Læsetid: 8 min.

LÆSERDEBAT

Debat
17. november 1997

Vås i radioen
12. NOV - Valgkampen omkring dette kommunevalg bliver som ventet udkæmpet på mediernes baner. Og her er der gang i den. Selvfølgelig refererer man fra så vigtig en sag som Kommunehospitalets fremtid, der blev behandlet på Borgerrepræsentationens møde i torsdags.
Og som forventet vedtog forsamlingen med mindst mulig margin, at sygehusets funktioner skal placeres andre steder inden for HS. Denne afgørelse udlægger Københavns Radio så fredag med ord a la "det endelige dødsstød, det er slut" o.s.v. Det er meget beklageligt, at man ikke på redaktionen har haft mere omtanke for de mange gamle og deres pårørende, der hører denne dramatiske dommedagsprofeti.
Især fordi det også er det rene vås. Radioen burde jo vide bedre som formidler. Den ny Borgerrepræsentation med en anden sammensætning kan sagtens ændre på den foreløbige og ukloge afgørelse. Sådan at Kommunehospitalet får mulighed for at videreføre sit nødvendige og upåklagelige arbejde! Det sikres bedst ved at stemme et parti, der er for bevarelsen af sygehuset.

Birk Keller
Ryesgade 103 C
2100 Kbh. Ø.

Bevar det hospital
12. NOV. - For nylig viste en opinionsundersøgelse, at 85 pct. af den københavnske befolkning ønsker Kommunehospitalet bevaret. Kun syv pct. af vælgerne er enig i beslutningen om at nedlægge hospitalet. Beslutningen om nedlæggelsen virker som et monument over en østeuropæiske døvhed i forhold til befolkningens ønsker. Men hvorfor denne stædige socialdemokratiske fastholden af forestillingen om, at partiet altid har ret?
Ud over en almindelig forbening af ikke mindst det københavnske Socialdemokrati, rummer beslutningen en ejendommelig kombination af visse dele af arbejderbevægelsens dårligste, autoritære og undertrykkende træk og en tilpasning til den globale liberalistiske trend, hvor markedsmekanismer erstatter den demokratiske proces.
Det er Hovedstadens Sygehusselskab, HS, der bestyrer bl.a. Kommunehospitalet. Ved oprettelsen af HS-konstruktionen blev der lagt væk på, at erhvervslivet blev repræsenteret i bestyrelsen, således at de mekanismer, der gælder for erhvervsvirksomheder, kan vinde indpas i sygehusvæsnet.
Det er selskaber som HT, broselskaberne, Københavns Lufthavne, I/S Ørestadsselskabet og Kø-benhavns Havn. Som bl.a. Arne Gaardmand har påpeget, er disse selskaber ikke omfattet af de ellers gældende regler om offentlighed og aktindsigt, og de er heller ikke underlagt bestemmelserne i forvaltningsloven og Ombudsmandsloven
Tele-Danmark, der for få år siden blev omdannet til et aktieselskab, er nu solgt til og overtaget af amerikanske kommercielle interesser.
Derfor er kampen for at bevare Kommunehospitalet ikke kun en kamp for at sikre, at dét, et stort flertal af borgerne ønsker i denne sag, sker fyldest. Det er også en kamp mod, at grundlæggende demokratiske processer erstattes af kommercielle interesser.

Lars Hutters, kandidat til Borgerrepræsentationen for Solidarisk Alternativ (SOL) og Ole Thorbek, kandidat for SOL til Københavns Amtsråd.

