Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Hvilke terrorangreb har krævet flest ofre?

I går bragte vi denne historie, hvoraf det fremgår at 0,7 procent planlagte, afværgede og gennemførte terrorangreb i EU set over en syv-årig periode, var religiøst funderet. Vi er dog blevet gjort opmærksomme på, at Europols datasæt, der ligger bag historien, har så store svagheder, at ovenstående konklusion ikke bør stå alene.

Blandt andet er tallene baserede på nationale definitioner af terror. Men da Frankrig og Spanien eksempelvis har terrordefinitioner, der inkluderer groft hærværk, vil de i Europols statistik indgå på lige fod med drab på civile. Desuden kan det problematiseres, at der ikke skelnes mellem afværgede og gennemførte angreb, når visse terrorangreb koster menneskeliv.

Endelig viser det sig, at Korsika er massivt overrepræsenterede i Europols statistik. Landet udgør en forsvindende lille del af EU, men bliver alligevel udsat for mere end en tredjedel af alle terrorangreb ifølge Europols statistik.

Vi er glade for at blive gjort opmærksomme på skævheden i historien, og eneste naturlige svar er derfor at rette op på fejlen, med en opdatering. Vi har derfor undersøgt, hvor mange menneskeliv, der er mistet som følge af henholdsvis islamistisk terror samt andre motivationer for terror.

Terrorangreb siden årtusindskiftet

Nedenstående grafik viser antallet af dræbte som følge af terrorangreb i Vesteuropa fra 2001 til 2015. Data er baseret på Global Terror Database (GTD), der indsamles af University of Maryland. I modsætning til Europol opererer GTD med en fast definition af terrorisme og skelner mellem angreb, der fører til tab af menneskeliv, og angreb der ikke gør.

Første grafik viser terrorangreb, der krævede mere en 2 omkomne, mens nederste sidste grafik viser angreb med et enkelt drab.

Og af statistikken fremgår det, at terrorangrebene i Madrid og London i særklasse har været de mest blodige siden årtusindeskiftet. Af disse to angreb omkom 147 mennesker som følge af bombninger af islamistiske terrorgrupper. Abu Hafs al-Masri Brigaden påtog sig skylden i Madrid, mens Secret Organization of al-Qa’ida stod bag bomberne i London. Derudover var det islamister, der skød og dræbte 17 mennesker i Paris.

På grafikken træder Anders Bering Breiviks terrorangreb i Norge også markant frem med 75 døde. Separatistisk terror, derimod, medfører sjældent større dødsfald. Som graf nr. 2 viser, forløber denne form for terror oftere med enkelte drab til følge.

På baggrund af nuværende oplysninger kategoriseres Omar Abdel Hamid el-Husseins angreb som islamistisk terror, da han ifølge EkstraBladet angiveligt nævner Jihad i en video på facebook umiddelbart før angrebet

Sammenlagt fremgår af ovenstående, at islamistisk funderet terrorisme siden årtusindskiftet med afstand har været årsag til største tab af menneskeliv. Mere end halvdelen alle dødsfald i perioden er sket som følge af islamistisk terror.

Morten Balling

Weee!

Nu er der også kommet farver på :) Gårsdagens grafer var ellers et klasseeksempel på, hvad der sker når "æstetikken" tager overhånd. Det var f.eks. fuldstændigt umuligt at se forskel på de grå nuancer, men "godt" så det ud...

Det er lidt ligesom knapperne på en TV fjernbetjening. Den er "designet" til at se "godt" ud, hvilket gør at den er fuldstændigt umulig at aflæse i det skumle halvmørke folk normalt ser TV i.

Så er der det med at bruge Ekstra Bladet som "pålidelig" kilde, men den tager vi en anden dag.

Brian Rosberg, Christian Sørensen, Steffen Gliese og Sven Dall anbefalede denne kommentar

Godt I korrigerer jeres fejl, men til information var det 77 dræbte i terrorangrebet i Norge i 2011, og ikke 75, som I skriver.

Jeppe Morgenthaler

Det virker en smule selektivt /tendentiøst at rubricere Omar Abdel Hamid el-Hussein som islamist uden samtidig at rubricere Anders Breivik som kristen.

curt jensen, Henriette Bøhne, Federico A. Canu, Jacob Jensen, Benny Larsen, lars abildgaard, Peter Jensen og Ellen Chakir anbefalede denne kommentar

Længe leve friheden og demokratiet. Eller?

