Læsetid: 3 min.

Unionen breder sig

Debat
21. august 1997

Gert Petersen fortolker unionstraktaten naivt - bla. tør små lande, modsat de store, ikke bruge deres vetoret

AMSTERDAM
MF for SF Gert Petersen, har i Information 8. 8. leveret en "anmeldelse" af Folkebevægelsens pjece "Unionen breder sig", fsv. angår det udenrigs-, sikkerheds-, og forsvarspolitisk afsnit.
Gert Petersen ser ikke noget problem i, at WEU kan integreres fuldstændigt i EU, og at EU kan etablere et fælles ansvar, blot ved beslutninger i Det Europæiske Råd. Altså uden nogen ny regeringskonference med deraf følgende ratifikationer i 15 nationale parlamenter og mulige folkeafstemninger.
Han finder trøst i, at det henstilles, at medlemsstaterne vedtager disse beslutninger i Det Europæiske Råd i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Han glemmer, der er nogle medlemslande fordres måske kun en lovbeslutning eller en simpel godkendelse i det nationale parlaments Europa-udvalg...
Ændringen er bekvem for det antal medlemslande, som her og nu gerne så WEU optaget i EU og et fælles forsvar etableret. Den er også bekvem for de "neutrale" EU-lande, som imod deres befolkningers ønske gerne ser WEU/EU styrket - på længere sigt - i en militær rolle, jfr. den svenske og den finske udenrigsministers tanker
desangående.
Gert Petersen kan ikke lide, at Petersberg-opgaverne er optaget i traktaten. På den anden side er det alligevel helt fint, for dermed er de forsvarsmæssige opgaver begrænset!
Han overser, at det i dag ikke er de globale supermagtskonfrontationer, som NATO tager sig af, der er de aktuelle militæropgaver, men derimod netop Petersberg-opgaverne. Og de kan fortolkes frit, for intet begrænser Petersborg-opgaverne til implementering af FN-beslutninger.

Fredsskabende krigsmaskine
Meningen er, at EU med en "fredsskabende" krigsmaskine skal kunne gå ind og ordne forholdene i Unionens nærområder, på Balkan, evt i Afrika (hvor allerede nu tyske tropper optræder sammen med franske) samt måske Mellemøsten.Det er rigtigt, at formandskabet "i princippet" udtrykker Unionens holdning.
Men det er også ubestrideligt, at den nye, magtfulde generalsekretær, "der er den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik" (art. J 8, stk. 3) ikke vil blive en embedsmand af Ersbøll-typen, men derimod en fremtrædende EU-politiker, a la Gonzalez. Og så bliver det altså i praksis ikke formandsskabet (især ikke, hvis det består af mindre lande), der tegner fortagendet.

Veto uden skrupler
I spørgsmålet om afstemningsreglerne anlægger Gert Petersen en naiv fortolkning. Enhver med kendskab til, hvordan EU fungerer i virkelighedens verden, ved, hvor uhyre sjældent små lande tør bruge vetoretten der, hvor den findes på papiret. Men også, hvorledes EU's store lande uden skrupler anvender vetoretten, hvor de har mulighed for det og finder den i deres interesse. Derfor vil små lande bruge "opting-out" muligheden, som ikke generer de store, hvorimod de store lande vil vetoe, hvis de finder en sikkerhedspolitisk beslutning lodret imod deres interesser. Sådan er virkelig-heden.
Hvad der er tilbage af
Edinburg-afgørelsen, er alene ØMU'ens 3. fase, som vi er undtaget fra, og som ikke - i modsætning til de tre andre undtagelser - berøres og erstattes af Amsterdam-traktaten.
Om den sikkerheds- og forsvarspolitiske, som den ser ud efter Amsterdam:
For det første kan det konstateres, at forbeholdet mod WEU-medlemskabet er fjernet. For det andet er den passus væk, hvorefter Danmark ville afstå fra at varetage formandskabet for Unionen i alle tilfælde, hvor der er tale om at udarbejde og iværksætte aktioner under Unionen, som har indvirkning på forsvarsområdet.
Af den sidste passus er fjernet harmonerer godt med, at Danmark som EU-formand (ved udenrigsminister Niels Helveg Petersen) faktisk ledede drøftelser i EU om militær intervantion i Bosnien. Ligeledes har "undtagelsen" på forsvarsområdet ikke
hindret forsvarsminister Hans Hækkerup i at varetage sin funktion som formand for WEU's våbengruppe.
Undtagelsen har mao. vist sig politisk værdiløs og har altid været det.
Det er glædeligt, at det er gået op for Gert Petersens partiformand, at "undtagelserne" ikke respekteres.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her