Læsetid: 3 min.

Åbenhed i debatten, tak

Debat
4. september 1997

Et gensvar til Marianne Jelved om økonomi og arbejdsløshed i EU

VÆKST
Jeg mener helt oprigtigt, at landets økonomiminister Marianne Jelved skylder Informations-læseren en seriøs forklaring på, hvorfor den registrerede arbejdsløshed i EU er steget fra 14 mill. i 1991 til 18,7 mill. personer ved indgangen til 1997 (ifølge
OECDs opgørelse), og hvorfor Tyskland, Frankrig og Italien i dag har efterkrigstidens absolut højeste arbejdsløshed. Det er for billigt blot at kalde min påvisning af, at der op igennem 1990'erne er ført en meget stram økonomisk politik for en tilsnigelse. Det er særdeles veldokumenteret i bl.a. min bog "Økonomi og Virkelighed", der udkom sidste år.
Et synspunkt som i øvrigt deles af en række uafhængige økonomer. Og mon ikke den europæiske vækstpause i midten af 1990'erne, som økonomiministeren trods alt selv nævner, kunne have noget at gøre med den stramme økonomiske politik?
Dernæst beklager økonomiministeren sig over, at jeg ikke udviser tilstrækkelig åbenhed over for de argumenter, som hun ved tidligere lejligheder har fremført om sammenhængen mellem Maastricht-kriterierne, stabilitetspagten og den økonomiske vækst.
Det giver mig en kærkommen lejlighed til at fortælle lidt om den manglende åbenhed i Økonomiministeriet. Thi i den af økonomiministeriet udsendte 'økonomiske oversigt' fra december 1996 blev der præsenteret et nyt og spændende beregningsresultat om sammenhængen mellem finanspolitik og vækst i nationalproduktet.
Ministeriets økonomer havde simpelthen regnet sig frem til, at dansk økonomi i perioden fra 1982 til 1995 havde reageret på en ny og for økonomiministeren bekvem måde. Det blev konkluderet, at jo mere finanspolitikken bliver strammet i Danmark, jo hurtigere en vækst ville vi få i nationalproduktet. Et resultat der, må man sige, helt afgørende bryder med de hidtidige erfaringer indhøstet ved hjælp af ADAM- og SMEC-modellerne fra hhv. Danmarks Statistik og Det økonomiske Råds sekretariat. Et resultat som der bestemt kunne være grund til at kikke nærmere på. Og da der ydermere i den økonomiske oversigt var tilkendegivet, at specielt interesserede læsere kunne rekvirere et baggrundsnotat, var jeg ikke sen til at gribe telefonen for at få dette notat tilsendt - så disse nye resultater kunne granskes nøjere og indgå i den fremtidige debat om disse væsentlige emner.

Notatet mangler stadig
Men ministeriets svar var nedslående: Notatet var 'desværre' ikke udarbejdet endnu, forlød det; men jeg skulle få det tilsendt, så snart det var parat til udsendelse. To måneder senere rettede jeg en fornyet henvendelse, men med samme negative besked. All right, sagde jeg, så lad notat være notat, hvis blot jeg kan få en kopi af de data, der var benyttet, så kunne jeg selv analysere dem. Men her måtte jeg styre min tålmodighed, for en sådan forespørgsel om udlevering af data skulle forelægges højere oppe i systemet, og et par dage senere kom der besked tilbage, at de af Økonomiministeriet konstruerede data blev betragtet som internt materiale og kunne derfor ikke udleveres!
Et i akademisk sammenhæng helt uhørt; for det gør det jo umuligt at efterprøve resultaternes robusthed. Jeg forsøgte alligevel på egen hånd ved hjælp af OECD's offentliggjorte data at rekonstruere beregningerne, men kunne på ingen måde nå til resultater, der skulle bekræfte at en kontraktiv finanspolitik skulle have den af økonomiministeriet ekspansive effekt.
Så meget om den manglende åbenhed i debatten!
Og på den baggrund blot et sidste spørgsmål til økonomiministeren: hvem af os har egentlig mest grund til at være skuffet over den manglende saglighed (og faglighed) i diskussionen af arbejdsløshedens årsager?
En diskussion, der jo er af helt central betydning for forståelsen af - og dermed en kvalificeret stillingtagen til - vilkårene for Europas (usikre) fremtid.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her