Forment adgang
13. NOV. - Den Store Københavnske Duel kalder Information sammenkomsten mellem kandidaterne fra Socialdemokratiet, Venstre og SF i tirsdags.
Den havde jeg læst om i aviserne tidligere på ugen, og det måtte jeg da opleve i forsøget på at få rede på, hvem der mener hvad i København. Så jeg mødte op med et par venner til den annoncerede indgang til Nørrebrohallen.
I forsøget på at forcere indgangen blev vi stoppet af en herre, som tydeligvis ikke havde for vane at frekventere sportshaller. "Adgangskort", brølede han for at overdøve de klirrende flasker inde fra hallen, mens han spærrede os vejen til den demokratiske manifestations hellige haller. Vi tøvede, og var noget forvirrede over denne uventede hindring. Den demokratiske sportsmand så triumferende på os og forkyndte, at der kun var adgang for HK's medlemmer, fordi forbundets kasser trakterede med gratis øl. Vi forsøgte at parlamentere med typen - det er vel det en valgkamp går ud på - men det faldt ikke i god jord. "Så er det ud, kammerat", meddelte den selvbestaltede Hoffa os - og ordet "kammerat" var vel at mærke ikke sagt i den tone, Socialdemokrater bruger, når de tiltaler hinanden, men den man hører lige før man får en på låget.
Så vi listede nedtrykte væk til et nærliggende værtshus, hvor der ikke var nogen, der råbte på "four more years", vi bad om fire øl og undrede os over, at kandidaterne ikke bruger deres kræfter på mere folkelige arrangementer.

Lars Holte Nielsen
Amagerbrogade 131, 2. th.
2300 København S.

Havnetunnelen
12. NOVEMBER - Et flertal på Rådhuset mener at det vil hjælpe på Københavns trafikproblemer, at bygge en havnetunnel fra Amager til Østerbro. Det er Enhedslisten kategorisk imod, og vi har gode argumenter:
For det første vil en sådan havnetunnel give stærkt forøget trafik på Østerbro og Amager - 50.000 biler om dagen. Det vil være en barriere for disse bydeles adgang til havet, f.eks. til Københavns strand på Femøren.
For det andet mener vi, det er forkert at lave flere gigantiske investeringer i bilisme. Der er i stedet brug for investeringer i andre trafikformer, såsom f.eks. vandbusser til og fra Holmen og kollektiv trafik i det hele taget.
For det tredje vil en havnetunnel ikke mindske antallet af biler i Indre By - for det bilvenlige flertal på Rådhuset regner med en omfattende vækst i antallet af biler på den anden side af årtusindskiftet.
Men vil en begrænsning af bilismen ikke ødelægge Københavns Erhvervsliv og karakter af storby og lægge byen øde? Tværtimod. København ligger ved havet, hvilket giver os fremragende muligheder for virkelig at blive Nordens Venedig, og derved blive et tiltrækningspunkt for hele Nordeuropa. Den gamle flådestation Holmen kan blive et foregangsområde for denne udvikling. Holmen er allerede et uddannelsescentrum, med Arkitektskole og Filmskole. Der er mange bygninger, der egner sig fortrinligt til blandet erhverv, atelierer, koncert- og udstillingsrum og der er forslag om at flytte en del af Det Kongelige Teaters aktivitet derover. Samtidig er der masser af træer og grønt. Holmen er en enestående mulighed for at etablere en ny, levende bydel midt i København.
Er det ikke fornuftigt fra starten at fremtidssikre Holmen, dvs. gøre den grøn og bilfri? Vil en sådan bydel ikke blive et enormt aktiv for København. Er det noget at være bange for? Vil man en anden trafikpolitisk udvikling i København - så er det klogt at stemme på Enhedslisten.

Mikael Hertoft
Kandidat for Enhedslisten
Gl. Kalkbrænderivej 46, 4. .
2100 Ø.

Sort dagpleje
13. NOV. - Socialborgmesteren Winnie Larsen-Jensen fra Socialdemokratiet praler af, at der er sikret en pladsgaranti for de et-ni årige. Jeg synes tværtimod, at pladsgarantien skal gøres reel, dvs. at der skal være pladsgaranti efter endt barsel. Jeg tror forældre har brug for en langt større grad af fleksibilitet. Det skal være muligt at få sit barn passet efter endt barsel og det skal være muligt at kunne tage forældreorlov med tilskud fra kommunen som supplement til den urimeligt lille orlovsydelse. Jeg synes, det er urimeligt, at nybagte forældre skal tvinges ud i en situation, hvor sort dagpleje er den eneste pasningsmulighed. Og netop fordi der ikke er en reel pasningsgaranti, mener jeg, at Socialdemokratiet svigter københavns mange børnefamilier ved at fjerne tilskuddet til forældreorlov.
Socialborgmesteren finder det rimeligt, at taksterne for daginstitutioner stiger, ligesom priserne på alle andre ydelser i samfundet stiger. Men også her er vi lodret uenige. Socialdemokratiet har med den seneste skattereform givet skattelettelser til de rigeste - hvornår kommer turen til børnefamilierne?
Samtidig ville jeg også ønske, at socialborgmesteren ville arbejde for at sikre kvalitetsbyggeri af daginstitutionerne. Hvorfor skal nyetablerede institutioner ligge klods op at stærkt trafikerede veje, når man ved, at støj og forurening fra bilernes udstødningsgasser er skadelige. Hvorfor er alle nye institutioner indrettet på en sådan måde, at der ikke er muligheder for f.eks. at etablere værksteder?
Hvorfor er der valgt bygningsmaterialer af en sådan karakter, at det ikke er muligt at sætte andet end plakater op på væggene - de kan f.eks. ikke holde til opsætning af en ribbe eller en hængekøje. SF ønsker, at daginstitutionerne ikke anlægges på grunde, der er forurenede, at der ikke etableres nybyggeri langs stærkt trafikerede veje, at der anvendes materialer, som er miljørigtige og at det bliver muligt for forældre og forældrebestyrelser at indrette institutionen efter de pædagogiske målsætninger, som den enkelte institution fastsætter.
SF har mange ønsker til daginstitutionsområdet - vi håber blot, at Socialdemokratiet efter den 18. november vil være med til at indfri ønskerne.

Jan Larsen
SF-kandidat til Borgerrepræsentationen
H/F Sundbyvester 128
2300 S

Kun for danskere
12. NOV. - Dansk Folkeparti fører sig frem og markerer sig på spørgsmålet om, hvor mange udlændinge og flygtninge vi skal have. Hvor mange penge disse 'grimme' får fra det offentlige i forhold til danskere og meget andet. De mennesker, som får politisk asyl, bliver offentligt stillet til skue i Dfs blad, er det ikke grundlovstridigt? Dette er med til at sætte en hetz og en stemning i gang, som intet menneske med en human holdning kan deltage i.
Jeg synes, det er en skamplet at Dansk Folkeparti promoverer sig på bekostning af nogle fremmede, som er kommet til Danmark af nød.
Jeg synes, det er dumme floskler, at vi ikke har råd til at tage os af flygtninge, selvfølgelig har vi det. Vi må sagligt diskutere, hvor mange vi kan have. Det er en anden snak. Men at tale om rent dansk og kun for danskere. Det giver mig kuldegysninger. Et andet perspektiv er, at vi jo i dag er internationaliseret og medlem af EU, om vi kan lide det eller ej, er så en anden snak.
Vi kan ikke isolere os fra omverdenen, så bliver vi både menneskeligt og økonomisk et fattigt folkefærd.
Pensionister og andet godtfolk som tror, at hvis de stemmer på DF, så bliver det ren slaraffenland, skal tænke sig godt om. For det bliver en brat opvågning. For valgkampen drejer sig også om vores velfærd, sygehuse, børnepasning, skat og m.m. Og det kunne meget vel tænkes, at DF efter et valg gik hen og blev totalt isoleret, fordi ingen gider være i stue med et sådant parti. Det er klogere at stemme på et ansvarligt parti med menneskesyn i stedet for på et parti, som ikke har andet på programmet end at føre folket bag lyset med deres evindelig snak om de fremmede, hvilket er totalt ude af proportioner.
Jeg må med skam melde ud, at Ekstra Bladet ikke lægger fingre imellem, når det drejer sig om flygtninge og indvandrere. Medierne burde også belyse de fremmede, som klarer sig fint i Danmark, og som bidrager til samfundet med skat og kulturelle berigelser. Og hvis man gider at ulejlige sig med at kigge i Danmarks statistik, så er udvandringen stort set lig med indvandringen.

Gisela Jepsen (S), journalist, sekretær, m.m.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her