David Budtz Pedersen

 • Kronik
  11. september 2019

  Forskere skal klædes på til at bevare uafhængigheden i samspillet med omverdenen

  Oksekødssagen er enestående i sin alvor, men viser, at det generelt er svært at finde balancen mellem samarbejde og armslængde, når man som forsker rådgiver eksterne aktører. Det kræver særlige kompetencer, som universiteter og regering må gå sammen om at sikre, skriver de tre forskere David Budtz Pedersen, Rolf Hvidtfeldt og Andreas Brøgger Jensen i dette debatindlæg
  En uvildig rapport udarbejdet af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viste sidste år en række udfordringer i mødet mellem universitetsforskere og opdragsgivere, der rekvirerer videnskabelige rapporter og rådgivning. Hele syv pct. havde inden for de seneste fem år oplevet pres for at ændre i forskningsresultater.
 • Kommentar
  20. januar 2018

  ’Fake news’ får borgeren til at miste troen på sandheden

  Ny forskning viser, at vælgerne kun i begrænset omgang tror på falske nyheder. Til gengæld gør ’fake news’ dem ude af stand til at fastholde troen på sandfærdige nyheder og verificeret information i det hele taget. Og det er et massivt demokratisk problem
 • Anmeldelse
  20. januar 2018

  En gruopvækkende bog om følelserne

  Politik, der lefler for vælgernes følelser, er den seneste trend blandt spindoktorer og kommunikationsbureauer. Følelser sælger billetter. Samtidig forsvinder fakta og fornuft fra den demokratiske samtale
  Da Trumps rådgiver, Kellyanne Conway, forklarede, hvorfor Trump mente, der var flere mennesker til stede ved hans indsættelsesceremoni (t.v.) end ved Obamas i 2008, henviste hun til, at Det Hvide Hus havde »alternative kendsgerninger«. Måske havde Conway en fundamental pointe. De alternative kendsgerninger er følelsesmæssige kendsgerninger. Vi ser, hvad vi ønsker at se, og immuniserer os imod støj fra personer, vi er uenige med.
 • Kommentar
  18. november 2017

  Guddommelig teknologi

  Den kunstige superintelligens er ikke virkelighed endnu, men den ideologi, der hyper den og driver den frem, påvirker økonomi, innovation og politik allerede i dag. Det er en ideologi, der rummer reminiscenser fra det 20. århundredes antihumanistiske tænkning, og derfor bør den vække bekymring og debat her og nu
 • Anmeldelse
  4. november 2017

  Populisme handler om velfærd, nation og klasse

  I ny bog redegør demokratiforskeren Mogens Herman Hansen for, hvordan forestillingen om folkets enhed og røst udgør samtidens mest betydningsfulde politiske strategi i de vestlige demokratier
  Mogens Herman Hansen er aktuel med en bogen ’Hvordan forvrænger populismen demokratiet?’. Den er en del af serien Moderne Ideer.
 • Essay
  23. september 2017

  Den dybe stat er virkelig – og det er slet ikke så dårligt

  Med overtagelsen af Det Hvide Hus lancerede Donald Trump og Steve Bannon et aggressivt angreb på staten og dens institutioner. Nu ser det ud til, at Trump er i gang med at underlægge sig det system, han ville kæmpe mod
 • Analyse
  18. marts 2017

  I dag bestemmer karisma, x-faktor og algoritmer, hvem og hvad vi tror på

  I stedet for traditionelle autoriteter som religiøse ledere, eksperter og smagsdommere er der opstået nye autoritetsformer. I dag bestemmer karisma, x-faktor og algoritmer, hvem og hvad vi tror på
  Den tyske sociolog Max Weber så autoritet som en magt, der til en vis grad hviler på en befolknings vilje til lydighed.
 • Analyse
  21. januar 2017

  Demokratiet er truet af følelser

  Når kendsgerninger skiftes ud med mavefornemmelser, mister demokratiet sin sammenhængskraft. Alle kan definere deres egen virkelighed, når følelser ophæves til sandhed
  Flere socialpsykologiske studier tyder på, at vælgerne kun i begrænset omfang lader sig styre af rationelle overvejelser.
 • Feature
  7. januar 2017

  Teknologi skulle hjælpe masserne, men kontrolleres af globale virksomheder

  Et af de spørgsmål, som Danmarks Disruptionråd bør beskæftige sig med, er, hvilket socialt sikkerhedsnet, der bør være i samfundet, hvis der indtræder massearbejdsløshed som følge af digitalisering og udviklingen af kunstig intelligens
  Et af de spørgsmål, som Danmarks Disruptionråd bør beskæftige sig med, er, hvilket socialt sikkerhedsnet, der bør være i samfundet, hvis der indtræder massearbejdsløshed som følge af digitalisering og udviklingen af kunstig intelligens

Sider

 1. Kommentar
  20. januar 2018

  ’Fake news’ får borgeren til at miste troen på sandheden

  Ny forskning viser, at vælgerne kun i begrænset omgang tror på falske nyheder. Til gengæld gør ’fake news’ dem ude af stand til at fastholde troen på sandfærdige nyheder og verificeret information i det hele taget. Og det er et massivt demokratisk problem
 2. Essay
  23. september 2017

  Den dybe stat er virkelig – og det er slet ikke så dårligt

  Med overtagelsen af Det Hvide Hus lancerede Donald Trump og Steve Bannon et aggressivt angreb på staten og dens institutioner. Nu ser det ud til, at Trump er i gang med at underlægge sig det system, han ville kæmpe mod
 3. Kommentar
  4. november 2014

  Tror Liberal Alliance virkelig på et marked uden stat?

  Tilhængere af laissez faire-kapitalismen tegner et billede af et parti, der ønsker en umenneskelig natvægterstat. I så fald er der noget, Liberal Alliance har glemt at fortælle
 4. Kronik
  9. marts 2013

  Nyliberalisme er det nye sort

  Fra venstre til højre anvender man nyliberalisme som et afpolitiseret styringsredskab. I nyliberalismens optik er politiske beslutninger et spørgsmål om nødvendigheder. Derfor må der indføres reformer, der effektivt løser de problemer, som det ineffektive demokrati ikke formår
 5. Kronik
  3. september 2015

  Fri os fra Lars Seiers pseudoliberalisme

  Med sine råd til unge liberale mennesker viser Saxo Bank-ejeren, at han misforstår både Ayn Rands tvivlsomme moralfilosofi og helt grundlæggende liberale principper om lige muligheder for alle
  Lars Seier Christensen, Saxo Banks direktør, har tolket liberalismen lige lovligt frit, mener kronikørerne. Hans syn på frihed er temmelig problematisk, da frihed her tillægges nærmest absolut værdi samtidig med, at begrebet devalueres til udelukkende at handle om frihed fra statslig indblanding. Arkiv
 6. Kronik
  13. september 2016

  Skal konkurrencestaten forandres, skal vi først gøre op med dens menneskesyn

  Man tager fejl, hvis man tror, at konkurrencestaten kan omkonstrueres efter, hvad borgere, politikere og offentligt ansatte måtte ønske. Først hvis man gør op med fundamentet i konkurrencestaten – forestillingen om det middel-mål-rationelle menneske – kan vi udvikle en ny model for en bæredygtig velfærdsstat
  Man tager fejl, hvis man tror, at konkurrencestaten kan omkonstrueres efter, hvad borgere, politikere og offentligt ansatte måtte ønske. Først hvis man gør op med fundamentet i konkurrencestaten – forestillingen om det middel-mål-rationelle menneske – kan vi udvikle en ny model for en bæredygtig velfærdsstat
 7. 1. februar 2014

  Hvem skal styre fremtidens velfærd?

  Omfordeling og social retfærdighed er også opgaven for fremtidens velfærdsstat. Men teknologi vil være en afgørende del af det, der skal omfordeles. Ny bog udfordrer venstrefløjens traditionelle teknologiangst
  I fremtiden bliver velfærd ikke kun et spørgsmål om ressourcer til omsorg. Teknologien kommer til at spille en ny politisk rolle, skriver Steve Fuller
 8. Kronik
  19. februar 2011

  Globalisering er krig med andre midler

  Globaliseringen har skabt et overdrevent fokus på teknologi som nøglen til velstand. Politik er reduceret til økonomi i kampen for at være forrest i den internationale kappestrid. Men hvis vi glemmer vores eget kulturelle særkende og blot går efter at adoptere konkurrenternes fordele, skaber vi et samfund uden evne til fornyelse og politisk lederskab
  De politiske ledere synes at mene, at globaliseringens vinder er den, der mestrer teknologien. Her afprøver besøgende 3D-briller ved udstillingen 'Japan Experience - Ideas into reality' i forbindelse med APEC-mødet i november .