Læsetid: 3 min.

Vi kræver lov og orden - også af miljøsvin

Debat
20. september 1997

Det er pinligt, at kommunerne er så langt bagud

VANDMILJØ
Vandmiljøplanens mål var et bedre vandmiljø i Danmark. Det er på vej, men vi kan nok se, at det går for langsomt. Derfor må vi stramme op på vandmiljøplanen og supplere den med følgende initiativer:
Al braklægning skal sikre de størst mulige miljøgevinster.
Det kan vi opnå ved, at braklægningen skal ske over drikkevandsområder eller langs vore vandløb, for så skal vandet gennem områder, hvor næringssalte kan optages af planterne i stedet for at gå direkte i vandløb og fjorde, hvor de i for store mængder vil give uønsket algevækst, ilt-svind og fiskedød.
Braklægningsarealer kan således også være arealer, som helt eller delvist oversvømmes i fugtige perioder.
De kommunale renseanlæg skal overholde de udledningstilladelser, som amterne stiller.
En fjerdedel af de kommunale renseanlæg udleder for mange næringssalte og bidrager dermed unødigt til næringssaltudvaskningen. Det skal stoppes omgående.

Halter bagefter
Kommunerne skal ikke halte bagefter, men gå foran i arbejdet for et bedre miljø. Det har industrien og dambrugene gjort, så det er pinligt, at kommunerne er så langt bagud.
Enhver kommune, der ikke har helt styr på spildevandet, bør udlicitere renseanlæggene, så driften sker professionelt. Derudover bør der ske en registring af alle overfaldsbygværker, og der bør gennemføres en undersøgelse af, hvor meget spildevand som udledes gennem dem, og hvilken virkning det har.
Det Konservative Folkeparti har en lumsk mistanke om, at de kun fjerner sand og grus.
Den nuværende rensning består i at kæppe og tungmetaller kun fjernes når de er koncentreret i søm og skruer.

Bræmmer ved vandløb
I 1992 vedtog Folketinget, at der skulle være to meter bræmmer langs vandløb.
Det skete uden erstatning, og det har forståeligt nok pint næsten alle landmænd siden da. Men deres ærgrelse må ikke overskygge, at bræmmerne er en biologisk rigtig løsning.
Derfor skal reglerne overholdes, og det er der desværre stadig problemer med i flere amter.
Sammen med braklægning langs vore vandløb og naturgenopretningsprojekter, som Skjern Å-projektet, vil vore farvande, på denne måde kunne spares for mange tons kvælstof.
Fynske erfaringer viser at to procent areal til grønne enge kan binde 25 procent af næringssaltene. Det er et biologisk svar på et biologisk problem.

Overgødning
Overgødningen er et problem. Der er desværre stadig landmænd, som bruger for megen gødning. Det skal der sættes en stopper for. De første gødningsregnskaber viser, at der desværre er alt for mange overskridelser.
Overskridelserne skal give bøder. Det er forureneren, som skal betale - ikke det store flertal af landmænd, som holder reglerne.
Man kan godt ærgre sig lidt over, at en række af de første sager mod overforbrug faldt, fordi sagsbehandlingen var for langsom i det offentlige.
Mange ældre landmænd synes at have særlig problemer med at finde det rigtige gødningsniveau. Der er overfor denne gruppe et særligt behov for en informationsindsats. Her er landbrugskonsulenterne givet de bedst egnede.
Det Konservative Folkeparti går ind for lov og orden på alle områder. Hverken rockere, cykeltyve eller miljøsvin skal have frihed til lovovertrædelser.

Lov og orden
Lov og orden består navnlig af forebyggelse gennem oplysning, og straffeforanstaltninger, der står i relation til overtrædelserne.
Svinebrug i Danmark ligger i mange områder meget tæt. Det giver problemer med de store gyllemængder. Det Konservative Folkeparti ønsker, at der igangsættes et forsknings- og udviklingsarbejde med henblik på en bedre udnyttelse af værdierne i gyllen.
Allerede sidste år foreslog vi at sætte 20 millioner kr. af til dette formål, men desværre afslog regeringen.
Ny og forbedret teknologi i alle dele af produktionen er nødvendig, og derfor skal de store brug, som har økonomien til de bedre miljøforhold, ikke bremses af en forældet landbrugslovgivning.
At arbejdet for et bedre vandmiljø bør have meget høj prioritet og bør være en selvfølge, da alle store kulturer har ligget, hvor der har være godt og rigeligt vand. Skal vi bevare vor kultur, må vi ikke underminere den med stadig forringelser af vandkvaliteten. Gør vi det alligevel, kan den ende med at forsvinde med hastige skridt.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her