Læsetid: 3 min.

Kafka i Esbjerg

Debat
3. september 1997

RI-BUS
Mange af dem, der følger med i Ri-Bus retssagen - en af de vigtigste faglige og juridiske sager i disse år: den handler om konflikten mellem faglig aktion og statsligt herredømme - har nok lidt træt læst om de seneste juridiske trakkasserier.
Lad mig ganske kort repetere: efterspillet til politiets overgreb i en faglig konflikt blev præventiv gidseltagning af de fagligt mest aktive - og efterfølgende (for at legitimere dette indgreb) en sand syndflod af sigtelser mod de fagligt aktive for krænkelser af politivedtægten, gadeuorden, hærværk osv.
De fleste af disse 'legitimerende' sigtelser blev fornuftigvis droppet af statsadvokaten. En række af de resterende sigtelser førte til små domme eller frifindelser.
Med bukserne nede opru-stede politi og anklagemyndighed: disse ydmygelser var mere end den udøvende magt ville finde sig i. Den faglige kamp var knægtet, privatiseringen havde sejret, nu skulle politiets overgreb finde et alibi.
Man klamrede sig til de overlevede sigtelser og udfærdigede en anklage, som kaldes "forhold 1". Med dette ville man ramme fortroppen i den faglige kamp - til forhåbentlig skræk og advarsel. Og til beskyttelse af sig selv: man havde jo indespærret tre mænd i 53 dage uden anden dom end varetægt. Nu måtte man skaffe sig en passende dom.

Anklagemyndigheden formulerede "forhold 1": "PKC, JA og THK tiltales for medvirken til forsøg på hærværk af betydeligt omfang (...) ved i perioden 30. marts til 14. august 1995 i forbindelsen med møder i Esbjerg i henholdsvis (seks adresser) gentagne gange at have opfordret mødedeltagerne til hærværk på bybusser tilhørende Ri-Bus A/S og personbiler tilhørende ansatte i Ri-Bus A/S og stillet knive og maling og andre effekter til brug for hærværk til rådighed for de pågældende (...)"
Med andre ord: anklagemyndigheden konkretiserer ikke hvem der hvornår og hvor har sagt hvad til hvem med opfordring til hvilken forbrydelse!
Det er en ren Kafka: hvordan er det muligt at forsvare sig mod sådanne uspecificerede beskyldninger? På forsvarsadvokaternes opfordring afviste dommeren i sagen i Esbjerg klogeligt at behandle "forhold 1". Nu har landsretten underkendt Esbjerg ret: "Forhold 1" skal behandles.
Jeg var i Esbjerg til retsmøde den 26.8., da afgørelsen var faldet samme dag. Jeg fik en klar fornemmelse af, at nu bliver det alligevel sjovt.
Det hedder i Landsrettens kendelse bl.a.: "...også en forberedelseshandling er strafbar som forsøg... når den handlendes forsæt i en vis konkretiseret form omfatter den fuldbyrdede lovovertrædelse." Altså netop det, som mangler i formuleringen af "forhold 1"!
Det hedder videre: "... findes det til en tilstrækkelig tidsmæssig betegnelse af de strafbare handlinger ikke at kunne kræves, at der i anklageskriftet findes en mere præcis angivelse af gerningstidspunkterne." Hov, jamen, sagde de ikke lige...?
Mere guf: "...(retsplejelovens krav) findes ikke at indebære, at det konkrete indhold af hver enkelt opfordring eller antallet af opfordringer skal være angivet..." Jamen, øh...?
Og så perlen: "De vanskeligheder for de tiltaltes forsvar, som de nævnte forhold kan føre til, må imødegås ved, at domsforhandlingerne efter omstændighederne udsættes for at give de tiltalte lejlighed til at føre beviser..."

Vestre Landsret sikrer med sin kendelse, at sagen kan trækkes i uhyrligt langdrag. For hver eneste beskyldning som anklagemyndigheden fremsætter inden for rammerne af det tågede "forhold 1" vil give anledning til udsættelse af sagen, medens forsvarerne forholder sig til beskyldninger, som de ikke har haft lejlighed til at forberede sig på!
Der er tale om en årelang fortsat belastning af de tre hovedanklagede - en ekstra straf, som de efter en evt. frifindelse ikke kan søge erstatning for. Og der er tale om at holde Esbjerg by fast i hadets jerngreb og trække den nødvendige forsoning langt ud i fremtiden.
Men sagens har også sine lyse sider. Alt tyder på, at der vil blive tale om en voldsom og langvarig ydmygelse af politi og anklagemyndighed, en farce som utvivlsomt ofte vil tangere det absurde.
Advokaterne vil i måned efter måned kunne lade politiet stege i sit eget fedt, indtil den sidste rest af troværdighed er gået fløjten.
Man sender en munter tanke til salig advokat Carl Madsen, som i sagerne omkring demonstrationerne foran den amerikanske ambassade i
Vietnamkrigens tid gik i offensiven og gjorde hele showet til et sag imod politiet og dets grove metoder.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her