Findes det da...?

54 terrorangreb med døde til følge, deraf 7 med islamistisk motivation.

Knap 13%.

Eller med andre ord 87% der ikke er.

Islamisterne er dog i to ud af syv tilfælde bedre til at udvælge mål med mange døde til følge end resten.

Kaare Skyum, Niels Duus Nielsen og Mikkel Madsen anbefalede denne kommentar

@Jeppe: Enig!

Med den rettelse er 75% af terrordræbte ofre for religiøse, og 58% af terrordræbte er ofre for islam.

Om det er meget eller lidt, afhænger af øjnene, der ser.

Er der separat statistik for narkerelaterede dødsfald i forhold til narko-lovgivnings-relaterede dødsfald? Min mavefornemmelse er, at antallet af narkolovgivningsrelaterede dødsfald er langt, langt højere end alle de andre tal, og efter min mening fuldkommen unødvendige.

Lars-Bo Abdullah Jensen

Set isoleret, så er der stadig større chance for at blive dræbt af en betjent i Danmark end af en Islamist.

En udfordring ved at fokussere på antal af ofre.

Hvad er værre: et islamistisk-motiveret angreb med 250 døde eller 250 højrenationalt-motiverede angreb med hvert 1 død?

@Abdullah Jensen
Nej, chancen for at blive dræbt af en dansk betjent er stort set lig nul. Jeg kan simpelthen ikke huske et tilfælde hvor nogen kommet af dage fordi man tilfældigvis var det forkerte sted hvor en dansk betjent skød. Men bær over med mig, jeg er lige fyldt 58 så hukommelsen er ikke så god som den har været. Men jeg har åndsevner nok til at fatte at jeg ikke skal gå til møder som den muslimske verden ikke på forhånd har sanktioneret, hvis min chance stadigvæk skal være lig nul.
Jeg tror at det er derfor at mange synes det der skete i weekenden skal kaldes terror.

Mikkel Madsen, Michael Kragh Rosenkilde, Britt Kristensen, Martin Skriver og Peter Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Schade

Hvorfor har I udeladt angreb med 2 dræbte?....Eller har I bare skrevet forkert i overskriften for den øverste graf, som skulle hedde 'Terror angreb med 2 eller flere dræbte'?

Ca. 20 dør som resultat af såkaldt terroraktioner i Europa om året. Ud af en befolkning på ca. 500 millioner. På denne baggrund tillader man sig at fjerne befolkningens retssikkerhed, altså opløse demokratierne.

Der er noget helt, helt galt, her...

Mikkel Madsen, Toke Andersen, Torben Arendal, Federico A. Canu, Jacob Jensen, Kasper Warming og Peter Jensen anbefalede denne kommentar

Det er diskvalificerende for statistikken at man indskriver weekendens begivenheder i København som islamistisk terror, mens Breivik rubriceres som en solo-terrorist uden hverken politiske eller religiøse præferencer. Manden kalder sig en kristen fundamentalist - men naturligvis vil en del kristne stille store spørgsmålstegn ved dette, præcis som en del muslimer vil tage afstand fra Omar Abdel Hamid el-Hussein's henvisninger til islam.

Og så er det jo generelt tendentiøst at islam er den eneste religiøse rubrik; ingen andre religioner er til stede. Men hvad med f.eks. hinduistisk terror?

Toke Andersen, Erik Karlsen og Benny Larsen anbefalede denne kommentar

Tak til Information for at udarbejde dette materiale og for at punktere en myte, der har floreret i lang tid, selvom det også ødelægger den historie, Information selv oprindeligt havde skrevet.

Uanset hvad man i øvrigt mener om emnet, er det vigtigt, at debatten foregår på et oplyst grundlag. Jeg er desuden enig med dem, der skriver, at Breivik naturligvis også bør karakteriseres som en religiøs (kristen) terrorist.

Og dermed bliver konklusionen, at ALLE de mest dødelige terrorangreb i Europa de sidste 15 år skyldes en konflikt mellem rabiate muslimer og lige så rabiate kristne (antimuslimer).

Der er nogle metodiske spørgsmål.

