Læsetid: 4 min.

Hamrende usagligt

Debat
2. oktober 1997

Kan vi forlange af dem, der søger at formidle oplysninger om miljøspørgsmål, at de forholder sig kritisk til deres fordomme? Svar til jsn's leder 25. september

GENSPLEJSNING
Jeg kan en hemmelighed om Jørgen Steen Nielsen (jsn). Den kommer her. Han er inderligt imod EU - til gengæld kan han godt lide Svend Auken. Det sidste vil jeg ikke bebrejde ham, men det første synes i stadigt stigende omfang at blokere for hans ellers ikke uefne dømmekraft når det gælder internationale miljø
spørgsmål.
Senest har han begået en voldsom leder om gensplejsede afgrøder. Der springes som sædvanlig en del i det, men den gennemgående melodi synes at være, at EU tvinger Danmark til - mod Svend Aukens hemmelige vilje - at sige ja til en gensplejset afgrøde, som Danmark selv ønsker at godkende. EU har mig bekendt ikke anmodet Danmark herom. Det er vist snarere omvendt: At Danmark efterfølgende ønsker den na-
tionale godkendelse accepteret i alle 15 medlemslande. Og så er det rigtigt, at man må følge de regler, som medlemslandene og Europa-Parlamentet vedtog i 1990. Det er vel derfor, man har reglerne. "Underlagt" et "EU-regelsæt kaldet direktiv 90/220" kalder jsn det.

Kolossalt holdningsskred
Nu er jsn ganske kvikt kommet på sporet af, at jeg ønsker direktivet ændret. Det bebudede jeg allerede i slutningen af sidste år, og den første ændring blev allerede gennemført i juni 1997: Den sikrer, at alle genmodificerede organismer, der udsættes i miljøet, bliver mærket. Mærkningen er vel at mærke obligatorisk - og der er ingen undtagelser. Dette kolossale skred i Kommissionens holdning til mærkning af genmodificerede organismer (gmo'ere) har jsn ikke fået øje på - eller også vil han ikke få øje på det. For det passer ikke ind i hans stereotype billede af hverken EU i almindelighed eller Kommissionen i særdeleshed. Men jsn, sådan er det altså. Miljølovgivningen om gmo'ere og mærkning er på plads. Fischlers landbrugslovgivning (frø og foderstoffer) er ved at komme det. Og en ændring af Bangemanns levnedsmiddellovgivning (Novel
Foods) trænger sig mere og mere på.
Jsn synes ikke at have den store tillid til den bebudede yderligere ændring af direktiv 90/220, som jeg forventer at forelægge for Kommissionen midt i oktober.
Han henviser til Svend Aukens kolde skulder fra 1994, men har svært ved at skulle se i øjnene, at vi nu skriver 1997. Og at tiderne skifter. Jsn hævder også energisk, at ændringen af direktivet "primært er en reaktion på den bioteknologiske industris mangeårige lobbyvirksomhed for at få strømlinet og godkendt godkendelsesproceduren".
Hvor har han mon det fra ? Det er da rigtigt, at et af formålene med ændringen af retsreglerne er at sikre, at procedurer ved godkendelse ikke er mere komplicerede end nødvendigt. Det gælder vel al ordentlig lovgivning. Men det kan da aldrig blive det vigtigste. Ikke med mig som Kommissær. For mig er det vigtigste et sikkert videnskabligt grundlag, en ordentlig forbrugerbeskyttelse og så omfattende og oplysende mærkningsregler som muligt. Og jeg tvivler på, at hverken den bioteknologiske industri eller Bur-ton-Marsteller klapper i hænderne, når de ser forslaget. De vrider dem snarere.
Det tror jsn nok ikke på. Men nu har jeg den fordel, at jeg er lidt tættere på udarbejdelsen af forslaget. Og jeg vil gerne dele mine overvejelser med jsn, således at han ikke længere behøver være "usikker på, i hvad retning min modernisering af direktivet går": Jeg vil genfremsætte ændringen af mærkningsreglerne - for at give medlems-landene og Europa-Parlamentet fuld indflydelse herpå (ændringen i foråret, der indførte obligatorisk mærkning, blev - netop fordi spørgsmålet hastede - vedtaget af en komité af medlemslande).
Jeg vil styrke det videnskablige grundlag for Kommissionens vurdering af ansøgningerne fra de enkelte medlemslande for at sikre, at alle beslutninger træffes på baggrund af de bedst tænkelige videnskablige oplysninger. Jeg vil foreslå en ændring af beslutningsproceduren så Kommissionen ikke længere kan tvinges til at godkende genmodificerede organismer alene støttet af eet medlemsland. Jeg vil foreslå et overvågningssystem, således at tilladelser vil kunne kaldes tilbage, hvis der tilvejebringes ny viden.
Og endelig vil jeg overveje en udvidelse af godkendelseskriterierne, således at også andre hensyn kan indgå end beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

Auken i front
Jsn tror mig garanteret fortsat ikke. Derimod ved Svend Auken udmærket godt, at jeg vil byde ham mere end velkommen i spidsen for et felttog, der støtter Kommissionens forslag til nye EU-regler, der sætter forbrugerhensyn og forsigtighedsprincippet i høj-sædet. Det er nemlig sådan ét, jeg vil foreslå mine kolleger i Kommissionen og det er sådan et forslag, jeg gerne ser medlemslandenes og Europa-Parlamentets støtte til. Det kræver ganske rigtigt mod- og kvindehjerte, men det må vi kunne forlange af os selv.
Kan vi mon forlange af dem, der søger at formidle oplysninger om miljøspørgsmål, at de udviser et tilsvarende mod: Til at forholde sig kritisk til deres fordomme, til at erkende at tiderne skifter og til beskrive og forklare det, der sker i virkeligheden og ikke i deres fantasi?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her