David Budtz Pedersen

 • Kommentar
  8. juli 2016

  Efter Brexit kan EU udvikle sig socialt

  Storbritanniens exit skaber mulighed for at relancere det sociale projekt i Europa – med større fokus på mobilitet, retssikkerhed og lighed
  Storbritanniens exit skaber mulighed for at relancere det sociale projekt i Europa – med større fokus på mobilitet, retssikkerhed og lighed
 • Kommentar
  19. april 2016

  ’God autoritarisme’ er ikke svaret på klimaproblemet

  Flere toneangivende forskere og analytikere har sat spørgsmålstegn ved det liberale demokratis evne til at håndtere store politiske udfordringer. Men løsningen er ikke mindre, men derimod mere demokrati
  Løsningen er ikke at indføre den kinesiske model på danske uddannelsesinstitutioner eller at afskaffe demokratiet til fordel for teknokrati. Tværtimod er der brug for mere demokrati og mere medindflydelse.
 • Kommentar
  8. januar 2016

  Klimapolitik er mere end naturvidenskab og økonomi

  Skal fremtidens klimapolitiske løsninger have gennemslagskraft, er det nødvendigt at inddrage humanistisk forskning
  Skal fremtidens klimapolitiske løsninger have gennemslagskraft, er det nødvendigt at inddrage humanistisk forskning
 • 26. september 2015

  Økonomisk teori er kun et enkelt aspekt

  Nye politiske redskaber søges i kampen mod global opvarmning. Ny bog sætter fokus på alternative klimapolitiske løsninger
 • Kronik
  3. september 2015

  Fri os fra Lars Seiers pseudoliberalisme

  Med sine råd til unge liberale mennesker viser Saxo Bank-ejeren, at han misforstår både Ayn Rands tvivlsomme moralfilosofi og helt grundlæggende liberale principper om lige muligheder for alle
  Lars Seier Christensen, Saxo Banks direktør, har tolket liberalismen lige lovligt frit, mener kronikørerne. Hans syn på frihed er temmelig problematisk, da frihed her tillægges nærmest absolut værdi samtidig med, at begrebet devalueres til udelukkende at handle om frihed fra statslig indblanding. Arkiv
 • Baggrund
  22. august 2015

  Kan optimisme redde verden?

  Nyt manifest har sat gang i en international debat om effekterne af den globale opvarmning. En gruppe indflydelsesrige forskere mener, at vi skal gribe chancen og bruge klimaforandringerne til at skabe et nyt samfund
 • Anmeldelse
  15. august 2015

  Vi er de 99 procent

  Hvad har Det Arabiske Forår, Occupy Wall Street, fagbevægelsen i Danmark og Den Franske Revolution til fælles? De er alle sociale protestbevægelser. Ny bog kortlægger protestens anatomi
 • Baggrund
  13. juni 2015

  Der længes efter stærke ledere

  En ny bevægelse af kritikere mener, at demokratiet har udtjent sin rolle. Skal samfundet løse de store udfordringer, kræver det stærkere ledere
  Den danske debatkultur, som den udspiller sig disse dage på Folkemødet på Bornholm, er et godt eksempel, hvordan ekspertice i komplicerede forhold og folkelig deltagelse kan forenes i den demokratiske proces.
 • Anmeldelse
  6. juni 2015

  Hvorfor ikke bare trække lod?

  Folketingsvalget er i fuld sving. Men hvorfor er valg blevet vores foretrukne demokratiske procedure? Ny bog stiller spørgsmål til valgets demokratiske rolle. Det er der kommet et interessant forsvar for demokratiet ud af
  Folketingsvalget er i fuld sving. Men hvorfor er valg blevet vores foretrukne demokratiske procedure? Ny bog stiller spørgsmål til valgets demokratiske rolle. Det er der kommet et interessant forsvar for demokratiet ud af

Sider

 1. Anmeldelse
  6. juni 2015

  Hvorfor ikke bare trække lod?

  Folketingsvalget er i fuld sving. Men hvorfor er valg blevet vores foretrukne demokratiske procedure? Ny bog stiller spørgsmål til valgets demokratiske rolle. Det er der kommet et interessant forsvar for demokratiet ud af
  Folketingsvalget er i fuld sving. Men hvorfor er valg blevet vores foretrukne demokratiske procedure? Ny bog stiller spørgsmål til valgets demokratiske rolle. Det er der kommet et interessant forsvar for demokratiet ud af
 2. Kronik
  13. september 2016

  Skal konkurrencestaten forandres, skal vi først gøre op med dens menneskesyn

  Man tager fejl, hvis man tror, at konkurrencestaten kan omkonstrueres efter, hvad borgere, politikere og offentligt ansatte måtte ønske. Først hvis man gør op med fundamentet i konkurrencestaten – forestillingen om det middel-mål-rationelle menneske – kan vi udvikle en ny model for en bæredygtig velfærdsstat
  Man tager fejl, hvis man tror, at konkurrencestaten kan omkonstrueres efter, hvad borgere, politikere og offentligt ansatte måtte ønske. Først hvis man gør op med fundamentet i konkurrencestaten – forestillingen om det middel-mål-rationelle menneske – kan vi udvikle en ny model for en bæredygtig velfærdsstat
 3. Kronik
  9. marts 2013

  Nyliberalisme er det nye sort

  Fra venstre til højre anvender man nyliberalisme som et afpolitiseret styringsredskab. I nyliberalismens optik er politiske beslutninger et spørgsmål om nødvendigheder. Derfor må der indføres reformer, der effektivt løser de problemer, som det ineffektive demokrati ikke formår
 4. Essay
  23. september 2017

  Den dybe stat er virkelig – og det er slet ikke så dårligt

  Med overtagelsen af Det Hvide Hus lancerede Donald Trump og Steve Bannon et aggressivt angreb på staten og dens institutioner. Nu ser det ud til, at Trump er i gang med at underlægge sig det system, han ville kæmpe mod
 5. Analyse
  18. marts 2017

  I dag bestemmer karisma, x-faktor og algoritmer, hvem og hvad vi tror på

  I stedet for traditionelle autoriteter som religiøse ledere, eksperter og smagsdommere er der opstået nye autoritetsformer. I dag bestemmer karisma, x-faktor og algoritmer, hvem og hvad vi tror på
  Den tyske sociolog Max Weber så autoritet som en magt, der til en vis grad hviler på en befolknings vilje til lydighed.
 6. Analyse
  21. januar 2017

  Demokratiet er truet af følelser

  Når kendsgerninger skiftes ud med mavefornemmelser, mister demokratiet sin sammenhængskraft. Alle kan definere deres egen virkelighed, når følelser ophæves til sandhed
  Flere socialpsykologiske studier tyder på, at vælgerne kun i begrænset omfang lader sig styre af rationelle overvejelser.
 7. Anmeldelse
  15. november 2014

  En hyldest til staten

  Mogens Herman Hansen flytter i en ny bog om statsteori blikket væk fra Oldtiden og retter fokus på det sidste 100 års udvikling af den moderne stat
  Demokrati. Det er fristende at sidestille staten med den moderne, liberale, demokratiske stat, men det vil i følge forfatteren efterlade verdens udemokratiske stater uden en statsanalyse. Her demonstreres der for demokrati i Hongkong.
 8. Anmeldelse
  24. august 2013

  Tysk idealisme opdateret

  Er der plads til den frie menneskelige vilje i en verden behersket af naturvidenskaber? Schellings klassiske ’Frihedsskrift’ i ny dansk oversættelse har et ambitiøst bud på det
  For Schelling er mennesket ikke helt og aldeles frit og uafhængigt. Men det har evnen til at sætte sig udover sin afhængighed for ’selv at blive en skabende grund’. Foto: Scanpix