Datapolitik

Dette website udbydes af:

Dagbladet Information
Store Kongensgade 40C
1264 København K

Telefon: 3369 6000
CVR: 63058416
e-mail: datapolitik@information.dk

Når du registrerer dig på information.dk, tegner et abonnement på avisen, køber adgang til Information Miniature, tilmelder dig et nyhedsbrev eller søger en stilling på Information, accepterer du samtidig nedenstående datapolitik.

1. Vi behandler oplysninger i forbindelse med køb

Information indsamler og behandler de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med brugerregistrering eller abonnementstegning, tilmelding til nyhedsbrev og kurser, køb af bøger og andet i webbutikken. Det drejer sig om navn, adresse, postnummer, e-mail og eventuelt betalingsoplysninger. Obligatoriske oplysninger er markeret med *, øvrige oplysninger er frivillige.

Oplysningerne indsamles og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, for at kunne levere det produkt (avis, nyhedsbrev, bog, kursus mv.), som du har bestilt og den service, der er knyttet til produktet.

2. Vi bruger oplysningerne til at forbedre vores produkt og service

Vi indsamler trafikdata på information.dk, i e-avisen og i Information Miniature både for almindelige besøgende, ind-loggede brugere og abonnenter. Det gør dels for at forbedre funktionaliteten på hjemmesiden, og for eksempel undgå, at en pop-up besked bliver vist flere gange, dels for at få et større kendskab til, hvordan og hvor meget de enkelte artikler bliver læst. Det hjælper os til at forbedre avisen og målrette de nye produkter, vi udvikler løbende.

Information.dk er desuden tilsluttet Dansk Online Index, som måler al trafikken på danske websites. Der indsamles oplysninger om IP, tidspunkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v. Data gemmes uden tidsbegrænsning i aggregeret form, der ikke kan føres tilbage til brugeren. Målingen udføres af Kantar Gallup på vegne af Danske Medier Research ApS, der er dataansvarlig.

Læs mere om hvordan du fravælger indsamling af data fra dine besøg under cookiepolitik.

3. Du kan framelde dig nyhedsbreve

Du kan framelde Informations nyhedsbreve nederst i de mails, du modtager fra Information eller på din brugerside på information.dk.

På brugersiden kan du også se, hvilke nyhedsbreve, du aktuelt er tilmeldt og tilmelde dig nye nyhedsbreve.

4. Servicemails er en del af abonnementet

Den e-mailadresse, der er knyttet til et abonnement, vil blive brugt til servicemeddelelser i forbindelse med det aktive abonnement. Det drejer sig om meddelelser om ændringer, du har foretaget på dit abonnement (ferieflytninger eller ændringer i produktet) eller meddelelser om aktuelle leveringsproblemer.

Servicemails, som udsendes for at sikre, at du får mest muligt ud af dit abonnement, kan ikke afmeldes men stopper automatisk, når du ikke længere er abonnent.

5. Du kan sige nej til markedsføring

Efter at dit abonnement er opsagt, behandles de afgivne kontaktoplysninger i forbindelse med vores egen markedsføring og til interne analyser. Dagbladet Information vil løbende kontakte husstande telefonisk med gode tilbud. I forbindelse med telefonisk henvendelse, optager vi samtalen til undervisningsformål. Du kan frabede dig denne type henvendelser ved at kontakte Informations Kundeservice eller hos CPR-registeret via borger.dk.

6. Vi samarbejder med udvalgte databehandlere

Behandling af data i forbindelse med avislevering og kundehenvendelser sker i samarbejde med en række eksterne databehandlere. Vi har aftaler med disse eksterne databehandlere, som håndterer data efter nøje fastlagte procedurer.

7. Vi opbevarer data i højest fem år

Dine personoplysninger bliver ifølge lovkrav gemt i fem år, efter du har afmeldt en service eller foretaget et køb hos Information.

Efter fire år vil vi ikke længere anvende kontaktoplysningerne i forbindelse med markedsføring (jvf. pkt. 5).

8. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med jobansøgninger

Når vi skal besætte ledige stillinger hos Information behandler vi ansøgernes personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat.

Oplysningerne vil kun blive brugt internt i Information i forbindelse med besættelse af den opslåede stilling. Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger. Det vil kun være Informations HR-afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter modtagelse af din ansøgning, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.

9. Beskyt din brugerkonto

Din adgangskode er nøglen til din brugerkonto på information.dk. Vi anbefaler at bruge en unik kombination af bogstaver, tal og andre tilladte tegn samt, at du aldrig videregiver din information.dk adgangskode til andre.

Hvis du alligevel giver din adgangskode eller personlige oplysninger til andre, skal du huske, at det er dig, der er ansvarlig for alle handlinger, der bliver foretaget fra din brugerkonto.

Hvis du mister kontrol over din adgangskode, kan det medføre, at du også mister kontrol over dine personlige data samt, at tredjemand udfører juridisk bindende handlinger i dit navn, som kan have graverende konsekvenser for dig. Hvis din adgangskode er kommet i andres hænder, skal du derfor straks informere Information herom og ændre din adgangskode.

10. Du har ret til indsigt og til at blive slettet

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig:

a) Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.

b) Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.

c) Ret til sletning: Se pkt. 7 og 8 om vores generelle slettefrister. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer.

d) Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

e) Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandlerens behandling af dine personoplysninger.

f) Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder (a-f), kan du kontakte Information på datapolitik@information.dk

g) Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål i øvrigt om behandling af personoplysninger eller andre forhold om Informations ydelser og produkter, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan rette henvendelse til: datapolitik@information.dk eller Informations Kundeservice på telefon 3369 6060