Læsetid: 5 min.

LÆSERDEBAT

Debat
20. september 1997

Terror
14. SEPT. - Skal man tro Information, det gør jeg gerne, ser det ud som om (forsiden den 12.9. 97 "Partiforeninger raser over Frank Dahlgaard"), at de konservatives uddannelsespolitiske ordfører mener, at hvis man brænder for en sag, som man ikke kan komme igennem med ved almindelig demokratisk argumentation (årsagen kunne være mangel på argumenter), så smider man bare nogle store bomber, vel vidende at granatsplinterne rammer både tilfældigt og uretfærdigt. Og så bliver man ved med at smide bomber, indtil de andre bliver bange og bøjer sig.
Det forekommer mig at jeg er stødt på denne tankegang før - nemlig hos alverdens terrorister.
Selv om min sympati for det konservative folkeparti generelt kan ligge på et meget lille sted, finder jeg det yderst sympatisk, at nogle konservative vælgere nu siger fra. Man kan så i sit stille sind håbe på, at bombemanden bliver stoppet før flere bliver invalideret.
Carl Aage Christensen
Holmen 10, 7100 Vejle

Samarbejde?
14. SEPT. - Det kan ikke have undgået nogens opmærksomhed, at de borgerlige partier i Københavns kommune ruster sig til næste valg. Deres strategi er at komme af med 'det røde åg' og endelig få borgerligt styre i København og en del af strategien er valgteknisk samarbejde.
På venstrefløjen synes det at være sværere at finde sammen. Trods gentagne invitationer fra SF synes Enhedslisten at være lidt rustne i mæglet, at have svært ved at beslutte sig for sammen med SF og andre venstrefløjspartier at holde de borgerlige fra magten i København. Indtil videre er talen fra Enhedslisten at sammenligne med Poul Nyrup Rasmussens "uld-i-mund". Nogen egentlig politisk begrundelse til ikke at ville samarbejde har vi i hvert fald ikke fået.
Hvis Enhedslisten skulle beslutte sig for ikke at ville indgå samarbejde bliver det da interessant at høre deres (politiske) argumenter!
Else Iversen
Forretningsudvalget,
SF-København

Hvor er perspektivet?
16. SEPT. - Apropos ilt-svind og gødningsafgifter, kan man nok tvivle om virkningen af en, sikkert snart udhulet, bestemmelse om kvælstofafgifter, som på længere sigt skal nedsætte vandforureningen.
Den bedst kendte landbrugsform, der aktivt arbejder mod brug af kunststofgødning, er som bekendt den økologiske. Derfor er den eneste vej frem, så vidt jeg kan se, en stærk præmiering af det økologiske landbrug, der, foruden at gøre jorden sundere, med bibeholdelse af dens naturlige mikrobiologi, også giver bedre produkter og måske endda giver en bedre livskvalitet for bønderne.
Dette skulle være en mulighed for at arbejde med et positivt målsigte i stedet for endnu en lappeløsning uden virkelig forandring.
Dette er en sag, som ikke må bremses af eventuelle EU-regulativer og som, om nødvendigt, må føres på EU-plan.
Agnete Nissen
Rymarksvej 95 st.,
2900 Hellerup

Weekend med DSB
16. SEPT. - Lørdag 13.september: Planmæssig afgang fra Odense med regionaltog kl. 15.05, planmæssig ankomst kl. 17.13, forsinket til kl 19.00. Oplyst årsag: Skinnearbejde. Et stykke med enkeltspor, hvorfor færdsel mod København foregik på venstre spor. Jamen kommer den slags som et lyn om natten? Toget startede i hvert fald fra Odense uden at nogen gav besked om, at man ville blive forsinket. Først på Korsør station meddeltes forsinkelsen, men uden nogen oplysning om forventet ankomst til København.
Mandag 15. september: Tilbagekomst til Odense med 20 minutters forsinkelse, årsag: Skinnearbejde på vestgående spor, ingen oplysning, før vi ventede på to modkørende gods-tog. Rutebilforbindelse fra Odense glipper. Hjemkomst med en times forsinkelse, men ingen mulighed for at meddele forsinkelsen på forhånd. Har også dette skinnearbejde været som en tyv fra en klar himmel?
For mig ser det ud, som om DSB ikke har en dårlig ledelse, men snarere ingen ledelse overhovedet.
Frederik Winsløw
5620 Glamsbjerg

Borger-afstemning
18. SEPT. - Blandt mange andre problemstillinger før kommunevalget den 18. nov. i København står to sager meget stærkt i Københavnernes bevidsthed, men som fortsat er ganske uafklarede! Det er HT-terminalen og Kommunehospitalets fremtid.
Derfor må vi forlange to af hinanden uafhængige fremtid.
Derfor må vi forlange to af hinanden uafhængige vejledende borgerafstemninger om de to sager samtidig med, at vi sætter krydset ved valget til Borgerrepræsentationen.
Årsagen er, at der ikke er nogen tvivl om, at Borgerrepræsentationen slet ikke har lyttet til borgerne i nogen af sagerne, der begge er befængt med politisk manipulation og magtbrynde/misbrug!
Birk Keller
Wesselsgade 10, 2200 N

Opgaven
16. SEPT. - Min gu' ske' tak og lov for folketingspolitikere som dagens Sten Gade (SF). Indenfor den sidste snes år mindes undertegnede kun Preben Wilhjelm (VS), der har kunnet leve op til Grundlovens ord om, kun at stemme eller handle efter sin personlige overbevisning på lovlig vis. Og ikke efter nogen forskrift fra (os) vælgere.
De herrers partipolitiske tilhørsforhold ufortalt - hverken det ene eller andet er mit, så har de medgivet mig troen på og tilliden til at politisk velfunderet argumentation og fungeren i et frit demokrati som vort er muligt og gørligt i uafhængighed. Selvom det også koster noget. Ikke betaler sig - på kort sigt. Og heller ikke gavner én selv personligt på andres bekostning.
Om vi nu kunne nærme os en EU-debat om et fornuftigt JA til Amsterdamtraktaten på en lignende positiv, selvstændig måde, uden at nedgøre eller affeje de mindre sikre eller fuld-stændig selvtilstrækkelige, partiafhængige (med)vælgere, så ville vi gøre sagen den bedste tjeneste - ikke mindst hvis vi skulle gå hen og tabe den på gulvet én gang til. Som vi gjorde det den første gang i 1992. Om igen, som dengang, dur ikke mere.
Hans Engells gammelparti udtalelser på det (ny) Konservative Folkepartis seneste landsrådsmøde: om at det alene er op til statsminister Poul Nyrup Ras-mussen (S), at omvende skeptikerne i Socialdemokratiet til et endegyldig JA til Amsterdamtraktaten for bl.a. et udvidet EU-samarbejde mod øst, er helt hen i vejret. Det er alles opgave. Din og min.
Uden hinanden er vi intet, sammen er vi alt og vil fortsat være på vej.
Sådan bør det blive et ja for vort vedkommende - til kun fortsat mere bureaukrati, korruption og sær-ordninger for EU-funktionærer, kommissærer og EU-parlamentarikere os skiller. Det vil blive døden for et folkenes EU i fred og mindelighed, som kommunistpartiet endte med at blive for Sovjetunionen.
Flemming K. Barne
Dyringsparken 98, 3.tv.
2660 Brøndby Strand

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her