Læsetid: 4 min.

København nåede for flere år siden grænsen for sin trafik

Debat
18. september 1997

Transportrådet har i en netop offentliggjort rapport konkluderet, at en bompenge-ring omkring København vil få en ret effektiv trafikdæmpende effekt, med op til 25% reduktion af biltrafikken på de københavnske indfaldsveje

BOMPENGE
Efter Transportrådets rapport er det nu op til både folketing og Københavns Borgerrepræsentation at bestemme om et sådan trafikregulerende initiativ skal blive til virkelighed.
En kort gennemgang af de seneste dages aviser efterlader ingen tvivl om, at emnet er, om muligt, mere populariseret end flygtningedebatten. Der er ingen 'bløde' meninger her; retten til at køre bil når som helst og hvor som helst synes i den ene lejr, at være så fundamental, at den lige så godt først som sidst kan skrives ind i FN's menneskerettighedskonvention, hvorimod tilhængere af bompenge-systemer og roadpricing ser biltrafik i de københavnske gader som en overhængende fare for borgernes sundhed og livskvalitet.
Jeg kan berolige de nervøse bilister; det er højst usandsynligt, at der kommer nogen bilbegrænsende initiativer i Hovedstadsområdet de første mange år.
For det første er det på nuværende tidspunkt slet ikke muligt for Københavns Kommune at indføre et bompengesystem, Folketinget skal nemlig vedtage en sådan lov først.
Hvis det sker skal Københavns Kommune vedtage at føre det ud i livet. En sådan beslutning hører under den kommunale beslutningskompetence, og der er ingen fare for, at det bliver til noget.
Ideen er flere gange tidligere blevet afvist i Borgerrepræsentationen, og med den vækststrategi Hovedstaden følger i øjeblikket, her tænkes på Øresundsbroen, Ørestaden, udvidelse af Helsingørmotorvejen og motorringvejen samt integrering af hele Øresundsregionen, synes mindre biltrafik heller ikke at være på dagsordenen i denne omgang.
Årsagen til denne massive infrastrukturelle satsning på mere trafik hænger sammen med en udbredt opfattelse blandt Hovedstadens beslutningstagere, og regeringen for den sags skyld, om at økonomisk vækst er afhængig af en vækst i trafik, men det empiriske belæg for denne påstand skal man godt nok kigge langt efter.

Stigning i biltrafik
Efterhånden ser det ikke desto mindre ud til at vækststrategien er lykkedes. Væk-sten er kommet til København og ligeså er bilerne, en stigning i biltrafik på 6% i 1996 og 9% i 1997 i Københavns Kommune, og udsigt til fortsat stigning i de kommende år.
Nu melder det interessante spørgsmål sig. Hvem har gavn af denne udvikling ?
Ja, det er ikke fodgængere, cyklister og beboere i de støj-plagede boliger og slet ikke astmatikere eller småbørnsfamilier, der mere end nogen anden gruppe ville have gavn af en by med mindre biltrafik.
Det er heller ikke bilisterne - det københavnske vejnet nåede sin kapacitetsgrænse for optimal trafikafvikling for flere år siden, så hver nytilkommen bil der krydser kommunegrænsen mindsker fremkommeligheden for sig selv og andre.
Dette forhold underminerer det væsentligste argument for bilkørsel nemlig hurtig komfortabel transport, og det især i myldretiden hvor det netop er et spørgsmål om, hurtigt at komme fra punkt A til B for de omtrent 65.000 bilpendlere, der har deres daglige arbejde i København.
Har det så gavnet den Københavnske økonomi?
Det er vist for tidligt at svare på, men sikkert er det i hvert fald, at hvis luft- og støjforureningsproblemerne fortsætter med at stige de kommende år, er udsigterne til at højtlønnede skatteydere og børnefamilier vil bosætte sig inden for kommune-grænsen ret små. Det vil være lang mere oplagt for alle, der har råd til at holde bil, at flytte uden for byen og tage bilen ind om morgenen.
Så selvom opsvinget skaber en lang række hårdt tiltrængte arbejdspladser, er udsigten til øgede indtægter for kommunen ret begrænsede. Det vil i hvert fald være værd at overveje om det er prisen værd.

Færre biler nødvendigt
Ræsonnementet hos flere af de konservative Byrådsmedlemmer har været, at så må kommunen tage konsekvensen og skabe den nødvendige plads til bilerne også af hensyn til de 90.000 københavnere, der selv har bil.
Her må jeg erklære mig aldeles uenig, jeg kan med min bedste vilje ikke se argumentet for at bilister skal have førsteret til gaderummet frem for andre trafikanter, der er trods alt stadig 600.000 københavnere, der også skal tages hensyn til, og de kan af gode grunde ikke alle sammen nøjes med at færdes på Strøget.
Desuden finder jeg det direkte naivt at tro, at med den vækst i biltrafik der har været i hele landet de sidst tyve år, på ca. 3% om året nogen sinde vil blive skabt 'plads nok' til bilerne.
Jo mere plads der er på vejnettet, jo mere attraktivt er det at bruge, og derfor er det et spørgsmål om relativ kort tid før en given udvidelse af vejkapaciteten bliver fyldt op.
Pointen er, at den eneste hensigtsmæssige løsning på den lange række af trafikale, forureningsmæssige og lokal-økonomiske problemer hovedstaden står med, er færre biler.

En fordel for alle
Derfor er et bompengesystem en i særdeleshed egnet løsning, fordi den både formår at skabe et indtægtsprovenu, der passende kan reinvesteres i et kollektivt transport-system (gerne udliciteret til private) og formår at mindske forureningen i københavn, samt giver de, der er villige til at betale for det, en mulighed for at komme hurtigt og nemt rundt i bil, da antallet af trafikpropper sandsynligvis falder drastisk.
Der er ingen der er tjent med at bo og/eller arbejde i en by, der drukner i biltrafik - det har, som jeg har argumenteret for, ingen fordel af.
Et bompenge-system hvor provenuet bliver brugt til at udbyde en optimal kollektiv trafik, tager hensyn til alle, især borgerne, som der immervæk er en del af, men også de bilister der har brug for en hurtig og fleksibel transport, - de kan i øvrigt ved at købe en lille og billig bil måske herigennem finansiere udgiften til at benytte bompenge-systemet.
Der er altså ingen grund til så meget splid mellem bilbrugerne og de mennesker der skal indånde deres udstødningsgasser;
Begge kan drage fordel af et bompenge-system, og det ville da være noget at være stolt af, hvis København, som en af verdens eneste storbyer, faktisk kunne løse sin trafikale gordiske knude.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her