Læsetid: 4 min.

Fra 'det gør de' til 'det gør vi'

Debat
20. januar 1998

Miljøhensynet skal være udgangspunktet for hele produktionsprocessen, men det kræver en gennemgribende omstilling af samfundet - eller et helt nyt samfund...

DET FEMTE SAMFUND
Miljøet er på dagsorden, det kan ingen opmærksom verdensborger være i tvivl om.
Det nyeste på området er det, der på dansk kaldes en produktorienteret miljøstrategi, POMS, og på engelsk Integrated Product Policy. Ganske kortfattet kan POMS sammenfattes i tre punkter:
*De samlede miljøpåvirkninger ses i et livscyklusperspektiv og i et samfundsmæssigt helhedssyn.
*Det er en produktorienteret miljøstrategi med markedsmekanismerne som udgangspunkt og
*I realiseringen er der mulighed for en vilkårlig kombination af styringsmidler.
Som det fremgår af dette er aktørerne og deres indsats en ultimativ forudsætning for, at det ambitiøse projekt lykkes. Og her kunne billedet fra Noahs Ark måske give inspiration, løven og lammet kunne være på Arken side om side, og det var forudsætningen for at overleve syndfloden, men Gud havde vist en finger med i projektets succes.
Her på jorden må vi prøve på egen hånd, og så måske håbe på en usynlig hånd, hvis det bliver alt for svært.

Anledningen til disse overvejelser er, at der tirsdag og onsdag i denne uge afholdes et fælles nordisk seminar i regi af Nordisk Råd i Stockholm om POMS, og jeg er inviteret til at reflektere over emnet "Det svære samarbejde på tværs af sektorer i samfundet" med den klare forventning om også at give bud på "og hvad gør vi så?"
Det er i sådan en situation fornuftigt at sætte overvejelserne i perspektiv. Der vil være mange relevante vinkler at tage op, og to ligger lige for : En historisk - "hvorfor er vi, hvor vi er?" - og en aktuel - "hvad rør sig lige nu, hvad optager sindene?"
Med den historiske vinkel kan POMS ses som en naturlig miljøstrategi i det femte samfund, det samfund, der efterfølger jægersamfundet, landbrugssamfundet, industrisamfundet og informationssamfundet.
I det femte samfund er det følende menneske i centrum og de gode historier er afgørende for, at varerne og serviceydelserne kan sælges profitabelt og for en stadig større del af myndighedernes eksistensberettigelse i borgernes og politikernes bevidsthed.
I det femte samfund er det ikke produktet, der er afgørende, men historien, og her er økologiske grise, ferie i regnskoven og hjemmekompostering den samme historie. Ligesom at Spice Girls og Tamagotchier kun giver mening i det femte samfund.

Skiftet fra et samfund til et andet er ikke absolut, der er snarere tale om faser, der overlapper og konkurrerer. I de forskellige samfund er det forskellige autoriteter, der har magten, og da det er meget sjældent forekommende, at nogen afgiver magt frivilligt, udløser skift i den overvejende samfundsform magtkampe mellem magtbærere.
Autoriteten i industrisamfundet er ejeren, i informationssamfundet eksperten og i det femte samfund historiefortælleren.
De er alle repræsenteret i debatten om, hvordan vi klarer miljøudfordringerne, ja selv autoriteten fra landbrugssamfundet, gårdmanden, er aktiv her.
Deres verdener ser forskellige ud, og de vil derfor naturligt nok have forskellige løsningsforslag til de samme problemstillinger.
Min påstand er, at POMS tilhører det femte samfund og derfor vil være udsat for både skepsis og angreb fra andre samfunds autoriteter. Det vil kræve både forsvar og forståelse af dem, der skal realisere POMS i praksis.

Den aktuelle vinkel på POMS giver en klar fornemmelse af at være en relevant videreudvikling af livscyklusstrategien Der er mere end 'fra vugge til grav'.
Et vue gennem avisernes kommentarer og overbliksartikler viser, at der søges efter sammenhænge og gode historier og fortællekunstnere.
Én af dem er Uffe Elbæk fra Kaospiloterne der i søndagens Berlingske Tidende fortæller historien om den amerikanske hærchef, der fortæller historien med pointer som "lederskab begynder med værdierne", "lederskab er en teamsport", "tænk først, handl bagefter" og "det vigtigste er ikke at have den rigtige liste af regler og gode råd, men evnen til at reflektere".
En anden er Majken Schultz fra Handelshøjskolen i København, der i sidste uge i Politiken giver en oversigtsmæssig kommentar over ledelse og organisation, hvor hun henleder opmærksomheden på forhold, som at en tredjedel af de danske virksomheder mener, at de må tage et etisk ansvar, at shareholdervalue-strategi (hensynet til ejerne) eksisterer side om side med stakeholdervalue-strategi (hensynet til interessenterne inkl. medarbjedere).
Og at vi har virtuelle organisationer med globale alliancer i cyberspace side om side med funktionelle hierarkier og lærende organisationer, altså en situation inden for organisation og ledelse, der er baseret på virksomhedernes egne bevidste valg ud fra egne særpræg og egne forudsætninger.

Endelig er de intellektuelle ved at melde sig på banen igen. Det kan blandt andet ses af eksempler som opmærksomheden omkring 100 års jubilææet for Èmile Zolas åbne brev til den franske præsident om justitsmordet på Alfred Dreyfus, J'accuse... og en enquete i søndagens Politiken, hvor ni internationale intellektuelle svarer på de samme fem spørgsmål, heriblandt: "Hvordan ser du på de intellektuelles rolle i dag?"
For POMS er det svære samarbejde mellem sektorer, men såmænd også inde for sektorer, en kendsgerning. Det skal overvindes for, at det kan lykkes, og det forudsatte samfundsmæssige helhedssyn kan materialisere sig.
Det femte samfund forudsætter ingen ændring i de grundlæggende økonomiske mekanismer, så det skulle være muligt at fortsætte med markedet som grundlag.
At det bliver muligt at forestille sig en vilkårlig kombination af styringsmidler er i naturlig forlængelse af menneskers og virksomheders forventninger om muligheder for at udfolde sig individuelt i en samfundsmæssig helhed.
POMS kræver samarbejde, og samarbejde kræver mindst vilje og evne til at forstå, tro på succes, tillid, respekt og tolerance, nysgerrighed og risikovillighed, men også vilje til at afgive magt.
Det skal nok lykkes, for POMS har en god historie at fortælle, en historie mindst lige så god som Noah på Arken - eller måske er det den opdaterede version af den gamle historie.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her