Den tyske NSU gruppe der i alt begik 10 drab, mangler tilsyneladende fra oversigten. Spørgsmålet er, hvor mange mord på immigranter der ikke er med på listen over terrorangreb.

Kategorierne for angreb er blandede. Der er islamistisk, separatistisk og solo. Når Anders Breivik bliver betragtet som solo skulle det samme gælde for Omar Abdel Hamid el-Hussein.

Alternativt skulle Anders Breivik med i en klassificering der hed nationalkonservativt, det er nok den mest præcise betegnelse for hans holdning. Med forbehold for om alle nationalkonservative angreb er talt med, skyldes 60 % af de dræbte ved terrorangreb islamistiske terrorangreb og mindst 17 % nationalkonservative.

Peter Rasmussen

Da jeg læste den første artikel, så jeg det som et klassisk eksempel på, hvordan journalister virker til enten at have en total mangel på forståelse for statistik eller i en sensationalistisk rus selektivt udpeger tilfældige tal i rapporter. Det er ret sørgeligt.
Godt at der i dette tilfælde i hvert fald blev gjort et forsøg på at rette op på sagen.

Og var havde man medregnet en lidt længer periode havde IRA, PIRA og Sinn Fein’ frihedskamp tegnet et helt andet billede.

Under optakten til ww2 og nazismen, blev der skabt en negativ fortælling om jøderne, denne negative fortælling greb om sig og flere og flere fokuserede på negative sider ved jøder og jødedommen.
Jeg ser det samme gentage sig, nu blot med muslimer.

Federico A. Canu

Fint at I retter fejlen, men igen er dette et eksempel på hvordan statistik kan give et skævt billede af virkeligheden når den ikke er suppleret med god nok infoirmation. Kategorie "Solo" giver et billede af at det er handlinger udført af ensomme ulve (gerne sindsyge individer) uden religiøs eller politisk tilknytning eller inspiration; jeg vil argumenter for at eksempelvis Breivik i Norge var meget stærkt inspireret og påvirket af nationalistiske og højreekstreme politiske bevægelser der er aktive og arbejder udfra en meget reel politisk agenda, hans handling var derfor ikke en "solo" handling. Når Information laver en egen kategori der hedder "separatistisk" burde "Solo" også kunne blive analyseret og inddelet i kategorier der beskriver terrorhandlingernes baggrund.

Hvad er terrors mål? at skræmme befolkningen til at lægge pres på deres regering til at ændre politik. Altså er det største terrorangreb med flest dødsfald ......Amerikanernes bombning af Hirosima og Nagasaki med en atombombe som skulle skræmme og terrorisere befolkningen til at få regeringen til at ændre sin politik. Over 250.000 døde med følger helt til nu.

Michael Bruus - selv om vi sikkert er politisk enige i mange ting så er sammenligningen med jøder og muslimer noget vrøvl. Jøderne slog ikke mennesker ihjel for deres religion rundt omkring i verden i 30'erne og truede hellere ikke tyskerne med vold hvis de talte nedsættende om deres religion eller opfordrede til hellig krig mod kristendommen. Så at kalde muslimer vores tid jøder er demagogisk og ahistorisk. (og jeg glemmer ikke her Irguns terror i paløstine mod englænderne eller Israels behandling af araber nu, men dette kan ikke sammenlignes)

Rune Lindgreen, Michael Kragh Rosenkilde og Britt Kristensen anbefalede denne kommentar

Thomas Larsen

Jeg sammenligner ikke jøders handlinger med muslimers handlinger.

Jeg sammenligner den negativ fortælling og du underbygger på ulykkeligste vis, hvor stor udbredelse den har.

Jeg ser mig selv som venstreorienteret og i god marxistisk tradition kritisere man religion. Alle religioner. Så jeg forsvarer gerne Arabere, kinerser alle mennesker med andre ord, men ikke muslimer eller kristne, eller andre religioner. For mig er religioner en blindgyde og værktøjer til undertrykkelse og uvidenhed. Derfor er det venstreorienteres pligt at kritisere religion. Og det er for mig en af venstrefløjens store svigt i nyere tid. At forsvarer retten til religion i stedet for at arbejde for oplysning og gøre religion unødvendig

Toke Andersen, Torben Arendal og Henrik Leffers anbefalede denne kommentar

Så den negative sider af muslimer du taler om er at den er en religion. Og det er negativt i sig selv. At tale positivt om arabere er vigtigt at tale negativt om alle religioner er vigtig og alfaomega

Henriette Bøhne

Michael Bruus,

Glem ikke ETA i Spanien.

Da jeg var barn boede min mor og stedfar i Baskerlandet og jeg husker somrene '78 & '79 som ekstremt blodige med mange attentater og likvideringer. Underligt nok, husker jeg også, at befolkningen var lige så bange for Guardia Civil, som for ETA, hvilket først fortog sig langt op i 90'erne.

@Georg Strøm

"Spørgsmålet er, hvor mange mord på immigranter der ikke er med på listen over terrorangreb."

Konkret har der lige i Danmarks nærhed været mindst et tilfælde, hvor en højreekstremist i Malmø har ligget på hustage og skudt til måls efter tilfældige immigranter på gaden. Disse mord var klart politisk motiverede og egnede til at skabe frygt. Og derfor bør de selvfølgelig klassificeres som terror, hvis weekendens angreb i København klassificeres som terror.

1 død og 8 sårene. Altså ganske sammenligneligt med det, der skete i København i weekenden, bortset fra at samtlige 9 ofre var civile.

http://politiken.dk/udland/ECE1103375/mistaenkt-snigskytte-er-blevet-paa...

Henrik Leffers

Hvor mange af de 2485 vores F16 fly har været med til at dræbe i Iraq var civile? Hvad er forskellen mellem vores bomber og "flyvende terrorister"? Vi bestemmer hvad der er terror og hvad der er "regulære" millitære drab! Hvis 30 mennesker til et bryllup dræbes af droner, er det "co-lateral damage", men hvad er forslkellen? Hvorfor er det ikke en terrorhandling? Så vi sætter selv antallet af dræbte ved terror, så det ser ud til, at terror dræber mange, men i virkeligheden er det meget meget få der dræbes af terror i vesten! Hvor mange af de hundredtusinder dræbte i forskellige lande i Mellemøsten, blev dræbt ved terror? Er en bombe i Bagdad ikke terror? Bomber dræber 30-40 mennesker i Iraq hver dag, men der jo ikke krig i Iraq, så hvad dør de af? -Mens vores udbytning (økonomiske krige!), der ødelægger liver for mange mange flere mennesker, slet ikke optræder på nogen lister...

Philip B. Johnsen, Toke Andersen, Torben Arendal og Peter Jensen anbefalede denne kommentar
Curt Sørensen

En stærk strømning i nutidens politik synes at gå ud på at aktuelle eller potentielle magthavere forsøger at definere os negativt i forhold til andre ved hele tiden at udpege had- og frygt objekter: muslimer, jøder, nationale minoriteter, flygtninge, homoseksuelle, bistandsklienter, arbejdsløse og venstreorienterede, altså i forvejen marginaliserede og ret magtesløse grupper. Derved afledes opmærksomheden fra de store reelle samfundsmæssige problemer, så som klima og vækst, økonomisk krise, politisk krise, legitimeringsproblemer, deltagelseskrise o.a.og de egne interesser indhyldes i et slør af selvfed tale om 'værdier' og 'Demokratiet' der angivelig skulle være truet af 'mørke kræfter'. Dobbeltmordet i København var en kriminel handling begået af en 22 årig kriminel, opvokset her i landet, netop et dobbeltmord -ikke nogen 'international terrorisme' der kom til Danmark.

Det samlede antal ofre for terror kloden over var i hele perioden på mellem 3 og 700 personer om året. Det er det nævnte antal for mange, men dog et tal som ligger langt under det 20. århundredes samt indeværendes umådelige antal ofre for krige, forfølgelser, diktaturer, sult og sygdomme.

Niels Duus Nielsen, Toke Andersen, Torben Arendal og Peter Jensen anbefalede denne kommentar

Den amerikanske strategi om forebyggende krige har også et klart terroristisk sigte, nemlig at afskrække andre fra at finde på noget man ikke kan lide. Dvs. f.eks. ophøre med at hævde egen nations suverænitet - og sikre sig kontrol over egne naturressourcer.

Hele diskursen om terror som et fremmedlegeme i den vestlige kulturkreds, noget som påføres udefra, er absurd - fordi frygtdrevet motivation er en århundreder gammel indlejret del af europæisk (udenrigs)politik og magtforvaltning, og klinisk betragtet er det terrordynamikker, man betjener sig af (strafpædagogik er i sin essens terroristisk).

Henrik Leffers

På en måde er det egentligt værre... Hvis en person svines til på sociale medier eller i kommentarer på nationen.dk og kaldes "beskidte luder" og opfordres til at at han/hun må dø meget snart (som mange er udsat for), og han/hun så kører tilsvineren ned med sin bil, er det så terror? -Hvis du har svaret, så læs sætningen igen, for hvad spurgte jeg egentligt om? Mente jeg tilsviningen eller handlingen? Verden er ikke altid nem!

Torben Arendal

Er der flere Muslimske lande at Danmark kan bombe sammen med USA? Iran måske?

Søren Sørensen

Michael Bruus

"Under optakten til ww2 og nazismen, blev der skabt en negativ fortælling om jøderne, denne negative fortælling greb om sig og flere og flere fokuserede på negative sider ved jøder og jødedommen.
Jeg ser det samme gentage sig, nu blot med muslimer.

Så vil jeg gerne se tallene for jødisk terror mod de europæiske civilbefolkninger fra tiden før naziernes magtovertagelse?
Hvor er naziernes døde karikaturtegnere?

Der er faktisk forskel på at vælge et folkeslag der ikke har gjort andet end at være "anderledes" som syndebukke, og så at se på hvor den nutidige terror stammer fra.

Så længe islamister med glæde taler om deres kamp mod "det onde vesten", og ikke bare taler om den, men aktivt myrder mennesker, så er der altså god grund til ikke at synes særligt godt om muslimske fundamentalister og de der støtter dem...

...de der døde der ligger tilbage efter islamistiske terrorhandlinger er jo ikke bare en fortælling, vel?

Torben Knudsen

Terrorisme er en metode til fremkaldelse af frygt med gentagne voldsaktioner, udført af (semi-)ulovlige individer, grupper eller statlige aktører, af idiosynkratiske, kriminelle eller politiske årsager, ved hvilken – i modsætning til mord – direkte vold ikke er det vigtigste mål. Det umiddelbare menneskelige offer for volden vælges i almindelighed tilfældigt (målmuligheder) eller selektivt (repræsentativt eller symbolsk mål) fra en målgruppe og tjener som meddelelseseskaber. Trussels- og voldsbaserede kommunikationsprocesser mellem terrorismeorganisation, offer, og vigtige mål anvendes for at manipulere det direkte mål (de direkte målgruppe(r)) og forvandle dem til mål for terror, mål for krav, eller mål for opmærksomhed, beroende på om det er trussel, tvang eller propaganda, der tilstræbes i første række."[1]
På trods af at det netop passerede må betegnes som gengældelse for en provokation, som når jeg siger til en fiskerdreng fra Esbjerg, at han har hundehoved og hans mor to og ligger der i mit eget blod, så er hele samfundet beskæftiget med at forsvare sig mod terror!!
Samfundet eller den der provokerer skal blot i disse sager være klar til at møde reaktionen på en provokation, det være sig på parkeringspladsen, ved overhalinger på motorvejen etc-terror-to terrify har det intet med at gøre.
Angrebene er sket hvor provokatøren er til stede og det er groft nok, men terror og det at alle render videre med den falske påstand er vel istedet selve terroren, at gøre folk urolige eller det der er værre?

Søren Sørensen

Dette er lidt lige som at se forsvar for naziernes terror i 20'erne og 30'erne.
"De der jøder skulle da heller ikke provokere så meget med deres rigdom, så de var jo nok selv ude om det..."

Specielt logikken med at ofrene selv er ude om det, er i bedste fald grotesk, i værste fald direkte fascisme.

Søren Sørensen: Jøder er også kun mennesker. Og især for unge mænd kan det være svært at styre temperamentet, når man er overbevist om, at man har retten på sin side. Det har vi set mange gange op gennem historien - med mordet på Yitzhak Rabin i 1995 som et fremtrædende eksempel.

Det er tydeligvis magtpåliggende for flere, at Breiviks énmands-vanvid kategoriseres som "kristen terror". Der må være et eller andet relativistisk regnestykke, der bare skal gå op.

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding