Læsetid: 4 min.

Teatret må væk fra Kgs. Nytorv

Debat
28. august 1997

TEATERFUGL
Der er stille om Sverre Fehns teaterprojekt på Kongens Ny-torv. Det skyldes måske, at kulturministeren har udsat sagen til et senere finansår.
Det er en situation, vi ikke er vant til. Normalt bliver storprojekter hastet igennem uden at være planmæssigt eller økonomisk gennemtænkte; tag blot Rådhuspladsens "sorte ligkiste" eller metrobanen og Ørestaden.
Udsættelsen er velkommen, for den giver mulighed for i ro at overveje planerne. Det vil være til gavn for de mange protesterende borgere, herunder en væsentlig gruppe fagfolk, men også for de politikere, hvis afgørelse bestemmer projektets skæbne.
Først og fremmest savnes en saglig drøftelse af de tre dramatiske kunstarters ude-lelighed. Det var jo egentlig her, sagen startede. Kravet har alene karakter af et diktat fra teaterchefen.
Dette blev fulgt af den forrige kulturminister, Jytte Hilden. Året før ideen blev programsat, var hun netop i gang med at sprænge en anden kulturinstitution med lige så gammel en tradition for udelelighed. Det var teatrets nabo, Kunstakademiet, hvor store dele er havnet på Holmen.
Nu bliver der tid til at drøfte dogmet om teatrets udelelighed og sammenligne med aktiviteten i andre nordiske og delte teatre. Samtidig vil der være tid til nøje at granske projektets økonomi med de fordele og ulemper, som viser sig. Også her vil det være naturligt at drage sammenligning med lignende nyopførte institutioner. Dette kan endda være aldeles magtpåliggende, såfremt teatret inden for en overskuelig fremtid måtte erkende, at den afsatte grund alligevel var for lille, så vi skal opleve hele balladen på ny.
Endvidere vil der være tid til at undersøge, om den voldsomme belastning af undergrund og grundvandsspejl, gennem teaterudvidelse med parkeringsplads under Kongens Nytorv, forenet med de påvirkninger, metroen vil medføre, overhovedet er forsvarlige. Foreligger der overhovedet en beregning af dette?
Alle disse undersøgelser bør dog ikke afholde fra en bedømmelse af det nye teaters arkitektoniske effekt på omgivelserne. I den forbindelse foreligger nyt materiale. Det skyldes, at Sverre Fehn 31. maj modtog den amerikanske
Pritzker-pris for sit samlede arbejde. Det skete i Bilbao og El Pais bragte dagen efter et interview med arkitekten.
Heri udtaler Fehn sin beundring for revitaliseringen af baskiske Bilbao efter 20 års kamp mod industrinedlægning og besejlingsvanskeligheder. Han sammenligner det med en tyrefægtning: "Kampen mellem naturen og landskabet". Gennem en bys død opstår "ny handlekraft og arkitektur, når man er træt af byer, som vil bevare alt og helst vil en forbliven", tilføjer han, måske med henblik på Kongens Nytorv.
Derved kommer Fehn ind på sit yndlingstema: "Konfrontationen mellem arkitektur og landskab" som han i juni sidste år fremførte i "Arkitekten", og som han så markant har demonstreret gennem sine bygninger i de norske fjelde.
Når Sverre Fehn forsøger at overføre sine ideer til Kongens Nytorv, er det, at det går galt. For her optræder han på ukendt område. Efter eget udsagn mangler han erfaring for at bygge i gamle bykerner. Her nytter ikke fine ord om ny energi, for på Kongens Nytorv er energien allerede til stede gennem en enestående arkitektonisk kontinuitet, som ikke tåler nogen 'konfrontation' - endsige gamle teatre afgået ved døden.
Fehn befinder sig yderligere i en vanskelig situation. Han er den, som på det nærmeste har opfyldt konkurrencens program og understøttes af Akademiråd, dommerkomite og Bygningssyn. Men det er ham ikke muligt at gennemskue det næsten uigennemtrængelige væv af manipulationer, som skulle til for at banke enighed om denne ulykkelige løsning på plads.
I El Pais finder Fehn opførelsen af teater"mock-uppen" tåbelig. Han nævner ikke, at den undgik de detaljer, som ville virke mest forstyrrende, men han finder, at ideen er skrækkelig - en ufuldbyrdet realisering af hans idé.
"En sådan mock-up er den form for demokrati, der anvendes, når det er kompliceret at træffe en beslutning, men som egentlig er til skade for borgerne," erklærer han.

Presseomtale
Fehn har her til dels for-stået sagens sammenhæng. Men den usikkerhed, som har manifesteret sig, burde komme tvivlen til gode, så de ansvarlige opgiver projektet - på det sted. For det værste, der kunne tænkes, var, at det blev realiseret og tvivlen fik ret.
Sverre Fehn kan ikke klage over presseomtale i dette år. I anledning af den kommende prisuddeling bragte "Tagesspiegel" et interview allerede 18. april. Her afslører Fehn sine tanker om at skabe arkitektur, blandt andet siger han: "Den reelle situation forstyrrer almindeligvis min drøm om et byggeri. Det fordrer først og fremmest ro. Først må billedet modnes i mig, og først derefter sætter jeg mig ind i byggegrundens problemer."
Dette er efter almindelig faglig praksis en omvendt form for planlægning, og det kan være en af årsagerne til, at Fehn ikke på et tidligt tidspunkt konstaterede det uløselige i teaterprogrammets krav og trak sig tilbage, som en anden af de indbudte internationale arkitekter har gjort.
I samme interview afsløres at Fehn den 26. juni i år ville modtage Heinrich Tessenows guldmedalje ved en højtidelighed i Hellerau ved Dresden. Det var en afgørelse som også skabte stor strid, denne gang i Tessenowselskabets bestyrelse. For ses der bort fra Fehns tidligere arbejder, kan vel næppe tænkes et teaterprojekt der strider så voldsomt mod Tessenows ideer om enkelhed og respekt for omgivelserne; og det er kriteriet for denne internationale pris. Uenigheden begrænsedes til, at det under prisuddelingen blev understreget, at projektet i København ikke indgik i bedømmelsen af Fehns indsats.
Når kulturministeren igen rører på sig i teatersagen, må alle undersøgelser og overvejelser være tilendebragt og suppleret med konstruktive forslag til en alternativ placering af teatret.
Og det bør trods alt også være Sverre Fehn som skal bygge det. Han er ubestridt en af de store begavelser i nordisk arkitektur og hans store evner vil kunne komme til udtryk på et areal, hvor historiske omgivelser ikke lider overlast.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her