hansen:
Resultatet ville blive det samme som at "vinde" en atomkrig. Alle dør.

Torben Andersen

Jeg vil jeg gerne se en lignende beregning mht. homo sapiens, men betydelig mere detaljeret - fordelt på lande og på sociale klasser etc. Come on, få nu computerne i gang med det.

Dennis Berg
09. december, 2014 - 17:47

Nej Dennis Berg, det gør det ikke...

Ask Holm Carlsen

Absurd... Hvad tror i dræber flest dyr. At temperaturen er steget lidt og måske vi stige lidt mere eller os mennesker, der fælder skove, omdanner kæmpe arealer til fødevareproduktion, industriproduktion, byer, veje, og forurener åer, søer, have, landområder, økosystemer eller ja blot skyder dem for at få mad på bordet, pels på kroppen eller ben til vores skakbrikker...

En højere temperatur og temperaturstigninger, der er mange gange mere ekstreme end selv IPPC's tal, det ved vi at de har overlevet før...

Kjeld Hansen:
Det er kun teknologi-optimister, der tror, at mennesket kan overleve global opvarmning, uanset hvor slem den bliver.

Mogens Højgaard Larsen

Christian og Ask.

I virker jo egentlig som nogle rimeligt belæste fyre. Derfor undrer det mig, at jeres argumentation i disse klimaspørgsmål helt enøjet går på, at der enten slet ikke foregår nogen opvarmning af vores klode, eller også at den ikke vil forvolde skade på flora og fauna...

Umiddelbart synes jeg ikke, det er svært at se, at (nord-)polerne, indlandsisen og verdens gletsjere smelter med hidtil uset hast, men måske er der tale om photoshop?

http://www.sciencemag.org/content/297/5579/218.short

Og alt det der ekstra vand, der i disse år får verdenshavene til at stige... Det kommer hverken fra klodens den der afsmeltning og/eller skyldes ikke eksisterende temperaturstigninger i vandsøjlen - eller hva'?

Og måske er det mit konspiratoriske gen der gør, at jeg synes, det virker som et alvorligt problem, at tundraernes permafrosne jord i disse år smelter, således at der frigives uanede mængder metangas?

http://www.pnas.org/content/111/47/16694.short

Måske er det slet ikke et problem for os, at vores forbrug af fossile brændstoffer har fået atmosfærens indhold af CO2 til at stige til et historisk højt niveau, og den forsuring af verdenshavene der sker, grundet havenes optag af den ikke eksisterende ekstra CO2, den er måske slet ikke noget problem for verdens fiskebestand og menneskets fødevareforsyning i øvrigt?

http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/critical-issues-ocean-acidific...

Lytter man til jer, virker det i hvert fald ikke som om, I anser det for, at være et problem når jordkloden i disse år udviser en lang række symptomer på, at vi nærmer os (eller har overskredet) et miljømæssigt "tipping point", hvorefter det vil være umuligt at genoprette kloden til en tilstand, hvor den vil kunne huse og brødføde den samlede verdensbefolkning.

-

Og jeg som troede, at jeg var den naive i selskabet...

@Mogens
Tak for lektien i naïvitet.

Prøv at svare på følgende spørgsmål:

1) Hvor langt er mængden af is på Norpolen egentlig fra hvad reference perioden?
2) Er vandstandstigningerne faldende eller stigende i intensitet?
3) Er der pt. mere eller mindre is på sydpolen.
4) Hvis vores flora og fauna er SÅ følsomme overfor klimaændringer. Hvorfor findes de så idag? Hvorfor døde de ikke for 1000 år siden.
5) Bliver havet faktisk mere surt?
6) Hvor store forskelle kan et lokalt havmiljø opleve i pH niveau over bare et døgn?
7) Hvor er der egentlig påvist at pH har været udslagsgivende for at et havmiljø er blevet dårligere?
8) Hvorfor går lægmand med indtrykket af at temperaturen på Jorden er kraftigt stigende når den har været stagneret siden 1997?

V.H. Christian

@Christian

"3) Er der pt. mere eller mindre is på sydpolen."

Der er mere. Pointen her er dog, at den is der smelter på den nordlige del af kloden, er langt større end den som dannes på den sydlige. Samlet set, forsvinder isen.

"4) Hvis vores flora og fauna er SÅ følsomme overfor klimaændringer. Hvorfor findes de så idag? Hvorfor døde de ikke for 1000 år siden."

De dør hele tiden. De dør bare hurtigere idag end nogensinde før. Jeg tror ikke at mennesket, selv med en global atomkrig, vil kunne udrydde livet på Jorden. Det har overlevet ting, som var langt værre. Men det ser skidt ud for arten Homo Sapiens, hvis temperaturen stiger fem grader.

"8) Hvorfor går lægmand med indtrykket af at temperaturen på Jorden er kraftigt stigende når den har været stagneret siden 1997?"

http://www.skepticalscience.com/global-warming-stopped-in-1998.htm

(God side iøvrigt. Der kan du også finde svar på nogle af dine andre spørgsmål.)

"3) Er der pt. mere eller mindre is på sydpolen."
Der er mere.
The Guardian:
There has been a lot of attention on ice at the southern pole of the Earth. To be clear, the Earth’s climate is changing and the Earth is getting warmer. This means that the oceans are warming, the atmosphere is warming, sea levels are rising, and ice is melting. In fact, the Earth’s ice is melting almost everywhere. In the Arctic, sea ice is in a long-term retreat, the Greenland ice sheet is melting, so is the Antarctic ice sheet as are the world’s glaciers. But, there is a perplexing anomaly. The sea ice (ice floating on water) that surrounds the Antarctic appears to be growing. Scientists want to know why.

Fejl, der er mindre is på Sydpolen nu end tidligere:)

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding