Databloggen Store historier gemt i store datasæt

Eksplosiv stigning i antallet af politiske kommentatorer

Politiske kommentatorer får stigende taletid og spalteplads i landets medier, og den måde de italesætter politik kan være med til at forme læserens forståelse af den politiske dagsorden. Det er er altså en magtfuld position, vi har med at gøre. Men kommentatorerne har ikke altid ret, og nærlæser man deres argumentation - som vi vil gøre i de kommende uger -  kan den ofte problematiseres.

Først en kort forhistorie

Den politiske kommentar er en forholdsvis ny politisk genre, der fik sit egentlige gennembrud i 2005, da programmerne Jersild og Spin på DR samt Mogensen og Kristiansen på TV2 News, blev store succeser. Herefter tog avismedierne for alvor genren til sig, og antallet af politiske kommentarer og analyser er nærmest eksploderet siden, som den nedenstående graf illustrerer. Således lægger de fleste landsdækkende aviser enten dagligt eller ugentligt spalteplads til en kommentator, der udlægger ugens vigtigste politiske historie.

Graf over antal hits på ”politiske kommentator”, ”politisk redaktør” og ”politisk analytiker” på Infomedia ved en søgning på ”præcis sådan” i ”alle medier”. Kilde: Mette Bengtson, Ph.D-afhandling

Det er ikke ligegyldigt, hvordan medierne skriver om politik 

Sigge Winther - der i dag selv er politisk kommentator for Politiken - har i et forskningsprojekt påvist, at den måde medierne skriver om politik på via de politiske kommentatorer, kan være med til at forme læserens forståelse af politik. Skriver kommentatorer således mest om strategi og spin, begynder vi som læsere og borgere i samfundet også selv at snakke, diskutere og forstå politik ud fra den optik.

Den gode og dårlige kommentar

Mette Bengtson er retoriker og har i sin ph.d.-afhandling undersøgt kommentatorernes retorik, og hvad der kendetegner den. Hun har inddelt de forskellige kendetegn ud fra et ideal om, at politisk dækning bør klæde borgerne på, i forhold til at kunne træffe beslutninger om vores fælles anliggender på så oplyst grundlag som muligt. Hendes forskning viser at visse træk ved genren fremmer den politiske forståelse, mens andre mindsker forståelsen.

Ud fra den optik er den gode politiske kommentar derfor den, hvor kommentatoren fremlægger argumentererede påstande med en tydelig afsender. Denne type retorik gør det muligt for læseren at vægte forskellige argumenters styrke eller svaghed og fremmer dermed (ideelt set) læserens forståelse af politik og gør det lettere for den enkelte at tage del i en konstruktiv og demokratisk samfundsdebat.

Den mindre gode kommentar er derimod kendetegnet ved rene postulater uden andet belæg end ’det ved jeg, for jeg er politiske kommentator’, ved benyttelse af anonyme kilder eller bruger ladede ord og vendinger. Denne type retorik tilbyder ikke læseren egentlige argumenter, hvilket kan mindske forståelsen af politik og efterlade læseren som tilskuer til den politiske arena.

Et tænkt eksempel kunne være udsagnet »Helle Thorning-Schmidt er svækket efter dages debat«. Her præsenteres ingen belæg for, hvorfor Helle Thorning skulle være svækket, så det der står tilbage for læseren er, at påstanden blot er rigtig, fordi kommentatoren har sagt det (underforstået at det, kommentatoren siger, er rigtigt).

Retorisk værktøjskasse

I samarbejde med retoriker og ph.d., Mette Bengtson, præsenterer Databloggen i den kommende tid Den Retoriske Guide til Kritisk Læsning af Politiske Kommentarer, så du selv kan gå kommentatorens analyser efter i sømmene.

Vibeke Rasmussen

"… og nærlæser man deres argumentation - som vi vil gøre i de kommende uger …"

Og tak for det! Men hvor ville jeg ønske, at mange flere ville gøre det – og ville gøre det både jævnligt og regelmæssigt!

Carsten Mortensen, Lise Lotte Rahbek og Mikkel Madsen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Apropos illustrationen med Mogensen & Kristiansen, er det snart mange år siden, jeg selv har overværet deres program, men for nylig hørte jeg så i en radioudsendelse et udpluk af deres dialog. Uden overdrivelse var jeg chokeret over, hvor pludrende ligegyldigt, dét de sagde, var. Og så at tænke sig, at de to, blandt alle de (alt for) mange af mediernes 'politiske et-eller-andet' (folkeforførere?), nok er dem, der formår at påvirke flest, er da både trist … og en smule skræmmende.

Hanne Ribens, Mads Berg, erik mørk thomsen, Anne Eriksen, Anne-Marie Krogsbøll og Mikkel Madsen anbefalede denne kommentar
Robert Kroll

De kloge forskere er alt for ofte så bekymrede for, om den typiske dansker nu virkelig forstår, hvad der foregår.

Jeg tror faktisk 100% på, at det store flertal ganske udmærket kan "følge med" i "det politiske" og træffe fornuftige valg ud fra egne værdinormer , forudsætninger og erfaringer.

Tror man ikke på det, så er den uhyggelige konsekvens vel, at "eliten" bør "tiltage" sig magt til at begrænse stemmeretten eller til at begrænse ytringsfriheden og trykkefriheden ?

Demokrati er ikke garanti for rigtige beslutninger "hver gang", men i et demokrati kan man rette fejltagelser - er man i lommen på et diktatorisk eller elitært system, så er der ikke nogen "reset" knap.

Kurt Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Kristian Rikard og Mikkel Madsen anbefalede denne kommentar
Herdis Weins

Noget af det værste ved de mange kommentatorer er, at de forsøger at fremstille politik som en sportskamp. Det vil sige, det er ligegyldigt med indholdet, det gælder kun om, hvem der får sat stød ind, hvem der vinder.
Og så deres idiotiske legen tankelæsere, der hele tiden mener at vide, hvorfor de enkelte politikere tænker og siger som de gør.
Bwadr!

Janus Agerbo, Mads Berg, Dennis Hauge, erik mørk thomsen, Anne Schøtt, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Lars Bo Jensen

Når man ser på grafen, ligner det en eksponentiel udvikling. Hvis man forlænger kurven frem til 2050, vil 50 % af Danmarks befolkning være politiske kommentatorer. (tager forbehold for mindre unøjagtigheder, da jeg ikke har gidet rent faktisk at taste tallene ind og lave ekstrapolationen.)

Kurt Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Anne Eriksen, Vibeke Rasmussen og Anne-Marie Krogsbøll anbefalede denne kommentar
Elias Storm

@Robert Kroll

Jeg tror du misforstår artiklen. Pointen er ikke, at der skal mere magt til politikerne, men at befolkningens kriteries for at vurdere af politikerne kan påvirkes. Det er det, man kalder priming.

Fordi at kommentatorværkeret er opslugt af taktik og spin og retorik, bliver deres analyser ofte baseret på netop det: taktik og spin. Det er naturligvis også lettere at forholde sig som kommentator til, om "Helle sagde noget dumt" end "Helles analyse af samfundsudviklingen er forkert pga. x og y"

Konkret betyder det, at befolkningen i højere grad vurderer politikerne ud fra de kriterier kommentatorerne anvender frem for egne kriterier. Og det er problematisk, fordi så handler politik mindre om holdning og mere om form.

Philip B. Johnsen, Mads Berg, Dennis Hauge, Carsten Mortensen, Jakob Lilliendahl, Lise Lotte Rahbek og Vibeke Rasmussen anbefalede denne kommentar
Anne Eriksen

Selv med et stort overskud af tid og velvilje til at analysere kommentatorernes udgydelser (og samt politikernes) så ender man med at gå kold og alle anstrengelserne fra alle parter, bliver noget med - hvem råber højst!
Og hvilke gedigen, fornuftig politik får man ud af det?

Espen Bøgh

Det værste syntes at være indholdsløsheden i dagens politiske sprog, som kommentatorerne og medierne følger uden kritisk sans på noget punkt.

Det er blevet indsnævret til tidens store floskel der optager øjeblikket for mediefolket, og hvor det mest drejer sig om den enkelte politikers seneste udsagn om et emne, eller om dennes kritik af en anden politiker uden det nødvendigvis handler om politik, - for hvem gør sig bedst i medierne, er spørgsmålet nærmest blevet til.

Før i tiden svarede politikerne selv på journalisternes spørgsmål i stort og småt, men det har ændret sig drastisk med spindoktorerne, og pressetjenesterne, ser sikrer indholdsløsheden med nye friskfyrsagtige floskler uden indhold eller konkretisering af partiet politisk står for, eller hvordan de vil finansiere dette eller hint.

Eksempelvis citeres LLR for nylig i Information at udtale; "Vi synes så, at folk med mindre indkomst skal have noget mere velfærd i form af skattelettelser."

Hvordan man får mere "velfærd for skattelettelser" er ganske uforståeligt, - en skattelettelse for den enkelte betyder vedkommende kan forbruge noget mere i det daglige, men omvendt betyder det også, at penge der tages i statskassen til skattelettelser, ikke kan bruges til øget velfærd.

- Bemærk venligst, at velfærd og velstand er to helt vidt forskellige ting!

Selvfølgelig kan man med en skattelettelse købe sig en velfærdsforsikring, - men skattelettelser plejer ikke normalt at kunne dække særlig meget velfærd fra den private sektor, og det betyder også LLR satser på et totalt liberalt samfund uden en stat, og det er vel også derfor han kræver "0"(nul)-vækst i det offentlige!

Det er blot ikke synligt i udsagnet, og intet medie har endnu spurgt ind til hvordan han vil bruge de samme penge to gange fra statskassen, - til mere velfærd, og samtidig til skattelettelser?

Det er dette manglende indhold fra politikernes side, som ikke efterspørges iblandt journalister og kommentatorer, hvor især kommentatorerne svigter fordi de åbenbart er mere interesseret i at pleje deres image udadtil blandt de andre kommentatorer, og så lader de vælgerne og befolkningen uden for viden oplysning og forståelsen af det sagte, samt enøjet ser på dagens emne uden sammenhæng med hverken fortid eller nutid eller bagved liggende indhold, og hvorfor dog også noget så trivielt som vælgerne eller borgernes penge eller mangel herpå, noget man ikke selv har inde på livet for lønnen som kommentator er jo god, og så forløser det ens åndelighed så godt.

Mads Berg, Anne Eriksen, erik mørk thomsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Kurt Loftkjær

Kvantitet er ikke lig med kvalitet.

Desværre er det ikke kun antallet af politiske kommentatorer, som er eksploderet. Aviserne præges i stigende grad af private kommentatorsynspunkter inden for de fleste områder. Fordelen for aviserne er, at kommentatorområdet er mindre arbejdskrævende, at det kræver færre fastansatte journalister samt at det indebærer et reduceret ansvar for chefredaktørerne.

Journalistik og herunder især undersøgende journalistik er en stadig mere trængt disciplin.

Kurt Nielsen, Henrik Bjerre, Anne Eriksen og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
Henrik Bjerre

Kommentatorerne er naesten uden betydning. Det centrale for en fri presse er hvorvidt ALLE vaesentlige historier bringes. Befolkningen har sjaeldent saerlig svaert ved at gennemskue spin - men hvis der helt udelades noget - er vi fortabt.

Kurt Loftkjær

@henrik

Og med indtrængen af kommentatorer og deres egne agendaer samt færre seriøse journalister bringes kun et udvalg af sager/historier. Udeladelser præger selv debatsiderne, som det kan ses i denne avis trykte udgave, som jeg har holdt i snart 40 år.

Troels Brøgger

"Politisk kommentator" er titlen for narhoveder der ikke rigtig kan noget - utroligt at de får så meget plads...nå journalisterne skulle jo ellers til at bestille noget, det er nok der skoen trykker.

olivier goulin

Politisk kommentator - det er lidt a la fremtidsforsker og livsstilsekspert.

I morges på P1 blev en kvinde præsenteret som 'fremtidsforsker i egen virksomhed'.
Der blev straks slukket, inden banaliteterne væltede ud.

/O

Vibeke Rasmussen

Uden vist selv at regne med lydhørhed for forslaget bønfalder Susanne Sayers ikke desto mindre: Skru ned for valgdækningen. Ja. Om bare de ville! Eller i det mindste ville efterkomme dette ønske:

"Jeg ønsker mig en dækning, hvor partier og politikere udfordres kvalificeret på deres påstande og politiske visioner. Og et interview bliver ikke kritisk af, at spørgsmålene bliver stillet i en forurettet tone. Det bliver kritisk af, at man som journalist har noget solid research (ikke bare modstandernes påstande) at bygge sine spørgsmål på."

Ja, de åh så forurettede, indignerede, anklagende udspørgere kan jeg også sagtens undvære. Ligeledes dem der tilsyneladende ser sig selv lidt som 'stand-uppere'! [host, Deadlines værter, host]

I hele flokken af anlytikere, kommentatorer, redaktører og værter i radio og på tv har jeg i det hele taget svært ved at få øje på nogen, der helt konsistent forholder sig neutralt og nøgternt uden at lade sin egen person – eller mening! – stå i vejen for den saglige formidling.

Om Databloggen RSS

På Databloggen samler og præsenterer vi historier som tager afsæt i store datasæt.  Tips og ideer til databloggen@information.dk

I redaktionen: Kristian Jensen, Rasmus Raun Westh, Morten Wulff, Sebastian Gjerding